Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Интернет аптека

Дата: 2013-11-06

 

Белезите и формите за проверка на законността на интернет аптеката според българското законодателство

 

              В наши дни онлайн пазаруването става все по-разпространено сред населението в световен мащаб. Чрез него имаме бърз и лесен достъп до най-различни хранителни стоки, книги, коли и много други продукти. Лекарствените средства също не правят изключение.           

             В България и в другите страни от Европейския съюз тенденцията да се купуват лекарствени продукти без лекарско предписание от специално създадени за това интернет аптеки набира все по-голяма сила, поради многобройните си удобства и предимства. Онлайн аптеките работят без почивен ден, а някои от тях осигуряват и 24-часова телефонна връзка с магистър-фармацевт, който да консултира клиента и да отговори на въпросите, които възникват в процеса на неговото лечение. Друго голямо предимство е, че клиентът може да поръча всичко необходимо от дома си, като му се предоставя и възможност за експресна доставка. Онлайн пазаруването е много удобно за хора, които имат ограничен достъп до лекарствени средства като инвалиди и трудно подвижни; такива, които живеят в отдалечени райони или имат малък  избор от продукти в своето населено място. Интернет аптеките също така предоставят конкурентни цени и различни промоции на клиентите си, а често осигуряват и безплатна доставка на закупените продукти при определени условия.

            Съгласно чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2012 г.) всяка интернет аптека се задължава да публикува следната информация: номенклатура, съдържаща международните не патентни наименования и търговските имена на продуктите, цена на лекарствените продукти, стойността на транспортните разходи, невключени в цената на лекарствените продукти и начина на плащане, доставка и изпълнение на договора по чл. 45.
            Според българското законодателство:

„(1)Търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание може да извършва лице, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация на дрогерия при условията и по реда на ЗЛПХМ и на тази наредба, съответно на наредбата по чл. 243 ЗЛПХМ.”
“(2) Търговията по ал.1 се извършва само с лекарствени продукти, разрешени за употреба по реда на ЗЛПХМ.”  -
чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2012 г.).

Лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти е длъжно „да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на лекарствените продукти по чл. 40, ал. 1 така, че да бъдат запазени техните качества и ефикасност” - чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2012 г.)
            Чл.40 и чл. 44 гарантират безопасността и здравето на потребителите, тъй като всички лекарствени средства задължително се отпускат отквалифициран за това персонал. По този начин не се допуска и продажбата на медицински продукти със съмнителен произход или качество от несъществуващи или нерегистрирани аптеки.
            На интернет страницата на ръководния орган - Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) към Министъра на здравеопазването е публикуван списък на всички регистрирани и легално занимаващи се с интернет търговия аптеки и дрогерии, за да бъде сигурен клиента, че пазарува от одобрен сайт, обвързан с реално съществуваща аптека. По този начин той може да бъде уверен в качеството на закупената стока.

            Проверка може да направи всеки заинтересован потребител. Наличието на лого на страницата на аптеката с директна връзка (хиперлинк) към уеб страницата на ИАЛ е един от начините да се потвърди реалното съществуване на аптеката, тъй като клиентът може да направи проверка чрез публично обявения „Списък на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание”. Ако интернет аптеката/дрогерията не фигурира в този списък, то най-вероятно тя е нелегална и застрашава здравето на хората, които употребяват продукти, закупени от нея. Други признаци, които могат да породят съмнения в надеждността на онлайн аптеката са: нереално ниски цени, продажба на продукти, отпускани само по лекарско предписание или такива, които не са одобрени за продажба от НЗОК. Последните могат да съдържат твърде ниска или прекалено висока доза от активното вещество, а също така и опасни помощни вещества. Често в такива сайтове се продават лекарства, които са фалшиви, замърсени или с изтекъл срок на годност. „Списък на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание” предоставя информация за:
 

  • наименованието на юридическото лице
  • седалище и адрес на управление
  • адрес на аптеката или дрогерията
  • номер и дата на издаване на разрешението по чл. 229, ал. 2 ЗЛПХМ или удостоверението по чл.240, ал.1 ЗЛПХМ
  • трите имена на ръководителя на аптеката или дрогерията
  • информация за номера, под който е вписан в списъка на ИАЛ по чл. 43, ал. 2.

            Ръководителят на аптеката е този, който носи отговорност за организациятаи контрола на търговията с лекарствени средства поинтернет в съответния обект. Той съхранява заявките и потвържденията за отпуснатите продукти на хартиен носител за срок от 5 години и е длъжен да уведоми клиента в случаите, в които аптеката не разполага с поръчаните лекарствени средства. 
 

Web Statistics