Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ТОПАМАКС ТАБЛ.50 Х 28

Топамакс е показан за монотералия при пациенти с епилепсия, допълваща терапия при възрастни и деца на/или над 2 години, с парциални или генерализирани тонично-клонични припадъци, синдром на Ленокс - Гасто.

Този продукт Ви носи 214 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Топамакс 50 mg филмирани таблетки /

Topamax 50 mg film-coated tablets

Топирамат (topiramate)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неопиеани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява Топамакс и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Топамакс

3.   Как да приемате Топамакс

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Топамакс

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Топамакс и за какво се използва

Топамакс принадлежи към група лекарства, наречени „антиепилептични лекарства”. Използва се за:

самостоятелно лечение на епилептични пристъпи при възрастни и деца на възраст над б години

едновременно с други лекарства за лечение на епилептични пристъпи при възрастни и деца на възраст 2 и повече години

за профилактика на мигренозно главоболие при възрастни.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Топамакс Не приемайте Топамакс

ако сте алергични към топирамат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

при профилактика на мигрена, ако сте бременна или е възможно да забременеете, но не използвате ефективна контрацепция (вж. точка „Бременност и кърмене” за допълнителн информация).

Ако не сте сигурни дали горното се отнася за Вас, посъветвайте се с Вашия лекар фармацевт преди употребата на Топамакс.

Предупреждения и предпазни мерки 

Говорете c Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Топамакс, ако:

имате бъбречни проблеми, по-специално камъни в бъбреците, или ако сте на бъбречна диализа

имате анамнеза за аномалии на кръвта и телесните течности (метаболитна ацидоза);

имате чернодробни проблеми

имате проблеми с очите, по-специално глаукома

имате проблем с растежа

сте на диета с много мазнини (кетогенна диета)

сте бременна или можете да забременеете (вижте точка „Бременност и кърмене” за допълнителна информация).

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените се отнася за Вас, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Топамакс.

Важно е да не спирате приема на Вашето лекарство без първо да се консултирате с Вашия лекар.

Също така трябва да се консултирате е Вашия лекар преди употребата на лекарство, съдържащо топирамат, което Ви се дава като алтернатива на Топамакс.

Теглото Ви може да се понижи, ако приемате Топамакс и затова трябва да се измерва редовно при употребата на това лекарство. Ако загубите прекадено много тегло или ако дете, приемащо лекарството, не наддава достатъчно на тегло, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като топирамат, са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако се появят такива, незабавно се обърнете към Вашия лекар.

Други лекарства и Топамакс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Топамакс и някои други лекарства може да си взаимодействат. Понякога се налага коригиране на дозата на някое от другите лекарства, които приемате, или тази на Топамакс.

По-специално информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате;

други лекарства, които повлияват или намаляват мисловния Ви процес, концентрацията или координацията на мускулите (напр. депресангги на централната нервна система като миорелаксанти и успокояващи)

противозачатъчни таблетки. Топамакс може да намали ефективността на противозачатъчните.

Информирайте Вашия лекар, ако менструалното Ви кървене се промени по време на употребата на противозачатъчни и Топамакс.

Водете си списък на всички лекарства, които употребявате. Показвайте го на Вашия лекар и фармацевт преди да започнете приема на ново лекарство.

Други лекарства, които трябва да обсъдите с Вашия лекар или фармацевт, включват д антиепилептични средства, рисперидон, литий, хидрохлортиазид, метформнн, пиог глибурид, амитриптилин, пропранолол, дилтиазем, венлафаксин, флунаризин,

(.Hypericum perforatum) (билков продукт за лечение на депресия).

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените се отнася за Вас, посъветвай лекар или фармацевт преди употребата на Топамакс. 

Топамакс с храна и напитки

Може да приемате Топамакс с или без храна. Приемайте много течности през деня, за да предотвратите образуването на камъни в бъбреците по време на употребата на Топамакс. Трябва да избягвате употребата на алкохол, докато приемате Топамакс.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Вашият лекар ще реши дали може да приемате Топамакс. Както и при другите антиепилептични лекарства, съществува риск за увреждане на плода в случай на употреба на Топамакс по време на бременност. Запознайте се добре с рисковете и ползите от употребата на Топамакс при епилепсия по време на бременност.

Не приемайте Топамакс за профилактика на мигрена, ако сте бременна или можете да забременеете и не използвате ефективна контрацепция.

Майките, които кърмят по време на употребата на Топамакс, трябва да информират лекаря колкото е възможно по-скоро, ако у бебето се появи нещо необичайно.

Шофиране и работа с машини

По време на лечението с Топамакс може да се появят замаяност, умора и проблеми със зрението. Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, без първо да сте се посъветвали с Вашия лекар.

Топамакс съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.   Как да приемате Топамакс

Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Обичайно Вашият лекар ще започне лечението Ви с ниска доза Топамакс и постепенно ще я увеличава, докато достигне оптималната за Вас доза.

Топамакс таблетки се поглъщат цели. Избягвайте да дъвчете таблетките, защото оставят горчив вкус в устата.

Топамакс може да се приема преди, по време на или след хранене. Приемайте много течности през деня, за да предотвратите образуването на камъни в бъбреците по време на употребата на Топамакс.

Ако сте приели повече от необходимата доза Топамакс

Незабавно посетете лекар. Носете с Вас опаковката на лекарството.

Може да почувствате сънливост, умора или намалена будност; липса на к затруднен говор или затруднена концентрация; двойно или замъглено зрени замяност в резултат на ниско кръвно налягане; депресия или ажитация; или припадъци (пристъпи).

 

 

Може да предозирате, ако приемате други лекарства едновременно с Топамакс.

Ако сте пропуснали да приемете Топамакс

Ако сте пропуснали да приемете доза, направете това, веднага щом се сетите. Ако обаче вече почти е станало време за следващата Ви доза, пропуснете я и продължете по обичайната схема. Ако пропуснете да приемете две или повече дози, се свържете с Вашия лекар.

Не вземайте двойна доза (две дози едновременно), за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте спрели приема на Топамакс

Не спирайте приема на лекарството, освен ако не Ви е посъветвал Вашият лекар. Симптомите Ви може да се възобновят. Ако Вашият лекар реши да преустанови лечението с Топамакс, дозата Ви може да се намали постепенно в продължение на няколко дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Уведомете Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ, ако получите следните нежелани лекарствени реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 па 10 души): депресия (новопоявила се или влошена).

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

пристъпи (припадъци)

тревожност, раздразнителност, промени в настроението, обърканост, дезориентация проблеми с концентрацията, забавено мислене, загуба на паметта, проблеми с паметта (първоначална проява, внезапна промяна или повишена тежест) камъни в бъбреците, често или болезнено уриниране.

Нечестн (могат да засегнат до 1 на 100 души):

повишено ниво на киселини в кръвта (може да причини затруднено дишане, включително задух, загуба на апетит, гадене, повръщане, прекомерна умора и учестено или неравномерно сърцебиене) намалено изпотяване или липса на изпотяване

мисли за сериозно самонараняване, опит за сериозно самонараняване. загуба на част от зрителното поле

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

глаукома — задържане на течност в окото, което причинява повишено вътреочно налягане, болка или намалено зрение.

Други нежелани реакции са долу изброените и ако станат сериозни, уведомете лекар или фармацевт:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

запушен нос, хрема или възпалено гърло

изтръпване, болка и/или схващане на различни части от тялото

сънливост, умора

замаяност

гадене, диария загуба на тегло.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

анемия (нисък брой на кръвните клетки)

алергична реакция (като кожен обрив, зачервяване, сърбеж, подуване на лицето,

копривна треска)

загуба на апетит, повишен апетит

агресия, ажитация, гняв

затруднено заспиване или затруднен сън

проблеми с говора или нарушен говор, забавен говор

тромавост или липса на координация, усещане за нестабилност при ходене

намалена способност за извършване на ежедневни задължения

намален вкус, загуба или липса на вкус

неволеви потрепвания или гърчещи движения; бързи, неконтролируеми движения на очите

нарушено зрение (напр. двойно зрение, замъглено зрение, намалено зрение, затруднено фокусиране)

усещане за световъртеж (вертиго), шум в ушите, болка в ушите

задух

кашлица

кръвоизлив от носа

висока температура, неразположение, отпадналост

повръщане, запек, коремна болка или дискомфорт, стомашно разстройство, стомашна

или чревна инфекция

сухота в устата

косопад

сърбеж

болка или подуване на ставите, мускулни спазми или потрепвания, болка или отслабване на мускулите, болки в гърдите повишено тегло.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

намален брой на тромбоцитите (кръвни клетки, които участват в кръвосъсирването), намален брой бели кръвни клетки, които са компонент в защитата на организма срещу инфекции, понижено ниво на калий в кръвта

повишени стойности на чернодробните ензими, повишен брой еозинофили (вид бели кръвни клетки) в кръвта

подути жлези по шията, подмишницата или слабините повишен апетит приповдигнато настроение

чуване, виждане или усещане на несъществуващи неща, тежко психично разстройство (психоза)

неспособност за демонстриране и/или усещане на емоция, необичайна подозрителност, пристъпи на паника

проблеми с четенето, нарушен говор, проблеми с писането безпокойство, хиперактивност забавено мислене, намалена бдителност или будност

намалени или забавени движения на тялото, неволеви и абнормни или повтарящи движения на мускулите припадъци

анормално усещане за допир; нарушено усещане за допир нарушено, изкривено или липсващо усещане за мирис

необичайно чувство или усещане, което може да предизвестява мигрена или опрейрлр вид припадъци

сухота в очите, чувствителност на очите към светлина, потрепване на клепачите, воднисти очи

намален слух или загуба на слуха; загуба на слуха в едното ухо

забавено или неравномерно сърцебиене, усещане на сърцебиенето в гърдите

ниско кръвно налягане, ниско кръвно налягане при рязко изправяне (впоследствие някои

хора, приемащи Топамакс, може да се почувстват отпаднали, замаяни или да изгубят

съзнание при рязко изправяне или сядане)

зачервяване на лицето, горещи вълни

панкреатит (възпаление на панкреаса)

прекомерно изпускане на газове или мирис, стомашни киселини, пълнота или подуване на корема

кървене на венците, повишено слюноотделяне, лигавене, лош дъх

поемане на прекомерно количество течности, жажда

промяна на цвета на кожата

схващане на мускулите, болка от едната страна

кръв в урината, незадържане (липса на контрол) на урина, непреодолимо желание за уриниране, болка в хълбока или бъбреците

затруднено получаване или задържане на ерекция, сексуална дисфункция

грипоподобни симптоми

студени пръсти на ръцете и краката

чувство на опиянение

неспособност за учене.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

неестествено приповдигнато настроение загуба на съзнание

слепота на едното око, временна слепота, нощна слепота мързеливо око подуване в и около очите

схващане, изтръпване и промяна на цвета (бели, сини и после червени) на пръстите на

ръцете и краката при излагане на студ

възпаление на черния дроб, чернодробна недостатъчност

синдром на Stevens-Johnson, потенциално животозастрашаващо заболяване, което може

да се прояви с множество възпаления по лигавиците (на устата, носа и очите), кожен

обрив и мехурчета по кожата

абнормен мирис на кожата

дискомфорт в ръцете и краката

нарушение на бъбреците.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

макулопатията е заболяване на макулата - малка точка в ретината, в която зрението е най- силно. Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако забележите промяна или намаляване на зрението Ви.

токсична епидермална некроза - животозастрашаващо заболяване, свързано със синдрома на Stevens-Johnson, но по-тежко, което се характеризира с широкоразпространени мехурчета и лющене на външните слоеве на кожата (вж. редките нежелани реакции).

Деца н юноши

Нежеланите лекарствени реакции при деца са принципно сходни с тези, наблюд възрастни. Някои нежелани реакции обаче се срещат по-често при деца и/или може тежки при децата отколкото при възрастните. Нежеланите реакции, които може да са голяма тежест при деца, включват намалено изпотяване или липса на изпотяване и пов ниво на киселини в кръвта. Нежеланите реакции, които може да възникнат по-често пр включват заболявания на горните дихателни пътища.

Съобщаване иа нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Топамакс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°С. Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка, за да се предпазят от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Топамакс Активното вещество е топирамат.

Всяка филмирана таблетка Топамакс съдържа 25, 50, 100 mg топирамат.

Другите съставки на Топамакс са посочени по-долу:

ЯДРО на таблетката: лактоза монохидрат прежелатинизирано царевично нишесте микрокристална целулоза натриев нишестен гликолат (Тип А) магнезиев стеарат

Покритие на таблетката:

OPADRY® бял, жълт, розов , карнаубскн восък

50 mg: кръгли светложълти таблетки, 7 mm в диаметър, с надпис “ТОР” от едната и “50” от другата страна.

100 mg: кръгли жълти таблетки, 9 mm в диаметър, с надпис “ТОР” от едната и “100” от другата страна.

Блистерни ленти от фолио алуминий/алуминий, съдържащи 28, 56 или 200 (2 х 100) таблетки. Индивидуалните алу/алу блистерни ленти са опаковани в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Johnson & Johnson d.o.o.

Smart in ska cesta 53 1000 Ljubljana Словения

Производител

Janssen Pharmaceutica N.V.

Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Белгия

Janssen-Cilag S.p.a.

04010 Borgo S. Michele

Latina

Италия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕЕО под следните имена:

Австрия Белгия България Кипър

Чешка Република Дания Естония Финландия Франция Г ермания Гърция Унгария Исландия Ирландия Италия Латвия Литва

Люксембург Малта

Нидерландия Норвегия Полша Португалия Румъния

е

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Обединено кралство Торашах

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

,Джонсън & Джонсън България” ЕООД

ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: 02 489 94 00

e-mail: JJSAFETY@its.ini.com

Дата на последно преразглеждане на листовката 11/2014

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

 

Споделете мнението си за ТОПАМАКС ТАБЛ.50 Х 28

Web Statistics