Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

РЕЛЕНЦА ДИСКХАЛЕР 5МГ ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ Х 20ДОЗИ

РЕЛЕНЗА е показан за лечение на грип тип А и тип В при възрастни и подрастващи над 12 години, които проявяват типичната за заболяването симптоматика в сезона на широко разпространение на грипната инфекция.

Този продукт Ви носи 299 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

РЕЛЕНЦА 5 mg/доза, прах за инхалация, предварително дозиран

RELENZA 5 mg/dose, inhalation powder, pre-dispensed

занамивир (zanamivir)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство,тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.            Какво представлява Реленца и за какво се използва

2.            Какво трябва да знаете, преди да приемете Реленца            

3.            Как да приемате Реленца       

4.            Възможни нежелани реакции              

6.            Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.            Какво представлява Реленца и за какво се използва

Реленца съдържа занамивир, който принадлежи към група лекарства, наречени прот ивовирусни. Реленца се прилага за лечение на грип (грипна вирусна инфекция). Реленца намалява симптомите на грип и помага за по-бързото Ви възстановяване.

Реленца се прилага и за профилактика на грип по време на грипна епидемия.

Реленца може да се прилага при възрастни и деца на и над 5 години.

Необходимо е Реленца да се инхалира (вдишва) в белите дробове, тъй като се резорбира слабо в организма, ако се погълне. Грипният вирус инфектира белите дробове и когато инхалирате Реленца, тя действа директно върху вируса в белите Ви дробове.

Реленца не замества имунизацията срещу грип. Необходимо е да обсъдите с Вашия лекар дали имате нужда да бъдете ваксинирани срещу грип.

2.            Какво трябва да знаете, преди да приемете Реленца

Обърнете специално внимание при приложение на Реленца

Ако почувствате стягане в гърлото или гърдите при употребата на Реленца

В много редки случаи Реленца може да причини реакция, включваща: стягане в гърлото и гърдите затруднение в дишането.

Ако почувствате някой от тези симптоми, докато приемате Реленца:

Спрете приложението на Реленца и потърсете незабавно лекарска помо

към Вашия лекар или най-близката болница.

Не прилагайте Реленца при деца под 5 годишна възраст.

Ако имате астма или други проблеми с белите дробове или дишането

Необходимо е Вашият лекар да знае, ако имате: астма

друго белодробно заболяване, причиняващо дихателни проблеми - например емфизем, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или хроничен бронхит.

Уведомете Вашия лекар преди да започнете да приемате Реленца, за да може той да проследява по-внимателно състоянието Ви и да е сигурен, че то е контролирано.

Ако приемате инхалатории лекарства за астма или други дихателни проблеми, прочетете внимателно следващата част на листовката — Употреба на Реленца с инхалатории лекарства за дихателни проблеми, преди да започнете приложение на Реленца.

Употреба на Реленца с инхалатории лекарства за дихателни проблеми

Ако приемате инхалатории лекарства за астма или други дихателни проблеми, продължавайте да ги прилагате по обичайното време.

Ако лекарят Ви е посъветвал да инхалирате Реленца по същото време както друго инхалатор но лекарство, приемайте инхалаторното лекарство няколко минути преди употребата на Реленца.

Уверете се, че разполагате с лекарство за бързо облекчаване на пристъпи (напр. салбутамол), когато прилагате Реленца.

В много редки случаи Реленца може да причини реакция, включваща: стягане в гърлото и гърдите затруднение в дишането.

Ако почувствате някой от тези симптоми при употреба на Реленца:

Спрете приложението на Реленца. Използвайте Вашето инхалаторно лекарство за бързо облекчаване на пристъпи, за да облекчите дишането. Потърсете незабавно лекарска помощ. Обърнете се към Вашия лекар или най-близката болница.

Други лекарства и Реленца

Информирайте Вашия лекар яли фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

Ако приемате инхалатории лекарства за астма или други дихателни проблеми, уверете се, че сте прочели съветите по-горе.

Ако Ви е препоръчана имунизация срещу грип

Можете да бъдете имунизирани по всяко време, дори ако вече прилагате Реленца за профилактика нагрип.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако кърмите, ако сте бременна или е възможно да сте бременна:

Уведомете Вашия лекар преди да започнете да приемате Реленца.

Има ограничени данни за безопасността на Реленца при бременни жени. Въпреки че досега няма доказателства, че Реленца уврежда плода, Вашият лекар може да Ви посъветва да не прилагате^ _ лекарството по време на бременност.   

Не трябва да кърмите докато приемате Реленца. Активното вещество (занамивир) премине в кърмата.              

офнранс и работа с машини

Реленца не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

Реленца съдържа лактоза и млечен протеин.

Реленца съдържа захарид, наречен лактоза и може да съдържа млечен протеин.

Ако знаете, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към Вашия лекар преда да приемете този лекарствен продукт.

3.            Как да приемате Реленца

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Реленца е лекарство под форма на прах, който се инхалира през устата в белите дробове чрез устройство за инхалиране Дискхалер (Diskhaler). Прахът се намира в гнездата на Ротадиск (Rotadisk)—диск от фолио, който се поставя в устройството Дискхалер.

Лекарството от Ротадиска трябва да се инхалира само чрез устройството Дискхалер.

Не прилагайте Реленца при деца под 5 годишна възраст.

Кога да започнете приложение иа Реленца

Ако сте болни от грип, за оптимален резултат трябва да започнете да прилагате Реленца колкото е възможно по-скоро след поява на грипните симптоми:

при възрастни до 48 часа след поява на симптомите при деца до 36 часа след поява на симптомите.

Профилактика на грип

Ако някой от семейството Ви е болен от грип, за да се предпазите, трябва да започнете приложение на Реленца колкото е възможно по-скоро след контакта с балния:

При възрастни и деца до 36 часа след контакт с болния.

При грипна епидемия в обществото, следвайте препоръките на Вашия лекар за това кога да започнете приложение на Реленца.

Дозировка на Реленца

Дозировката на Реленца зависи от това дали вече сте болни от грип или прилагате Реленца за профилактика.

Ако сте болни от грип:

Възрастни и деца (на и над 5 години): обичайната дозировка е по 2 инхалации (2 гнезда) два пъти дневно за 5 дни.

Профилактика на грип:

Ако някой от семейството Ви е болен от грип:

Възрастни и деца (на и над 5 години): обичайната дозировка е по 2 инхалации (2 гнезда) веднъж дневно за 10 дни.

При грипна епидемия в обществото:

Възрастни и деца (на и над 5 години): Препоръчителната дозировка е по 2 инхалации (2 гнезда) веднъж дневно за период до 28 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Реленца

Малко вероятно е случайното приемане на повече дози Реленца да причини някакви проблемц^Ака. все пак се безпокоите или не се чувствате добре, особено в случай че имате астма или белодробни проблеми:     7             ^

Обърнете се към Вашия лекар за съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Реленца

Ако сте пропуснали да приемете доза Реленца, приемете обичайната доза веднага сле, спомните, след което продължете както преди.

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Реленца

За лечение на грип е важно да завършите целия курс на лечение (обикновено 5 дни), дори ако се чувствате по-добре. В противен случай, грипните симптоми могат да се появят отново.

Ако мислите да спрете лечението с Реленца по-рано:

Обърнете се към Вашия лекар за съвет.

От другата страна иа листовката има указания за употреба, които показват как да прилагате Реленца Дискхалер.

Прочетете ги внимателно преди да приложите първата доза. Ако все още не сте сигурни как да използвате Дискхалера, попитайте Вашия фармацевт.

4.            Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Състояния, за които трябва да внимавате:

Тежки алергични реакции

Те са редки и засягат по-малко от 1 на 1000 души, приемащи Реленца. Признаците включват: Надигнат и сърбящ обрив (уртикария).

Подуване, понякога на лицето, устата или гърлото, водещо до затруднение в дишането. Колапс.

Ако получите някой от тези симптоми:

• Незабавно се свържете с Вашия лекар.

Тежки кожни реакции

Тези нежелани реакции са редки и могат да засегнат по-малко от 1 на 1 000 души, приемащи Реленца:

Кожен обрив, който може да има мехурчета и да изглежда като малки мишени (тъмно петно в центъра, заобиколено от по-светла област с тъмен пръстен около нея - еритема мултиформе), широкоразпространен обрив с мехури и белене на кожата, особено около устата, носа, очите и половите органи (синдром на Stevens-Johnson), значително белене на кожата от голяма част от телесната повърхност - (токсична епидермална некролиза).

Ако забележите някой от тези симптоми, незабавно се свържете с лекар. Спрете приема на Реленца.

Други чести нежелани реакции

Те засягат по-малко от 1 на 10 души, приемащи Реленца:

Кожен обрив

седнете спокойно преди да ннхалирате дозата Рсленца и след инхалиране трябва да задържате дъха си толкова дълго, колкото можете.

Ако не се чувствате добре, за предпочитане е с Вас да има някой, докато инхалирате дозата Реленца.

Ако получите някоя от тези нежелани реакции:

Спрете употребата на Реленца и незабавно потърсете лекарска помощ. Обърнете се към Вашия лекар или към най-близката болница.

Внезапни промени в поведението, халюцинации и припадъци

По време на лечение с Реленца са наблюдавани промени в поведението като объркване и неадекватност. Някои хора могат да имат също халюцинации (зрителни, слухови или недействителни възприятия) или припадъци, които могат да доведат до загуба на съзнание. Родителите трябва да бъдат особено внимателни и да наблюдават за такива симптоми, ако тяхното дете има грип. Тези симптоми са наблюдавани при хора с грип, които не са приемали Реленца. По тази причина не е известно дали Реленца има роля за тяхното настъпване.

 

Ако получите някой от тези симптоми:

• Незабавно се обърнете към Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул., Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.            Как да съхранявате Реленца

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Реленца след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Да не се съхранява над 30°С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Реленца се доставя в опаковки, съдържащи пет или седем Ротадиска (Rotadisks) и един Дискхалер (Diskhaler).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Великобритания

Производител:

GlaxoWellcome Production, Zone Industrielle №2,23 Rue Lavoisier, 27000 Evreux, Франция или

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations), Harm ire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Великобритания

Д ата на последно преразглеждане на листовката: 05/2016

Relenza, Rotadisk и Diskhaler са търговски марки на GlaxoSmithKline group of companies.

 

Дискхалерът се състои от три части:

Не ги отделяйте, докато не се запознаете подробно с указанията за употреба.

Ротадискът се поставя в Дискхалера

Ротадискът се поставя в колелото на Дискхалера.

Всяко от четирите гнезда на Ротадиска съдържа по една доза Реленца.

Важно:

Не пробивайте гнездата на Ротадиска преди да го поставите в Дискхалера.

Можете да оставите Ротадиска в Дискхалера между отделните приеми, но не пробивайте гнездо по-рано от започване на инхалирането на поредната доза.

Пазете Дискхалера чист. Почистете апликатора за уста с парче плат след приложение и поставяйте на място синята предпазна капачка между отделните приеми.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА РЕЛЕНЦА ДИСКХАЛЕР За да поставите Ротадиска в Дискхалера:

Отстранете синята предпазна капачка.

Проверете дали апликаторът за уста е чист отвътре и отвън.

2             Задръжте бялата подвижна част, както е показано и я издърпайте докато спре.

3             Внимателно натиснете мястото за хващане и притискане от двете страни на бялата

част.

Отстранете бялата част от основното тяло.

Бялата част трябва да се извади лесно.

4             Поставете нов Реленца Ротадиск в колелото.

Уверете се, че страната с надписите е отгоре, а гнездата са отдолу. Гнездата прилягат в дупките на колелото.

5             Поставете бялата част обратно в основното тяло.

Ако не сте готови да инхалирате доза Реленца веднага, поставете синята предпазна капачка. За да осигурите доза, готова за инхалиране:

Не правете това, докато не решите да инхалирате доза.

Дръжте Дискхалера хоризонтално. 

Капакът трябва да е напълно вертикален, за да се осигури пробиване на гнездото както отгоре, така и отдолу.

Върнете капака обратно.

Вашият Дискхалер сега е готов за употреба. Задръжте го хоризонтално докато инхалирате дозата.

Ако прилагате друго инхалаторно лекарство, се уверете, че сте прочели “Употреба на Реленца с инхашторни лекарства за дихателни проблеми ” в Раздел 2 на тази листовка.

За да инхалирате лекарството:

Не поставяйте Дискхалера все още в устата си. Издишайте колкото Ви е възможно, задържайки Дискхалера далеч от устата си. Не издишвайте в Дискхалера. Ако издишате, ще издухате праха извън Ротадиска.

Задръжте Дискхалера хоризонтално

Поставете апликатора за уста между зъбите. Притиснете устни силно около апликатора за уста.

Не захапвайте апликатора за уста. Не блокирайте дупките за въздух на апликатора за уста.

Вдишайте веднъж бързо и дълбоко през апликатора за уста. Задръжте дъха си за няколко секунди.

Извадете Дискхалера от устата.

Задръжте дъха си за още няколко секунди или за толкова, колкото можете.

За да подготвите следващо гнездо (втората част от Вашата доза):

8             Издърпайте бялата част навън колкото е възможно (не я отстранявайте напълно), след

това я върнете пак обратно.

Това ще завърти колелото, за да се покаже следващото гнездо,

Повторете, ако е необходимо, докато пълно гнездо се разполо: пробиване.

Повторете стъпки б и 7, за да инхалирате лекарството.

След като сте инхалирали цяла доза (обикновено две гнезда):

Почистете апликатора за уста с парче плат и поставете на място предпазна капачка. Важно е Дискхалерът да се поддържа чист. 

За да смените Ротадиска:

10           Когато четирите гнезда се изпразнят, отстранете Ротадиска от Дискхалера и поставете нов,

следвайки стъпки от 1 до 5.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за РЕЛЕНЦА ДИСКХАЛЕР 5МГ ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ Х 20ДОЗИ

Web Statistics