Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ФЕНОФИБРАТ 100МГ КАПС. Х 50

 FENOFIBRATE / ФЕНОФИБРАТ се използва за лечение на хиперхолестеролемия (тип Ла) и ендогенна хипертриглицеридемия, изолирана (тип IV) или комбинирана (тип IIб и III), когато редовното спазване на подходяща диета се е оказало недостатъчно и особено ако нивото на холестерола остава високо след диета и/или съществуват рискови фактори.     

  • Производител: NIHFI
  • Код: 1553
Този продукт Ви носи 68 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

                                                    ФЕНОФИБРАТ  /  FENOFIBRATE /капс.

 

СЪСТАВ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Всяка капсула съдържа лекарствено вещество fenofibrate в количество 100 mg. .

Показания Лечение на хиперхолестеролемия (тип Ла) и ендогенна хипертриглицеридемия, изолирана (тип IV) или комбинирана (тип IIб и III), когато редовното спазване на подходяща диета се е оказало недостатъчно и особено ако нивото на холестерола остава високо след диета и/или съществуват рискови фактори.            

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Възрастни: Прилага се перорално, 3 пъти дневно по 100 mg по време на хранене. След постигане на терапевтичен ефект се прилага поддържаща доза от 200 mg дневно. Курсът на лечение е 3-6 месеца.

Пациенти с бъбречни нарушения: При пациенти с лека до умерена степен на бъбречна недостатъчност фенофибрат трябва да се назначава в редуцирани дози: препоръчителна доза при клирънс от 60 до 20 ml/min съответно от 200 до 100 mg дневно.

Деца: Досега не е доказана безвредността на продукта при дълготрайно лечение на деца с дислипидемии и не е известно въздействието му върху растящия организъм, поради което приложението на фенофибрат в детска възраст не се препоръчва .              

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Данни за свръхчувствителност към лекарственото вещество или някоя от съставките на продукта; фототоксични/фотоалергични реакции при лечение с фенофибрат или вещества със сродна структура, особено кетопрофен; тежки функционални нарушения на бъбреците; тежки чернодробни увреждания; жлъчно-каменна болест; бременност и кърмене. 

Специални противопоказания и предупреждения за употреба

При липса на задоволителен терапевтичен ефект при лечение с лекарствения продукт в продължение на 3 до 6 месеца може да се наложи промяна в лечението. По време на терапията с фенофибрат е необходимо да се провежда системен контрол на трансаминазите. В случай, че стойностите на ALAT и ASAT надвишават трикратно горната граница на референтните стойности, лечението с фенофибрат се прекратява. Необходимо е да се проследява периодично пълната кръвна картина през първите месеци на лечението. При подозрения за холелитиаза е необходимо ултразвуково изследване на жлъчния мехур. При установяване на жлъчни камъни лечението с фенофибрат трябва да се преустанови. При лечение с продукти от групата на фибратите може в редки случаи да се развие рабдомиолиза. Рискът е висок при пациенти с нарушена бъбречна функция. Внимание трябва да се обръща на пациенти с оплаквания като необяснима мускулна болка, изстръпване, слабост, особено когато са съпроводени с повишена температура. При появата на такива симптоми е необходимо да се проследят нивата на креатинфосфокиназа и аспартатаминотрансфераза. При повишаване на плазмените им нива и наличие на описаните симптоми лечението с фенофибрат се прекратява. При хипотиреоидизъм рискът от развитие на рабдомиолиза при лечение с продукти от групата на фибратите е повишен, поради което при пациенти с анамнестични данни за подобни нарушения е необходимо да се проследяват функциите на щитовидната жлеза преди началато на терапия с фенофибрат. Този лекарствен продукт съдържа оцветител (Е 110) - азооцветяващ агент, който може да причини алергичен тип реакции, включително астма. Рискът от алергии е по-голям при алергични към аспирин пациенти.

 

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

* Фенофибрат потенцира действието на пероралните антикоагуланти и повишава риска от хеморагии поради взаимодействието им на ниво плазмени протеини. Необходимо е редовно да се контролира протромбиновото време и при необходимост да се редуцира дозата на антикоагуланта (с около 1/3).

* Едновременната употреба с други продукти от групите на фибратите или статините води до повишен риск от поява на нежелани лекарствени реакции.

* При едновременна употреба с урикозурични продукти се препоръчва намаляване на тяхната доза, тъй като фенофибрат води до понижаване на повишените стойности на пикочна киселина.

 

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Фенофибрат има ембриотоксично и тератогенно действие при проучване върху плъхове и зайци. Въпреки, че няма контролирани клинични проучвания в това отношение, употребата на лекарствения продукт по време на бременност е противопоказана. Въпреки, че липсва информация за преминаването на фенофибрат в кърмата, не се препоръчва употребата му през периода на кърмене.

 

ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не оказва влияние върху активното внимание и реакциите, поради което няма данни за ограничения на употребата му по време на шофиране или при работа с машини.

 

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Фенофибрат е продукт, който се понася добре от пациентите. Известните нежелани лекарствени реакции са: * от страна на гастроинтестиналния тракт - гадене, уригване, флатуленция, коремни болки, диария;

* от страна на кожата и придатъците - зачервяване, уртикария, повишено изпотяване, косопад;

* от страна на мускулно-скелетната система - дифузна миалгия, болезнена чувствителност, мускулна слабост, покачване нивото на креатинфосфокиназа и аспартатаминотрансфераза;

* от страна на хепато-билиарната система - повишаване на серумните трансаминази, хепатит, холелитиаза;

* от страна на ЦНС - световъртеж, слабост, главоболие, безсъние;

* хематологични - левкопения; - алергии - фоточувствителни реакции.

 

ПРЕДОЗИРАНЕ

В клиничната практика не са регистрирани случаи на предозиране. Възможни симптоми са: повдигане, повръщане, коремни болки, главоболие, слабост. При евентуално предозиране първите мерки са насочени за бързо елиминиране на нерезорбираното количество от лекарството от организма чрез предизвикване на повръщане, стомашна промивка. Лечението е симптоматично, тъй като няма специфичен антидот.                                                                        

Фармакодинамични свойства

Фенофибрат притежава изразено антилипемично действие, което се осъществява чрез повлияване на различните ензимни системи, отговорни за синтезата на холестерола и триглицеридите. Потискане синтезата на холестерол се осъществява чрез умерено блокиране на ензима хидроксиметилглутарил-СоА-редуктаза. Това води и до увеличаване броя на рецепторите на липопротеините с ниска плътност, които свързват и отделят с жлъчката по-голямо количество холестерол. Предимство на продукта е, че не предизвиква компенсаторно увеличение на посочения ензим, което се наблюдава при други антилипемични средства. Фенофибрат понижава концентрацията на апопротеин СПи най-вече СШ,с което подпомага активирането на липопротеинлипазата, коята предизвиква понижаване нивото на триглицеридите. Увеличава се клирънса на ЛМНП и хиломикроните от плазмата. Фенофибрат води до повишаване съдържанието на Хс в ЛВП и намаляване клирънса им от плазмата Фенофибрат намалява излъчването на хомоцистеин от бъбреците, водещо до покачването на серумното им ниво с около 40%. Фенофибрат понижава нивото на фибриногена и пикочната киселина и намалява вискозитета на кръвта. Може да действа като антивитамин К.                                                                                  

 

Фармакокинетични свойства

Фармакокинетичните изследвания на Фенофибрат показват, че той се резорбира бързо и почти напълно в гастроинтестиналния тракт след перорално приложение по време на хранене. Резорбцията му значително се намалява когато се приема на гладно. Максимална плазмена концентрация се достига на 5-ия час след приема, плазменият му полуживот е около 20 часа. Фенофибрат се свързва с плазмените протеини във висока степен. Метаболизира се бързо и напълно в черния дроб, при което се образува фенофибратова киселина. Продуктът се екскретира главно с урината. 5.3. Предклинични данни за безопасност Резултатите от изследването на острата токсичност на продукта след еднократно перорално приложение на мишки и плъхове показват, че: - LD5о за мишки (р.о.) е > 2000 mg/kg - LD50 за плъхове (р.о.) е > 2000 mg/kg Според класификацията на Hodge и Sterner, при перорално приложение на плъхове Фенофибрат спада към слабо токсичните вещества. След едномесечно третиране на плъхове с дози 100 и 200 mg/kg т.м., както и след 90-дневно третиране с дози 50 и 100 mg/kg т.м., не се наблюдават отклонения в хематологичните и биохимични показатели, не се наблюдава смъртност при опитните животни. При изследване на хроничната (180 дневна) токсичност върху плъхове (в доза 50 и 100 mg/kg) и кучета (в доза 50 mg/kg), не се наблюдават статистически значими промени в наблюдаваните хематологични и биохимични показатели. При проучвания върху бременни плъхове и зайци е установено, че фенофибрат притежава тератогенни и ембриотоксични ефекти                                                                               

  СЪХРАНЕНИЕ:

При температура под 30°С.

Споделете мнението си за ФЕНОФИБРАТ 100МГ КАПС. Х 50

Web Statistics