Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 4 май 2018

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.aptekadara.com и мобилните версии и приложения (“Сайта”) www.aptekadara.com на “Лек 1 ” ЕООД  („Ние“) с адрес на управление: ул. Богомил №70 ет.8.ап.24, Пловдив 4000, ЕИК: 160134243 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

В качеството си на администратор на лични данни, Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД)  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

При обработването на лични данни “Лек 1 ЕООД" спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

 

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование ЛЕК 1 ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ :160134243

Седалище и адрес на управление: Гр. Пловдив, ул. Богомил 70, ет8, ап24

Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Съединение 14а, Търговски Център Аримаг, Аптека Дара

Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Съединение 14а, Търговски Център Аримаг, Аптека Дара

E-mail: darapharmacy7@gmail.com

Телефон: 0878 88 00 17, 0878 88 00 12

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)  Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД), съгласно ЗЛПХМ и изпълнение на задълженията на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) по договор с Вас.

 

За целите на легитимния интерес на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД)

(2) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълнение на задълженията съгласно ЗЛПХМ. обработката на Вашите поръчки, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

индивидуализация на страна по договора;

регистрация на участник в събитие, организирано от Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД);

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на ЗЛПХМ и договора за предоставяне на съответната услуга;

изпращане на информационни съобщения;

 

(2)Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

*изпълнение на задълженията си към Изпълнителна  Агенция по лекарствата, БАБХ,

*изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД)?

Чл. 3. (1) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за покупка на продукти – целта на тази операция е създаване на профил с информация, която е достатъчна за доставка на закупените продукти, както и обезпечаване на изпълнението на ЗЛПХМ

Заключение от оценката на въздействието:

Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „договор за покупка на продукти“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е информиране потребителя за изгодни предложения относно продукти, които представляват интерес за него

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

 

(2) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес , телефон)

Цел, за която се събират данните:

1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за доставка на закупени от Вас продукти.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) и Вас ние обработване Вашите данни за да обезпечаване на изпълнението на ЗЛПХМ.

 

Други данни, които Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за покупка на продукти.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

(3) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;

  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

(4) Личните данни са събрани от Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) от лицата, за които се отнасят.

 

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2)Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на ЗЛПХМ за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2)Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД)може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4)  При Предоставянето на достъп до данните   Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) си запазва правото да наложи административна такса, особено в  в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД)

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД);

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

(2) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД), както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД), като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД).

 

(4) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) имат преимущество пред Вашите интереси.

 

 

Право на възражение

Чл. 11. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД),за всички предвидени от Закона случаи, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 12. (1) Ако Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; и

е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 13. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

 

Чл. 14. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 15. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

 

Чл. 16. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

Чл. 17(1). Когато възлагате на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) действа в качеството на обработващ личните данни.

 

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 18

Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Чл. 19 Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД):

 

Адрес за кореспонденция: Пловдив, ул. Съединение 14, Търговски Център Аримаг, Аптека Дара

Имейл: privacy@aptekadara.com


 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 20 Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) и/или други потребители на Услугите. 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

 

Сайтът на Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.


 

Какви мерки за сигурност сме предприели в Интернет Аптека Дара (Лек 1 ЕООД) (Лек 1 ЕООД) по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

 

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Всички данни, които протичат между сайта ни и Вас са криптирани като за тази цел се използва SSL сертификат.

 

Паролите на потребителите са криптирани с едностранна функция за криптиране md5(), което гарантира сигурността им и невъзможността да бъдат разчетени и използвани от никой друг, освен притежателя им.

 

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

 

Ние се грижим за сигурността на Вашите лични данни и переодично актуализираме своята Политика за  защита на личните данни на Физическите лица-крайни потребители. 

Web Statistics