Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ЦЕФАСЕЛ 100МКГ ТАБЛ. Х 20

Този продукт Ви носи 148 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Цефасел 100 микрограма таблетки 
селен (като 0,219 mg натриев селенит)
Cefasel 100 micrograms tablets
selenium (as 0,219 mg sodium selenite)
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това
лекарство, тъй като тя съдържа важяа за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То
може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1 .Какво представлява Цефасел 100 микрограма таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефасел 100 микрограма таблетки
3. Как да приемате Цефасел 100 микрограма таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефасел 100 микрограма таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Цефасел 100 микрограма таблетки и за какво се използва
Цефасел 100 микрограма таблетки съдържа микроелемента селен, който е част от
антиоксидантната предпазваща система на клетките в организма. Селенът има
антимутагенно и антиалергично въздействие и стимулира имунната защита на
организма.
При доказан дефицит на селен, който не може да бъде компенсиран чрез подходящ
хранителен режим. Селенов дефицит може да настъпи при случаи на нарушения в
храненето и абсорбцията (при заболявалия на храносмилателния тракт - панкреатит,
болест на Крон, улцерозен колит, както и при бъбречна недостатъчност) или при
неправилно и недостатъчно хранене (изцяло парентерално хранене и хемодиализа).
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефасел 100 микрограма таблетки
Не приемайте Цефасел 100 микрограма таблетки
Ако сте алергични към селен или към някоя от останалите съставки на това 
лекарство в (изброени в точка б).
Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влоши, посъветвайте се с 
лекуващия Ви лекар. 
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цефасел 100 микрограма
таблетки
Съвместното приемане на витамин С трябва да се избягва, защото не може да се
избегне преципитация на елементарен селен.
Други лекарства и Цефасел 100 микрограма таблетки
Не са известни взаимодействия с други лекарства
Цефасел 100 микрограма таблетки с храна
Не са известни взаимодействия с храни.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате
бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това
лекарство.
Ако се приема както е указано, няма специални противопоказания при бременност и
кърмене.
Шофиране и работа с машини
Цефасел 100 микрограма таблетки не оказва влияние при шофиране и работа с машини.
Цефасел 100 микрограма таблетки съдържа захароза.
Цефасел 100 микрограма таблетки трябва да се приема само след консултация с лекар,
когато съществува непоносимост към захари.
3. Как да приемате Цефасел 100 микрограма таблетки
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е по 1 таблетка дневно, ако не е предписано друго.
Това отговаря на дневна доза от 100 микрограма селен. Тази дозировка може да бъде
повишена за кратък период до 3 таблетки дневно, отговаряща на 300 микрограма селен.
Продължителност на лечението
Продължителността на лечението е неограничена.
Ако сте приели повече от необходимата доза Цефасел 100 микрограма таблетки
Няма данни за интоксикация при прием на големи количества Цефасел 100 микрограма
таблетки.
Ако сте пропуснали да приемете Цефасел 100 микрограма таблетки
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза Цефасел 100
микрограма таблетки.
Ако сте спрели приема иа Цефасел 100 микрограма таблетки
Не са наблюдавани нежелани реакции при спиране на лечението с Цефасел 100
микрограма таблетки.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции,
въпреки че не всеки ги получава.
Няма известни нежелани реакции, ако се използва както е указано. В редки случаи
може да се появят рекации на свръхчувствителност към селен или към някоя от
останалите съставки на продукта.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната
система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+35 928903417
уебсайт: www.fada.be
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадегге своя принос за получаване на
повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Цефасел 100 мнкрограма таблетки
Съхраняване иа Цефасел 100 мнкрограма таблетки.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената
опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения
месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Цефасел 100 мнкрограма таблетки
- Активното вещество е: 100 мнкрограма селен, като 0,219 mg натриев селенит
- Другите съставки са: повидон, захароза, манитол, магнезиев стеарат
Как изглежда Цефасел 100 мнкрограма таблетки и какво съдържа опаковката
Кръгли, бели таблетки за перорално приложение.
Цефасел 100 мнкрограма таблетки се разпространява в картонена кутия с по 20, 60 и
100 таблетки в блистерни опаковки.
Притежател на разрешението за употреба н производител
CefakKG
Ostbahnhofstr. 15
D-87437 Kempten, Германия
тел.: +49 831/57401-0
факс:+49 831/57401-12 
имейл: cefak@cefak.com
Дата на последно преразглеждане на листовката
09/2016
 

Споделете мнението си за ЦЕФАСЕЛ 100МКГ ТАБЛ. Х 20

Web Statistics