Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ХЛОРНИТРОМИЦИН УНГВ 20ГР

Този продукт Ви носи 32 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ХЛОРНИТРОМИЦИН 20 mg/g маз
CHLORNITROMYCIN 20 mg/g ointment
Хлорамфеникол / Chloramphenicol
 
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство
- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстьпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите каго Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт.
 
В тази листовка:
1. Какво представлява Хлорнитромицин маз и за какво се използва 
2. Преди да използвате Хлорнигромицин маз
3. Как да използвате Хлорнитромицин маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хлорнигромицин маз
6. Допълнителна информация
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЛОРНИТРОМИЦИН МАЗ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Съдържащият се в Хлорнитромицин маз хлорамфеникол е широкоспектърен антибиотик, който
спира развитието на някои болестотворни микроорганизми, а във високи дози ги унищожава.
Хлорнитромицин маз се прилага за лечение на инфекции на кожата, причинени ог
чувствителни на антибиотика микроорганизми като:
Пиодермии (гнойни заболявания на кожата (абсцеси, фурункули, импетиго,
периунгвални инфекции, фоликулити);
Вторично инфектирани дерматози;
Вторично инфектирани рани.
2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЛОРНИТРОМИЦИН МАЗ
Не използвайте Xjiopini rpoiviimiiii маз
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към хлорамфеникол или към някое от
помощните вещества на продукта.
Гъбични инфекции на кожата.
Обърнете специално внимание при употребата па Хлорнитромицин маз
Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с нарушения в
кръвотворната функция (апластична анемия, миелопатия), новородени и недоносени деца.
Поради изразената токсичност на продукта, той се използва като резервен антибиотик при 
липса на друга алтернатива. При продължително лечение (над 2 седмици) се препоръчва 
контролиране на кръвната картина. В случай на промени в кръвната картина лечението с 
Хлорнитромицин маз трябва незабавно да се прекрати.
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали
други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Хлорнитромицин маз, въпреки че се прилага локално, може да засили действието на някои
продукти потискащи костномозъчнага функция като апалгетици, сулфонамиди и
имуносупрссори.
В комбинация с еритромицин ефектът на двата продукта може да бъде намален.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Не се препоръчва приложение на Хлорнитромицин маз по време на бременността и в периода
на кърмене.
Шофиране н работа с машини
Хлорнитромицин маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.
Важна информация относно някои от съставките на Хлорнитромицин маз
В състава на продукта са включени като помощни вещества т. нар. парабени, които могат да
причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип) и много рядко бронхоспазъм
(задух със свирене в гърдите).
3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЛОРНИТРОМИЦИН МАЗ
Винаги използвайте Хлорнитромицин маз точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте
сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Хлорнитромицин маз се нанася на тънък слой върху засегнатите участъци 3-4 пъти дневно,
които предварително се почистват от крусти, гной и остатъци от предишни намазвания.
Превръзка се поставя върху закрити, триещи се в дрехите повърхности.
Ако сте използвали повече от необходимата доза Хлорнитромицин маз
Ако Вие инцидентно сте използвали повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия
лекар или фармацевт.
Няма съобщения за предозиране с продукта.
Ако сте пропуснали да приложите Хлорнитромицин маз
Не използвайте по-голямо ог необходимото количество, за да компенсирате пропуснато
приложение. Приложете обичайната доза колкото е възможно по-скоро след като сте
установили пропуска и продължете лечението по обичайния начин.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 
Както всички лекарства, Хлорнитромицин маз може да предизвика нежелани реакции, въпреки
че не всеки ги получава.
След намазване е възможно локално дразнене със сърбеж или парене, ангионевротичен едем
(оток на меките тъкани), уртикария, везикуларни дерматити (кожно възпаление с образуване на
мехури).
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХЛОРНИТРОМИЦИН МАЗ
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Съхранявайте при температура под 25°С.
Период на използване след първо отваряне на опаковката - 3 месеца.
Не използвайте Хлорнитромицин маз след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Хлорнитромицин маз:
- Активното вещество в 1 g маз е Хлорамфсникол (Chloramphenicol) 20 mg.
- Другите съставки са метил парахидроксибензоат, пропил гшрахидроксибензоат, ланолин,
течен парафин, твърд парафин, бял вазелин.
Как изглежда Хлорнитромицин маз и какво съдържа опаковката
Външен вид
Бледо жълта до жълта маз с еднородна консистенция, без агломерати и въздушни мехури.
Опаковка
Хлорнитромицин маз 20 g в двойно лакирани алуминиеви туби.
Притежател па разрешението за употреба
Актавис ЕАД
ул. „Атанас Дуков” № 29
1407, София
България
Производител
„Балканфарма-Разград” АД
България, гр. Разград
Бул. "Априлско въстание" № 68
Тел.: -н-359 084 61 53 18
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
Актавис ЕАД
ул. „Атанас Дуков” 29
1407, София
България
Тел. ++359 2 9321 762; ++359 2 9321 771
Дата на последно одобрение на листовката - Юни 2011
 

Споделете мнението си за ХЛОРНИТРОМИЦИН УНГВ 20ГР

Web Statistics