Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ТРАМАЛГИН АМП.50МГ/МЛ - 2МЛ СФ

Този продукт Ви носи 12 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Трамалгин® 50 mg/ml инжекционен разтвор/

Tramalgin® 50 mg/ml solution for injection

трамадолов хидрохлорид /

(tramadol hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:  

1.   Какво представлява Трамалгин и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Трамалгин

3.   Как да използвате Трамалгин   

4.   Възможни нежелани реакции   

5.   Как да се съхранява Трамалгин

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Трамалгин и за какво се използва

Трамалгин е синтетично обезболяващо лекарство с действие върху централната нервна система. Ефектът му е близък до този на наркотичните обезболяващи лекарствени вещества. Не се класифицира като наркотичен продукт, но при продължителна употреба може да доведе до психическа и физическа лекарствена зависимост.

Прилага се за лечение на умерени до силни болки.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Трамалгин

Не използвайте Трамалгин

•     ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество, други опиати (наркотични обезболяващи) или към някоя от останалите съставки на Трамалгин (изброени в точка 6);

•     при остро отравяне или предозиране с лекарства или вещества, които потискат централната нервна система (алкохол, сънотворни, други обезболяващи и психотропни лекарства);

•     по време на лечение с МАО-инхибитори (лекарства за лечение на Паркинсонова болест и депресия) или ако са минали по-малко от 14 дни след спирането им (виж Други лекарства и Трамалгин);

•     при епилепсия, която не може да се контролира от провежданото противоепилептично лечение;

•     за лечение на зависимост от наркотици.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Трамалгин:

•     ако сте лекарствено или наркотично зависим;

•     ако имате проблеми да останете в съзнание (ако имате чувство, че ще припаднете);

•     ако сте в шок (един от симптомите е студена пот);

•     ако сте с повишено вътречерепно налягане (след черепни травми или мозъчни заболявалия);

•     ако дишането Ви е затруднено;

•     ако страдате от епилепсия или гърчове, тъй като има повишена вероятност да получите гърч;

•     ако страдате от бъбречно или чернодробно заболяване.

При лечение с Трамалгин са наблюдавани отделни случаи на гърчове, главно при предразположени пациенти и предимно при превишаване на препоръчваната дневна доза от 400 mg. Рискът от гърчове може да се повиши и при едновременна употреба с други лекарства, които понижават гърчовия праг. Продължителната употреба на Трамалгин може да доведе до състояние на зависимост. Трамалгин не трябва да се използва дълго време, тъй като се получава привикване и са необходими по-високи дози за постигане на ефект. При предразположени пациенти лечението трябва да се провежда под строг лекарски контрол.

Други лекарства и Трамалгин

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

•     При едновременна употреба с МАО-инхибитори (ипрониазид, моклобемид, селегилин) съществува риск от поява на симптоми като диария, сърцебиене, изпотяване, треперене, обърканост, а в някои случаи и от сериозни нежелани реакции. Ако е провеждано скорошно лечение с МАО-инхибитори, трябва да се изчакат 14 дни преди да започне лечението с Трамалгин.

•     При едновременна употреба с карбамазепин (противогърчово средство) или ондансетрон (против повръщане) съществува риск от намаляване на обезболяващия ефект на трамадола и намаляване на продължителността на неговото действие.

•     При едновременна употреба с други, потискащи централната нервна система (успокоителни, приспивателни, болкоуспокояващи лекарства или аклохол) съществува риск от изразено потискане на нервната система (може да се почувствате замаяни или все едно ще припаднете). Ако това се случи уведомете Вашия лекар.

•     Рискът от появата на страничи ефекти се увеличава, ако:

Едновременно с Трамалгин приемате лекарства, които могат да причинят гърчове (някои антидепресанти и антипсихотици). Вашият лекар ще прецени дали Трамалгин е подходящ за Вас.

- Ако приемате антидепресанти, Трамалгин може да взаимодейства с някои от тях и да причини следните симптоми: ритмични, неволеви, спазми на мускулите (включително тези контролиращи очите), възбуда, повишено потене, тремор, повишена рефлективност, повишено мускулно напрежение, повишена температура над 38 градуса.

• Специално внимание се изисква при едновременно лечение с Трамалгин и прстивосъсирващи лекарства (варфарин) поради риск от поява на кръвоизливи у някои пациенти.

Трамалгин с храна и алкохол

Не употребявайте алкохол по време на лечението с Трамалгин, защото е се засилят.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Трамалгин преминава плацентарната бариера. Не се препоръчва употребата му по време на бременност поради липса на данни за доказана безопасност.

Хроничната употреба на трамадол по времена бременност може да причини синдром на отнемане при новороденото.

Употребата на трамадол по време на кърмене не се препоръчва, тъй като малки количества от лекарството преминават в кърмата. Прилагането на еднократна доза обикновенно не налага спиране на кърменето.

[офиране и работа с машини

Трамалгин може да предизвика предизвика сънливост и замайване, както и замъглено виждане, особено ако се употребява заедно с алкохол или лекарства, потискащи централната нервна система, поради което не трябва да се шофира и работи с машини по време на лечение с Трамалгин.

Трамалгин съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа натрий по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. практически няма значение за пациенти, които са на диета с контролиран прием на натрий.

Как да използвате Трамалгин

Винаги използвайте Трамалгин точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трамалгин инжекционен разтвор се прилага от лекар или медицинска сестра. Прилага се бавно интравенозно (за не по-малко от 3 минути), интрамускулно, подкожно или като интравенозна инфузия.

Дозата и начина на приложение се определят от лекуващия лекар в зависимост от интензитета на болката и Вашата индивидуална чувствителност. Препоръчва се прилагане на най-ниската, облекчаваща болката доза.

Ако е приложено повече от необходимата доза Трамалгин

Могат да се появят следните симптоми на предозиране: стеснение на зениците, повръщане, сърдечно-съдов колапс (рязко понижение на кръвното налягане), потискане на дишането. При въвеждане на много високи дози е възможно спиране на дишането, загуба на съзнание, поява на гърчове.

Лечението се провежда в условия на спешност, насочено е към поддържане на жизнено-важните функции (дишане, кръвообращение), спиране на лечението с Трамалгин. Специфичен антидот при спиране на дишането е налоксон.

Ако е пропуснато да се приложи необходимата доза Трамалгин

Не трябва да се прилага двойна доза, за да се компенсира пропуснатата.

Ако сте спрели употребата на Трамалгин

Ако лечението с Трамалгин се спре прекадено рано е възможно болката появи. Ако желаете да спрете лечението поради неприятни странчни ефе уведомете за това Вашия лекар.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Трамалгин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-често срещаните нежелани реакции на Трамалгин (над 10%) са гадене и световъртеж (при повече от 1 на всеки 10 пациенти).

При прилагането на продукта е възможна появата на следните нежелани реакции:

Много чести Гзасягат повече от 1 на 10 пациента!: гадене и световъртеж.

Чести (засягат не повече от 1 на 10 пациента!: главоболие, сънливост, умора, запек, сухота в устата, повръщане, изпотяване.

Нечести (засягат не повече от 1 на 100 пациента!: реакции от страна на кръвното налягане (силни или учестени удари на сърцето, чувство за замаяност и световъртеж). Тези ефекти могат да се появят особено при изправено положение или при физическо натоварване.

Позиви за повръщане, стомашно неразположение, диария, реакции на кожата (сърбеж, обрив).

Редки (засягат не повече от 1 на 1000V алергични реакции (затруднено дишане, хрипове, подуване на кожата) или шок;

Забавен пулс, повишено кръвно налягане, ненормална чувствителност (сърбеж, мравучкане, изтръпване), треперене, епилептични гърчове, мускулни спазми, некоординирани движения, временна загуба на съзнание, проблеми с речта. Епиелптичните гърчове могат да се появат при по-високи дози трамадол или при употреба на трамадол с определени лекарства.

Промени в апетита.

Халюцинации, обърканост, проблеми със съня, делириум, възбуда и кошмари.

Могат да се появат психични оплаквания, които варират по сила и вид в зависимост от характера на пациента, например промени в настроението (обикновенно повишаване на настроението, по-рядко потиснатост), промяна във физическата активност (обикновено повишена активност, по-рядко намалена), понижена способност за учене, за разпознаване и взимане на решения.

Може да се появи лекарствена зависимост, ако Трамалгин се приема за дълъг период от време, но вероятността за това е малка. Ако третирането се спре внезапно може да се появи «синдром на отнемане» (възбуда, раздразнигеност, нервност, хиперакгнвност, проблеми със съня, храносмилателни смущения и понякога психични нарушения като объркване, загуба на връзка с реалността, халюцинации, необосновани страхове). Замъглено зрение, разшитени или силно стеснени зеници.

Забавено дишане или недостиг на въздух, има отделни съобщения за влошаване на астмата, без да е установена ясна връзка с приема на трамадол.

Мускулна слабост.

Затруднено уриниране или невъзможност за уриниране.

Много редки (засягат не повече от 1 на 10000 пациенти!: повишаване на стойностите на чернодробните ензими.

С неизветана честота (от съобщенията не може да се натгоави извод за честотата на нежеланата реакция!: намаляване на нивото на кръвната захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия л включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции, да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по ул. „Дамян Груев” № 8; 1303 София; тел.: +35 928903417; уебсайт: www.l съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за п информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да се съхранява Трамалгин

Да се съхранява в оригиналната опаковка» за да се предпази от светлина.

Да се съхранява под 25°С.

Да не се замразява!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и ампулата. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Трамалгин

Активното вещество е трамадолов хидрохлорид 100 mg в 2 ml инжекционен разтвор. Другите съставки са: натриев ацетат трихидрат (за корекция на pH), вода за инжекции.

Как изглеяща Трамалгин и какво съдържа опаковката

Бистра, безцветна течност в ампули от кафяво стъкло I-ви хидролитичен клас, с вместимост 2 ml, с маркировка за отваряне на ампулата (цветна точка/пръстен). Върху всяка ампула се поставя самозалепващ етикет. По 10 ампули в блистер от PVC фолио, по 1 или 10 блистера (съответно 10 или 100 ампули) в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16,1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: ноември 2014.

Посочената ПО-ДОЛУ информация е предназначена само за спепиалисти:

Инжекционният разтвор се прилага интрамускулно,подкожно, бавно интравенозно или разреден като инфузия или като контролирана от пациента аналгезия.

Интравенозната инжекция се поставя бавно в продължение на 2-3 минути.

Препоръчва бавно титриране на дозата с цел да се достигне ефикасна аналгезия за целия период на приложение.

Съвместимост с интравенозни разтвори:

9 mg/ml (0,9%) натриев хлорид инфузионен разтвор 50 mg/ml (5%) глкжоза инфузионен разтвор

Ако не е предписано ДРУГО. Трамалгин се прилага по следния начи

Възрастни и деца над 12 години

Обичайната дозировка е по 50-100 mg на всеки 4-6 часа. 

Максимално допустимата доза е 400 mg дневно. Тя не трябва да се превишава, освен при специални клинични обстоятелства.

Педиатрична популация Леиа на възраст над 1 година

Единична доза от 1 mg/kg до 2 mg/kg тегло на всеки 6-8 часа (при необходимост). Общата дневна доза не бива да надвишава 400 mg общо или 8 mg на килограм тегло, в зависимост от това коя доза е по-ниска.

Леиа на възраст под 1 година Трамалгин инжекционен разп година.

Пациенти в старческа възраст

Обикновено не се налага корекция на дозата при липса на клинично проявена чернодробна или бъбречна недостатъчност при пациенти до 75 годишна възраст. Поради забавено елиминиране на лекарствения продукт при пациенти над 75-годишна възраст, интервалът между дозите може да бъде удължен в зависимост от индивидуалните нужди на пациента.

Пациенти с бъбречна и/или чернодробна недостатъчност При пациенти с бъбречна и/или чернодробна недостатъчност, елиминирането на трамадол е забавено. При тези пациенти, удължаването на интервала между дозите трябва да бъде внимателно съобразен в съответствие с потребностите на пациента.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ТРАМАЛГИН АМП.50МГ/МЛ - 2МЛ СФ

Web Statistics