Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ТОПИРАКС 25МГ Х 28ТАБЛ. СФ

Топиракс допълва лечението на пациенти с парциални гърчове с или без вторично генерализиране.

Този продукт Ви носи 99 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ТОПИРАКС® 25 mg филмирани таблетки /

ТОРШАХ® 25 mg film-coated tablets

топирамат (topiramate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

1.   Какво представлява Топиракс и за какво се използва

Топиракс принадлежи към група лекарства, наречени “антиепилептични лекарства”. Използва се за:

-     самостоятелно лечение на епилептични пристъпи при възрастни и деца на възраст над 6 години;

-     едновременно с други лекарства за лечение на епилептични пристъпи при възрастни и деца на възраст 2 и повече години;

-     профилактика на мигренозно главоболие при възрастни.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Топиракс

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Топиракс, ако:

имате бъбречни проблеми, по-специално камъни в бъбреците или сте на бъбречна диализа;

имате анамнеза за аномалии на кръвта и телесните течности (метаболитна ацидоза);

имате чернодробни проблеми;

имате проблеми с очите, по-специално глаукома;

имате проблем с растежа;

сте на диета с много мазнини (кетогенна диета);

сте бременна или можете да забременеете (вж. точка „Бременност и кърмене” за допълнителна информация).

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените се отнася за Вас, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Топиракс.

Важно е да не спирате приема на Вашето лекарство, без първо да се консултирате с Ватпия лекар.

Също така трябва да се консултирате с Вашия лекар преди употребата на лекарство, съдържащо топирамат, което Ви се дава като алтернатива на Топиракс.

Теглото Ви може да се понижи, ако приемате Топиракс и затова трябва да се измерва редовно при употребата на това лекарство. Ако загубите прекалено много от теглото или ако дете, приемащо лекарството, не наддава достатъчно на тегло, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като топирамат, са имали мисли за само нараняване или самоубийство. Ако се появят такива, незабавно се обърнете към Вашия лекар.

Други лекарства и Топиракс

Информирайте Ваптия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Топиракс и някои други лекарства може да си взаимодействат. Понякога се налага коригиране на дозата на някое от другите лекарства, които приемате, или тази на Топиракс.

По-специално, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

други лекарства, които намаляват или повлияват мисловния Ви процес, концентрацията или координацията на мускулите (напр. депресанти на централната нервна система като миорелаксанти и успокояващи);

противозачатъчни таблетки. Топиракс може да намали ефективността на противозачатъчните.

Информирайте Вашия лекар, ако менструалното Ви кървене се промени по време на употребата на противозачатъчни и Топиракс,

Водете си списък на всички лекарства, които употребявате. Показвайте го на Вашия лекар и фармацевт преди да започнете приема на ново лекарство.

Други лекарства, които трябва да обсъдите с Вашия лекар или фармацевт, включват други, антиепилептични средства, рисперидон, литий, хидрохлоротиазид, метформин, пйоглитазон, глибурид, амитриптилин, пропранолол, дилтиазем, венлафаксин, флунаризин, жълт кантарион (Hypericum Perforatum) (билков продукт за лечение на депресия).     

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените се отнася за Вас, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Топиракс.

Топиракс с храна н напитки

Може да приемате Топиракс с или без крана. Приемайте много течности през деня, за да предотвратите образуването на камъни в бъбреците по време на употребата на Топиракс. Трябва да избягвате употребата на алкохол, докато приемате Топиракс.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Вашият лекар ще реши дали може да приемате Топиракс. Както и при другите антиепилегггични лекарства, съществува риск за увреждане на плода в случай на употреба на Топиракс по време на бременност. Запознайте се добре с рисковете и ползите от употребата на Топиракс при епилепсия по време на бременност.

Не приемайте Топиракс за профилактика на мигрена, ако сте бременна или можете да забременеете и не използвате ефективна контрацепция.

Майките, които кърмят по време на употребата на Топиракс, трябва да информират лекаря колкото е възможно по-скоро, ако у бебето се появи нещо необичайно.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

По време на лечението с Топиракс може да се появят замаяност, умора и проблеми със зрението. Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, без първо да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Топиракс съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.   Как да приемате Топиракс

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Обичайно Вашият лекар ще започне лечението Ви с ниска доза Топиракс и постепенно ще я увеличава, докато достигне оптималната за Вас доза.

Топиракс таблетки се поглъщат цели. Избягвайте да дъвчете таблетките, защото оставят горчив вкус в устата.

Топиракс може да се приема преди, по време на или след хранене. Приемайте много течности през деня, за да предотвратите образуването на камъни в бъбреците по време на употребата на Топиракс.

Ако сте приели повече от необходимата доза Топиракс

Незабавно посетете лекар. Носете с Вас опаковката на лекарството.

Може да почувствате сънливост, умора, или намалена будност; липса на координация; затруднен говор или затруднена концентрация; двойно или замъглено зрение; усещане за   

замаяност в резултат на ниско кръвно налягане; депресия или ажитация; коремни болки или припадъци (пристъпи).  

Може да предозирате, ако приемате други лекарства едновременно с Топиракс

Ако сте пропуснали да приемете Топиракс

Ако сте пропуснали да приемете доза, направете това веднага щом се сетите. Ако обаче вече почти е станало време за следващата Ви доза, пропуснете я и продължете по обичайната схема. Ако пропуснете да приемете две или повече дози, се свържете с Вашия лекар.

Не вземайте двойна доза (две дози едновременно), за да компенсирате пропуснатата

доза.

Ако сте спрели приема на Топиракс

Не спирайте приема на лекарството, освен ако не Ви е посъветвал Вашият лекар. Симптомите Ви може да се възобновят. Ако Вашият лекар реши да преустанови лечението с Топиракс, дозата Ви може да се намали постепенно в продължение на няколко дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Уведомете Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ, ако получите следните нежелани лекарствени реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 ва 10 души):

депресия (новопоявила се или влошена).

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души): пристъпи (припадъци)

тревожност, раздразнителност, промени в настроението, обърканост, дезориентация проблеми с концентрацията, забавено мислене, загуба на паметта, проблеми с паметта (първоначална проява, внезапна промяна или повишена тежест) камъни в бъбреците, често или болезнено уриниране.

Нечесги (могат да засегнат до 1 на 100 души):

повишено ниво на киселини в кръвта (може да причини затруднено дишане, включително задух, загуба на апетит, гадене, повръщане, прекомерна умора и учестено или неравномерно сърцебиене) намалено изпотяване или липса на изпотяване

мисли за сериозно самонараняване, опит за сериозно само нараняване, загуба на част от зрителното поле

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

глаукома - задържане на течност в окото, което причинява повишено вътреочно налягане, болка или намалено зрение.

Други нежелани реакции са долуизброените и ако станат сериозни, уведомете Вашия лекар или фармацевт:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

запушен нос, хрема или възпалено гърло, изтръпване, болка и/или схващане на различни части на тялото, сънливост, умора замаяност гадене, диария, загуба на тегло.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): анемия (нисък брой кръвни клетки), алергична реакция (като кожен обрив, зачервяване, сърбеж, подуване на лицето, копривна треска)

загуба на апетит, повишен апетит, агресия, ажитация, гняв

затруднено заспиване или затруднен сън, проблеми с говора или нарушен говор, забавен говор, тромавост или липса на координация, усещане за нестабилност при ходене, намалена способност за извършване на ежедневни задължения, намален вкус, загуба или липса на вкус, неволеви потрепвалия или гърчещи движения; бързи, неконтролируеми движения на очите, нарушено зрение (напр. двойно зрение, замъглено зрение, намалено зрение, затруднено фокусиране), усещане за световъртеж (вертиго), шум в ушите, болка в ушите, задух, кашлица, кръвоизлив в носа

висока температура, неразположение, отпадналост, повръщане, запек, коремна болка или дискомфорт, стомашно разстройство, стомашна или чревна инфекция, сухота в устата, косопад,сърбеж,

болка или подуване на ставите, мускулни спазми или потрепвалия, болка или отслабване на мускулите, болки в гърдите повишено тегло.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

намален брой на тромбоцитиге (кръвни клетки, които участват в кръвосъсирването), намален брой бели кръвни клетки, които са компонент в защитата на организма срещу инфекции, понижено ниво на калий в кръвта

повишени стойности на чернодробните ензими, повишен брой еозинофипи (вид бели кръвни клетки) в кръвта

подути жлези по шията, подмишницата или слабините повишен апетит приповдигнато настроение чуване, виждане или усещане на несъществуващи неща, тежко психично разстройство (психоза)

неспособност за демонстриране и/или усещане на емоция, необичайна подозрителност, пристъпи ла паника

проблеми с четенето, нарушен говор, проблеми с писането

безпокойство, хиперактивност

забавено мислене, намалена бдителност или будност

намалени или забавени движения на тялото, неволеви и абнормни или повтарящи се движения на мускулите, припадъци

анормално усещане за допир, нарушено усещане за допир нарушено, изкривено или липсващо усещане за мирис

необйчайно чувство или усещане, което може да предизвестява мигрена или определен вид припадъци 

сухота в очите, чувствителност на очите към светлина, потрепване на клепачите, воднисти очи

намален слух или загуба на слуха, загуба на слуха в едното ухо

забавено или неравномерно сърцебиене, усещане на сърцебиенето в гърдите, ниско кръвно налягане, ниско кръвно налягане при рязко изправяне (впоследствие някои хора, приемащи Топиракс, може да се почувстват отпаднали, замаяни или да изгубят съзнание при рязко изправяне или сядане), зачервяване на лицето, горещи вълни, панкреатит (възпаление на панкреаса), прекомерно изпускане на газове или мирис, стомашни киселини, пълнота или подуване на корема, кървене на венците, повишено слюноотделяне, лигавене, лош дъх, приемане на прекомерно количество течност, жажда, промяна на цвета на кожата,схващане на мускулите, болка от едната страна, кръв в урината, незадържане (липса на контрол) на урината, непреодолимо желание за уриниране, болка в хълбока или бъбреците, затруднено получаване или задържане на ерекция, сексуална дисфункция, грипоподобни симптоми

студени пръсти на ръцете и краката, чувство за опиянение,

неспособност за учене.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

неестествено приповдигнато настроение загуба на съзнание

слепота на едното око, временна слепота, нощна слепота мързеливо око подуване в и около очите, схващане, изтръпване и промяна на цвета (бели, сини и после червени) ни пръстите на

ръцете и краката при излагане на студ, възпаление на черним дроб, чернодробна недостатъчност, сивдром на Steven-Johnson, потенциално животозастрашаващо заболяване, което може

да се прояви с множество възпаления по лигавиците (на устата, носа и очите), кожен обрив и мехурчета по кожата, абнормен мирис на кожата, дискомфорт в ръцете и краката, нарушение на бъбреците, С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

макулопатията е заболяване на макулата - малка точка в ретината, в която зрението е най- силно. Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако забележите промяна или намаляване на зрението Ви

токсична егшдермална некролиза - животозастрашаващо заболяване, свързано със синдрома на Steven-Johnson, но по-тежко, което се характеризира с широко разпространени мехурчета и лющене на външните слоеве на кожата (вж. редките нежелани реакции).

Деца и юноши

Нежеланите лекарствени реакции при деца са принципно сходни с тези, наблюдавани при възрастни. Някои нежелани реакции обаче се срещат по-често при деца и/или може да са по- тежки при децата, отколкото при възрастните. Нежеланите реакции, които може да са с по- голяма тежест при деца, включват намалено изпотяване или липса на изпотяване и повишено ниво на киселини в кръвта. Нежеланите реакции, които може да възникнат по-често при деца, включват заболявалия на горните дихателни пътища.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул.,Дамян Груев” № 8; 1303 София; тел.: +35 928903417; уебсайт: www.bda.be. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Топиракс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°С.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка, за да се предпазят от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Топиракс

Активното вещество е топирамат.

Всяка филмирана таблетка Топиракс съдържа 25, 50,100 mg топирамат.

Другите съставки на Топиракс са посочени по-долу:

ЯДРО на таблетката: лактоза монохидрат прежелатинизирано царевично нишесте микрокристална целулоза натриев нишестен гликолат (тип А) магнезиев стеарат

Покритие на таблетката:

OPADR.Y® бял, жълт, розов1, карнаубски восък

^PADRY® съдържа: хипромелоза, макрогол, полисорбат 80 и като оцветители: титанов диоксид Е171 (25, 50 и 100 mg) и жълт железен оксид Е172 (50 и 100 mg).

Как изглежда Топиракс и какво съдържа опаковката

Описание на продукта

25 mg: кръгли бели таблетки, 6 mm в диаметър, с надпис “ТОР” от едната страна.и “25” от : другата страна;     

50 mg: кръгли светложълти таблетки, 7 mm в диаметър, с надпис “ТОР” от едната страна и “50” ■ Д от другата страна;

100 mg: кръгли жълти таблетки, 9 mm в диаметър, с надпис “ТОР” от едната страна и “100” от другата страна.

Блистерни ленти от фолио алуминий/алуминий съдържащи 28 таблетки. Индивидуалните алу/алу блистерни ленти са опаковани в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидите

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16,1220 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: Април, 2014.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ТОПИРАКС 25МГ Х 28ТАБЛ. СФ

Web Statistics