Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ЦИНАРИЗИН 25МГ ТАБЛ. Х 50 АКТАВИС

Цинаризин-Фарма е предназначен за:поддържащо лечение при симптоми на лабиринтни нарушения, като световъртеж, тинитус, нистагъм, гадене и повръщане. Профилактика на кинетози.

Този продукт Ви носи 15 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Цинаризин Актавис 25 mg таблетки
Cinnarizin Actavis 25 mg tablets
цинаризин (cinnarizine)
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
 
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Цинаризин Актавис и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цинаризин  Актавис
3. Как да приемате Цинаризин Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цинаризин Актавис
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информаци
 
1. Какво представлява Цинаризин Актавис и за какво се използва
Цинаризин потиска транспорта на калциевите йони през клетъчните мембрани, особено в
гладкомускулните клетки на съдовете, като по този начин води до тяхното разширяване.
Намалява възбудимостга на центъра на равновесието. Повишава устойчивостта на клетките към
липсата на кислород. Не оказва съществено влияние върху артериалното налягане и пулса.
Цинаризин Актавис се използва като поддържащо лечение при симптоми, свързани със
заболявалия и нарушения в равновесието, шум в ушите, неконтролирано трептене и движение
на очните ябълки (нистагьм), гадене, повръщане, както и за профилактика на т.нар. болест на
пътуването.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Цинаризин Актавис
Не приемайте Цинаризин Актавис:
ако сте алергични към цинаризин или към някоя от останалите съставки на това
лекарство (изброени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цинаризин Актавис.
Цинаризин трябва да се прилага с внимание и по изключение при пациенти с болест на
Паркинсон. Вашият лекар ще прецени дали очакваният лечебен ефект надвишава риска от
влошаване на заболяването.
Необходимо е продуктът да се прилага с повишено внимание при пациенти с ниско кръвно 
налягане, закритоъгълна глаукома, задръжка на урината с различен произход. 
Поради това, че цинаризин се подлага на интензивно разграждане в черния дроб и 
впоследствие се излъчва от организма чрез бъбреците, продуктът се прилага с особено 
внимание при пациенти с чернодробни и бъбречни заболявалия. При продължително лечение  
Вашият лекар ще определи какви лабораторни изследвания е необходимо да бъдат извършвани
регулярно.
Други лекарства и Цинарнзнн Актавис
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е
възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
При едновременна употреба с цинаризин може да се усили действието на средства потискащи
нервната система, продукти за лечение на депресия (трициклични антидепресанти) и на
алкохола. При едновременна употреба цинаризин усилва ефектите на лекарствата за високо
кръвно налягане (антихипертензивни средства).
Лекарства, които разширяват съдовете, засилват действието на продукта. При едновременно
приложение с атропин и други подобни продукти се наблюдава засилване на неговия ефект.
В резултат на своите специфични ефекти цинаризин може да промени резултатите от кожните
тестове за доказване на алергия, поради което лечението с продукта трябва да се преустанови
поне 4 дни преди провеждането на теста.
Цинаризин Актавис с храна и напитки
Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени
видове храни и напитки по време на лечението с продукта.
Необходимо е да се избягва приема на алкохол, поради потенциране на неговите ефекти.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Бременност
Няма данни цинаризин да предизвиква увреждания или да има други неблагоприятни ефекти
върху плода при животни.
Неговата безопасна употреба не е установена със сигурност при бременни, поради което
лечение с продукта в тези случаи не се предприема.
При настъпване на бременност е необходимо да уведомите Вашия лекар, който ще прецени
дали да продължите лечението.
Кърмене
Безопасната употреба на цинаризин при кърмещи жени не е установена със сигурност, поради
което по време на кърмене лечение с продукта не се предприема или ако това е наложително,
кърменето се преустановява за този период.
Шофиране и работа с машини
Прилагането на продукта при шофьори, лица работещи с машини или такива извършващи
дейности, налагащи висока концентрация на вниманието и адекватна координация ще бъде
прецизирано внимателно от Вашия лекар. Известно е, че в някои случаи особено в началото на
лечението или при прилагането на високи дози може да предизвика сънливост, загуба на
координация, обърканост.
Цинаризин Актавис съдържа пшенично нишесте и лактоза
Цинаризин Актавис съдържа пшенично нишесте. Пациенти с алергия към пшеница (различна 
от цьолиакия) не трябва да приемат този продукт. Подходящ е за хора с цьолиакия
Този продукт съдържа лактоза (млечна захара), поради което е неподходящ за хора с вродена 
или придобита непоносимост към някои захари. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате такава 
непоносимост, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт. ,
 
3. Как да приемате Цинаризин Актавнс
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Възрастни
Гадене, световъртеж, нарушения в координацията в резултат на заболявалия на центъра на
равновесие - 3 пъти дневно по 1 таблетка.
Профилактика на болест на пътуването -1 таблетка, 30 мин. -1 час преди пътуване и на всеки
6 часа по 1 таблетка при нужда.
Максимална допустима дневна доза 9 таблетки.
Таблетките се приемат след хранене, за да се избегне дразнене на стомаха.
Ако сте приели повече от необходимата доза Цинаризин Актавис
Ако Вие инцидентно или нарочно сте използвали по-голяма от предписаната доза, обърнете се
веднага към Вашия лекар или посетете най-близкото лечебно заведение. Не употребявайте
лекарството по-често или за по-продължително време от предписаното, за да се избегне
предозиране.
Острото предозиране се проявява с повръщане, сънливост, понижение на артериалното
налягане, треперене на ръцете, загуба на съзнание. При деца е възможно да се развият гърчове.
Ако сте пропуснали да приемете Цинаризин Актавис
Не използвайте по-голяма от предписаната Ви доза, за да компенсирате пропуснато
приложение. Приложете обичайната доза колкото е възможно по-скоро след като сте
установили пропуска и продължете лечението по обичайния начин.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте
Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не
всеки ги получава.
Честотата на нежеланите лекарствени реакции е класифицирана по следните критерии:
Много чести: > 1/10
Чести:          >1/100 до <1/10
Нечести         > 1/1000 до <1/100
Редки           >1/10 000 до <1/1000
Много редки    < 1/10 000, с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде
направена оценка)
 
При лечение с цинаризин са възможни следните нежелани лекарствени реакции:
 

Изследвания

Редки

Повишение на телесното тегло .Г

Нарушения иа нервната система

Чести

Редки

Неизвестна честота

 

Сънливост .
Главоболи
Нарушения на движенията*

Стомашно-чревни нарушения

Нечести

Неизвестна честота

Сухота в устата

Стомашно-чревни нарушения

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Редки

Алергични кожни реакции

Много редки

Lichen planus, лупус-подобни кожни

 

реакции

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на
приложение

Редки

Изпотяване

Жлъчно-чернодробни нарушения

Много редки

Жълтеница в резултат на задръжка на
жлъчка

Псхични нарушения

Неизвестна честота

Потиснатост, депресия

 
 
* Тези нежелани реакции са по-чести при лица в напреднала възраст, приемали продължително
време продукта. В тези слечаи е необходимо прекратяване на лечението.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да
съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян
Груев” № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани
реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно
безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Цинаризин Актавис
Да се съхранява под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте Цинаризин Актавис, ако забележите промяна във външния вид на таблетките.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Цинаризин Актавис:
Активното вещество е цинаризин. Всяка обвита таблетка съдържа 25 mg цинаризин.
Другите съставки са: лактоза монохидрат, пшеничено нишесте, повидон, силициев
диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат.
Как изглежда Цинаризин Актавис и какво съдържа опаковката
Цинаризин Актавис 25 mg таблетки представляват бели или почти бели, кръгли,
двойноизпъкнали таблетки.
Видове опаковки
10 таблетки в блистер. По 5 блистера в картонена кутия.
50 таблетки в блистер. По 2 блистера в картонена кутия. 
Притежател на разрешението за употреба
Актавис ЕАД
ул. „Атанас Дуков” №29
1407 София, България
Производител
Балканфарма-Дупница АД
ул. „Самоковско шосе” №3
2600 Дупница, България
Балканфарма-Разград АД
бул. "Априлско въстание" №68
7200 Разград, България
Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2016
 
 

Споделете мнението си за ЦИНАРИЗИН 25МГ ТАБЛ. Х 50 АКТАВИС

Web Statistics