Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

САЛБУТАМОЛ 4МГ ТАБЛ. X 30

SALBUTAMOL TABL 4mg /  Салбутамол  е бронхоразширяващ лекарствен продукт. Прилага се при еластични състояния на гладката мускулатура на дихателните пътища в случай на бронхиална астма, хроничен обструктивен бронхит и белодробен емфизем.

Този продукт Ви носи 39 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Салбутамол WZF 4 mg таблетки /

Salbutamol WZF 4 mg tablets

салбутамол (salbutamol)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Салбутамол WZF и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Салбутамол WZF

3.   Как да използвате Салбутамол WZF

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Салбутамол WZF

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Салбутамол WZF и за какво се използва

Салбутамол WZF е бронхоразширяващ лекарствен продукт. Неговият механизъм на действие се състои в стимулация на рецепторите, отпускащи бронхиалната гладка мускулатура.

Прилага се при еластични състояния на гладката мускулатура на дихателните пътища в случай на бронхиална астма, хроничен обструктивен бронхит и белодробен емфизем.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Салбутамол WZF

Не приемайте Салбутамол WZF:

ако сте алергични към салбутамол или някоя от другите съставки на лекарството (изброени в т. 6).

ако имате инфаркт на миокарда ако имате тиреотоксикоза

ако имате сърдечно-съдови заболявания (ХИБС), заболяване на сърдечните клапи, миокардиопатии, хипертония, склонност към ритъм ни разстройства.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Салбутамол WZF.

при пациенти със сърдечно-съдови заболявания (особено миокардна иехемия нарушения, хипертония) - усилване на симптоми като палпитации, повиш налягане, ускоряване на сърдечната дейност могат да се появят. Лекарят информиран преди началото на лечението за история на сърдечно забо пекторис. 

при болни с хипертиреоидизъм, с епилепсия, глаукома или захарен диабет, при самостоятелно лечение при пациенти с тежка бронхиална астма, поради опасността от тежък астматичен пристъп. В тези случаи лекарят може да назначи регулярно провеждане на функционални белодробни тестове и приложение на други медикаменти.

В редки случаи на свръхчувствителност към салбутамол могат да се появят симптоми като уртикария, обрив, бронхоспазъм, оток на ларинкса и интензивни промени на кожата при деца. В такива случаи трябва да се спре лечението и да се консултирате с лекар.

Да не се увеличават дозите и честотата на приема на лекарствения продукт без консултация с лекар, тъй като това може да доведе до предозиране и развитие на нежелани лекарствени реакции. При употреба на салбутамол в препоръчаните дози и липса на подобрение, обърнете се към лекар.

Консултация с лекар е наложителна, даже в случаите когато гореизложените предупреждения се отнасят към ситуации от миналото.

Специално внимание ири някои групи пациенти: Деца

Прилагайте с голямо внимание при увеличаване на дозите - прекратете лечението с лекарствения продукт при поява на нежелани реакции и се обърнете към лекар.

Пациенти в старческа възраст

Използвайте с голямо внимание и спазвайте предписаните дози по време на лечение -вижте точка 3.

Други лекарства и Салбутамол WZF

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

В период на лечение със салбутамол не трябва едновременно да се приемат перорално или парентерално други адреномиметици (напр., бронходилататори с подобно на салбутамола действие), предвид опасността от сериозни нежелани лекарствени реакции от страна на кръвообращението, напр., силно сърцебиене или ускорение на ритъма. В останалите случаи след консултация с лекар е позволено приложение на инхалаторни бета-агонисти.

В частност, съобщете на Вашия лекар, ако приемате:

другит агенти, блокиращи бета-адренергичните рецептори (напр.пропранолол); стероидни лекарства (напр. преднизолон) трициклични антидепресанти, МАО инхибитори; калий губещи диуретици (напр. фуросемид);

лекарства за диабет, редуциращи крьвната захар (като инсулин, метформин или глибенкламид);

лекарства за неравномерен или ускорен пулс (напр. дигоксин). По време на употребата на дигоксин и салбутамол Вашият лекар трябва да постанови измерване на плазмените нива на дигоксин.

Ако Ви предстои операция с обща анестезия, Вашият лекар трябва да спре приложението на Салбутамол WZF, ако е възможно 6 часа преди операцията, за да ви предпази от не реакции. 

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Продуктът може да се използва от бременни жени само ако лекарят прецени, че е абсолютно необходимо.

Салбутамол може да подтисне контракциите на матката. Прилагането на Салбутамол WZF при раждане е оправдано само при абсолютна необходимост.

Салбутамол вероятно преминава в кърмата. Ако е необходимо лечение пациентката трябва да прекъсне кърменето.

Шофиране и работа с машини

Не се наблюдава ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

Салбутамол WZF съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3.   Как да използвате Салбутамол WZF

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия пекар.

Възрастни и деца по-големи от 12 години:

Началната доза обикновено е 2 mg - 4 mg, максимално 3-4 пъти дневно. Ако е необходимо дозата може да се повтори, но следващата може да се приложи не по-рано от 6 часа след предишната. Ако ефектът от приложените дози е недостатъчен, дозата може постепенно да се увеличи без да се превишава максималната доза от 8 mg 4 пъти дневно. По-високи дози трябва да се прилагат с внимание (ако се появят нежелани реакции трябва да се прекрати прилагането на лекарствения продукт).

Еднократни дози, надвишаващи 4 mg могат да се прилагат само, ако при по-малките дози не е постигнат необходимия ефект.

При пациенти в старческа възраст с повишена чувствителност към симпатомиметични амини, трябва да се прилага начална доза от 2 mg до четири пъти дневно. Ако ефектът от приложените дози е недостатъчен, дозата може постепенно да се увеличи без да се превишава максималната доза от 8 mg, 3-4 пъти дневно.

Максималната дневна доза салбутамол е 32 mg.

Деца 6-12 години:

Ако сте приели повече от необходимата доза доза Салбутамол WZF

Симптоми на предозиране, които може да се наблюдават: ангинална болка, прип или понижено артериално кръвно налягане, ускорен сърдечен ритъм, нарушения

Началната доза обикновено е 2 mg, максимално 3-4 пъти дневно. Ако е необходимо дозата може да се увеличи, но следващата може да се приложи не по-рано от 6 часа след предишната. Ако ефектът от приложените дози е недостатъчен, дозата може постепенно да се увеличи без да се превишава максималната доза от б mg, 4 пъти дневно (24 mg). Повишените дози трябва да се прилагат с внимание (ако се появят нежелани реакции трябва да се прекрати прилагането на лекарствения продукт). 

ритъм, нервност, главоболие, замайване, тремор, сухота на устната лигавица, сърцебиене, гадене и безсъние. В такива случаи прекратете приема на Салбутамол WZF и се обърнете към лекар. Ако не е изминал повече от 1 час от приема, лекарят може да назначи стомашна промивка. Ако е необходимо, се провежда поддържащо и симптоматично лечение.

Ако е приета много по-висока доза от предписаната консултацията с лекар или фармацевт е задължителна.

4.   Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежаланите реакции са групирани според честотата на появата им:

Много чести (>1/10 пациенти), чести (>1/100 и <1/10 пациенти); нечести (>1/1 000 и <1/100 пациенти); редки (>1/10 000 и <1/1000); много редки (<1/10 000 пациенти); с неизвестна честота (честотата не може да бъде определена въз основа на наличните данни).

Много чести (повлияват повече от 1 на 10 души) тремор.

Чести (повлияват по-малко от 1 на 10 души) главоболие;

учестяване на сърдечната дейност (палпитации); мускулни крампи.

Редки (повлияват по-малко от 1 на 1000 души)

сърдечни аритмии, включително предсърдни фибри ладии, суправентрикуларна тахикардия и екстрасистоли, миокардна иехемия; необичаен или неравномерен пулс; периферна вазодилатация.

Много редки (повлияват по-малко от 1 на 10000 души)

реакции на свръхчувствителност, включително ангиоедема, уртикария, бронхоспазъм, хипотензия и колапс; хиперактивност; мускулна ригидност.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните дани) високи нива на захари (глюкоза) и/или млечна киселина в кръвта; ниско кръвно налягане, което може да предизвика лекота в главата или замайване; натрупване на течности в белите дробове (белодробен едем); горещи вълни (зачервяване) на лицето.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8 1303, София 

Тел.:+35 928903417 уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Салбутамол WZF

Съхранява се при температури под 25°С, на защитено от светлина място.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката. Срокът на годност се отнася за последния ден от отбелязания месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Салбутамол WZF

Активното вещество е салбутамол. Всяка таблетка съдържа 2 mg салбутамол (под формата на салбутамолов сулфат).

Помощни вещества: царевично нишесте, лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат.

Как изглежда Салбутамол WZF и какво съдържа опаковката

Салбутамол WZF са бели, плоски таблетки със скосени ръбове, разделителна черта и буква “S” от едната страна.

Опаковка:

25 таблетки в блистер 30 таблетки във флакон

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.

22/24 Karolkowa Str.; 01-207 Warsaw, Полша

Производител

Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.

22/24 Karolkowa Str.; 01-207 Warsaw, Полша

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

Production Department in Nowa D?ba 1 Szypowskiego Str., 39-460 Nowa D^ba, Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

 

Споделете мнението си за САЛБУТАМОЛ 4МГ ТАБЛ. X 30

Web Statistics