Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

РУЛИД ТАБЛ. ФИЛМ. 150 МГ X 10

Рулид е лекарсво показано за лечение на някои бактериални инфекции причинени от чувствителни към рокситромицин микроорганизми.


Този продукт Ви носи 113 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

РУЛИД 150 mg филмирани таблетки /

RULID 150 mg film-coated tablet

Рокситромицин /

Roxithromycin

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство»

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми оа същите като Вашите - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тези листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Рулид 150 mg и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Рулид

3.Как да използвате Рулид 150 mg

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Рулид 150 mg

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява РУЛИД ISO mg и за квкво се използва

Рулид 150 mg принадлежи към групата антибиотици наречени макролиди.

Това лекарство е показано за лечение на някои бактериални инфекции причинени от чувствителни към рокситромицин микроорганизми.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате РУЛИД 150 mg

L•  ако сте алергични (свръхчусгвителни) към рокситромицин или към която и да е от другите оъстевки на този лекарствен продукт, както и към други антибиотици от групата на макролидите.

•     В комбинация с:

-     ергоалкадоиди (алкалоиди на моравото рогче) със съдосвиващо действие (лекарства, предписвани при мигрена),

-     с астемизол, цизаприд, пимозид и терфенадин (виж т. Прием на други лекарства).

► Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Рулид 150 mg.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете е Вашия лекар или фармацевт, преди да

Поради съдържанието на глюкоза, Вие не трябва да употребявате този лекар

случай на глюкозо-галактозен синдром на малабсорбция.

Рулид 150 mg подобие на другите лекарства от групата на макролидите трябва да ее прилага с внимание при пациенти с удължен QT интервал, при съпътстващи проаритмични състояния и при пациенти, приемащи антиаритмични лекарства от клас IA (хинидин, прокаинамид, дизопирамид) и III (напр. дофетилид, амиодарон), както и при едновременно лечение с лекарства, удължаващи QT интервала- циталопрам, трициклични антидепресанти, метадон, някои антипсихотици (напр. фенотиазини), флуорохинолони (напр. моксифлоксацин), някои противогъбични средства (напр. флуконазол, пентамидин), както и някои антивирусни лекарства (напр. телапревир),

Както и при останалите макролиди и рокеитремицин може да има потенциала да влоши миастення гравис.

Ако по време на или след лечение с рокситромицин възникне диария, особено ако е тежка, продължителна и / или примесена с кръв, това може да е симптом на псевдомембранозен колит. В такъв случай, лечението с рокситромицин трябва да се прекрати незабавно.

Ако по време на или след лечение с рокситромицин възникне разрастващ се кожен обрив, често с мехури или лезии на лигавицата това може да е симптом на синдром на Stevens Johnson или токсична епидермална некролиза. В такъв случай, лечението с рокситромицин трябва да се прекрати незабавно.

Информирайте Вашия лекар ако страдате от чернодробно заболяване.

Не се препоръчва лечение с роскитромицин, ако имате тежка чернодробна недостатъчност и е необходимо повишено внимание, ако имате лека или умерена чернодробна недостатъчност.

Други лекаретва и Рулид ISO mg

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта

Този лекарствен продукт НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА в комбинация с:

•     Съдосвиващи ергоалкалоиди (лекарства предписвани при мигрена)

•     Астемизол, цизаприд, пимозид (виж т.2 Преди да използвате Рулид 150 mg).

•     Терфенвдин

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА едновременното приложение на Рулид 150 mg с:

•     Лекарствени продукти с потенциал да удължават QT интервала- антиаритмични лекарства от клас IA (хинидин, прокаинамид, дизопирамид) и клас III (напр. дофетилид, амиодарон), циталопрам, трициклични антидепрееанти, метадон, някои антипсихотици (напр. фенотиазини), флуорохинолони (напр. моксифлоксацин), някои противогъбични средства (напр. флуконазол, пентамидин), както и някои антивирусни лекарства (напр. телапревир)

•     Варфарин и други антикоагуланти

•     Дизопирамид

Изнеквв ее повишено внимание при едновременно приложение е;

•     Дигокеин и други сърдечни гликозидн

•     Мндмюлам

•     Теофилин

•     Бремокрйгггнн

•     Циклоепермн

•     Рнфвбутйн « Ствтини

Рулид ISO mg е хрвншнвнкткн и алкохол Не се налага специален хранителен режим.

Бременност, кърмене н фертнлнтет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство,

Този лекарствен продукт не трябва да се използва по време на бременност.

Ако по време на лечението установите, че сте бременна само лекуващия Ви лекар може да прецени дали да продължите или спрете лечението.

Този лекарствен продукт не трябва да се използва по време на кърмене.

Винаги ее консултирайте е Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което ида е

лекарство.

Шофиране и работа е машини

Шофирането и работата с машини могат да бъдат опасни поради риск от замайване

Рулид ISO mg съдържа глюкоза

Този лекарствен продукт съдържа глюкоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате * непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.Как да използвате РУЛИД ISO mg

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте еигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство ее приема през устата. Погълнете таблетката цяла с чаша вода.

Ако не е предписано друго от лекар, обичайната доза за възрастен е 2 таблетки дневно. Дневния прием се разпределя на две, по една таблетка сутрин; и речер, за предпочитане преди хранене.

Продължителност на лечението

За да бъде ефективен, антибиотикът трябва редовно да се приема в предписаните дози като се

спазва срока препоръчан от Вашия лекар.

Изчезването на треската и/или на друг симптом не означава, че сте сс възстановили напълно.

продължителността на лечението при фарингит е 10 дни.

Ако се чувствате изморени, то това не се дължи на антибиотичното лечение, а на ин

Намаляването на дозите или спиране на лечението не би имало ефект върху чув..., а би могло да отложи възстановяването.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани е употребата не това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че ие всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции, изредени по-долу са подредени според честотата,'с която е възможно да възникнат при приложение на Рулид 150 mg.

•     Чести:

-     нарушения     на нервната система: замайване, главоболие;

-     нарушения     на стомашно-чревния тракт: гадене, повръщане, диспепсия

(епигастралка болка), диария

-     нарушения на кожата и подкожната тъкан; обрив

•     Нечеетш

-     нарушения на кръвта и лимфната система: еозинофилия (увеличен брой на вид бели кръвни клетки)

-     нарушения на кожата и подкожната тъкан: еритема мултиформе, уртикария

•     С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка);

-     инфекции: суперинфекции (при продължителна употреба), колит предизвикан от Clostridium difficile (псевдомембранозен колит)

-     нарушения на кръвта и лимфната система: агранулоцитоза, неутропения, тромбоцитоления

-     - нарушения на имунната система: анафклактичен шок;

-     психични нарушения: халюцинации, обърканост

-     нарушения на нервната система: изтръпване; нарушение на вкуса и/или обонянието • респираторни, гръдни и медиастинални нарушения: бронхоспазъм

-     стомашно-чревни нарушения: хеморагична диария, панхреатит;

-     нарушения на черния дроб и жлъчката: холестатичен или хепатоцелуларен остър хепатит      :

-     нарушения на кожата и подкожната тъкан: ангиоедем (внезапен оток по лицето и шията, придружен от сърбеж и/или затруднено дишане): пурпура (малки червени или сини петна); синдром на Stevens-Johnson; токсична епидермапна некролиза нарушения на ухото и лабиринта: временна глухота, намален слух, вертиго и

тинитус (шум в ушите)

нарушения в някои изследвания: повишаване на някои чернодробни ензими (АСАТ, АЛАТ и/или алкална фосфатаза)

сърдечни нарушения: удължаване naQT интервала, вентрикуларна тахикардия, Torsades de pointes

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописанн в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев” № 8,1303 София, Тел.: +35^28903417,

уебсайт: www.bda.bg.. Като съобщавате нежелани реахиии, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате РУЛИД 150 mg Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картоне след „Годен до:“.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство» ако забележите белези на нарушаване на качеството на продукта,

Да се съхранява при температура под 259С>

Да се съхранява на място» недостъпно за деца,

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци, Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6*  СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Рулид 150 mg

-     Активното вещество е рокситромицин (roxithromycin).

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg рокситромицин

-     Другите съставки са:

съпиевина: хидроксипропил целулоза; полиоксиетилен; лолиоксипропилен гликол; повидон; силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат; талк; царевично нишесте. обвивка: хипромелоза; глюкоза, безводна; титаниев диоксид; пропилен гликод.

Как изглежда Рулид 150 mg и какво съдържа опаковката

Рулид 150 mg се предлага в PVC/алуминиеви блистери по 10 таблетки. Всяка картонена опаковка съдържа 1 блистер от 10 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Санофи-Авентис България ЕООД

1303 София, бул. Ал. Стамболийски 103,

България

Производител Sanofi Winthrop Industrie 56» route de Cholsy-au-Bae 60205 Compiegne,

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката: юли 2015

Какво трябва да знаете за антибиотиците

Действието на антибиотиците е ефективно в борбата срещу бактериалните инфекции, но не оказва влияние върху вирусните инфекции.

Следователно, Вашия лекар Ви е предписал този антибиотик, защото той най-точне отговаря на Вашето състояние и заболяване, което имате в момента.

Бактериите имат способността да оцеляват или да се размножават независимо от прилагания антибиотик. Този процес е известен като резистентост, и прави лечението с някои антибиотици неефективно.

Резистентостта се увеличава с прекомерна или неправилна употреба на антибиотици.

Вие увеличавате риска от появата на резистентни бактерии и по този начин отлагате възстановяването си от това заболяване, или дори превръщате този лекарствен продукт в неефективен, ако не се спазват следните условия:

-     точната дозировка

-     времето, в което трябва да се приема

-     продължителността на употреба

Следователно, за да се запази действието на този лсквоствештодукт:

1.   Антибиотик се взима само ако е предписан от лекар

2.   Да се спазват стриктно предписанията,

3.   Да не се повтаря употребата му без лекарско предписание, дори и да считате, че заболяването отчасти е подобно.

4.   Никога не преотстъпвайте Вашия антибиотик на друг, тъй като може да се окаже неподходящ за това заболяване.

5.   При приключване на лечението, върнете всяка отворена опаковка на Вашия фармацевт, така че лекарствения продукт да бъде правилно и по подходящия начин унищожен.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за РУЛИД ТАБЛ. ФИЛМ. 150 МГ X 10

Web Statistics