Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

СТИЛНОКС ТАБЛ 10МГ Х 7

Лекарственият препарат Стилнокс притежава хипнотично и седативно действие.

Този продукт Ви носи 34 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

СТИЛНОКС 10 mg филмирани таблетки /

STILNOX 10 mg film-coated tablets

золпидемов тартарат / (zolpidem tartrate)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

1.   Какво представлява Стилнокс и за какво се използва

Стилнокс има хипнотично и седативно действие.

Този лекарствен продукт спада към сходни на бензодиазепините вещества.

Золпидем е предназначен е за краткотрайно лечение на инсомния (тежко нарушение на съня) при възрастни, в състояния при които безсънието води до инвалидизиране или причинява тежък стрес за пациента.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Стилнокс Не приемайте Стилнокс

•     ако сте алергични към золпидем или към някоя от останалите съставки на това лекарство

•     при остри и/или тежки нарушения в дишането;

•     тежко чернодробно заболяване;

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Стилнокс.

Ако лечението се окаже недостатъчно ефективно, не удвоявайте дозата.

Риск от ЗАВИСИМОСТ: в случай на продължително лечение, може да се развие психична зависимост. Няколко са факторите, благоприятстващи развитието на з

продължителност на лечението; дозировка; 

случаи на зависимост към други вещества (лекарствени продукти или не) и алкохол.

Зависимост може да се появи и при пациенти, при които тези фактори не присъстват.

Прекъсване на лечението ВНЕЗАПНО може да доведе до появата на СИНДРОМА НА ОТНЕМАНЕТО. Появява се след няколко часа или няколко дни и се характеризира със следните признаци: изразено безпокойство, обърканост, болки в мускулите, тревога, напрежение, раздразнение, главоболие, изтръпване и повишена чувствителност на пръстите на краката и ръцете, свръхчувствителност към шум, светлина и допир, гърчове, нарушения на слуха, промяна във възприятието на околната среда и собствената личност и др.

Прекъсване на лечението първо трябва да се обсъди с лекуващия лекар.

Постепенно намаляване на дозата и увеличаване на интервала между отделните приеми е най- подходящият начин за предпазване от синдрома на отнемането. Колкото по-дълъг е бил приемът на лекарствения продукт, толкова по-продължителен трябва да бъде този период.

Независимо от постепенното намаляване на дозата, възможно е да се появи “възобновено” безсъние (така нареченото “rebound” безсъние). То не е сериозно, като възстановяването на симптомите има преходен характер и води до първоначалния прием на лекарствения продукт.

Няколко часа след прием на лекарството могат да се наблюдават нарушения на паметта и в психомоторната функция.

За да се намалят тези рискове лекарствения продукт трябва да се приема непосредствено преди лягане (виж т.4) и при наличието на условия, необходими за непрекъснат сън в продължение на 7-8 часа.

При някои пациенти този лекарствен продукт може да причини реакции, противоположни на желаните: безсъние, безпокойство кошмари, гняв, възбуда, еуфория или раздразнителност, халюцинации, психично разстройство, дори и потенциално опасно поведение (агресивност към себе си и околните, поведенчески нарушения и автоматизъм в поведението).

Сомнамбулизъм и асоциирани поведенчески реакции:

Ходене по време на сън и други асоцирани поведенчески реакции като „шофиране по време на сън”, приготвяне и консумация на храна, провеждане на телефонни разговори или сексуални контакти, с липса на спомен за тези събития са били докладвани при пациенти, които са приемали золпидем и не са били напълно будни.

Употребата на алкохол и други ЦНС-делресанти едновременно със золпидем увеличават риска от появата на такова поведение, както и употребата на золпидем в дози по-големи от максимално препоръчаните. Прекратяване приема на золпидем е строго препоръчително при такива пациенти (например, „шофиране по време на сън”), поради риск за самите пациенти и околните.

Ако забележите някоя от тези реакции, веднага се свържете с лекуващия Ви лекар.

Пациенти в старческа възраст трябва да бъдат много внимателни при употребата на бензодиазепини и подобни субстанции, поради риск от седация и/или отслабване на мускулите, което води до падане и наранявания с тежки последици.

Това лечение прилагано самостоятелно не може да разреши проблемите с б Обърнете се за съвет към Вашия лекар, който ще Ви помогне да се справит*

Стриктно медицинско наблюдение е необходимо при употребата на този ле особено при хронично чернодробно заболяване, алкохолизъм и дихателна и 

Ако безсънието продължава или се влошава след кратък период на лечение се консултирайте с Вашия лекар.

Този лекарствен продукт не лекува депресия. Не трябва да се прилага самостоятелно при пациенти с депресия, тъй като спомага за появата на суицидални намерения (склонност към самоубийство).

Стилнокс трябва да се използва с внимание при пациенти с апнея по време на сън (сериозни нарушения на дишането по време на сън), и миастения гравис (мускулна слабост).

Тежки наранявания

Поради неговите фармакологични свойства, золпидем може да причини сънливост и да намали степента на съзнание, което може да доведе до падания и следователно до тежки наранявания

Деца и юноши

При пациенти на възраст под 18 години безопасността и ефикасността на золпидем не е установена.

Стилнокс с храна и напитки

Да не се употребява алкохол по време на лечение.

Други лекарства и Стилнокс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

За да се избегне възможно взаимодействие в случаите на прием на повече от един лекарствен продукт, Вие трябва да информирате Вашия лекар или фармацевт за всички лекарства, които приемате, и особено такива, които потискат централната нервна система или лекарства, съдържащи алкохол.

Усилване на потискащия централната нервна система ефект може да се появи в случаи на едновременна употреба с антипсихотици (невролептици), хипнотици, анксиолитици/седативни, антидепресанти, наркотични аналгетици, антиепилептични лекарства, анестетици и седативни антихистамини. В случай на употреба на наркотични аналгетици, засилване на еуфорията е възможно и води до увеличаване на психичната зависимост.

При едновременната употреба на золпидем с варфарин, дигоксин, ранитидин или циметидин, не са наблюдавани значителни фармакокинетични реакции.

Едновременната употреба на золпидем с кетоконазол (200 mg два пъти дневно) може да засили седативните ефекти.

Ефекта на золпидем се намалява когато се употребява с рифампицин.

Едновременното приложение на золпидем и жълт кантарион (St John's Wort) може да намали кръвните нива на золпцдем, и затова не се препоръчва употребата им заедно.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте с вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Като предпазна мярка не се препоръчва употребата на золпидем по време на бременност; Ако золпидем се прилага по време на късната фаза на бременността или по време влияние върху новороденото като хипотермия (понижена телесна температура),

(ниско кръвно налягане) и умерено потискане на дишането, могат да бъдат оч фармакологичното действие на продукта. Случаи на тежко потискане на дишан бременността са били докладвани при новородени след употребата на золпидем депресанти на централната нервна система. 

При новородени синдрома на отнемането може да се наблюдава няколко дни или седмици след раждането.

При предписване на золпидем по време на бременност новороденото трябва стриктно да се следи.

Този лекарствен продукт преминава в майчиното мляко и следователно кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини

Способността за шофиране и работа с машини може да се влоши поради поява на сънливост и нарушена бдителност. Всяка комбинация с други седативни или хипнотични лекарствени продукти и алкохол трябва да се избягва при шофиране или работа с машини. Рискът от нарушена бдителност се засилва и при липсата на достатъчен сън. За да се намали този риск, се препоръчва нощен сън с продължителност 7-8 часа.

Стилнокс съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.   Как да приемате Стилнокс

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната дневна доза за възрастни е 10 mg. Да се употребява непосредствено преди лягане.

Възрастни пациенти: тъй като пациентите в старческа възраст или умствено изостанали пациенти могат да бъдат особено чувствителни към ефекта на золпидем, при тях се препоръчва доза от 5 mg. Да не се превишава общата доза от золпидем 10 mg на ден в тази група

При пациенти с чернодробна недостатъчност, дозировката започва с 5 mg, с особено внимание при пациенти в старческа възраст. При възрастни под 65 години, дозировката може да се увеличи до 10 mg, но само когато има неадекватен клиничен отговор и лекарството е добре поносимо.

Да не се надвишава приемът на една таблетка дневно. Спазвайте стриктно указанията на Вашия лекуващ лекар.

Стилнокс е предназначен за перорално приложение.

Дозировката се определя стриктно индивидуално и може да се променя. Вашият лекар ще намери оптималната дозировка за Вас.

Продължителността на лечение трябва да бъде възможно най-кратка и да не надвишава 4 седмици.

Ако безсънието продължава, консултирайте се с лекар.

Употреба при деца н юноши

Золпидем не се препоръчва за употреба при деца и подрастващи на възраст до 18 години, поради липса на данни, които да подкрепят неговата употреба в тази възрастова група.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стилнокс Свържете се с Вашия лекар или със спешното отделение на най-близката б

Ако сте пропуснали да приемете Стилнокс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. I

дадена доза, вземете следващата както обикновено. 

Ако сте спрели приема на Стшшокс

Внезапното прекъсване на лечението може да доведе до появата на синдрома на отнемането. Прекъсване на лечението първо трябва да се обсъди с лекуващия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра.

4.   Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Те зависят от приеманата доза и чувствителността на пациента.

Нарушения на имунната система

С неизвестна честота: ангионевротичен оток (тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето).

Нарушения на нервната система

Чести: сънливост, главоболие, замаяност, изострено безсъние, загуба на памет за последващи събития (т. нар. антероградна амнезия )(амнестичните ефекти могат да бъдат свързани с неадекватно поведение).

С неизвестна честота: нарушено съзнание.

С неизвестна честота: парестезия и тремор (треперене).

Психични нарушения

Чести: халюцинации, възбуда, кошмари. Нечести: обърканост, раздразнителност. С неизвестна честота: безпокойство, агресия, налудности, гняв, абнормно поведение, сомнамбулизъм (ходене по време на сън), зависимост (синдром на отнемането, или ефекти на „възобновено” безсъние, могат да се получат след прекъсване на лечението), нарушения в либидото, депресия, еуфорично настроение. Повечето от тези психични нежелани реакции са свързани с парадоксални реакции.

Кожни реакции

С неизвестна честота: обрив по кожата (със или без сърбеж), уртикария (копривна треска), хиперхидроза (обилно изпотяване).

Общи нарушения Чести: умора.

С неизвестна честота: нарушения в походката, лекарствена толерантност, падане (особено при пациенти в старческа възраст и когато золпидем не се прилага според препоръчителната доза).

Нарушения на очите

Нечести: двойно виждане, замъглено зрение Много редки: нарушено зрение

Стомашно-чревни нарушения

Чести: нарушения на стомашно-чревния тракт (разстройство, гадене, повръщане, коремна

болка).

Респираторни, гръдни н медиастинални нарушения

С неизвестна честота: потискане на дишането

Хепатобилиарни нарушения

С неизвестна честота: повишени стойности на чернодробни ензими 

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести: болка в гърба

С неизвестна честота: мускулна слабост

Нечести: артралгия, миалгия, мускулни спазми, болка в гърба

Нарушения на метаблизма и храненето Нечести: нарушен апетит

Инфекции и ннфестации

Чести: инфекции на горните дихателни пътища и на долните дихателни пътища Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Стилнокс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви видими белези на нарушаване качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Стилнокс

Активното вещество е золпидемов тартарат. Всяка таблетка съдържа 10 mg золпидемов тартарат.

Другите съставки са: лактоза, микрокристална целулоза, метилхидроксипропил целулоза, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат, титаниев диоксид, полиоксиетиленгл икол.

Как изглежда Стилнокс и какво съдържа опаковката

Бели до кремави продълговати, филмирани таблетки с делителна черта и гравирани от едната страна.

Стилнокс се предлага в PVC/алуминиеви блистери в картонена опаковка, съдъ]

- 7,10,14 и 20 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Санофи-Авентис България ЕООД,

София 1303, Бул. Ал. Стамболийски 103, 

България

Производител

Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Avenue Gustave Eiffel 37000 Tours, Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката: 14 Юли 2016

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за СТИЛНОКС ТАБЛ 10МГ Х 7

Web Statistics