Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

БРАУНОВИДОН УНГВ. 20ГР

Брауновидон маз се прилага при изгаряния на кожата със суха топлина и горещи течности, лечение на рани, декубитуси, гнойни кожни обриви, кожни заболявания предизвикани от бактерии или гъбички, трудно заздравяващи кожни увреждания.

Този продукт Ви носи 36 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Брауновидон 10% маз
Повидон под
 
Braunovidon 10% ointment
lodinated povidone
 
 
 
Прочетете внимателно цялата листовка, защото тя съдържа важна информация за Вас.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Трябва да се свържете с лекар, ако Вашите симптоми се влошат или не се подобрят след 2 до 5 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка неж елани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
 
1. Какво представлява Брауновидон и за какво се използва
2. Преди да използвате Брауновидон 
3. Как да използвате Брауновидон 
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Брауновидон 
6. Допълнителна информация
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БРАУНОВИДОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Брауновидон е антисептик и дезинфектант, съдържат повидоп йод.
Употребявайте Брауновидон като антисептик за многократно приложение за ограничен период от време върху увредена кожа, например декубитус (язви от залежаване), язви на подбедрицата, повърхностни рани и изгаряния, инфектирани и сунеринфектирани дерматози.
2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БРАУНОВИДОН
Не използвайте Брауновидон
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към повидон йод или някоя от другите съставки на Брауновидон.
- в случай на хипертиреоидоза или други налични заболявалия на щитовидната жлеза  
- в случай на рядката кожна болест херпетиформен дерматит (рядко кожно заболяване с парене, сърбеж и различни симптоми па кожата преди всичко по ръцете, краката, раменете и бедрата).
- в случай на планирано лечение с радиоактивен йод или след такова (до края на лечението).
- при новородени и бебета на възраст до 6 месеца.
Обърнете специално внимание при употребата па Брауновидоп
- Поради опасността от тежко кожно възпаление, причинено от силно разяждащия живачен (I) йодид, повидон йод не трябва да се използва с продукти за лечение или дезинфекция на рани, съдържащи живачни съединения, по едно и също време или последователно.
- Ако същевременно провеждате лечение с литий, редовната употреба на Брауновидоп трябва да се избягва (вижте „Взаимодействия с други лекарства").
- I юради оксидиращия ефект на повидон йод при определени диагностични изследвания, фалшиво положителни резултати могат да бъдат получени (например о-толуидин или гуаякова смола за определяне на хемоглобин или глкжоза в изпражнения и урина).
- Повидон йод може да снижи вноса на йод на щитовидната жлеза. Това може да компрометира изследвания на щитовидната жлеза (сцинтиграфия, определяне на белтъчно свързан йод, изследвания с радиоактивен йод) и по този начин да направи невъзможна терапията с радиоактивен йод. В рамките на 1-2 седмици след лечението с Брауновидоп маз трябва да се направи нова сцинтиграфия
- Петна върху дрехи могат да бъдат премахнати със сапун и вода. Упорити петна могат да бъдат лесно отстранени с течен амоняк или разтвор на тиосулфат.
Прием или употреба па други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.
Повидон йод реагира с белтъци и някои други органични съединения като кръв или гной. в резултат от което ефективността му може да бъде намалена.
При едновременна употреба на Брауновидоп с ензимни медикаменти за лечение на рани, ефектите на двата продукта могат да бъдат отслабени от оксидирането на ензимните съставки.
Брауновидоп не може да се използва едновременно или малко след приложение на продукти за лечение на рани или дезинфектанти съдържащи живак, защото е вероятно образуването на агент от йод и живак, който причинява киселинни изгаряния.
Повидон йод е несъвместим с редуциращи субстанции, алкалоидни соли, танинова киселина, салицилова киселина, сребърни соли, бисмутови соли, тауролидип и водороден прскис.
При пациенти на едновременно лечение с литий, редовната употреба на Брауновидон; трябва да се избягва, особено ако третираната повърхност е голяма. Абсорбираният йод може да засили хипотиреоидизъм, евентуално причинен от литий. 
Бременност н кърмене
До деветата седмица на бременността Брауновидон трябва да се използва само при строги показания след предписване от лекар. След деветата седмица и в кърмаческия период Брауновидон не трябва да се използва, защото йод, включително йод от повидои йод преминава през плацентната бариера и навлиза в майчината кърма.
3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БРАУНОВИДОН
Мазта се прилага няколко пъти дневно според размера на повърхността, нуждаеща се от лечение.
В началото на лечението, мазта трябва да се прилага на всеки 4-6 часа върху силно възпалени или влажни рани за постигане на оптимален антимикробен ефект.
11родължителността на приложение на Брауновидон маз зависи от съществуващото показание.
Мазта може да се оставя върху раните за по-дълъг период от време и грябва да се смени най-късно, когаго се обезцве ги.
За локална, антисептична терапевтична употреба, мазта се разстила напълно върху засегнатите повърхности.
Забележка:
Кафявият цвят на мазта е присъща характеристика на препарата. Той показва наличието на свободен йод и следователно е индикатор на ефективността. Когато кафявият цвят намалее, необходимо е подновяване на приложението. Повърхността, нуждаеща се от лечение, трябва да бъде напълно покрита, тъй като антимикробният ефект на Брауновидон маз е изключително местен.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Какго всички лекарства, Брауновидон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Продължителното лечение може да повлияе процеса на заздравяване на раната и да се появи преходна болка, парене и затопляне.
Алергичните реакции са много редки.
След резорбция на големи количества повидои йод (например при лечение на изгаряния), много рядко са били описани (допълнителни) нарушения на електролитния състав и серумен осмоларитет, бъбречна недостатъчност и тежка метаболитна ацидоза.
При употреба върху голяма повърхност или многократно, особено върху увредена кожа, нарушение на функцията на щитовидната жлеза не може да бъде изключено. Затова в такива случаи е необходимо рутинно наблюдение на функцията па щитовидната жлеза.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БРАУНОВИДОН
Съхранявайте на място недостъпно за деца.
11е използвайте Брауновидон след датата на срока на годност, отбелязана върху тубата или етикета на контейнера след „Expiry date:“. Датата на изтичане срока на годност означава последния ден от същия месец.
Не съхранявайте при температура над 25°С.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Брауновидон
- Активното вещество е повидон йод.
100 g маз съдържа 10 g повидон йод със съдържание на 10 % свободен йод.
- Другите съставки са макрогол 400, макрогол 4000, пречистена вода и натриев хидрогсн карбонат.
Как изглежда Брауновидон и какво съдържа опаковката
Брауновидон е кафява маз.
Доставя се в туби от 20 g, 100 g и 250 g.
Не всички размери опаковки може да са пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба
В. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen Германия
Производител
B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen Германия
За всякаква информация за този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния представител на Притежателя на разрешението за употреба за България
Б.Браун Медикал ЕООД бул.Андрей Ляпчев 66 1799, София
Дата на последно одобрение на листовката
мм/гггг
Петна върху дрехи могат да бъдат премахнати еъе сапун и вода. Упорити петна могат да бъдат лесно отстранени с течен амоняк или разтвор на тиосулфат.
ВI BRAUN
В. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Germany
 

Споделете мнението си за БРАУНОВИДОН УНГВ. 20ГР

Web Statistics