Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ТИОГАМА 600МГ АМПУЛИ Х 5

Сетивни нарушения при диабетна полиневропатия (сетивни нервни увреждания, които са предизвикани от диабет).

Този продукт Ви носи 655 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Тиогамма 600 Инжект 600 mg/20 ml концентрат за ннфузионен разтвор      /

Thiogamma 600 Injekt 600 mg/20 ml concentrate for setotion for infusion

Тиоктова киселина / (Thioctic acid)

Моля, преди да започнете употребата на този лекарствен продукт прочетете внимателно цялата листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да пожелаете / да имате нужда да я прочетете отново.

В случай, че имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Този лекарствен продукт е предписан лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. Той може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1.   Какво представлява Тиогамма 600 Инжект и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Тиогамма 600 Инжект

3.   Как да прилагате на Тиогамма 600 Инжект

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Съхранение на Тиогамма 600 Инжект

6.   Допълнителна информация

1.   Какво представлява Тиогамма 600 Инжект и за какво се използва

Тиоктовага (алфа-липоевата) киселина е активното вещество в Тиогамма 600 Инжект. Тя се образува при обмяната на веществата при висшите организми и повлиява определени обменни процеси в тялото. Освен това, тиоктовата киселина притежава антиоксидантни свойства, благодарение на които защитава нервните клетки (от реактивни продукти).

Области на приложение:

Сетивни нарушения при диабетна полиневропатия (сетивни нервни увреждания, които са предизвикани от диабет),

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Тиогамма 600 Инжект Кога не трябва да се прилага Тиогамма 600 Инжект?

Тиогамма 600 Инжект не трябва да се прилага при известна свръхчувствителност към тиоктова киселина или към някое от помощните вещества.

Деца и юноши не трябва да бъдат лекувани с Тиогамма 600 Инжект, поради недостатъчен опит в тази възрастова група.

Специални мерки ПРИ употреба на Тиогамма 600 Инжект Във връзка с употребата на Тиогамма 600 Инжект като инжекционен или ин разтвор са докладвани реакции на свръхчувствителност (алергични реакции) животозастрашаващ шок (внезапен колапс на кръвообръщението). Моля, 4.”Възможни нежелани реакции”.

Ето защо, лекуващият лекар трябва да Ви наблюдава по време на целия курс на лечението с Тиогамма 600 Инжект за поява на ранни симптоми (например: сърбеж, гадене, неразположение и др.). При поява на такива симптоми, лечението трябва да се прекрати незабавно и да се премине към други терапевтични мерки.

Важно предупреждение:

Тиоктовата киселина образува трудно разтворими комплексни съединения със захарни молекули (напр. левулозен разтвор). Освен това инфузионният разтвор е несъвместим с глюкозен разтвор, Рингеров разтвор и разтвори, за които е известно, че реагират с SH-групи (сулфхндрилни групи) или дисулфидни мостове.

При инфузионно приложение на Тиогамма 600 Инжект като разтворител може да се използва само физиологичен разтвор!

Пациента с определен генотип на човешки левкоцитен антиген (който е по-често срещан при японските и корейските пациентите, но се среща и в бялата раса) са по-предразположени към развитие на инсулинов автоимунен синдром (нарушение на хормоните, регулиращи кръвната захар с изразено понижаване на нивата на кръвната захар), когато се лекуват с тиоктова киселина.

Прием на Тиогамма 600 Инжект с други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/прилагате или наскоро сте приемали/прилагал и и други лекарствени продукти, включително и такива, отпускани без рецепта.

Кои други лекарствени продукти влияят върху действието на Тиогамма 600 Инжект, и какво трябва да съблюдавате, ако приемате и други лекарствени продукти ?

Моля, имайте предвид, че тези данни важат и за лекарствени продукти, чийто прием е приключил неотдавна.

Не е изключено едновременната употреба на Тиогамма 600 Инжект да доведе до намаляване ефекта на цисплатината (химиотерапевтичен лекарствен продукт за лечение на ракови заболявания).

Може да бъде засилено понижаващото кръвната захар действие на антидиабетните средства (инсулин и други лекарствени продукти за лечение на диабет). По тази причина е необходимо внимателно проследяване на нивата на кръвната захар, особенно в началната фаза на терапията с Тиогамма 600 Инжект. В единични случаи, с цел да се избегнат симптомите на хипогликемия, може да се окаже необходимо по лекарско указание да се намали инсулиновата дозировка или дозата на пероралните антидиабетни продукти.

Употреба на Тиогамма 600 Инжект с храни и напитки

Редовната употреба на алкохол представлява значителен рисков фактор за развитието и прогресията на увреждания на нервите и следователно може да компрометира успеха на лечението с Тиогамма 600 Инжект. По принцип, на пациентите с диабетна полиневропатия се препоръчва да избягват употребата на алкохол. Това се отнася и за времето, в което не се провежда терапевтичен курс.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете прием на който и да е лекарствен продукт по време на бременност или кърмене.

Тъй като не е налична информация за този период в тази пациентска група, то терапия с тиоктова киселина при бременни и кърмачки трябва да се провежда само след внимателна лекарска преценка и наблюдение от страна на лекуващия лекар. Специалните експериментални проучвания върху животни не са показали нарушения на фертилитета или в развитието на ембриона.

Какво трябва да се вземе под внимание по време на кърмене?

Не е известно дали е възможно преминаване на тиоктовата киселина в майчиното мляко. По принцип употребата на Тиогамма 600 Инжект по време на кърмене трябва да се избягва.

Шофиране и работа с машини

Тиогамма 600 Инжект не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3.   Как да прилагате Тиогамма 600 Инжект

Следващата информация за Тиогамма 600 Инжект можете да вземете под внимание само, ако Вашият лекар не е предписал нещо различно. Моля, следвайте инструкциите за употреба и предписанията на Вашия лекар! В противен случай Тиогамма 600 Инжект няма да има желания лечебен ефект.

По колко и колко често трябва да се прилага Тиогамма 600 Инжект?

При диабетна полиневропатия със силни сетивни нарушения обичайната дневна доза е една ампула Тиогамма 600 Инжект дневно (съответстваща на 600 mg тиоктова киселина дневно).

Начин на приложение

Интравенозно приложение (след разреждане на разтвора от ампулата!)

Тиогамма 600 Инжект се смесва с (50 - 250 мл) физиологичен разтвор и се въвежда за минимум тридесет минути, като кратка инфузия.

Поради светлочувствителността на активното вещество, флаконът трябва да се изважда от картонената кутия само непосредствено преди приложението му. Инфузионният разтвор трябва да се пази от светлина посредством алуминиево фолио или светлозащитното пликче, което ще намерите във всяка картонена опаковка Тиогамма 600 Инжект. Така защитен от светлина разтворът може да бъде съхраняван до 6 часа.

Продължителност на употреба

Тиогамма 600 Инжект се прилага за период от 2 - 4 седмици, в началната фаза на лечението. Терапията трябва да продължи с перорален прием на 600 mg тиоктова (алфа-липоева) киселина дневно, под форма на филмирани таблетки за перорално приложение. Тъй като диабетната полиневропатия е хронично заболяване, може да се наложи да прилагате това продължително лечение постоянно. Вашият лекуващ лекар ще реши това в зависимост от Вашия случай.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако прецените ефекта от Тиогамма 600 Инжект като твърде силен или твърде слаб.

Ако е въведено твърде голямо количество Тиогамма 600 Инжект При предозиране е възможно да се проявят: гадене, повръщане и главоболие.

В единични случаи, при прием на повече от 10 g тиоктова киселина, особенно с консумиране и на голямо количество алкохол, са описани сериозни, а понякога и животозастрашаващи токсични симптоми (като например: генерализирани припадъци, нарушения в киселинно- алкалното равновесие с проява на лактатна ацидоза, сериозни наруша кръвосъсирването).

Затова в случай дори на съмнение за значително предозиране с Тиогамма/ пациентът трябва незабавно да бъде приет в болница и да започнат проце, общите принципи за лечение на интоксикация.

Ако сте пропуснали приема на Тиогамма 600 Инжект

Ако забравите/пропуснете прием на Тиогамма 600 Инжект, не приемайте двойна доза с цел да компенсирате пропуснатото.

Ако сте спрели приема на Тиогамма 600 Инжект

Моля, не прекъсвайте и не спирайте лечението с Тиогамма 600 Инжект преди да сте обсъдили това с Вашия лекар.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарствени продукти, Тиогамма 600 Инжект може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че те не се проявяват задължително при всеки пациент.

При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:

Много чести : повече от 1 на 10 лекувани

Чести: по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани

Нечести:   по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани

Редки: по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани

Много редки: по-малко от 1 на 10 000 лекувани, вкл. единични случаи

Нежелани реакции и симптоми, които трябва да се имат предвид и противодействащи мерки

Ефекти на мястото на приложение

Много редки:

Реакции на мястото на инжектирането.

Алергични реакции (реакции на свръхчувствителност)

Могат да настъпят алергични реакции, изразяващи се в: кожен обрив, уртикария и сърбеж; реакцията може да засегне цялото тяло, дори може да се достигне до шоково състояние.

Нарушения на нервната система

Много редки:

Промени или нарушения на вкусовите усещания, припадъци, двойно виждане.

Нарушения на кръвта и кръвоносните съдове

Много редки:

Спонтанни малки кръвоизливи в кожата (пурпура) и функционални нарушения в тромбоцитите (тромбопатии).

Общи нарушения:

Чести:

След бързо интравенозно инжектиране може да се появи чувство за напрежение в главата и затруднено дишане, които отзвучават спонтанно.

Много редки:

Благодарение на подобреното усвояване на глюкозата, в единични случаи може да се понижи нивото на кръвната захар. Описани са хипогликемични симптоми като: замайване, изпотяване, главоболие и зрителни нарушения.

Нарушения на имунната система

С неизвестна честота: Нарушение на хормоните, регулиращи кръвната понижаване на нивата на кръвната захар (инсулинов автоимунен синдром).

При първите белези на реакция на свръхчувствителност (алергична реакция), прилагането на лекарствения продукт веднага трябва да бъде спряно, а Вашият лекар да бъде уведомен. Той може да вземе решение относно степента на тежест на реакцията и какви мерки да бъдат предприети срещу нея.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

31И^НЯ:

България

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Съхранение на Тиогамма 600 Инжект

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Срокът на годност е изписан върху етикета на ампулата и върху картонената опаковка. Датата на изтичане на срока се отнася за последния ден от указания месец.

Не използвайте този лекарствения продукт след изтичане на указания срок на годност!

Условия за съхранение:

Да се съхранява при температура под 25° С, на място защитено от светлина.

Съхранявайте ампулите в картонената опаковка, за да предпазите разтвора от светлина.

Указание за съхранение на приготвения инфузионен разтвор или на разтвора след отваряне на ампулата:

Готовият за употреба инфузионен разтвор може да се съхранява до 6 часа, ако е защитен от светлина съгласно начините, описани в тази листовка. Моля, вижте раздел 3.”Как да прилагате Тиогамма 600 Инжект? Начин на приложение”.

6.   Допълнителна информация

Какво съдържа Тиогамма 600 Инжект

-     Активното вещество е: Тиоктова киселина (Thioctic acid)

Всяка ампула с 20 ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа:

1167,70 mg меглуминова сол на тиоктовата киселина, еквивалентна на 600 mg тиоктова киселина.

-     Помощни вещества:

меглумин, макрогол 300, вода за инжекции.

Как изглежда Тиогамма 600 Инжект и какво съдържа опаковката

Концентрат за инфузионен разтвор.

Оригинални опаковки:

5 ампули 20 ml концетрат за инфузионен разтвор и 1 светозащитно пликче;

10 ампули 20 ml концетрат за инфузионен разтвор и 1 светозащитно пликче;;У

20 ампули 20 ml концетрат за инфузионен разтвор и 1 светозащитно пликче

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Woerwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Strasse 7

71034 Boeblingen

Германия

Tel.: 07031/6204-0

Fax: 07031/6204-31

Производител

Solupharm GmbH & Co. KG Industriestrasse 3 34212 Melsungen Г ермания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

ТП ”Вьорваг Фарма” Г мбХ & Ко.КГ кв. "Студентски град" ул."Проф.Рашо Рашев" 4, бл.14а, ет.1 1700 - София

Тел.: 02 462 71 58/02 862 28 11

Дата на последно преразглеждане на листовката:

11/2015

За информация на нашите пациенти:

При много диабетици, е възможно да настъпят нарушения в метаболизма на нервните клетки в резултат от неорганични причини и това да предизвиква неприятни сетивни симптоми. Типични симптоми са: мравучкане, усещане като от пробождания с иглички, чувство за „мъхестост”, парене в ходилата, „неспокойни” крака и изтръпване. Тези симптоми засягат предимно долните крайници (краката).

Тиогамма 600 Инжект се използва за борба с тези сетивни оплаквания.

Тиогамма 600 Инжект съдържа активната субстанция тиоктова (алфа-липоева) киселина, която се произвежда и в организма. Тя е съставна част на важни ензимни комплекси, като например биокатализатори, които са незаменими за нормалното енергийно функциониране и особено за метаболизма на захарите.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ТИОГАМА 600МГ АМПУЛИ Х 5

Web Statistics