Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ВИГАМОКС КОЛИР 5МГ/МЛ 5МЛ

Капките за очи ВИГАМОКС са мощно антиинфекциозно средство.

Този продукт Ви носи 159 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ВИГАМОКС 5 nig/ml капки за очи, разтвор /

VIGAMOX 5 mg/ml eye drops, solution

Моксифлоксацин хидрохлорид /

(Moxifloxacin hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

•     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

•     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

•     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

•     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява ВИГАМОКС и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате ВИГАМОКС

3.Как да използвате ВИГАМОКС

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате ВИГАМОКС

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ВИГАМОКС и за какво се използва

ВИГАМОКС капки за очи се използва за лечение на очни инфекции (конюнктивит), причинени от бактерии. Активното вещество е моксифлоксацин - офталмологично противовъзпалително средство.

2.   Какво трябва да знаете, преди преди да използвате ВИГАМОКС Не използвайте ВИГ АМОКС

•     Ако сте алергични (свръхчувствителни) към моксифлоксацин, към други хинолони или към някоя от останалите съставки на това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

•     Ако получите алергична реакция към ВИГАМОКС. Алергичните реакции настъпват нечесто, а случаите на сериозни нежелани реакции са редки. Ако получите алергична реакция (реакция на свръхчувствителност) или някаква нежелана реакция, моля вижте точка 4.

•     Ако носите меки контактни лещи - преустановете носенето на лещи, докато имате признаци или симпотоми на очна инфекция. Вместо лещи, носете очила. Не започвайте да 

носите Вашите лещи, докато признаците и симптомите на инфекцията не отминат и докато не прекратите употребата на ВИГАМОКС.

• Подуване и скъсване на сухожилия са настъпвали при хора, приемащи флуорохинолони през устата или интравенозно, особено при по-възрастни пациентии при тези, лекувани едновременно с кортикостероиди. Спрете да използвате ВИГАМОКС, ако получите болка или подуване на сухожилията (тендинит).

Както при всеки антибиотик, употребата на ВИТАМОКС за продължително време може да доведе до други инфекции.

Други лекарства и ВИГАМОКС

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност,кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да използвате ВИТ АМОКС капки за очи.

Шофиране и работа с машини

Възможно е да установите краткотрайно замъгляване на зрението непосредствено след използване

на ВИГАМОКС Не шофирайте и не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.

3.   Как да използвате ВИТ АМОКС

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е...

Възрастни, включително и в напреднала възраст, и деца: 1 капка в увреденото око или очи,

3 пъти дневно (сутрин, следобед и вечер).

ВИТ АМОКС може да се използва при деца, при пациенти над 65-годишна възраст и при пациенти с чернодробни или бъбречни проблеми. Съществува много ограничена информация относно употребата на това лекарство при новородени, поради което неговата употреба при новородени не се препоръчва.

Използвайте ВИГАМОКС и в двете очи само, ако така Вие казал Вашият лекар. Използвайте ВИГАМОКС само за накапване във Вашите очи.

Инфекцията обикновено отслабва до 5 дни. Ако не се наблюдава подобрение, свържете се с Вашия лекар. Използвайте капките още 2-3 дни или толкова дълго, колкото Ви е предписал Вашият лекар. 

Вземете бутилката с ВИГАМОКС и застанете пред огледало.

Измийте ръцете си.

Отвъртете капачката.

След сваляне на капачката, ако предпазният пръстен е разхлабен, махнете го преди да използвате продукта.

Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и пръстите.

Наклонете главата назад. Разтворете клепача с чист пръст, така че да се образува ‘джоб’ между него и окото. Капката ще попадне именно на това място (фигура 1)

Приближете апликатора-капкомер на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.

Внимавайте да не докосвате окото, клепачите, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на апликатора-капкомер. Има опасност от замърсяване на капките. Внимателно натиснете основата на бутилката, за да изпусне една капка ВИГАМОКС (фигура 2).

След като поставите ВИГАМОКС, затворете клепача и натиснете с пръст окото, в ъгълчето при носа, и задръжте така за 2-3 минути (фигура 3). Това ще попречи на ВИГАМОКС да премине към други части на тялото, и е изключително важно да се спазва при малки деца. Ако трябва да използвате капките и за двете очи, повторете всички предходни стъпки и с другото око, като внимателно измиете ръцете си преди да започнете. Това ще помогне за предотвратяване на евентуално пренасяне на инфекцията от едното към другото око. Затворете добре бутилката веднага след употреба.

Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ВИГАМОКС, незабавно изплакнете с топла вода. Не поставяйте повече капки, докато не дойде времето за следващата обичайна доза.

Ако случайно погълнете ВИГАМОКС, посъветвайте се веднага с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате ВИГ АМОКС, продължете със следващата доза по Вашата обичайна схема. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако използвате и други капки за очи, изчакайте поне 5 минути между поставянето на ВИГАМОКС и другите капки за очи.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Обикновено, Вие може да продължите употребата на капките, освен ако реакциите не са сериозни или не получите тежка алергична реакция.

Ако получите тежка алергична реакция или ако нещо от описаното по-долу се случи, спрете веднага прилагането на ВИГАМОКС н уведомете веднага Вашия лекар: подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, устата или гърлото, които могат да причинят затруднено преглъщане или дишане, обрив или уртикария, големи мехури, пълни с течност, разранявания или язви.

Чести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души)

Очни нежелани реакции: болка в окото, очно дразнене

Нечести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 100 души)

Очни нежелани реакции: сухота в окото, сърбеж в окото, зачервяване на окото, възпаление на повърхността на окото с увреждане на повърхността, спукване на кръвоносен съд в окото, необичайно усещане в окото, аномалии на клепача, сърбеж, зачервяване или подуване.

Общи нежелани реакции: главоболие, неприятен вкус.

Редки нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на1000 души)

Очни нежелани реакции: нарушение на роговицата, замъглено или намалено зрение, възпаление или инфекция на конюнктивата, напрежение в окото, подуване на окото.

Общи нежелани реакции: повръщане, дискомфорт в носа, усещане за буца в гърлото, намалено количество на желязо в кръвта, отклонения в чернодробните кръвни тестове, нарушена чувствителност на кожата, болка, дразене в гърлото.

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Очни нежелани реакции: очна инфекция, замъгляване на очната повърхност, подуване на роговицата, отлагания по повърхността на окото, повишено вътреочно налягане, белег на очната повърхност, очна алергия, очна секреция, увеличено слъзоотделяне, чувствителност към светлина

Общи нежелани реакции: задух или затруднено дишане, промени в сърдечния ритъм, замаяност, засилване на алергичните симптоми, сърбеж, обрив, зачервяване на кожата, гадене и уртикария.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (вижте данните по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

България

Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

5.   Как да съхранявате ВИГАМОКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте капките след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след ’’Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Бутилката трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа ВИТАМОКС

Активното вещество е моксифлоксацин.

Един милилитър от капките за очи съдържа 5 mg моксифлоксацин (като моксифлоксацин хидрохлорид, 5,45 mg).

Една капка от разтвора съдържа 190 микрограма моксифлоксацин.

Другите съставки са: натриев хлорид, борна киселина, пречистена вода.

Добавени са и много малки количества натриев хидроксид и хлороводородна киселина за поддържане на нормални киселинни нива (pH нива).

Как изглежда ВИТ АМОКС и какво съдържа опаковката

ВИГАМОКС е течност (прозрачен, зеленикаво-жълт разтвор) и се доставя в опаковка, съдържаща пластмасова бутилка от 5 ml с капачка на винт и защитен пръстен.

Притежател на разрешението за Производител      Производител

употреба 

Лекарственият продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕЕА под следните имена:

Moxifloxacin Alcon (Моксифлоксацин Алкон):

Германия

VIGAMOX (ВИГАМОКС):

Белгия

България

Кипър

Чехия

Дания

Естония

Финландия

Гърция

Унгария

Исландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Холандия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

MOXIVIG (МОКСИВИГ):

Великобритания

Ирландия

Дата на последно преразглеждане на листовката: ХХ/ХХХХ

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ВИГАМОКС КОЛИР 5МГ/МЛ 5МЛ

Web Statistics