Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ТОБРАМИЦИН 80МГ ФЛАКОН 2МЛ Х 1

Тобрамицин се използва за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни микроорганизми - пикочо-полови инфекции, инфекции на дихателните пътища, инфекции но кожата, костите, ставите и др.

Този продукт Ви носи 41 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Тобрамицин Актавис 80 mg/2 ml инжекционен разтвор /

Tobramycin Actavis 80 mg/2 ml solution for injection

тобрамицин / (tobramycin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Тобрамицин Актавис и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Тобрамицин Актавис

3.   Как да използвате Тобрамицин Актавис

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Тобрамицин Актавис

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Тобрамицин Актавис и за какво се използва

Тобрамицин Актавис е широкоспектърен антибиотик, който унищожава болестотворниге микроорганизми и води до излекуване на инфекциите.

Тобрамицин Актавис се прилага за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни на продукта микроорганизми като:

•     Тежки инфекции като септицемия и неонатален сепсис (инфекции на кръвта при възрастни, деца и новородени);

•     Сериозни инфекции на ЦНС - менингити (инфекции на мозъчните обвивки);

•     Инфекции на долните дихателни пътища като пневмония, бронхопневмония, остър бронхит;

•     Коремни инфекции, включително перитонити (инфекция на коремната обвивка);

•     Инфекции на кожата и кожните структури;

•     Инфекции на костите;

•     Усложнени и повтарящи се инфекции на пикочните пътища.

Тобрамицин Актавис се прилага в комбинация с други антибиотици за лечение на тежки инфекции, причинени от Грам-отрицателни микроорганизми, когато не е възможно прилагането на по-слабо токсичен антимикробен продукт.

Продуктът се използва профилактично в хирургията при коремни операции и болни в реанимация.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Тобрамицин Актавис Не използвайте Тобрамицин Актавис:

•     ако сте алергични към тобрамицин, друг антибиотик от същата група или останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б);

•     ако сте алергични към сулфити. 

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Тобрамицин Актавис.

Преди всеки нов курс на лечение с Тобрамицин Актавис пациентът трябва внимателно да бъде разпитан, за да се установи дали е имал предишни реакции на свръхчувствителност към продукта, към някои от помощните вещества или към други лекарства. Необходимо е да се установи свръхчувствителност или наличие на сериозни токсични реакции в миналото спрямо аминогликозидни антибиотици, поради известна кръстосана свръхчувствителност към антибиотици от тази група.

Поради потенциална опасност от токсичност върху слуха и бъбречната функция се препоръчва употребата на Тобрамицин Актавис да става под пряко клинично наблюдение, особено при пациенти в напреднала възраст и такива с бъбречна недостатъчност.

При пациенти с миастения гравис, паркинсонизъм или други заболявалия в анамнезата, характеризиращи се с мускулна слабост, Тобрамицин Актавис се прилага с повишено внимание поради опасност от потенциране на нервномускулния блок и дихателна парализа.

При болни с обширни изгаряния серумните концентрации на Тобрамицин Актавис могат да спаднат, което налага коригиране на дозировката.

Препоръчва се периодично изследване на урината за епителни клетки, цилиндри, остатъчен азот, белтък, кръвна урея, серумен креатинин; количество диурезата. При наличие на доказателства за увреждане на бъбреците се изисква промяна на дозировката или прекъсване на лечението с Тобрамицин Актавис.

При болни с хронични чернодробни заболявалия съществува риск от токсичност. В такива случаи се препоръчва оценка на слуха и бъбречната функция преди започване на терапията.

По време на лечението с Тобрамицин Актавис трябва да се приемат достатъчно течности с цел добра хидратация.

Лечението с продукта може да промени резултатите от лабораторните тестове - повишени нива на серумните трансаминази (SGOT, SGPT), серумния LDH и билирубин; намаляване на серумния калций, магнезий, натрий и калий; левкопения, гранулоцитопения, еозинофилия.

Както и при другите антибактериални средства продължителната употреба на Тобрамицин Актавис може да доведе до свръхрастеж на нечувствителни микроорганизми. Това налага да се направи повторна оценка на състоянието на пациента и при наличие на суперинфекция да се предприемат подходящи мерки.

Други лекарства и Тобрамицин Актавис

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Препоръчва се Тобрамицин Актавис да не се прилага едновременно с други потенциално токсични продукти като полимиксин В, колистин, цефалоридин, етакринова киселина, фуроземид, други аминогликозидни антибиотици, ванкомицин.

При пациенти, на които се прилагат нервномускулно блокиращи продукти (сукцинилхолин, тубокурарин, декаметониум), полипептидни антибиотици (полимиксин В, колистин) или получаващи масивна трансфузия с цитратна кръв е възможна продължително спиран дишането при прилагане на Тобрамицин Актавис.

Пред- и следоперативното прилагане на Тобрамицин Актавис в по-големи дози и лекувани с миорелаксанти, трябва да се извършва с повишено внимание поради в

от засилване и удължаване на нервномускулния блок и дихателна парализа. В такъв случай се прилагат интравенозно продукти, съдържащи калций.

Тобрамнцин Актавис с храна и напитки

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Тобрамицин Актавис (както и другите аминогликозиди) не се препоръчва по време на бременност, освен когато ползата за майката надвишава риска.

Тобрамицин Актавис не се препоръчва в периода на кърмене, поради излъчването му в кърмата и възможна опасност от токсични реакции у кърмачето.

офиране и работа с машини

Тобрамицин Актавис не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Тобрамицин Актавис съдържа натриев метабисулфит

Тобрамицин Актавис инжекционен разтвор съдържа натриев метабисулфит, който в редки случаи може да предизвика алергични реакции (включително анафилаксия), тежки или по-леки астматични пристъпи при свръхчувствителни и пациенти с астма. Алергични реакции спрямо сулфити са възможни и при неастматици.

3.   Как да използвате Тобрамицин Актавис

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Тобрамицин Актавис се прилага интрамускулно или интравенозно като директна инжекция или в инфузия. Дозите при интрамускулно и интравенозно приложение са еднакви.

Възрастни с нормална бъбречна функция: обикновено 2-5 mg/kg на 24 часа, на всеки 6-12 часа в зависимост от тежестта на инфекцията.

Тобрамицин Актавис може да се прилага еднократно дневно в краткотрайна (30-60 min) венозна инфузия.

Употреба при деца

Новородени и кърмачета до 30 дни - 2-3 mg/kg на 24 часа, разделени на 2 еднакви дози.

Деца над 1 год. - 2-3 mg/kg на 24 часа, при тежки животозастрашаващи инфекции 3-5 mg/kg на 24 часа, разпределени в три еднакви дози.

При нарушена бъбречна функция Тобрамицин Актавис се прилага в по-ниски дози - около 1 mg/kg дневно. По-точното дозиране се определя според креатининовия клирънс на пациента. Обикновено лечението с Тобрамицин Актавис продължава не повече от 7-10 дни, но при лечение на ендокардит може да продължи 3-6 седмици.

Препоръки при употреба

За интравенозна инфузия на Тобрамицин Актавис всяка доза от 80 mg се разрежда с 0,9 % разтвор на натриев хлорид или 5 % разтвор на глюкоза. Продължителността н е 20-60 минути.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Тобрамицин Актавис

При прилагане на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ къ

Тежестта и характерът на симптомите при предозиране на Тобрамицин Актавис са в зависимост от прилаганата доза, бъбречната функция, хидратацията, възрастта и комбинираното прилагане с други лекарства с подобна токсичност. Токсични реакции могат да се наблюдават при възрастни пациенти, лекувани повече от 10 дни с доза, по-голяма от 5 mg/kg/24 часа и при деца - с повече от 7,5 mg/kg/24 часа или при болни с увредена бъбречна функция, третирани с неподходящи дози. В такива случаи болният се лекува симптоматично. При парализа на дишането се прилага вентилация, кислород, обдишване. При нормална бъбречна функция се прилага подобряване на хидратацията, въвеждане на течности, контрол на креатининовия клирънс. При необходимост се назначава хемодиализа.

Ако е пропуснали да използвате Тобрамицин Актавис

Ако е пропуснато прилагане на доза, то тя трябва да се приложи час по-скоро, но не едновременно със следващата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може за предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

•     Бъбречна токсичност - поява на белтък в урината, намалено количество на отделената урина, повишаване на серумния креатинин и урея, цилиндрурия. Тези увреждания най- често се наблюдават при болни с бъбречни заболявалия в анамнезата, третирани продължително с по-големи от препоръчваните дози, но са възможни и при болни с нормална бъбречна функция.

•     Невротоксичност - обикновено при пациенти на високи дози или продължително лечение и в случаи на дехидратация; симптомите включват замайване, световъртеж, шум в ушите, загуба на слуха за високи тонове до пълна глухота (обикновено необратима);

•     Други - рядко се наблюдава повишение на серумните трансаминази, повишение на серумната LDH и билирубин, намаление на серумния калций, магнезий, натрий, калий, левкопения, левкоцитоза, еозинофилия, анемия, зрителни смущения, кожни обриви, сърбеж, треска, гадене, повръщане, болезненост в мястото на инжекцията.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Тобрамицин Актавис

Да се съхранява под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използва мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Тобрамицин Лктавнс

Активното вещество е тобрамицинов сулфат* Всеки флакон с 2 ml инжекционен разтвор съдържа 80 mg тобрамицин, като тобрамицинов сулфат.

Помощни вещества: натриев метабисулфит, динатриев едетеат, фенол, вода за инжекции. Как изглежда Тобрамицин Актавис и какво съдържа опаковката

Тобрамицин Актавис инжекционен разтвор в безцветни стъклени флакони с вместимост 6,3 ml; 5 флакона в опаковка.

Производител

Балкан фарма- Раз град АД бул. "Априлско въстание1' №68 7200 Разград, България

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2016

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ТОБРАМИЦИН 80МГ ФЛАКОН 2МЛ Х 1

Web Statistics