Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

САЛБУТАМОЛ СИРОП 125МЛ СОФАРМА

J44.8, J45.0, J45.1 - пулмолог, алерголог, педиатър или ОПЛ след консултация съгласно утвърдени критерии; за деца от 2 до 18 години

Този продукт Ви носи 32 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Салбутамол Софарма 2 mg/5 ml сироп /

Salbutamol Sopharma 2 mg/5 ml Syrup

салбутамол (salbutamol)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1.   Какво представлява Салбутамол Софарма и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Салбутамол Софарма

3.   Как да приемате Салбутамол Софарма

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Салбутамол Софарма

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Салбутамол Софарма и за какво се използва

Салбутамол Софарма сироп съдържа акгивното вещество салбутамол и е лекарствен продукт от групата на т. н. бронходилататори. Той осигурява краткотрайна (4-6 часа) бронходилатация, като отпуска гладката мускулатура на бронхите, способства за разширяването на дихателните пътища, премахва напрежението в гръдния кош, хриповете и облекчава дишането.

Използва се при възрастни, юноши над 12 години и деца над 2 години за лечение и предотвратяване пристъпите на задух, облекчаване на дишането при астма и други белодробни заболявания. Подходящ е за приложение при деца и възрастни, които не могат да използват инхалаторни средства.

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Салбутамол Софарма

Не приемайте Салбутамол Софарма

ако сте алергични (свръхчувствителни) към акгивното вещество или към някоя от останалите съставки на Салбутамол Софарма, изброени в т.б.

Салбутамол сироп не трябва да се използва за задържане на неусложнено преждевременно раждане или заплашващ аборт.

Предупреждения и предпазни мерки

Лекарственият продукт Салбутамол Софарма не се прилага самостоятелно или като основно средство за лечение на активна форма на астма. Не се прилага и за купиране на астматични пристъпи.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Салбутамол сироп,

- заболяване на щитовидната жлеза, свързано с повишено отделяне на хор] сърдечни заболявания и особено свързани с нарушение на сърдечния р] стенокардия (гръдна болка);

ниско ниво на калия в кръвта (хипокалиемия) 

приемате ксантинови производни (като теофилин) или стероиди за лечение на астма

високо кръвно налягане, което лекувате и с диуретици

диабет.

Деца и юноши над 12 години

Не давайте това лекарство на деца на възраст под 2 години!

Други лекарства и Салбутамол сироп

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Уведомете лекуващия си лекар, ако приемате:

лекарства за лечение на депресия (МАО-инхибитори или трициклични антидепресанти); бета-блокери (пропранолол).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако сте бременна или кърмите, не се препоръчва да приемате Салбутамол Софарма.

Шофиране и работа с машини

Салбутамол Софарма няма ефекти при шофиране и работа с машини.

Салбутамол Софарма съдържа

Този лекарствен продукт съдържа 3,84 об.% етанол, т.е. до 0,155 g алкохол в една доза от 5 ml, еквивалентно на 3,84 ml бира и 1,6 ml вино. Да се има предвид при бременни и кърмачки, деца и рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания, епилепсия и страдащи от алкохолизъм.

Лекарственият продукт съдържа 37,5 g захароза. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза от 5 ml набавя до 1,5 g захароза. Ако лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него, преди да вземете този лекарствен продукт.

Сиропът съдържа метил- и пропил парахидроксибензоат, които може да предизвикат алергични реакции (възможно забавени).

3.   Как да приемате Салбутамол Софарма

Винаги приемайте Салбутамол Софарма точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:

Възрастни

По 5-10 ml сироп (2-4 mg салбутамол) 3 или 4 пъти дневно. При необходимост дозата може да бъде повишена до 20 ml (8 mg) 3 или 4 пъти дневно.

Паииенти в старческа възраст: препоръчва се лечението да започне с прием на по-ниски дози - 5 ml сироп (2 mg салбутамол) 3-4 пъти дневно.

Леш и юноши над 12 години

Леиа от 2 до 6 години: началната доза е 2,5-5 ml сироп (1-2 mg салбутамол) 3-4 Деиа от 6 до 12 години: по 5 ml сироп (2 mg салбутамол) 3-4 пъти дневно.

Подрастващи: по 5-10 ml сироп (2-4 mg салбутамол) 3 или 4 пъти дневно. 

Ако по време на лечение почувствате, че ефектът от лекарството е по-слаб (изпитвате необходимост от по-често приложение на сиропа от обикновено), е необходимо веднага да се обърнете към лекуващия Ви лекар. Той ще преоцени състоянието Ви и може да промени лечението. Не променяйте дозировката на лекарството без консултация с лекар!

Сиропът се приема през устата.

Ако сте приели повече от необходимата доза Салбутамол Софарма

Ако сте приели доза, по-голяма от указаната в листовката, може да се появи треперене на крайниците, ускорен сърдечен ритъм, повишена активност, гадене, повръщане, повишаване на кръвната захар, предимно при деца, ниско ниво на калия в кръвта, повишена киселинност на кръвта, което води до ускорено дишане.

Посъветвайте се незабавно с лекуващия си лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Салбутамол Софарма

Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Салбутамол Софарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни

Реакции на свръхчувствителност, включително оточност на лицето, езика или гърлото, което може да затрудни гълтането и дишането, уртикария, спазъм на дихателните пътища, понижено кръвно налягане и колапс.

Болка или дискомфорт в гръдната област, предизвикани от недостатъчно снабдяване с кръв на определен участък на сърцето.

Животозастрашаващо нарушение на сърдечния ритъм.

Други

Много чести (засягат повече от 1 на 10 пациенти): треперене на крайниците

Чести (засягат по-малко от 1 на 10 пациенти): главоболие, ускорен или неравномерен сърдечен ритъм, мускулни крампи

Редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 пациенти):намалено количество калий в кръвта, което може да причини слабост или потрепване на мускулите или промени в сърдечния ритъм; повишено кръвоснабдяване на крайниците

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовк реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпъг лекарствата, ул. Дамян Груев № 8,1303 София, тел: +359 28903417, уебсайт:

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти) .повишош активност, чувство на напрежение в мускулите. 

съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Салбутамол Софарма

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°С.

Сиропът може да се използва до 1 месец след отваряне на бутилката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Салбутамол Софарма

Активното вещество е салбутамолов сулфат, екв. на 2 mg салбутамол в 5 ml сироп. Другите съставки са: етанол, захароза, метилпарахидроксибензоат (Е218), пропилпарахидроксибензоат (Е216), натриев цитрат дихидрат, лимонена киселина монохидрат, течна есенция “Лимон”, пречистена вода.

Как изглеища Салбутамол Софарма и какво съдържа опаковката

Бистра, вискозна, жълта течност със специфичен мирис на лимон и сладък вкус.

По 125 ml сироп в тъмни, кафяви стъклени бутилки с алуминиева или полиетиленова капачка или в тъмни, кафяви бутилки от полиетилен терефталат с полиетиленови капачки; 1 бутилка в картонена кутия, заедно с мерителна чашка и листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16,1220 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2015.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за САЛБУТАМОЛ СИРОП 125МЛ СОФАРМА

Web Statistics