Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

СОФЛУКСЕН 20МГ КАПС. Х 28

психиатър съгласно утвърдени критерии; НЗОК заплаща до 20 мг дневно

Този продукт Ви носи 68 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

СОФЛУКСЕН 20 mg твърди капсули /

SOFLUXEN 20 mg hard сарsules

Флуоксетин (Fluoxetine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, гъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява Софлуксен и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Софлуксен

3.   Как да приемате Софлуксен

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Софлуксен

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Софлуксен и за какво се използва

Софлуксен съдържа активно вещество флуоксегин, който е от групата на т. н. антидепресанти. Намалява чувството за страх и напрежение и подобрява настроението.

Прилага се при лечение на депресия, обсесивно-компулсивно разстройство (психично разстройство, изразяващо се в натрапливи мисли и действия), булимия (неконтролируеми пристъпи на силен глад), но само като допълнение към психотерапия за потискане на желанието за обилно хранене с последващо самопредизвикано повръщане.

Софлуксен може да се прилага при деца и подрастващи (8-18 години), но само за лечение на умерени до големи депресивни епизоди в комбинация с психологична терапия.

Софлуксен се прилага изключително по преценка на лекуващия лекар!

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Софлуксен

Не приемайте Софлуксен

ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

ако приемате или сте приемали в последните 2 седмици лекарства, наречени МАО- инхибитори: селегилин, моклобемид, фенелзин, транилципромин, изокарбоксазид; ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Софлуксен

самоубийство, която съществува до настъпване на значима ремисия (намаляван изчезване на болестните симптоми). Внимателно наблюдение трябва да придру на тези пациенти през първите 3-4 седмици.

Към клиничната картина на депресивните заболявания спада и възможни 

В случай на поява на кожни обриви или други алергични реакции, лечението със Софлуксен трябва да се преустанови, за да не настъпят други животозастрашаващи реакции.

Пациенти, страдащи от епилепсия, трябва да бъдат контролирани за антиконвулсивните лекарства и внимателно наблюдавани по време на лечение със Софлуксен. В случай на гърчов припадък употребата на Софлуксен се прекратява.

Трябва да се обърне внимание при пациенти, страдащи от диабет. При диабетици може да се наблюдава хипогликемия (ниска кръвна захар) по време на лечение със Софлуксен и висока кръвна захар (хипергликемия) след спиране на лечението. Поради това на диабетици, лекувани със Софлуксен, дозите на инсулин и/или орални антидиабетни лекарствени продукти трябва да бъдат коригирани.

Препоръчва се корекция на дозировката на Софлуксен и внимателно наблюдение при пациенти с чернодробни и бъбречни увреждания, пациенти в напреднала възраст (над 65 години), със сърдечно-съдови заболявания или приемащи диуретици (отводняващи).

Рядко може да настъпи удължаване времето на кървене и/или кръвоизливи по кожата или лигавиците. Специално внимание е нужно на пациенти, лекувани със Софлуксен и прогивосъсирващи лекарства, с оказващи влияние на функцията на тромбоцитите лекарствени продукти (нестероидни противовъзпалителни средства, аспирин), както и на пациенти със съществуващи кръвоизливи.

Внимание трябва да се обърне при пациенти, лекувани с лекарствени продукти, действащи върху централната нервна система; при пациенти, страдащи от лесна уморяемост или значителни разстройства в съня.

Повишено внимание е необходимо, когато Софлуксен се прилага с други лекарства като литий, триптофан, невролептици, дори фитопродукти, съдържащи жълт кантарион, поради опасност от възникване на серотонинов синдром, характеризиращ се с повишена телесна температура (хипертермия), мускулна скованост (ригидност), мускулни потрепвания (миоклонус), нестабилност на автономната нервна система с възможни резки колебания в показателите на жизнените функции, промени в психичното състояние: обърканост, възбуденост, некоординирани движения, прогресиращи до делир и кома.

Повишено внимание е необходимо при пациенти, на които е прилагана или се прилага електрошокова терапия.

Софлуксен трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с анамнеза за мания/хипомания (чувство за въодушевление и превъзбуденост, което води до необичайно поведение/чувство за превъзбуденост).

Повишено внимание се изисква при пациенти с аденом (доброкачествен тумор) на простатата и атония (слабост на мускулатурата) на пикочния мехур.

Повишено наблюдение е необходимо при пациенти с ниско телесно тегло, защото лечението със Софлуксен може да предизвика допълнителна загуба на тегло.

Други лекарства и Софлуксен

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвате или е възможно да използвате други лекарства.

МАО-инхибитори_(лекарства за лечение на депресия).

Софлуксен не трябва да се приема заедно с тях поради опасност от тежки нежелани реакции. Перорален ципрохептадин или венозно инжектиран дан гролен могат да бъдат полезни при пациенти с подобни реакции. Лечението със Софлуксен трябва да започне най-рано 2 седмици след спиране приема на МАО-инхибиторите. Поради бавното излъчване ог организма на флуоксетин и неговия главен метаболит норфлуоксетин, трябва да се изчака най-малко 5 седмици преди да се започне лечение с МАО-инхибитор.

Перорални лекарствени продукти, които потискат кръвосъсирването (варфарин);

Лекарства, действащи върху централната нервна система (диазепам, фенитоин, карбамазепин, халоперидол, клозапин, алпразолам, литий, имипрамин, дезипрамин);

Лекарства, мегаболизиращи се от ензима 206 (флекаинид, енкаинид, винбласт, карбамазепин, трициклични антидепресанти);

трамадол (обезболяващ продукт), триптани (за мигрена), триптофан (за тре* депресивни състояния), жълт кантарион (тонизиращо и антидепресивно действие! 

Софлуксен с храна, напитки и алкохол

Капсулите се приемат през устата с вода.

Софлуксен може да се приема сутрин или вечер по време или между храненията. По време на лечението със Софлуксен употребата на алкохол трябва да се избягва.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство. Уведомете Вашата акушерка или лекуващ лекар, ако приемате Софлуксен. Уведомете лекуващия си лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете.

Данните от лечение на голям брой бременни, лекувани с флуоксетин, не показват тератогенен ефект (увреждане на плода). Софлуксен може да се прилага при бременни само по съвет на лекуващия лекар. Приложението на продукта изисква особено внимание през последната фаза на бременността или малко преди началото на раждане, поради опасност от възникване на следните ефекти у новороденото: възбудимост, треперене, намален мускулен тонус, непрекъснат плач, трудности при сучене или заспиване.

Когато лекарства, съдържащи същото активно вещество като това на Софлуксен се прилагат през последните три месеца на бременността, е възможно да се повиши рискът ог поява на сериозна нежелана лекарствена реакция, наречена персистираща белодробна хипертензия. При бебето тя се проявява с учестено дишане и посиняване.

При бебета, чиито майки са приемали флуоксетин по време на първите месеци на бременността, е повишен рискът от поява на вродени увреждания на сърцето. Обикновено увреждания на сърцето се наблюдават с честота 1 на 100 новородени, докато при майки, приемащи флуоксетин, честотата се повишава на 2 на 100 новородени. Вие и Вашият лекар ще решите дали постепенно да преустановите употребата на Софлуксен, докато сте бременна. В зависимост от Вашето състояние обаче Вашият лекуващ лекар може да прецени, че е по-добре да продължите да приемате Софлуксен.

Флуоксетин и неговият активен метаболиг норфлуоксетин се излъчват в майчиното мляко. Ако лечението със Софлуксен е наложително, обсъдете с лекуващия лекар прекратяване на кърменето.

Флуоксетин показва намаляване на качеството на спермата при изследвания при животни. Теоретично, това може да засегне фертилитета, но досега не се наблюдава въздействие върху фертилитета при хора.

Шофиране и работа с машини

Софлуксен може да повлияе активното внимание и реакциите, поради което е необходимо да се избягва шофиране и работа с машини по време на лечението.

Софлуксен съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.   Как да приемате Софлуксен

сигурни в нещо,

Винаги приемайте Софлуксен точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни Депресия 

Препоръчвана начална доза: 1 капсула дневно, достатъчна за повечето пациенти. Терапевтичният ефект настъпва по-бавно - около 4-та седмица от началото на лечението. В зависимост от ефекта и тежестта на заболяването, дозата може постепенно да се увеличи до 2-3 капсули дневно, на 1 или 2 приема. Продължителността на лечението при депресия е най-малко 6 месеца.

Обсесивно-компулсивни разстройства

При обсесивно-компулсивно разстройство началната доза е 1 капсула и може да се повиши постепенно до 3 капсули дневно, ако след втората седмица ефектът е недостатъчен.

Булимия

Препоръчвана дневна доза: 3 капсули. Продължителна ефективност на лечението (повече от 3 месеца) не се съобщава. При поява на обезпокоителни нежелани реакции, дозирането може временно да се раздели в 2 приема.

Максималната дневна доза Софлуксен не трябва да надвишава 4 капсули.

Влизайки в ремисия, при повечето пациенти дозата може постепенно да се намали, но така, че да се поддържа добър терапевтичен ефект.

Деиа и подрастващи (8-18 години)

Започва се с начална дневна доза 10 т§, кояго след една седмица може да бъде увеличена до 20 т§. При деца с ниско телесно тегло удвояването на дозата трябва да стане постепенно, в продължение на няколко седмици.

Пациенти в напреднала възраст

Дневната доза обикновено е 2 капсули. Максималната препоръчвана дневна доза е 3 капсули. Пациенти с чернодробни увреждания

При пациенти с нарушена чернодробна функция дневната доза трябва да се намали наполовина или да се разреди честотата на приема (1 капсула през ден).

Пациенти с бъбречни увреждания

При пациенти с лека до средна степен на бъбречна недостатъчност дневната доза трябва да се намали или да се разреди честотата на приема (1 капсула през ден).

При лечение с продукта трябва да се има предвид, че след спиране на приложението му активното вещество остава в организма няколко седмици. Прекъсването на лечението трябва да става с постепенно намаляване на дневната доза в продължение на 1 до 2 седмици.

Ако сте приели повече от необходимата доза Софлуксен

Симптомите на предозиране могат да бъдат: гадене, повръщане, гърч, сърдечно-съдови смущения - нарушение на ритъма до спиране на сърцето, белодробни смущения, промени от страна на централната нервна система - от възбуда до кома.

В случай на предозиране, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Софлуксен

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете лечението така, както е предписал лекуващият лекар.

Ако сте спрели приема на Софлуксен

Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар. Не прекъсвайте лечението, дори и да се почувствате добре. Прекратяването на лечението става само след консултация с лекуващия Ви лекар.

Както всички лекарства, Софлуксен може да предизвика нежелани реакции, въпрекг всеки ги получава.

4.   Възможни нежелани реакции

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

Нежеланите лекарствени реакции, които могат да се наблюдават при лечение с флуоксетин, се класифицират по честота като:

Много чести (засягат повече от 1 на 10 пациенти)

Чести (засягат по-малко от 1 на 10 пациенти)

Нечести (засягат по-малко от 1 на 100 пациенти)

Редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 пациенти).

Най-честите нежелани лекарствени реакции се наблюдават в началото на лечението със Софлуксен и по-късно те преминават.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Нечести: кръвонасядане (екхимози), кожно, назално (от носа) или стомашно-чревно кървене; Редки: преходно намаление броя на белите кръвни клетки (левкопения).

Нарушения на имунната система

Редки: масивен оток на кожата, подкожната и подлигавична тъкан (едем на Квинке), бързи алергични реакции, включващи бронхоспазъм, уртикария, придружени с повишена температура и болки в ставите (аргралгия), увеличен брой на белите кръвни клетки (левкоцитоза), затруднено дишане (диспнея); сериозни системни белодробни, бъбречни или чернодробни реакции, придружени с кожни реакции;

Много редки: серотонинов синдром (вж. точка 2 ..Предупреждения и предпазни мерки”). Нарушения на ендокринната система

Редки: понижена или повишена функция на щитовидната жлеза (хипо- или хипертиреоидизъм); намаление на количеството на натрий в кръвта при пациенти в напреднала възраст, при пациенти, приемащи отводняващи продукти (диурегици) или след загуба на телесни течности. Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести: гадене, сухота в устата, диария, запек, загуба на апетит, повръщане, стомашна болка, подуване на корема (флатуленция), промени във вкуса, загуба на тегло;

Нечести: повишаване на стойностите на чернодробните ензими, които се нормализират след спиране на лечението;

Редки', хепатит.

Нарушения на нервната система

Много чести: главоболие, безсъние, безпокойство, изтощение, нервност, замайване, тремор, импотентност, обърканост, мравучкане по кожата (парестезии), кошмари;

Чести: внезапна хипомания или мания;

Редки: двигателни смущения (дискинезии, акатизия), поява или усилване на екстрапирамидни моторни симптоми (при пациенти с Паркинсон); удължена продължителност на гърчовете при пациенти, при които освен Софлуксен се провежда и електрошокова терапия, серотонинов синдром.

Нарушения на очите

Чести: зрителни смущения, повишено вътреочно налягане (глаукома).

Сърдечно-съдови нарушения

Нечести: повишено или понижено кръвно налягане (хипертония или хипотония), колапс, учестена сърдечна дейност (тахикардия), забавена сърдечна дейност (брадикардия). Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Редки: фарингит, кашлица, диспнея, фиброзни промени (разрастване на съединителна тъкан) в белия дроб.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести: сърбежи, обриви, уртикария, понякога в съчетание със системни реакции на свръхчувствителност. При поява на кожни и алергични реакции лечението със Софлуксен трябва да се прекрати;

Редки: възпаление на кръвоносните съдове (васкулити), зачервяване, токсична епидермална некролиза - тежка кожна реакция (синдром на Ьуе11), рядко в съчетание със системни ремйш ^иЯ Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Чести: задържане на урина, промени в честотата на уриниране.

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата Чести: забавен оргазъм или липса на оргазъм и при двата пола. 

Общи нарушения

Чести: студени тръпки, интензивно изпотяване.

Единични случаи: намаление броя на тромбоцигите и промени в тромбоцитната функция, анемия, повишено количество на бели кръвни клетки (еозинофилия), пневмония, злокачествен невролептичен синдром (вж. серотонинов синдром в точка 2 „ Предупреждения и предпазни мерки"), косопад, възпаление на панкреаса (панкреатит), повишено ниво на хормона пролактин в кръвта, кръвотечение от влагалището след спиране лечението със Софлуксен, агресивно поведение.

При прекратяване на лечението със Софлуксен могат да възникнат симптоми на отнемане - замаяност, мравучкане по кожата, главоболие, тревожност, гадене и повръщане.

Повишен риск от счупване на костите се наблюдава при пациенти, приемащи лекарства от този тип.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

5.   Как да съхранявате Софлуксен

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Софлуксен след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание па опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Софлуксен

Активното вещество е: флуоксегинов хидрохлорид, екв. на 20 т§ флуоксетин.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза; силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат.

Състав на капсулата: желатин, титанов диоксид (Е 171), жълт железен оксид (Е 172), индиго кармин (Е 132), хинолиново жълто (Е 104).

Как изглежда Софлуксен и какво съдържа опаковката

Твърди цилиндрични желатинови капсули, цвят-слонова кост, непрозрачен (тяло) и светлозелен, непрозрачен (капаче).

14 капсули в блистер от РУС/алуминиево фолио; по 2 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България Дата на последно преразглеждане на листовката: април, 2012.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за СОФЛУКСЕН 20МГ КАПС. Х 28

Web Statistics