Валута: BGN
 • USD
 • BGN
Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Мениджмънт

Дата: 2013-11-14

            Понятието мениджмънт включва назначаване и обучение на персонал, координиране дейностите на екипа, планиране и мониториране на възложените задачи до постигане на дадена цел. Това е вид умение, което се придобива с практиката. Добрият мениджър трябва да умее да работи в 4 направления – планиране, организиране, ръководене и мониториране.

 

            Планиранетое задължителен етап в работата на всеки добър мениджър. Той трябва да определи целите и намеренията си и да познава добре способностите на всеки един член от своя екип, за да може да предвиди трудностите, които биха могли да възникнат. Изготвянето на добър план е ключов момент в бъдещото развитие на проекта, тъй като отнема само няколко часа, но може да спести седмици или дори месеци забавяне на работния процес. Добрият мениджър трябва винаги да е подготвен и с втори, резервен план, в случай че първият не сработи. Най-важното е да не забравя, че ако изпитва каквито и да било затруднения именно хората от екипа му са тези, които могат да намерят изход от създалата се ситуация.

 

            Организациятана работния процес е много важна за ефективността и качеството на работа на служителите. Ръководителят на проекта трябва да се увери, че разполага с достатъчен брой хора в екипа си, за да спази поставените му срокове. Всеки един от тях трябва да е достатъчно квалифициран да се заеме със задачата, която му е поставена и да е способен да намери решение на проблемите, които почти със сигурност ще възникнат в хода на работния процес. За да постигне това той може да изготви списък с качествата и недостатъците на всеки един служител. Така ще бъде сигурен, че по-добрите служители ще се заемат с по-трудните и по-важните задачи и ще минимизира вероятността за провал на изготвения план.

 

            Ръководенето и даването на насоки на всеки един представител на екипа е от изключително значение. Мениджърът трябва да разговаря с всеки поотделно и да се увери, че той е наясно с поставената му задача и отговорността, която ще носи. Направляването на хората може да се сведе до минимум при добро планиране и организиране на работния процес от страна на ръководителя. Един добър предварителен план и точен подбор на персонала са гаранция за успеха на проекта.

 

            Мониториране или по-просто казано - да умее да наблюдава случващото се. Колкото по-бързо разбере за възникналите проблеми, толкова по-бързо ще намери решение за тях и след време ще успее да предвижда появата им.

 

В мениджмънта някои качества са от много голямо значение. От тях зависи успехът на целия екип, а следователно и на човека, който ги ръководи:

 

Спечелване на уважението на служителите.

Човек би опитал да направи и невъзможното за някой, който уважава и цени. Това важи и на работното място. Мениджър, който стимулира и окуражава хората в екипа си има много по-големи шансове да постигне успех.

 

Създаване на подходяща работна атмосфера.

Целта е всички служители да се чувстват като едно цяло или като част от един отбор. Мениджърът не трябва да има предпочитания към определени хора, защото те са по-добри от други или по-симпатични. Не е допустимо и отбягването на комуникацията с определени хора, поради различия в техния произход, възраст, пол, характер, сексуална ориентация. Мениджърът трябва да се освободи от  подсъзнателните мисли, които афектират преценката му и да се увери, че всички негови служители са функционираща част от екипа, за да постигне максимално добри резултати. Така добрият мениджър редуцира по минимум вероятността да бъде обвинен в нечестно отношение към определен служител или във фаворизиране на друг.

 

Задържане на най-добрите служители в екипа.

Това са хората, които допринасят за успеха на целия екип, а следователно и на техния ръководител. За целта мениджърът трябва да познава много добре силните и слабите страни на хората, които работят за него. Това ще му позволи да избегне ситуации, в които поставя непосилни задачи на неправилните хора. Мениджърът не трябва да ръководи на базата на симпатии, а чрез създаване на безпристрастен метод за измерване на представянето на всеки един служител. Веднъж установил кои са ценните за него кадри, ръководителят трябва да ги мотивира да останат в екипа му, като направи работната атмосфера и условията на труд такива, че на служителите да е по-трудно да напуснат, отколкото да останат.


Мотивация за усъвършенстване.

Добрият мениджър се цели към все по-добри резултати. За да постигне това, той трябва да стимулира служителите си не само към постоянство в добрите резултати, но и да събуди в тях желание за усъвършенстване и развитие. Какво ще мотивира тези служители зависи от самите тях. Парите са стимул за едни, а за други това може да е получаването на признание или одобрение от страна на ръководител, колеги или семейство.


Добра организация.
В мениджмънта приоритет трябва да се дава само на важните неща. Знаем ли обаче кои са те? Това не са проблемите които възникват внезапно и изневиделица, а тези, които могат да нанесат негативни последици във времето. Това изисква много добри познания и заинтересованост в работния процес от страна на ръководителя. Способността за организиране на задачите е много важна в този случай. Експертите посочват като много ефективна стратегията мениджърите да подреждат редовно бюрото и електронната си поща, като по този начин да увеличат своята продуктивност.

 

Ако и вие се интересувате от това, как да станете добри ръководители, прочетете съветите на световноизвестния Джон Рей- мениджмънт-консултант с 30-годишен опит зад гърба си:

 

 • „Кажи на хората какво искаш, а не как да го направят.“
 • Не се ограничавай.“
 • „Учи се от грешките на другите.“
 • „Постави си „умни“ цели.“
 • „Излез от офиса си.“
 • „Тренирай това, което проповядваш.“
 • „Отстрани проблема, а не вината.“
 • „Направи разликата.“
 • „Контролирай дейността, вместо канцеларската работа.“
 • „Постави пример.“
 • „Не можеш да слушаш с отворена уста.“
 • „Всеки може да раздвижи кораба в тихи води.“
 • „Лидерите правят промяната.“
   
Web Statistics