Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

РЕЗОНАТИВ/АНТИ D ИМУНОГЛОБУЛИН АМП.625IU/МЛ. 2МЛ.

Този продукт Ви носи 1719 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Резонатив 625 Ш/ml инжекционен разтвор Човешки анти-D имуноглобулин /

Rhesonativ 625 Ш/ml solution for Injection Human anti-D immunoglobulin

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, защото тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Резонатив и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Резонатив

3.   Как да използвате Резонатив

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Резонатив

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Резонатнв и за какво се използва

Резонатив е имуноглобулин и съдържа антитела срещу резус фактора. Ако жена, в чиито червени кръвни клетки липсва резус фактор (= Rh отрицателна), е бременна с неродено дете, което има резус фактор (= Rh положително), нейната имунна защита може да се стимулира, като образува антитела срещу резус фактора. Тези антитела може да увредят нейното неродено дете, особено при последващи бременности.

Резонатив се използва, за да предпазва Rh отрицателната жена от имунизирането в хода на бременността и раждането, като по този начин предотвратява увреждането на нероденото дете. Резонатив се прилага при Rh отрицателни жени в случаи на:

•     Профилактично анти-D лечение за бременни жени, които са Rh отрицателни

•     Раждане на Rh положително дете

•     Аборт/заплашващ аборт (помятане/заплашващо помятане)

•     Извънматочна бременност, определен вид разрастване вътре в матката (мола) или

кръвотечение от нероденото дете в нормално отделното кръвообращение на майката, или смърт на нероденото дете в късните етапи на бременността

•     Инвазивни процедури по време на бременност, например взимане на      амниотична течност със

Резонатив може да се използва и при Rh отрицателни лица, на които по невнимание положителна кръв.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Резонатив

спринцовка (т.е. амниоцентеза), или взимане на проба кръв от нероденото дете от умбиликалната вена, биопсия или акушерски манипулации, например процедури за мануално завъртане на бебето до правилното му положение в матката, или травма на корема, хирургично лечение на нероденото дете вътре в матката

Не използвайте Резонатив

•     ако сте алергични към човешки нормален имуноглобулин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изредени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар» фармацевт или медицинска сестра» преди да използвате Резонатив. Информирайте Вашия лекар» ако страдате от някакви други заболявания.

Резонатив не е предназначен за употреба нито при Rh(D) положителни лица, нито при лица, които са вече имунизирани към Rh(D) антигена.

Същинските реакции на свръхчувствителност (алергични реакции) са редки, но може да се появят.

В случай на подозирана алергия или сериозна алергична реакция (анафилактична реакция) трябва незабавно да информирате Вашия лекар или медицинската сестра. Симптомите са замайване, сърцебиене(палпитации), понижаване на кръвното налягане, затруднено дишане и преглъщане, стягане в гърдите, сърбеж, генерализирана уртикария (копривна треска), подуване на лицето, езика или гърлото, колапс и обрив например. Всяко от тези състояния налага незабавно лечение.

Деца

Няма налични данни за употребата при деца.

Вирусна безопасност

При лекарства, конто се приготвят от човешка кръв или плазма, са възприети и се прилагат определени мерки за предотвратяване на предаването на инфекции на пациентите. Те включват внимателен подбор на донорите на кръв и плазма, за да се гарантира изключването на онези, при които има риск от носителство на инфекции, както и изследване на всяка порция дарена кръв и на сборната плазма за откриване на признаци на вирус/инфекции. Производителите на такива продукти включват също и етапи в преработката на кръв или плазма, при които вирусите могат да се инактивират или отстранят. Въпреки тези мерки при прилагане на лекарствени продукти, приготвени от човешка кръв или плазма, не може напълно да се изключи възможността от предаване на инфекции. Това важи и за неизвестни или новопоявили се вируси и други видове инфекции.

Взетите мерки се считат за ефективни за вируси, съдържащи обвивки, например човешкия имунодефицитен вирус (H1V), вируса на хепатит В и вируса на хепатит С, както и срещу вируса, на хепатит А, несъдържащ обвивка.

Възможно е приложените мерки да имат ограничена ефект срещу вируси, несъдържащи обвивки, например парвовиру с В19.

Имуноглобулините не са свързвани с инфекции от хепатит А и от парвовирус В19, вероятно защото антителата срещу тези инфекции, които се съдържат в продукта, действат предпазващо.

Настоятелно се препоръчва всеки път, когато Ви поставят доза от Резонатив, да се записват името и партидният номер на продукта, за да се поддържа списък с използваните партиди от продукта.

Други лекарства и Резонатив

•     Информирайте Вашия лекар или фармацевт» ако приемате, наскоро сте npt възможно да приемете други лекарства.

•     Резонатив може да намали ефекта на ваксините, например на ваксините сре рубеола, заушка и варицела. След лечението с Резонатив трябва да минат три ваксинирате с някоя от тези ваксини. Поради това е важно лекарят, който извъ' ваксинацията, да знае, че провеждате или сте провели лечение с Резонатив.

20141007_pil_870_BG_06.05_bg 

•     Когато давате проби кръв за изследване, информирайте Вашия лекар, че приемате

имуноглобулини, тъй като това лечение може да повлияе на резултатите.

Бременност и кърмене

Резонатив е предназначен за прилагане по време на бременност и може да се използва по време на кърмене.

Шофиране н работа с машини

Не са наблюдавани ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Резонатив

Този лекарствен продукт съдържа под 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. той практически е несъдържащ натрий.

3.   Как да използвате Резонатив

Вашият лекар ще реши дали е необходимо да се лекувате с Резонатив и в каква доза. Резонатив се прилага под формата на интрамускулна инжекция (в мускула) от здравен работник.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Може да настъпят следните нежелани реакции: главоболие, сърцебиене, понижаване на кръвното налягане, световъртеж, повръщане, гадене, кожна реакция, болка в ставите, треска, чувство на дискомфорт, включващо дискомфорт в гърдите, треперене, реакции на мястото на инжектиране, като подуване и болка, разрушаване на червени кръвни клетки и тежки алергични реакции, включващи алергичен шок.

Ако забележите някакви симптоми на анафилактична реакция, например хрипове, гадене, повръщане, болезнени спазми на стомаха, кашлица, затруднено дишане и преглъщане, посиняване на кожата, сърбеж, уртикария (копривна треска), обрив, сърцебиене, ниско кръвно налягане, подуване на лицето, езика или гърлото, колапс или болки в гръдния кош, моля, свържете се веднага с Вашия лекар, тъй като всяко едно от тези състояния изисква незабавно лечение.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване иа нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.   Как да съхранявате Резонатнв

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява 2°С - 8°С. Да не се замразява. Съхранявайте ампулите във външната картонена опаковка, за да ги предпазите от светлина.

Не използвайте Резонатив след срока на годност отбелязан върху етикета и картонената опаковка след съкращението, използвано за отбелязване на срока на годност. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката н допълнителна информация Какво съдържа Резонатив

•     Активното вещество е: човешки анти-D имуноглобулин. 1 ml съдържа 625 IU (125 pg) човешки анти-D имуноглобулин.

•     Ампулата от 1 ml съдържа 625 IU (125 jig) човешки анти-D имуноглобулин.

•     Ампулата от 2 ml съдържа 1250IU (250 pg) човешки анти-D имуноглобулин.

•     Съдържанието на човешки белтък е 165 mg/ml, от които имуноглобулин G е минимум 95%.

•     Другите съставки са: глицин, натриев хлорид, натриев ацетат, полисорбат 80, и вода за инжекции.

Как изглежда Резонатив и какво съдържа опаковката

Резонатив е разтвор за инжектиране. Цветът на разтвора варира от безцветен, бледо жълт до светло кафяв. Резонатив се предлага в ампули с 1 ml и с 2 ml разтвор (стъкло тип 1).

Количество в една опаковка: 1x1 ml, 1 х 2 ml и 10 х 2 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Octapharma (IP) Limited

The Zenith Building, 26 Spring Gardens, Manchester M2 1AB Великобритания

Производител:

Octapharma AB

SE-112 75 Stockholm, Швеция

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

име на държавата членка     име на лекарствения продукт

Австрия    Rhesonativ 625 I.E./ml Iniektionslosung

България  Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Дания Rhesonativ, Octapharma AB, Injectionsvaeske, oplosning, 625 IE/ml, anti-D (rh) immunoglobulin, human

Естония    Rhesonativ sUstelahus 625TU 1ml

Ирландия Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Исландия  Rhesonativ stungulyf, lausn 625 IU/ml

Италия      Rhesonativ 625 IU/ml Soluzione iniettabile

Кипър Rhesonativ

Латвия      Rhesonativ 625 SV/ml Sfcldums injekcijam

Литва  Rhesonativ 625 TV/ml injekcinis tirpalas

Люксембург   Rhesonativ Sol. Inj. 625 UI/1 ml

Малта Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Норвегия  Rhesonativ. injeksionsvaeske. opplosning, 625 IE/ml "Octapharma"

Полша Rhesonativ

Португалия    Rhesonativ

Румъния   Rhesonativ 625 Ul/ml, solutie injectabila

Словакия  Rhesonativ

Словения  Rhesonativ 625 i.e./ml, raztopina za injiciranje

Унгария    Rhesonativ 625 NE/ml oldatos injekcio

Финландия     Rhesonativ 625 IU/ml injektioneste, liuos

Франция   Rhesonativ 625 Ul/ml, solution injectable

Холандия Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor iniectie

Чехия  Rhesonativ 625 IU/ml

Швеция    Rhesonativ, 625 IE/ml injektionsvatska, losning

Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2015

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Преди употреба продуктът трябва да се доведе до стайна или телесна температура.

Не използвайте разтвори които са мътни или съдържат неразтворени частици.

Съдържанието на отворени ампули трябва да се използва незабавно. Неизползван лекарствен продукт или отпадъчни материали трябва да се изхвърлят съгласно локалните изисквания.

Инжекциите трябва да се поставят интрамускулно и преди инжектиране грижливо трябва да се изтегли буталото на спринцовката с цел да се осигури, че иглата не е попаднала в кръвоносен съд. Ако интрамускулните инжекции са противопоказни (коагулационни нарушения), инжекцията трябва да се приложи подкожно, ако не е наличен ишравенозен продукт. След инжектиране на мястото на поставената инжекция трябва да се постави и притисне внимателно компрес

Ако се изисква голям обем (>2 ml при деца, >5 ml при възрастни), препоръчително е да се разделен на няколко дози, инжектирани на различни места.

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

20141007__pil_870_BG_06.05_bg

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за РЕЗОНАТИВ/АНТИ D ИМУНОГЛОБУЛИН АМП.625IU/МЛ. 2МЛ.

Web Statistics