Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

БАКТРОБАН 2% НАЗАЛЕН УНГВЕНТ 3ГР

БАКТРОБАН НАЗ. УНГВ се използва за лечение на бактериални инфекции на носа, като е особено ефикасен срещу определени резистентни бактерии.

Този продукт Ви носи 115 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Бактробан 2 % маз за нос

Bactroban 2 % nasal ointment

мупироцин (mupirocin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.            Какво представлява Бактробан маз за нос и за какво се използва

Бактробан маз за нос е локален антибиотик за приложение в носа. Използва се за лечение на бактериални инфекции в носа. Той е особено ефикасен срещу определени резистентни бактерии. Бактробан маз за нос се използва също така при някои пациенти, преди хемодиализа за предотвратяване на инфекции.

2.            Какво трябва да знаете, преди да приложите Бактробан маз за нос

Не прилагайте Бактробан маз за нос

ако сте алергични към мупироцин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако мислите, че това може да се отнася за Вас, не прилагайте Бактробан маз за нос преди да сте го обсъдили с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Бактробан маз за нос може да причини дразнене на кожата и алергични реакции. Вижте „Състояния, за които трябва да следите” в точка 4.

Пазете Бактробан маз за нос далеч от очите си.

Ако по невнимание лекарството попадне в очите Ви, изплакнете ги старателно С вода. 

Други лекарства и Бактробав маз за нос

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва и лекарства, които сте си купили сами, без лекарско предписание.

Бременност, кърмене и фертилитет

Има само ограничена информация за безопасността на Бактробан маз за нос при бременни жени. Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, не прилагайте Бактробан маз за нос преди да се консултирате с Вашия лекар.

Не е известно дали съставките на Бактробан маз за нос могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да приложите Бактробан маз за нос.

Шофиране и работа с машини

Бактробан маз за нос не повлиява способността за шофиране и работата с машини.

3.            Как да прилагате Бактробан маз за нос

Винаги прилагайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да прилагате

•             Поставете малко количество от Бактробан маз за нос (колкото размера на главичка на кибритена клечка) върху края на памучен тампон. Нанесете Бактробан маз за нос върху вътрешната повърхност в предната част на двете ноздри.

•             Притиснете страните на носа заедно и леко го масажирайте с палеца и показалеца. Това ще помогне за равномерното разпределяне на мазта в носа.

•             Измивайте ръцете си преди и след приложение на Бактробан маз за нос.

•             Прилагайте Бактробан маз за нос два пъти на ден за период от пет до десет дни.

•             Не смесвайте Бактробан маз за нос с други лосиони, кремове или мази. Това може да разреди Бактробан маз за нос, което може да повлияе на лечението Ви.

Ако сте пропуснали да приложите Бактробан маз за нос

Приложите Бактробан маз за нос веднага след като се сетите, а следващата доза приложете по обичайното време.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Бактробан маз за нос

Внимателно избършете излишното количество от лекарството. Малко вероятно е да възникнат някакви проблеми при предозиране с това лекарство.

Ако случайно погълнете Бактробан маз за нос се свържете с Вашия лекар или фармацевт за съвет. Не спирайте приложението на Бактробан маз за нос без съвет

Важно е да завършите пълния курс на лечение с Бактробан маз за нос. Не спирайте лечението преждевременно, тъй като количеството на бактериите в носа Ви може да не бъде намалено.

4.            Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани ги получава. 

Състояния, за които трябва да следите Тежки алергични реакции

Те са много редки при хора, прилагащи Бактробан маз за нос. Признаците включват:

•             надигнат и сърбящ обрив

•             подуване, понякога на лицето или устата, причиняващо затруднение в дишането

•             колапс или загуба на съзнание.

4 Незабавно се обърнете към лекар, ако получите някой от тези симптоми. Спрете да прилагате Бактробан маз за нос.

Бактробан маз за нос може да причини кожно дразнене и алергични реакции.

Ако получите реакция от страна на кожата, спрете лечението с Бактробан маз за нос. Избършете лекарството и кажете на Вашия лекар възможно най-скоро.

В редки случаи, лекарства като Бактробан маз за нос могат да причинят възпаление на дебелото черво, което води до диария, обикновено с кръв и слуз, болка в стомаха, висока температура {псевдомембранозен колит).

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите някой от тези симптоми.

Нечести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 100 лица:

•             секреция от носа

•             сърбеж, зачервяване, парене, щипане и/или смъдене в носа.

Много редки нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 10 000 лица:

•             сърбеж, зачервяване и смъдене на кожата

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.            Как да съхранявате Бактробан маз за нос

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Бактробан маз за нос след срока на годност, отбелязан върху (аковкага. Срокът н& годност отговаря на последния ден от посочения месец. Количеството Бактро^ан маз за нос, което остане след края на лечението, трябва да се изхвърли.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.            Съдържание на опаковката н допълнителна информация Какво съдържа Бактробан маз за нос

Активното вещество е: мупироцин. Един грам Бактробан маз за нос съдържа 20 mg мупироцин (под формата на мупироцин калций) (2 % w/w).

Другите съставки са: мек бял парафин и софтизан.

Как изгленща Бактробан маз за нос и какво съдържа опаковката

Бактробан маз за нос е под формата на почти бяла маз. Предлага се в алуминиеви туби, съдържащи 1 g или 3 g маз.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Bactroban (Бактробан) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за БАКТРОБАН 2% НАЗАЛЕН УНГВЕНТ 3ГР

Web Statistics