Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ДАРОБ ТАБЛ. 160 МГ X 20

Darob / Дароб се използва за лечение на: Симптоматични и нуждаещи се от лечение тахикардни надкамерни ритъмни нарушения на сърцето като напр. AV- нодални тахикардии, надкамерни тахикардии при WPW- синдром или пароксизмално предсърдно мъждене. Тежкостепенни симптоматични камерни тахикардни ритьмни нарушения на сърцето.

Този продукт Ви носи 83 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Darob© 160 mg

Дароб 160 мг

 

Лекарствено вещество: Sotalol hydrochloride

Таблетки

 

 

Състав

1 таблетка съдържа: 160 mg соталол хидрохлорид.

Други съставки: високодисперсен силициев двуокис, хидроксипропилцелупоза, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, натриево карбоксиметил нишесте.

 

Показания

Симптоматични и нуждаещи се от лечение тахйхардни над камерни ритъмни нарушения на сърцето като напр. AV- нодални тахикардии, над камерни тахикардии при WPW- синдром или пароксизмално предсърдно мъждене. Тежкостепенни симптоматични камерни тахикардни ритьмни нарушения на сърцето.

 

Противопоказания

Darob® 160 mg не трябва да се прилага при: изразена сърдечна слабост (сърдечна недостатъчност IV. степен по NYHA), шок, нарушения в провеждането на възбуждението от предсърдията към камерите (AV- блок II и III степен), нарушено провеждане на възбуждението между синусов възел и предсърдие (SA- Блок), синдром на болния синусов възел, силно забавен сърдечен ритъм (брадикардия < 50 удара/мин.), предшестващо удължаване на QT- интервала, ниски стойности на кръвното налягане, късен стадий на нарушения в периферното кръвоснабдяване, обструктивни белодробни заболявания (напр. бронхиална астма), повишен ацидитетна кръвта, известна свръхчувствителност към соталоп и сулфо-намиди, оток на гпотиса, тежък алергичен ринит, интравенозно приложение на калциеви антагонисти от верапамилов и диптиаземов тип (изключение: интензивна медицина).

С внимание да се подхожда при: диабетно болни пациенти със силно вариращи стойности на кръвната захар и при абсолютна диета, пациенти с продуциращ хормони тумор на надбъбречната жлеза (желателна предварителна терапия с алфа-рецепторни блокери), пациенти с ограничена бъбречна функция (виж дозировка).

Пациенти с миокарден инфаркт или лявокамерна дисфункция са особено податливи към усилване на ритъмните нарушения. Чрез своите бета-рецептор ни блокиращи свойства, соталоп може да повиши чувствителността към алергени и тежестта на анафилактичните реакции. Ето защо се препоръчва строго съблюдаване на показанията при пациенти с тежки реакции на свръхчувствителност в предишната анамнеза и при пациенти на десензибипизираща терапия.

При пациенти с псориазис в индивидуалната или фамилната анамнеза, приложението на лекарствени средства с бетарецепторна блокираща действие трябва да става само след внимателна преценка на отношението полза-риск.

 

 

Приложение по време на бременност и лактация

Соталоп преминава през плацентата и достига значителни концентрации в кръвта на пъпната връв. Со-талол трябва да се прилага по време на бременност, особено през първите три месеца, само след внимателна преценка на отношението полза-риск, тъй като досега няма достатъчно данни за приложението му по време на бременност.

Поради възможността от възникване на забавен сърдечен ритъм; ниско кръвно налягане, понижаване на кръвната захар и депресия на дишането у новороденото, терапията с Darob® 160 mg трябва да се прекрати 48-72 часа преди изчисления термин за раждане. Ако това не е възможно, 48-72 часа след раждането новородените трябва да се наблюдават внимателно. Соталол преминава в майчината кърма, където достига действащи концентрации. Независимо, че приетото с кърмата активно количество навярно не представлява опасност за детето, кърмачетата трябва да се наблюдават относно бета-блокиращи ефекти.

 

 

Нежелани лекарствени реакции

При терапия със соталоп понякога възникват умора, световъртеж, замаяност, главоболие, нарушена чувствителност като мравучкане и изтръпване и чувство за изстиване на крайниците. Възможно е да се стигне и до засилване на нарушенията в периферното кръвоснабдяване, ограничаване на сълзоотдепянето, понижаване на кръвната захар, депресивни настроения, сухота в устата, мускулни гърчове, респ. мускулна слабост, както и нарушения в потентността. Белези на понижена кръвна захар (особено ускорен пулс) могат да бъдат маскирани. Това трябва да се вземе под внимание особено при строго гладуване и при диабетици със силно вариращи стойности на кръвната захар. Необходими са редовни контроли на кръвната захар.

При терапия със соталоп рядко са наблюдавани зрителни нарушения, както и възпаление на корнеята и конюнктивата.

При пациенти с животозастрашаващи нарушения на сърдечния ритъм или с ограничена лявокамерна функция на сърцето може да се стигне до проаритмични ефекти, които да доведат до тежко засягане на сърдечната дейност. В единични случаи се съобщава за синкопи.

 

 

Специални указания при употреба

Чрез своя понижаващ кръвното налягане ефект, този медикамент може да намали възможността за реагиране, така че да се засегне способността за шофиране и работата с машини. Това важи особено за началото на терапията и при смяна на препарата, както и при взаимодействието му с алкохол.

Препоръки

При носене на контактни лещи трябва да се отчита настъпващото под въздействие на соталол намаление в сълзоотдепянето.

 

 

Взаимодействия с други лекарствени продукти

При едновременното приемане на Darob®, 160 mg и калциеви антагонисти (от верапамилов и дилтиазе-мов тип) трябва да се внимава поради засилване на ефекта върху синусовия-и AV- възел. По време на терапията с Darob® 160 mg трябва да се избягва интравенозното приложение на калциеви антагонисти (от верапамилов и дилтиаземов тип), (изключение: интензивна медицина). При комбинирана терапия с антиаритмици от клас! трябва да се избягват тези субстанции, които могат да разширят QRS- комплекса (особено хинидиноподобни субстанции), тъй като може да се стигне до прекомерно удължаване на ОТ- интервала с опасност от улеснено възникване на камерни аритмии. По същата причина трябва да се избягва и едновременна употреба на други антиаритмици от клас III, поради възможно твърде екстремна QТ-удължаване.

При едновременна употреба на нифедипин (и други дихидропиридинови деривати), може да се стигне до по-изразено понижаване на артериалното налягане; може да се мисли и за засилена супресия на синусовия възел.

При едновременна употреба на соталоп и норадреналин или МАО - инхибитори, както и след внезапно прекъсване на придружаваща терапия с кпонидин, кръвното налягане може рязко да се повиши. При едновременната употреба на сотапол и трициклични антидепресанти, барбитурати, фенотиазини и наркотици, асъщохипотензивни средства, диуретици и вазодилататори, може да се стигне до по-изразено понижаване на кръвното налягане.

Могат да се потенцират кардиодепресивните ефекти на соталоп и наркотици, респ. друга антиаритмици. Невромускулната блокада от тубокурарин може да се усили от бетарецепторното блокиране. Ето защо анестезиолога трябва да бъде осведомен за терапия с Darob® 160 mg.

При едновременната употреба на сотапол и резерпин, клонидин, алфа- метипдопа, гуанфацин и сърдечни гликозиди, може да се стигне до по-силно понижение на сърдечната честота, респ. до забавяне в провеждането на възбуждението в сърцето.

При едновременна употреба на соталоп и инсулин или орални антидиабетични средства, особена при едновременно физическо натоварване, може да се стигне до изразено понижение на кръвната захар и да се маскират нейните симптоми (изпотяване, ускорен пулс, треперене). При едновременната употреба на диуретици трябва да се следи калиевото ниво.

Да се избягва едновременната употреба на трициклични антидепресанти и сотапол поради лесното от-кпючване на камерни аритмии. Същото важи и при съвместната му употреба с алкохол. Да се подхожда с внимание при едновременната употреба на сотапол и субстанции, които удължават ОТ-интервала, напр. хал опер идол, антихистаминиге астемизол и терфенадин, парасимпатиколитика теродипин, както и на противомапарийното средство халофантрин, поради опасността от отключва не на проа ритмични ефекти от типа ..Torsades de pointes".

 

 

Дозировка

Възрастни

Таблетките се приемат с малко течност, без да се дъвчат.

Sotalol не трябва да се приема по време на хранене (особено с мляко и млечни продукти), тъй като това може да намали абсорбцията на активната съставка sotalo! hydrochloride. Увеличаване на дозата може да се направи най-рано след дву- или тридневен период след началото на приемане на лекарствения продукт.

Пациентите, прекарали инфаркт на миокарда, или такива с тежка сърдечна недостатъчност трябва да бъдат мониторирани по време на фазата на дозово увеличаване при този антиаритмичен лекарствен продукт. При пациентите, прекарали инфаркт на миокарда, и/или с нарушение на сърдечния ритъм, или които са използвали дълго лекарствения продукт, спирането на лечението с него трябва да става постепенно, тъй като рязкото прекъсване може да окаже неблагоприятен ефект върху картината на заболяването.

Продължителността на лечението трябва да се определя от лекуващия лекар.

 

Тежка симптоматична камерна тахикардия

Първоначалната дозировка е два ггьти дневно по 80 mg sotalol hydrochloride (отговарят на два пъти дневно по една малка таблетка Sotalol или на 1/2 голяма таблетка Sotalol два пъти дневно). Ако ефектът не е достатъчен, дневната доза може да се увеличи на три пъти дневно по 80 mg sotalo! hydrochloride (отговарят на три пъти дневно по една малка таблетка Sotalol или на 1/2 голяма таблетка Sotalol три пъти дневно), или на два пъти дневно по 160 mg sotalol hydrochloride (отговарят на два пъти дневно по две малки таблетки Sotalol или на 1 голяма таблетка Sotalol два пъти дневно). _В случаите на животозастрашаващи аритмии и недостатъчен ефект, дозата може да се увеличи до 480 mg дневно (отговарят на шест малки таблетки Sotalol или на 3 толеми таблетки Sotalol), разделена на два или три отделни приема. В тези случаи увеличаване на дозата може да бъде предприето единствено ако потенциалната полза е по-голяма от увеличения риск от възможни тежки нежелани лекарствени реакции (особено проаритмично действие).

Симптоматична и изискваща лечение надкамерна тахикардия:

Първоначалната дозировка е два пъти дневно по 80 rag sotalol hydrochloride (отговарят на два пъти дневно по една малка таблетка Sotalol или на 1/2 голяма таблетка Sotalol два пъти дневно). Ако поносимостта към лекарството е добра, но ефектът не е достатъчен, дозировката може да се увеличи до три пъти дневно по 80 mg sotalol hydrochloride (отговарят на три пъти дневно по една малка таблетка Sotalol или на 1/2 голяма таблетка Sotalol три пъти дневно). Тази дозировка не трябва да се превишава при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене.

 

При пациенти с хронично предсърдно мъждене и при условие, че поносимостта към медикамента е добра, но ефектът не е достатъчен, горната дневна дозировка може да бъде увеличена с не повече от 160 mg sotalol hydrochloride (отговаря 'общо на два пъти дневно по две малки таблетки Sotalol или на 1 голяма таблетка Sotalol два пъти дневно).

Понеже при пациенти с нарушена бъбречна функция съществува опасност от натрупване на SotaloJ при многократен прием, при тях дозата трябва да се съобрази с бъбречния им кпирънс, като едновременно с това се проследяват сърдечната честота (не по-малко от 50 удара в минута) и клиничния отговор. При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност Sotalol трябва да се препоръчва само при засилен ЕКГ-контрол и проследяване на серумната концентрация. .

Препоръчителни дозировки при пациенти с намалена бъбречна функция

При пациенти снамалени стойности на креатининовия кпирънс между 10-30ml/mm (серумен креатинин 2-5 mg/dl) дозата трябва да се намали наполовина. При пациенти с намалени стойности на креатининовия кпирънс под 10 ml/mm (серумен креатинин > 5 mg/dl) дозата трябва да се намали на една четвърт.

 

 

Начин и продължителност на употреба

Таблетите се приемат преди хранене с малко течност.

Терапията с Darob® 160 mg е по правило продължителна. Прекъсването й или промяната в дозировката трябва да става само по лекарско предписание.

Пациенти с животозастрашаващи ритьмни нарушения на сърцето в никакъв случай не трябва да предприемат самоволни промени в дозировката или прекъсване на лечението с Darob® 160 mg. При трудно поносимо забавяне на пулса или силно понижение на артериалното налягане, дневната доза трябва да се редуцира. Това важи и в случай на поява на дихателни оплаквания; в дадения случай медикаментът трябва да се спре. Трябва да се избягва рязкото спиране на Darob® 160 mg, за да се предотврати екстремно преобладаване на противорегулаторните процеси. При пациенти с коронарна болест на сърцето и/или ритьмни нарушения, прекъсването на терапията трябва да става много внимателно, за да се избегне влошаването на клиничната картина.

 

 

Срок на годност

Лекарственият продукт да не се употребява след изтичане на означения срок на годност.

Лекарственият продукт да се съхранява на място, недостъпно за деца.


 

Споделете мнението си за ДАРОБ ТАБЛ. 160 МГ X 20

Web Statistics