Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

СОЛКОСЕРИЛ АМП. 42.5МГ/2МЛ

Този продукт Ви носи 43 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Солкосерил 42,5 mg/ml инжекционен разтвор /

Solcoseryl® 42.5 mg/ml solution for injection

(депротеинизиран хемодиализат от телешка кръв, химически и биологически стацдартизиран) /

(protein free haemodyalisate of calves’ blood, chemically and biologically standardised)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-     Ако имате някакви допълнителни въпроси, политайте Вашия лекар или фармацевт.

-     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

1.   Какво представлява Солкосерил и за какво се използва

Солкосерил е активатор на клетъчното дишане, който увеличава консумацията на кислород в тъканите с повече от 200%, подобрява метаболизма, подпомага тъкан ната регенерация, предотвратява или намалява вторичните дегенерационни и патохистологични промени в обратимо увредени клетъчни системи, подобрява синтеза на колаген и стимулира клетъчната миграция и пролиферация.

Използва се за:

Периферни циркулаторни нарушения

*    Хронична венозна инсуфициенция, придружена от неповлияващн се от друга терапия варикозни язви (ulcus cruris);

Оклузивни заболявания на периферните артерии в стадий II-IV по класификацията на Фонтен при пациенти с противопоказания/несъвместимости с други вазоактивни лекарствени продукти;

*    Оклузивни заболявания на периферните артерии в стадий II-IV по класификацията на Фонтен при пациенти с трофични лезии (предгангрена, гангрена). Други индикации: декубитус, кожни трансплантации, тежки изгаряния (включително рентгенови), резистентни на терапия язви по кожата (ulcus cruris).

2.   Преди да използвате Солкосерил Не използвайте Солкосерил

ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното или някое от тези вещества.

Предупреждения и предпазни мерки

Сместа от активните съставки на Солкосерил-инжекционен разтвор е от животински произход. Затова се препоръчва подкожна алергична проба с 0.5 ml Солкосерил- инжекционен разтвор преди започване на терапия с него. Поради вероятността от алергични реакции не се препоръчва прилагане на смесени инфузии и комбинирана терапия, особено с екстракти на Ginkgo biloba.

Тъй като е дериват на телешка кръв Солкосерил-инжекционен разтвор съдържа калий и затова са необходими същите предпазни мерки, както при други калий-съдържащи продукти. Необходимо е внимание при пациенти, при които съществува риск от повишаване на нивото на серумния калий, напр. пациенти с хиперкалиемия; бъбречна недостатъчност; нарушения в сърдечния ритъм; остър миокарден инфаркт и други състояния, налагащи приложението на лекарства, които могат да допринесат за повишаване на нивото на калия (виж Прием на други лекарства ).

Други лекарства и Солкосерил

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или е възможно да приемете други лекарства.

Солкосерил-инжекционен разтвор, не трябва да се прилага смесен с други лекарства и хранителни добавки (особено с растителни екстракти, съдържащи екстракт от Ginkgo biloba). Изключение правят само физиологичният разтвор и глюкозните разтвори. Необходимо е внимание, ако Солкосерил се прилага заедно с лекарства, които имат потенциала да повишат нивото на серумния калий, като калиеви препарати, АСЕ- инхибитори, калий-съхраняващи диуретици. (Виж също Обърнете специално внимание при употребата на Солкосерил инжекционен разтвор).

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна ши кърмите, смятате, че може да сте бременна ши планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Солкосерил инжекционен разтвор при бременни жени да се назначава само при крайна необходимост. Няма данни за употребата на солкосерил в периода на лактацията. Ако се налага лечение по време на лактацията, препоръчва се отбиване на бебето като предпазна мярка.

Шофиране и работа с машини

Счита се, че продуктът е безопасен и няма отрицателен ефект върху способността за шофиране и работа с машини. Досега не е съобщавано за такъв ефект.

В резултат на производствения процес Солкосерил инжекционен разтвор съдържа следи от метилов, етилов и пропилов р-хидроксибензоат (Е218, £214 и £216), както и свободната р-хидроксибензоена киселина (£210). Да се има пред вид при пациенти, алергични към тези съединения.

3.   Как да използвате Солкосерил

Винаги използвайте Солкосерш, точно както Ви е казал Вашият лекар, сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар ши фармацевт.

Препоръчително е, когато е въможно и когато клиничното състояние на 

позволява, Солкосерил да се прилага по-скоро чрез интравенозно вливане, отколкото чрез интравенозно инжектиране. Солкосерил инжекционен разтвор не бива да се прилага като болус инжекция.

Когато се оприлага чрез инфузия или инжекция, Солкосерил трябва да се разреди най- малко 1:1 с физиологичен разтвор, разтвор на глюкоза или глюкоза-физиологичен разтвор и да се влива бавно. Солкосерил не трябва да се разрежда с инфузионни разтвори, съдържащи калий.

•     Инфузия: за предпочитане е Солкосерил да се прилага чрез инфузия, особено когато общият обем на разредения разтвор е повече от 40 ml. Скоростта на вливане зависи от хемодинамичниястатус на пациента.

*    Инжектиране: ако инжектирането на Солкосерил е неизбежно, разтворът да се въвежда бавно в продължение на не по-малко от 2 минути, за да се намали вероятността от бързо навлизане на калий. Разреденият разтвор на Солкосерил не бива да надвишава 40 ml.

Препоръчваните дози са, както следва:

Хронична венозна инсуфициенция с увреждане на тъканите (варикозни язви):

425 mg Солкосерил (еквивалентно на 10 ml неразреден разтвор) интравенозно 3 пъти седмично. Обикновено продължителността на терапията е около 4 седмици и се определя от клиничната картина. Показани са също допълнителни мерки за подобряване на венозния отток.

Оклузивни заболявания на периферните артерии (стадий II-IV по класификацията на Fontaine): 850 mg Солкосерил (еквивалентно на 20 ml мл неразреден разтвор) интравенозно всеки ден. Обикновено продължителността на терапията е до 4 седмици и зависи от клиничната картина.

Изгаряния, неправилно заздравяване на рани: 10 до 20 ml интравенозно всеки ден в зависимост от тежестта на раната. Продължителността на терапията зависи от клиничната картина.

При допълнителни индикации максималната доза трябва да е не по-висока от 850 mg дневно (еквивалентно на 20 ml неразреден разтвор дневно).

Ако сте използвали повече от необходимата доза Солкосерил инжекционен разтвор

Не е съобщавано за последствия от предозиране на Солкосерил инжекционен разтвор.

Ако сте пропуснали да използвате Солкосерил инжекционен разтвор

Пропуснатата доза не създава проблеми.

Да не се прилага двойна доза за компенсиране на пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

въпреки че не всеки ги получава..

В редки случаи (<0.1 %) могат да възникнат алергични и анафилакто (вероятно предизвикани от IgE). В такъв случай прилагането на про; прекрати и ако се налага да се вземат необходимите мерки. 

Поради съдържанието на калий, прилагането на Солкосерил може да причини болка на мястото на инжектиране (поставяне на инжекцията).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или, фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8,1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Солкосерил

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°С. Да не се замразява.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Солкосерил

Активното вещество е депротеинизиран хемодиализат от телешка кръв, химически и биологически стандартизиран.

Всеки ml инжекционен разтвор съдържа 42,5 mg депротеинизиран хемодиализат от телешка кръв, химически и биологически стандартизиран (изразено като сухо вещество).

Другите съставки са вода за инжекции.

Как изглежда Солкосерил и какво съдържа опаковката

Солкосерил инжекционен разтвор представлява бистър, жълт до жълтеникав разтвор с характерния мирис на Солкосерил.

Картонените кутии съдържат 30 ампули с по 2 ml инжекционен разтвор и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Meda Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1,61352 Bad Homburg Г ермания

Дата на последно преразглеждане на листовката: Юли 2014 г.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за СОЛКОСЕРИЛ АМП. 42.5МГ/2МЛ

Web Statistics