Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ТАРГОЦИД ФЛАКОН 400МГ 1 ФЛАКОН + 1 АМПУЛА РАЗТВОРИТЕЛ

- животозастрашаващи стафилококови инфекции (вкл. пневмония, емпием, сепсис, ендокардит, остеомиелит, абсцеси в меките тъкани);
- ентерококови тежки коремни инфекции;
- инфекции при хронична перитонеална диализа;
- при фебрилни неутропенични болни;
- периоперативна профилактика;
- катетърни инфекции и др.
- орално се предписва при псевдомембранозен колит, причиненен от Clostridium difficile.

Този продукт Ви носи 511 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Таргоцид 400 mg прах и разтворител за инжекционен/инфузионен или перорален разтвор /

Targocid 400 mg powder and solvent for solution for injection/infusion or oral solution

Тейкопланин (teicoplanin)

▼  Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи

бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представява Таргоцид и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Таргоцид

3.   Как да използвате Таргоцид

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Таргоцид

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представялва Таргоцид и за какво се използва

Таргоцид е антибиотик. Той съдържа лекарство, наречено „тейкопланин“, ТоЙ действа като убива бактериите, които причиняват инфекции в организма.

Таргоцид се използва при възрастни и деца (включително новородени бебета) за лечение на бактериални инфекции на:

-     кожата и подкожната тъкан - наричани понякога „мека тъкан“

-     Костите и ставите

-     Белия дроб

-     Пикочните пътища

-     сърцето - наричани понякога „ендокардит“

-     коремната стена - перитонит

-     кръвта, когато са причинени от някое от състоянията, изброени по-горе.

Таргоцид може да се използва за лечение на някои инфекции в червата, причинени от бактерии „Clostridium difficileЗа тази цел, разтворът се приема през устата.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Таргоцид Не използвайте Таргоцид ако:

* Ако сте алергични към тейкопланин или към някоя от останалите съставки нато^ . лекарство (изброени в точка 6).   X; 

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Таргоцид ако:

•     сте алергични към антибиотик, наречен „ванкомицин“

•     ако имате зачервяване на горната част от тялото Ви (синдром на „червения човек“)

•     ако имате намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения)

•     ако имате проблеми с бъбреците

•     ако приемате други лекарства, които могат да причинят проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми. Може да Ви правят редовни изследвания, за да се проверява дали кръвта, бъбреците и /или черния Ви дроб функционират правилно (вижте „Други лекарства и Таргоцид“).

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Таргоцид.

Изследвания

По време на лечението може да Ви се правят изследвания за проверка на бъбреците и/или слуха. Това е по-вероятно, ако:

•     лечението Ви ще продължи дълго време

•     Имате бъбречен проблем

•     Приемате или може да приемате други лекарства, които могат да повлияят нервната система, бъбреците или слуха.

При хора, приемащи Таргоцид дълго време, бактериите, които не се повлияват от антибиотика, могат да започнат да се размножават повече от обичайното- Вашият лекар ще провери това.

Други лекарства и Таргоцид

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това се налага, защото Таргоцид може да повлияе на действието на някои други лекарства. Също така някои лекарства могат да повлияят на действието на Таргоцид.

По-специално, информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате следните лекарства:

•     Аминогликозиди, тъй като те не трябва да се смесват заедно с Таргоцид в същата инжекция. Те могат също да причинят проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми.

•     Амфотерицин В - лекарство, което лекува гъбични инфекции, което може да причини проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми

•     циклоспорин - лекарство, което засяга имунната система, което може да причини проблеми със слуха и/или бъбречни проблеми

•     цисплатин - лекарство за лечение на злокачествени тумори, което може да причини проблеми със слуха и/или бъбечни проблеми

•     отводняващи таблетки (като например фуроземид) - наричани също „диуретици“, които могат да причинят проблеми със слуха и/или бъбечни проблеми

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Таргоцид.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди употребата на това лекарство. Те ще решат дали ще използвате това лекарство или не, докато сте бременна. Може да има потенциален риск от проблеми с вътрешното ухо и бъбреците.

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите, преди да използвате това лекарство. Той ще реши дали може да продължите да кърмите или не, докато приемате Таргоцид.

Проучвания по отношение на репродукцията при животни не са доказали проблеми по отношение на фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Може да имате главоболие или да се чувствате замаяни, докато сте лекувани с Таргоцид. Ако това се случи, не шофирайте и не работете с инструменти или машини.

Таргоцид съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. практически не съдържа натрий.

3.   Как да приемате Таргоцид Препоръчителната доза е

Възрастни и деца (на 12 години и по-големи) без бъбречни проблеми Инфекции на кожата и меките тъкани, белия дроб и пикочните пътища

•     Начална доза (за първите три дози): 400 mg (това се равнява на 6 mg за всеки килограм телесно тегло), прилаган на всеки 12 часа, чрез инжектиране във вена или мускул

•     Поддържаща доза: 400 mg (това се равнява на 6 mg за всеки килограм телесно тегло), прилагана веднъж дневно чрез инжектиране във вена или мускул

Инфекции на костите и ставите и инфекции на сърцето

•     Начална доза (за първите три до пет дози): 800 mg (това се равнява на 12 mg за всеки килограм телесно тегло), прилаган на всеки 12 часа чрез инжектиране във вена или мускул

•     Поддържаща доза: 800 mg (това се равнява на 12 mg за всеки килограм телесно тегло), прилагана веднъж дневно в определен час, чрез инжектиране във вена или мускул

Инфекция причинена от бактерии от вида „Clostridium difficile"

Препоръчителната доса е 100 до 200 mg през устата, два пъти дневно за 7 до 14 дни.

Възрастни и пациенти в старческа възраст с бъбречни проблеми

Ако имате бъбречни проблеми, обикновено, дозата Ви ще трябва да бъде намалена след четвъртия ден на лечение:   1

•     За хора с леки и умерени бъбречни проблеми- поддържащата доза ще бъде прилагана на всеки два дни или половината от поддържащата доза ще бъде прилагана веднъж дневно

•     За хора с тежки бъбречни проблеми или на хемодиализа - поддържащата доза ще бъде прилагана на всеки три дни или една трета от поддържащата доза ще бъде прилагана веднъж дневно.

Перитонит при пациенти на перитонеална диализа

Началната доза е 6 mg за всеки килорам телесно тегло, като единична инжекция във вена, последвана от:

•     Първа седмица: 20 mg/1 във всеки диализен сак

•     Втора седмица: 20 mg/1 във всеки втори диализен сак

•     Трета седмица: 20 mg/1 във вечерния диализен сак.

Бебета (от раждането до 2-месечна възраст)

•     Начална доза (на първия ден): 16 mg за всеки килограм телесно тегло, като инфузия чрез капково вливане във вена.

•     Поддържаща доза: 8 mg за всеки килограм телесно тегло, прилаган веднъж дневно като инфузия чрез вливане във вена.

Деца (от 2 месеца до 12 години)

•     Начална доза (за първите три дози): 10 mg за всеки килограм телесно тегло, прилаган на всеки 12 часа чрез инжектиране във вена.

•     Поддържаща доза: 6 до 10 mg за всеки килограм телесно тегло, прилаган веднъж дневно чрез инжектиране във вена.

Как се прилага Таргоцид 

Обикновено лекарството се прилага от лекар или медицинска сестра.

•     То ще бъде приложено чрез инжектиране във вена (интравенозно приложение) или мускул (интрамускулно приложение).

*    Може да бъде прилагано и като инфузия чрез капково вливане във вена.

На бебета от раждането до 2-месечна възраст може да бъде прилаган само чрез инфузия.

За лечение на определени инфекции, разтворът може да бъде приеман през устата (перорално приложение).

Ако сте приели повече от необходимата доза Таргоцид

Малко вероятно е Вашият лекар или медицинска сестра да Ви приложи прекалено голямо количество лекарство. Въпреки това, ако смятате, че ви е приложен твърде много Таргоцид или сте притеснени, говорете веднага с Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете Таргоцид

Вашият лекар или медицинска сестра ще има инструкции относно това кога да Ви даде Таргоцид. Малко е вероятно те да не ви дадат лекарството, както е предписано. Въпреки това, ако сте притеснени, говорете с вашия лекар или медицинска сестра.

Ако спрете приема на Таргоцид

Не спирайте приема на това лекарство без първо да се посъветвате с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Спрете лечението и информирайте Вашия лекар или медицинска сестра незабавно, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции- може да Ви е необходимо спешно медицинско лечение:

Нечести (могат да зсегнат до 1 на 100 души)

•     Внезапни живото-застрашаващи алергични реакции - признаците могат да включват: трудности в дишането или хрипове, подуване, обрив, сърбеж, висока температура, студени тръпки

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

•     Зачервяване на горната част на тялото

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

• Получаване на мехури по кожата, устата, очите или гениталиите - това могат да бъдат признаци на нещо наречено „токсична епидермална некролиза“ или синдром на “Стивънс- Джонсън” или „лекарствена реакция с езофилия и системни симтоми (DRESS)". DRESS се проявява първоначално като грипоподобни симптоми и обрив по лицето, като обриват се увеличава, с висока температура, повишени са и нивата на чернодробните ензими, установени при кръвните тестове и са увеличени белите кръвни клетки (еозинофилия ), има и уголемяване на лимфните възли.

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра незабавно, ако забележите някои от нежеланите реакции по-горе.

Р

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра веднага» ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции- може да имате нужда от спешна медицинска помощ:

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

•     Подуване и образуване на съсирек във вена

•     Затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм)

•     Получаване на повече инфекции от обикновено -това може да са признаци на намален брой на кръвните клетки

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

•     Липса на бели кръвни клетки - признаците могат да включват: висока температура, силни студени тръпки, възпалено гърло или язви в устата (агранулоцитоза)

•     Бъбречни проблеми или промени в начина на работа на бъбреците -видяно от изследванията

•     Епилептични припадъци

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра незабавно, ако забележите някои от нежеланите реакции по-горе.

Други нежелани реакции

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако получите някое от следните:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

•     Обрив, зачервяване, сърбеж

•     Болка

•     Висока температура

Нечести (могат да засегнат от 1 до 100 души)

•     Намален брой на тромбоцигите.

•     Повишени нива на чернодробните ензими

•     Повишени нива на креатинин в кръвта (за проследяване на функцията на бъбреците Ви)

•     Загуба на слух, звънене (шум) в ушите или усещане, че Вие или нещата около Вас се движат (световъртеж)

•     Гадене или повръщане, диария

•     Замаяност или главоболие

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

•     инфекция (абсцес).

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

•     реакции на мястото на поставяне на инжекцията като например зачервяване на кожата, болка или подуване

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8,1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Таргоцид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на флакона след „Годен до:“ и „ЕХР“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Информация за съхранението и времето за употреба на Таргоцид, след като е бил разтворен и готов за употреба е предоставена в „Практическа информация за медицински специалисти относно приготвянето и работата с Таргоцид“.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Таргоцид

•     Активното вещество е тейкопланин. Всеки флакон съдържа 400 mg тейкопланин.

•     Другите съставки са натриев хлорид и натриев хидроксид на прах и вода за инжекции в разтворителя.

Как изглеязда Таргоцид и какво съдържа опаковката

Таргоцид представлява прах и разтворител за инжекционен/инфузионен или лерорален разтвор. Прахът е почти бяла, пореста хомогенна маса. Разтворителят е бистра и безцветна течност.

Прахът е опакован:

•     Във флакон от безцветно стъкло тип I с полезен обем от 22 ml за 400 mg, затворен с бромобутилова гумена запушалка и зелена алуминиева обкатка с пластмасова отчупваща се капачка.

Разтворителят е опакован в ампула от безцветно стъкло тип I.

Видове опаковки:

-     1 флакон с прах и една ампула с разтворител

5x1 флакона с прах и 5x1 ампули с разтворител 10x1 флакона с прах и 10x1 ампули с разтворител 25x1 флакона с прах и 25x1 ампули с разтворител.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба Санофи - Авентис България ЕООД 1303 София, бул. Ал. Стамболийски 103 ет.8 България

Производител

Sanofi S,p.A.

Localita’ Valcanello 03012 - Anagni Италия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Австрия, Белгия, Чешка република, Германия, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта, Полша, Словакия, Словения: Targocid

България, Франция, Гърция, Холандия, Румъния, Испания: TARGOCID

Италия: TARGOSID

Португалия: Targosid

Дата на последно преразглеждане на листовката 30.05.201бг,

Следващата информация е предназначена само за медицински или здравни професионалисти:

Практическа информация за медицински професионалисти относно приготвянето и работата с Таргоцид.

Това лекарство е само за еднократна употреба.

Начин на приложение

Приготвеният разтвор може да бъде инжектиран директно или да бъде допълнително разреден.

Инжектирането трябва да се направи или като болус за 3 до 5 минути или като 30-минутна

инфузия.

При бебета от раждането до 2-месечна възраст трябва да бъде използвана само инфузия.

Разтворът може да бъде прилаган също през усата.

Приготвяне на разтвора:

•     Бавно инжектирайте цялото съдържание на предоставения разтворител във флакона с праха.

•     Внимателно завъртете флакона между ръцете си, докато прахът се разтвори напълно. Ако в разтвора се получи пяна, той трябва да се остави да престои изправен за около 15 минути.

Приготвеният разтвор ще съдържа 400 mg в 3,0 ml.

Трябва да се използват само бистри и жълтеникави разтвори.

Крайният разтвор е изотоничен с плазмата и има pH от 7,2-7,8.

Номинално съдържание на флакона с тейкопланин      400 mg

Обем на флакона с прах 22 ml

Обем на разтворителя за разтваряне, който може да се изтегли от ампулата  3,14 ml

Обем, който съдържа номиналната доза тейкопланин (извлечен чрез спринцовка от 5 ml и игла 23 G)    3,0 ml

Химичната и физична стабилност в периода на използване на приготвения разтвор, подготвен според препоръките е демонстрирана за 24 часа при 2 до 8°С.

От микробиологична гледна точка, лекарственият продукт трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, времето на съхранение и условията в периода на използване са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишават 24 часа при 2 до 8°С, освен ако разтварянето/разреждането не е извършено в контролирани и валидирани асептични условия.

Срок на годност на разредения лекарствен продукт:

Химична и физична стабилност в периода на използване на приготвения разтвор, подготвен според препоръките е демонстрирана за 24 часа при 2 до 8°С.

От микробиологична гледна точка, лекарственият продукт трябва да бъде използван незабавно. Ако не се използва веднага, времето на съхранение и условията в периода на използване са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишават 24 часа при 2 до 8°С, освен ако разтварянето/разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия.

Изхвърляне

Неизползваното лекарство или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ТАРГОЦИД ФЛАКОН 400МГ 1 ФЛАКОН + 1 АМПУЛА РАЗТВОРИТЕЛ

Web Statistics