Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ТИЗАНИДИН ТЕВА 2МГ ТАБЛ. Х 50

Tizanidine - Teva 2 mg Tablets / ТИЗАНИДИН-ТЕВА 2МГ Х 50ТАБЛ.


    * Тизанидин принадлежи към група лекарства, наречени скелетно-мускулни релаксанти.
    * Вашето лекарство се използва за облекчаване на сковаността и ограничените мускулни движения, които може да са резултат на множествена склероза, увреждане или заболяване на гръбначния мозък.

Този продукт Ви носи 80 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Тизаниднн-Тева 2 mg таблетки    /

Tizanidine-Teva 2 mg tablets

Прочетете внимателно цялата листовка вредя да тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява Тизанидин-Тева и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Тизанидин-Тева

3.   Как да приемате Тизанидин-Тева

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Тизанидин-Т ева

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Тизанндин-Тева и за какво се използва

•     Тизанидин принадлежи към група лекарства наречени скелетно-мускулни релаксанти.

•     Вашето лекарство се използва за да облекчи на сковаността и ограничените мускулни движения, които може да са резултат на множествена склероза, увреждане или заболяване на гръбначния мозък.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Тнзаннднн-Тева

Не приемайте Тизанндин-Тева

•     ако сте алергични към тизанидин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

•     ако имате тежка чернодробна недостатъчност

•     ако приемате лекарства като флувоксамин (за лечение на депресия) или ципрофлоксацин (антибиотик) (виж също “Други лекарства и Тизанидин Тева”). 

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

• други лекарства, които се използват за лечение на нарушения на сърдечния ритъм като амиодарон, мексилетин или пропафенон

циметидин (за проблеми в храносмилането и язвена болест на стомашно-чревния тракт); някои антибиотици известни като флуорохинолони като еноксацин, пефлоксацин или норфлоксацин рофекоксиб (обезболяващо)

средства предпазващи от забременяване. Вие може да се нуждаете от по-ниска доза тизанидин, ако приемате такива лекарства тиклопидин (предотвратява съсирването на кръвта)

някакви лекарства за лечение на високо кръвно налягане, включително диуретици (“водни таблетки”)

бета-бяокери като атенолол, пропранолол

дигоксин (използван за лечение на застойна сърдечна недостатъчност и нарушения на сърдечния ритъм)

някои успокоителни (сънотворни или лекарства за тревожни състояния), напр. темазепам някакви други лекарства, които когато се приемат с тизанидин може да имат отношение към сърдечния ритъм; консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Тнзанидин-Тева с храни, напитки и алкохол

Тизанидин-Тева може да се приема независимо от храната. Алкохолът може да увеличи неговият седативен ефект. Препоръчва се докато се приема тизанидин да не се приема алкохол.

Бременност и кърмене

Не се препоръчва прием на тизанидин по време на бременностили кърмене. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Т изанидин-Т ева може да причини сънливост или замаяност (виж точка 4 “Възможни нежелани реакции”). Алкохолът и успокоителните лекарства може да увеличат този ефект. Ако почувствате замаяност не шофирайте и не работете с машини.

Тизаниднн-Тевя съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да започнете да приемате този продукт.

3.   Как да приемате Тизанцднн-Тева

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайните инструкции за дозиране са посочени по-долу:

Възрастни

Обичайно Вашият лекар ще започне лечението Ви с доза от 2 mg, която постепенно ще бъде увеличавана. Дозата не трябва да бъде увеличавана по-често от веднъж на 3-4 дни. Когато дозата се увеличи, Вашият лекар ще Ви посъветва да разпределите дозата до 3 или 4 пъти ден.   

Препоръчителната дневна доза е между 12 и 24 mg. Максималната дневна доза 56 mg.

Пациенти в старческа възраст

Вашият лекар ще прецени дали да приемате Тизанидин-Тева.

Употреба при деца и юноши

Т изанидин-Т ева не се препоръчва за употреба при деца и юноши.

Бъбречно увреждане

Лечението трябва да започне с доза от 2 mg веднъж дневно. Вашият лекар ще Ви посъветва как да увеличавате дозата.

Начин на приложение

Тизанидин-Тева е за перорално приложение. Таблетките трябва да се поглъщат с чаша вода.

Делителната черта е само за улесняване на счупването, ако Ви е трудно да погълнете цялата таблетка.

Ако сте приели по-голяма доза Тизаниднн-Тева от необходимата

Ако Вие (или някой друг) погълнете голямо количество таблетки наведнъж или мислите, че дете е погълнало от тези таблетки, незабавно се обадете на най-близката болница или на Вашия лекар.

Предозирането може да предизвика гадене, повръщане, ниско кръвно налягане, забавена или неритмична сърдечна дейност, замаяност, стесняване на зениците, затруднено дишане, кома, безпокойство или сънливост.

Ако сте пропуснали да приемете Тнзанндин-Тева

Ако забравите да вземете една или повече от Вашите таблетки, уверете се, че приемате обичайното количество таблетки във времето определено за следващ прием. Не приемайте допълнително таблетки.

Ако сте спрели приема на Тизаниднн-Тева

Не спирайте да приемате тизанидин освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал. Лечението с тизанидин трябва да бъде прекратено постепенно, особено ако сте приемали висока доза, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал друго. Внезапното спиране на лечението може да предизвика ефекти като ускоряване на сърдечната честота и високо кръвно налягане.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщени са следните нежелани реакции

Чести (може da засегнатдо 1 ма 10 души)

•     Сънливост, уморяемост, замаяност

•     Понижение на кръвното налягане

•     Повишено кръвно налягане при внезапно спиране на лечението

•     Сухота в устата, гадене, стомашно разстройство

•     Увеличаване или намаляване на сърдечната честота

t (може да засегнат dol на 1 000 души)

Халюцинации

Нарушения на съня, включително трудно заспиване Алергични реакции (сърбеж, обрив)

Промени в чернодробните функции - може да се наложат изследвания на кръвта, за да се

контролират

Мускулна слабост

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

•     Възпаление да черния дроб (хепатит) или чернодробна недостатъчност, които може да доведат до пожьлтяване на очите или кожата и/или потъмняване на урината. Ако това се случи, консултирайте се незабавно с Вашия лекар.

С неизвестна честота (оценка на честотата не може да бъде направена)

•     Алергични реакции

•     Сърбеж

•     Стомашна болка

•     Повръщане

•     Неясна реч

•     Неправилен сърдечен ритъм

•     Главоболие, абнормени движения

•     Затруднено фокусиране на зрението

•     Загуба на апетит

•     Тревожност

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите чрез национална система за съобщаване в

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул.,Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417 уебсайт: www.bda.be

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Тизанидин-Тева

Да се съхранява на място недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Да се съхранява под 30°С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

б.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Тизанидин-Тева

Активната съставка е тизанидин. Всяка таблетка съдържа 2 или 4 mg тиз (tizanidine) (като тизанидин хидрохлорид).

Другите съставки са лактоза, безводна, микрокристална целулоза, стеаринова киселина и силициев диоксид колоиден, безводен.

Как изглежда Тязанндин-Тева и какво съдържа опаковката

Тизанидин-Тева 2 mg таблетки: Бели до почти бели, двойно изпъкнали кръгли таблетки с диаметър 6 mm, с вдлъбнато релефно означение “Т2” от едната страна на таблетката и делителна черта от другата.

Тизанидин~Тева 4 mg таблетки: Бели до почти бели, двойно изпъкнали кръгли таблетки с диаметър 9 mm, с вдлъбнато релефно означение “Т4” от едната страна на таблетката и делителни черти, разделящи я на четвъртини от другата.

Таблетки от 2 mg: Блистерни опаковки от 15,20,30, 50,100,120 и 500.

Таблетки от 4 mg Блистерни опаковки от 20,30,50,100,120,200 и 500.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Тева Фармасютикълс България ЕООД Ул. Н.ВХогол 15, ет. 1 1124 София България

Производители TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Обединено кралство

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552,2003 RN Haarlem Нидерландия

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ht 13 4042 Debrecen Унгария

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company T£ncsics Mih61y ut 82 H-2100 Godollo Унгария

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

Tizanidine 2 mg, 4 mg Tablets Тизанидин-Тева 2 mg, 4 mg таблетки Tizanidine-TEVA 2 mg, 4 mg Tabletten Tizanidin Teva 2 mg, 4 mg Tabletter Tizanidin Teva 2 mg, 4 mg tabletti Tizanidine Teva 2 mg, 4 mg Tablets Tizanidina Teva; TizaniTeva

Дата на последно одобрение на листовката

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ТИЗАНИДИН ТЕВА 2МГ ТАБЛ. Х 50

Web Statistics