Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

СУМАМЕД 100МГ/5МЛ СИРОП 20МЛ

За деца до 8 години
SUMAMED® се прилага при лечение на пациенти с инфекции, причинени от един или повече от един чувствителни на азитромицин микроорганизми:

* инфекции на горните дихателни пътища: фарингит/тонзилит, синуит и възпаление на средното ухо
* инфекции на долните дихателни пътища: бронхит и пневмонии, придобити в обществото
* инфекции на кожата и меките тъкани: средно изразена форма на acne vulgaris, еритема хроника мигранс (първи стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия
* полово предавани болести: неусложнени генитални инфекции причинени от Chlamydia trachomatis
* стомашни и дуоденални инфекции, причинени от Helicobcter pylori

Този продукт Ви носи 119 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

СУМАМЕД сироп 100 mg/5ml прах за перорална суспензия - 20 ml /

SUMAMЕD syrup 100 mg/5ml powder for oral suspension - 20 ml

Азшромицин (Azithromycin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.   

Какво съдържа тази листовка:        

1.   Какво представлява Сумамед сироп и за какво се използва.

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете Сумамед

3.   Как да приемате Сумамед сироп.

4.   Възможни нежелани реакции.  

5.   Как да съхранявате Сумамед сироп.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1.   Какво представлява Сумамед сироп и за какво се използва.

Сумамед сироп съдържа азитромицин, който принадлежи към групата на антибактериалните лекарствени продукти за системно приложение, макролиден антибиотик.

Сумамед сироп се прилага за лечение на инфекции, причинени от чувствителни микроорганизми в следните случаи:

Инфекции на горните дихателни пътища: фарингит/тонзилит, синуит и възпаление на средното ухо

Инфекции на долните дихателни пътища: бронхит и пневмония придобита в обществото Инфекции на кожата и меките тъкани: еритема мигранс (I стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Сумамед сироп Не приемайте Сумамед сироп:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към азитромицин, еритромицин, макролидни и кетолидни антибиотици или към някоя от останалите съставки на Сумамед сироп, заедно с лекарствени продукти, съдържащи ерготаминови производни, поради теоретичната възможност от Поява на ерготизъм (посиняване на крайниците, накуцване).

Предупреждения и предпазни мерки

Моля, информирайте Вашия лекар преди да започнете да приемате това лека проблеми с черния дроб: Вашият лекар може да поиска да проследява < черния Ви дроб или да спре лечението; увреждане на чернодробната функция; диария при употребата на антибиотици; 

увреждане на бъбречната функция; сърдечно заболяване.

Азитромицин се прилага с особено внимание при новородени, поради липсата на достатъчно клинични данни.

Други лекарства и Сумамед сироп

Сумамед сироп трябва да се приема най-малко 1 час преди или 2 часа след прием на антиациден продукт.

Поради теоретичната възможност от поява на ерготизъм (посиняване на крайниците, накуцване) не се препоръчва едновременното прилагане на ерготамин със Сумамед.

Възможно е повишаване на концентрацията на циклоспорин, при комбинирането му със Сумамед, поради което е необходимо внимателно да се прецени терапевтичната полза от съвместното им прилагане.

При едновременното прилагане на Сумамед и варфарин или перорални кумаринови антикоагуланти може да се наблюдава повишена склонност към кървене.

Възможно е повишаване на концентрацията на дигоксин, при комбинирането му с азитромицин, поради което се препоръчва контрол на стойностите му в плазмата.

Едновременното приложение на Сумамед и нелфинавир води до увеличение на концентрацията на азитромицин.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства включително и такива, отпускани без рецепта.

Сумамед сироп с храна, напитки и алкохол

Сумамед сироп трябва да се приема най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене.

Важна информация относно някои от съставките на Сумамед сироп

Когато е приготвен съгласно указанията, всеки 5 ml Сумамед сироп съдържат 3,88 g захароза.

Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет (diabetes mellitus).

Как да приемате Сумамед сироп

Винаги приемайте Сумамед сироп точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

♦ Инфекции на горните и долните дихателни пътища, на кожата и меките тъкани: обща доза 30 mg/kg (с изключение на еритема мигранс): 10 mg/kg еднократно дневно в продължение на 3 дни. 

♦ За еритема мигранс общата дозировка е 60 mg/kg: 20 mg/kg през първия ден, последвани от 10 mg/kg от 2- до 5-ия ден, приложени като еднократен дневен прием.

Пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми:

Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, тъй като може да се наложи корекция на обичайната доза,

Чернодробна недостатъчност

Азитромицин се метаболизира в черния дроб и се екскретира чрез жлъчката и не бива да се прилага при пациенти, страдащи от тежка чернодробна недостатъчност..

Начин на приложение

Сумамед сироп се приема веднъж дневно. Точната доза се измерва с помощта на спринцовка за перорално дозиране или мерителна лъжица, които са приложени към опаковката (до 15 kg се използва спринцовката, а над 15 kg- лъжицата).

Приготвяне на пероралната суспензия

Ако пероралната суспензия не се приготви предварително в аптеката, може да се използва мерителната спринцовка за измерване на количеството вода, необходимо за приготвянето й.

1.   Бутилката съдържа прах, от който чрез прибавяне на вода се приготвя перорална суспензия.

2.   Едновременно избутайте надолу и завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка капачката на бутилката.

3.   За да приготвите Сумамед сироп прибавете 12 ml вода към бутилката. (Със спринцовката измерете 2 пъти по 5 ml и един път 2 ml вода от чиста чаша и прибавете към бутилката.)

4.   Разклатете добре бутилката до получаване на еднородна суспензия.

5.   Така приготвената перорална суспензия може да се използва в рамките на 5 дни.

Инструкции за работа с мерителната лъжица и спринцовката

Моля прочетете внимателно следните инструкции за работа, преди да приложите лекарството на детето.

Оригиналната опаковка съдържа мерителна спринцовка и двустранна лъжица. Вашият лекар или фармацевт ще Ви посъветва дали да използвате спринцовката или лъжицата.

Двустранна лъжица:

Пълнене на спринцовката

6.   Разклатете добре суспензията преди употреба.

7.   Едновременно избутайте надолу и завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка капачката на бутилката.

8.   Потопете спринцовката в бутилката. Като издърпвате буталото нагоре, напълнете с желаното количество течност.

9.   Ако забележите мехурче в спринцовката, върнете лекарството обратно в бутилката и повторете процедурата,

Приложение на лекарството на детето

10. Поставете детето в поза подходяща за хранене.

11. Поставете края на спринцовката в устата на детето и бавно изпразнете съдържанието й.

12. Детето трябва внимателно да преглътне лекарството.

13. След като детето го преглътне, предложете чай или сок, за да се отмие остатъка от лекарство в устата.

Почистване и съхранение

14, Използваната спринцовка се измива на течаща вода, подсушва се и се съхранява на сухо и проветриво място заедно с буталото.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сумамед сироп При предозиране с макролидни антибиотици може да се наблюдава загуба изразено гадене, повръщане и диария. В такъв случай трябва да предизвика веднага да потърсите лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Сумамед сироп Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Пропусна приемете, колкото е възможно по-скоро, а следващите - на интервали от 24 часа»

Ако сте спрели приема ва Сумамед сироп

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Сумамед сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Азитромицин се понася добре с ниска честота на нежеланите реакции.

Много чести (появяващи се при повече от 1 на 10 лекувани пациента):

Диария, коремна болка, гадене, метеоризъм (поява на газове)

Чести (появяващи се поне при 1 на 100 и по-малко от 1 на 10 лекувани пациента):

Глухота, повръщане, лошо храносмилане, обрив, сърбеж, анорексия, замаяност, главоболие, изтръпване на ръцете и краката, промяна на вкуса, нарушено виждане, ставни болки, умора, намален брой лимфоцити, намален брой еузинофили, намалено ниво на бикарбонат в кръвта.

Нечести (появяващи се поне при 1 на 1,000 и по-малко от 1 на 100 лекувани пациента): Гъбични инфекции, вагинални инфекции, левкопения, неутропения, тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото, реакция на свръхчувствителност, нервност, намалена чувствителност при допир, сънливост, безсъние, нарушен слух, звънене в ушите, треперене, гастрит, запек, хепатит, синдром на Стивънс-Джонсън (тежко заболяване, съпроводено с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи), реакция на фоточувствителност, уртикария, болка в областта на гърдите, оток, неразположение, безсилие, увеличени нива на аспартат аминотрансфераза, аланин аминотрансфераза, билирубин в кръвта, урея в кръвта, креатинин в кръвта, променено ниво на калий в кръвта.

Редки (появяващи се поне при 1 ва 10,000 и по-малко от 1 на 1,000 лекувани пациента):

Възбуда, чувство за замайване или световъртеж, увреждане на чернодробната функция.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул.,Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: wvyw.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Сумамед сироп

Прахът за перорална суспензия и готовата за употреба перорална суспензия се съхраняват под 25°С!

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Сумамед сироп след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Готовата за употреба перорална суспензия да се използва в рамките на 5

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домалп Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече i мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 

6.   Съдържание на опаковката н допълнителна информация

Какво съдържа Сумамед сироп:

Активното вещество е азитромицин (като дихидрат).

1 бутилка Сумамед сироп съдържа 400 mg азитромицин (като дихидрат).

След приготвяне съгласно указанията 5 ml Сумамед сироп съдържат 100 mg азитромицин (като дихидрат).

Другите съставки са: захароза, безводен тринатриев фосфат, хидроксипропил целулоза, ксантанова гума, аромат череша, аромат банан, аромат ванилия, силициев диоксид, колоиден безводен.

Как изглежда Сумамед сироп и какво съдържа опаковката:

Сумамед сироп се предлага под формата на прах за перорална суспензия в бяла пластмасова бутилка. Оригиналната опаковка съдържа също двустранна пластмасова медицинска лъжица и спринцовка за перорално дозиране.

Притежател на разрешението за употреба:

Екофарм Груп АД

бул."Черни връх” 14, бл.З 1421 София, България Тел.: 02 963 15 96 Факс: 02 963 15 61

Производител:

Екофарм ЕООД

бул.”Черни връх” 14, бл.З, 1421 София,

България

Дата на последно преразглеждане на листовката февруари 2016 г.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за СУМАМЕД 100МГ/5МЛ СИРОП 20МЛ

Web Statistics