Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

СУМАМЕД 500МГ АМП. Х 1

SUMAMED® се прилага при лечение на пациенти с инфекции, причинени от един или повече от един чувствителни на азитромицин микроорганизми:

* инфекции на горните дихателни пътища: фарингит/тонзилит, синуит и възпаление на средното ухо
* инфекции на долните дихателни пътища: бронхит и пневмонии, придобити в обществото
* инфекции на кожата и меките тъкани: средно изразена форма на acne vulgaris, еритема хроника мигранс (първи стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия
* полово предавани болести: неусложнени генитални инфекции причинени от Chlamydia trachomatis
* стомашни и дуоденални инфекции, причинени от Helicobcter pylori

Този продукт Ви носи 192 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

СУМАМЕД 500mg прах за инфузионен разтвор /

SUMAMED 500mg powder for solution for infusion

Азитромицин / Azithromycin

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неолисани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Сумамед и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Сумамед

3.   Как да приемате Сумамед

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Сумамед

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Сумамед и за какво се използва

Сумамед съдържа азитромицин, който принадлежи към групата на антибактериалните лекарствени продукти за системно приложение, макролиден антибиотик.

Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор се прилага за лечение на възрастни пациенти с инфекции, причинени от чувствителни на азитромицин микроорганизми, които се нуждаят от първоначална интравенозна терапия в следните случаи:

Пневмония придобита в обществото Тазово-възпалителна болест

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Сумамед Не приемайте Сумамед:

ако сте алергични към азитромицин, еритромицин, макролидни и кетолидни антибиотици или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

заедно с лекарствени продукти, съдържащи ерготаминови производни, поради теоретичната възможност от поява на ерготизъм.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да приемете това лекарство, ако имате:

проблеми с черния дроб: Вашият лекар може да поиска да проследява

черния Ви дроб или да спре лечението;

увреждане на чернодробната функция;

диария при употребата на антибиотици;

увреждане на бъбречната функция;

сърдечно заболяване, поради увеличен риск от нарушение на сърдечния ритъм.

Безопасността и ефективността при интравенозно приложение на Сумамед при деца не са установени.

Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор съдържа приблизително 108 mg натрий във всеки флакон. Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

Други лекарства и Сумамед

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Възможно е повишаване на концентрацията на циклоспорин, при комбинирането му със Сумамед, поради което е необходимо внимателно да се прецени терапевтичната полза от съвместното им прилагане.

Установена е повишена тенденция към поява на кръвоизливи в резултат на съвместно приемане на Сумамед и варфарин или орални кумаринови антикоагуланти (противосъсирващи).

Възможно е повишаване на концентрацията на дигоксин, при комбинирането му със Сумамед, поради което се препоръчва контрол на стойностите му в плазмата.

Поради теоретичната възможност от поява на ерготизъм не се препоръчва едновременното прилагане на ерготамин и Сумамед.

Едновременното проложение на Сумамед и нелфинавир води до увеличение на концентрацията на азитромицин.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не съществуват достатъчно данни за използването на азитромицин при бременни жени. В проучванията е установено, че азитромицин преминава през плацентата, но не са наблюдавани ефекти върху развитието на плода.

По време на бременност Сумамед трябва да се прилага само по преценка на лекуващия лекар.

Има данни, че Сумамед се секретира в кърмата, по тази причина Сумамед трябва да се прилага при кърмещи жени само по преценка на лекуващия лекар.

Няма данни за влиянието на Сумамед върху фергилитета.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете каквото и да е лекарство. Шофиране и работа с машини

Не са известни данни за влияние на Сумамед върху способността за шофиране и при работа с машини.

3. Как да приемате Сумамед

Винаги приемайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Този лекарствен продукт ще Ви бъде прилаган от специализиран медицински п^со^ад в ^ . болнични условия. Сумамед не трябва да се назначава като интравенозен интрамускулна инжекция.   

Препоръчителната доза е:

Пневмония придобита в обществото

500 mg като единична дневна доза, въвеждана интравенозно в продължение на най-малко 2 дни. Интравенозната терапия би следвало да се продължи с перорална с 500 mg азитромицин като еднократна дневна доза, до завършване на курса на терапия от 7 до 10 дни.

Моментът за преминаване към перорална терапия трябва да бъде преценен от лекуващия лекар, в съответствие с клиничния отговор.

Тазово-възпалителна болест

500 mg като единична дневна доза, въвеждана интравенозно в продължение на един или два дни. Интравенозната терапия би следвало да се продължи с перорална с 250 mg азитромицин като еднократна дневна доза до завършване на 7-дневен курс терапия.

Моментът за преминаване към перорална терапия трябва да бъде преценен от лекуващия лекар, в съответствие с клиничния отговор.

Приложение

Този лекарствен продукт се прилага като интравенозна инфузия в продължение на 3 часа при концентрация 1 mg/ml или в продължение на 1 час при концентрация 2 mg/ml.

Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор не трябва да се прилага като болус или като интрамускулна инжекция!

Указанията за приготвяне на разтвора за инфузия виж в точка Хора в старческа възраст

Не се налага промяна на дозата при пациенти в старческавъзраст. Препоръчва се специално внимание при пациенти със сърдечни заболявания, поради риск от нарушение на сърдечния ритъм и увеличен сърдечен ритъм.

Пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми

Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, тъй като може да се наложи корекция на обичайната доза.

Чернодробна недостатъчност

Азитромицин се метаболизира в черния дроб и се отделя чрез жлъчката и не бива да се прилага при пациенти, страдащи от тежка чернодробна недостатъчност.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сумамед

Тъй като това лекарство се прилага от медицински специалист е твърде малко вероятно да приемете повече от необходимото количество азитромицин.

Лекуващият лекар ще се увери, че е приложена необходимата за Вашето заболяване доза. В случай на предозиране, може да получите нежелани реакции. Лекуващият лекар може да назначи подходящо лечение на тези нежелани реакции.

Ако се притеснявате, че сте приели повече от необходимата доза или имате въпроси, свързани с приложената Ви доза, попитайте Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Сумамед

Ако мислите, че сте пропуснали доза, кажете това на медицинската сестра или лекуващия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарстц^моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При интравенозното и пероралното приложение на азитромицин за лечение на пневмония придобита в обществото най-често докладваните нежелани реакции са диария, гадене, стомашна болка и повръщане. Локално възпаление/болка на мястото на инфузия са докладвани при интравенозното приложение на азитромицин.

При интравенозното и пероралното приложение на азитромицин за лечение на тазово- възпалителна болест при жени най-често докладваните нежелани реакции са диария, гадене, вагинит, стомашна болка, анорексия, обрив и сърбеж.

Азитромицин се понася добре с ниска честота на нежеланите реакции.

Много чести (проявяващи се при повече от 1 на 10 пациенти):

•     Диария.

Чести (проявяващи се при 1 на 100 и по-малко от 1 на 10 пациенти):

•     Главоболие;

•     Повръщане, стомашна болка, гадене;

•     Болка на мястото на приложение, възпаление на мястото на приложение;

•     Намален брой лимфоцити, намалено ниво на бикарбонат в кръвта, увеличен брой;

базофили, увеличен брой моноцити.

Нечести (проявяващи се при 1 на 1000 и по-малко от 1 на 100 пациенти):

•     Гъбична инфекция, вагинална инфекция, бактериална инфекция, стомашно-чревна

инфекция, дихателни нарушения-ринит)

•     Подуване, свръхчувствителност;

•     Загуба на апетит;

•     Нервност, безсъние;

•     Замаяност, сънливост, промяна на вкуса, изтръпване;

•     Нарушено виждане;

•     Нарушен слух, световъртеж нарушения, хрема, гъбички в устата;

•     Намален брой бели кръвни клетки (левкопения), намален брой на неутрофили

(неутропения), увеличен брой еузинофили (еозинофилия);

•     Сърцебиене;

•     Задух, кръвотечение от носа;

•     Запек, поява на газове (метеоризъм), затруднено храносмилане, възпаление на стомаха,

болезнено преглъщане, раздуване на корем, сухота в устата, афти, слюнчена свръхсекреция;

•     Обрив, сърбеж, копривна треска, дерматит, сухота на кожата, повишено изпотяване;

•     Остеоартрит, мускулни болки, болки в гърба и врата;

•     Болезнено уриниране, бъбречна болка;

•     Обилно маточно кръвотечение, нарушения на функцията на тестисите;

•     Оток, слабост, физическо неразположение, оток на лицето, болка в областта на гърдите,

повишена телесна температура, болка, периферен оток;

•     Кръвни тестове, които показват промени във функциите на черния дроб;

•     Пост-процедурни усложнения.

Редки (проявяващи се при 1 на 10000 и по-малко от 1 на 1000 пациенти):

•     Възбуда;

•     Увреждане на чернодробната функция, жълтеница;

•     Реакция на фоточувствителност.

Нежелани лекарствени реакции възможно или вероятно свързани с лечението на Mycobacterium Avium Complex (инфекции, причинени от един или два нетуберкулозни микобактериални видове) (тези нежелани лекарствени реакции вариират от тези, докладвани за формите с незабавно или удължено освобождаване или по вцд или по честота):

Чести (проявяващи се при 1 на 100 и по-малко от 1 на 10 лекувани пациенти):

•     Загуба на апетит;

•     Замаяност, главоболие, изтръпване, промяна на вкуса;

•     Визуални нарушения;

•     Глухота;

•     Обрив, сърбеж;

•     Болка в ставите;

•     Умора;

•     Слабост, физическо неразположение.

Нечести (проявяващи се при 1 на 1000 и по-малко от 1 на 100 пациенти):

•     Намалена чувствителност;

•     Нарушения на слуха, шум в ушите;

•     Сърцебиене;

•     Хепатит;

•     Синдром на Стивънс-Джонсън (тежко заболяване, съпроводено с образуване на мехури

по кожата, устата, очите и половите органи), реакции на фоточувствителност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване в

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Сумамед

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посоченият месец.

Полученият след разтваряне концентрат за инфузионен разтвор е стабилен 24 час температура под 25°С.

Полученият след разреждане инфузионен разтвор е стабилен 24 часа при температура под 25°С или 7 дни при температура 5°С. 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Сумамед

-     Активното вещество е азитромицин (като цитрат).

-     Другите съставки (помощни вещества) са: лимонена киселина и натриев хидроксид.

Как изглежда Сумамед и какво съдържа опаковката

Сумамед представлява прах за инфузионен разтвор, опакован в стъклен флакон.

5 флакона в картонена кутия.

Указания за приготвяне на иифузионния разтвор

Разтваряне:

Пригответе концентрат за инфузионен разтвор чрез прибавяне на 4,8 ml стерилна вода за инжекции към флакона Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор и разклащайте до като лекарството се разтвори напълно. Получава се бистър безцветен разтвор. Всеки ml от приготвения концентрат съдържа 100 mg азитромицин.

Полученият концентрат за инфузионен разтвор е стабилен 24 часа при температура под 25°С. Разреждане:

Разредете получените 5 ml концентрат за инфузионен разтвор със съвместим инфузионен разтвор, за да получите готов разтвор за инфузия с концентрация на азитромицин 1 mg/ml или 2 mg/ml (вж. Таблица 1)

Таблица 1:Приготвяне на иифузионния разтвор

Концентрация на азитромицин в иифузионния разтвор      Количество разредител

1,0 mg/ml  500 ml

2,0 mg/ml  250 ml

Концентратът за инфузионен разтвор може да бъде разреден с:

-     физиологичен разтвор (0.9 % натриев хлорид)

-     5% глюкоза

-     разтвор на Рингер

Полученият инфузионен разтвор е стабилен 24 часа при температура под 25 °С или 7 дни при температура 5°С.

Преди приложение разтворените и разредени разтвори трябва да бъдат проверени визуално за наличие на видими частици. Трябва да се прилагат само бистри разтвори без видими частици. Ако разтворът съдържа видими частици, трябва да се унищожи.

Този продукт е само за еднократно използване. Неизползваното количество трябва да се унищожи.

Остатъчни количества от лекарствения продукт, както и всички материали, коит$Ка използвани трябва да се унищожават в съответствие със съществуващите наредби.

Притежател на разрешението за употреба

Тева Фармасютикълс България ЕООД ул. „Н. В. Гогол“ 15, ет.1,

1124 София България

Производители

Pliva Ljubljana d.o.o.

Pot k sejmiScu 35

1231 Ljubljana - <5mui$e

Словения

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Tancsics Mihaly ut 82.

H-2100 Godollo Унгария

PLIVA Hrvatska d.o.o (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25,10000 Zagreb,

Хърватия

Дата на последната редакции на листовката

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за СУМАМЕД 500МГ АМП. Х 1

Web Statistics