Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ПРОПАФЕНОН 150МГ ТАБЛ. Х 40 АЛКАЛОИД

Пропафенон е много ефективно антиаритмично средство.Използва се за профилактика и лечение на: * надкамерни тахикардии и тахиаритмии и на камерни тахикардии. * симптоматични камерни тахикардии и ритъмни нарушения, когато влизат в съображение и с други подходи .

Този продукт Ви носи 88 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ПРОПАФЕНОН АЛКАЛОИД®150 mg филмирани таблетки

(пропафенонов хидрохлорид) /

PROPAFENON ALKALOID® 150mg film-coated tablets

(propafenone hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са сьщите като Вашите.Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Пропафенон Алкалоид и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемате Пропафенон Алкалоид

3.Как да приемате Пропафенон Алкалоид

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Пропафенон Алкалоид

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Пропафенон Алкалоид и за какво се използва

Пропафенон е много ефективно антиаритмично средство, като ефектът му се дължи на стабилизиране на клетъчната мембрана на миокардната клетка. Пропафенон има местен анестетичен ефект и частично блокира бета-адренергичните рецептори и калциевите канали. Пропафенон пречи на образуването и провеждането на възбуждението в предсърдието и камерите на сърцето. На това се дължи неговият изразен ефект при ритъмни нарушения на сърцето с различен произход.

Пропафенон е показан за лечение при:

надкамерни тахикардии и тахиаритмии

тежки симптоматични камерни тахикардии, които по преценка на лекаря са животозастрашаващи.

2.   Преди да приемете Пропафенон Алкалоид

Не приемайте Пропафенон Алкалоид:

ако сте алергични към пропафенон или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

ако имате намалена сърдечна честота;

ако имате бронхоспастични състояния (остър бронхоспазъм, астма);

ако имате кардиогенен шок, освен ако не е причинен от нарушения в сърдечния ритъм;

ако имате неовладяна застойна сърдечна недостатъчност;

ако имате ниско кръвно налягане;

ако имате нарушения в генерирането и/или провеждането на импулсите (AV-блок, синдром на болния синусов възел) при отсъствие на пейсмейкър; ако имате миастения гравис (тежко заболяване, протичащо с мускулна слабост); ако имате електролитен дисбаланс;

през първите 3 месеца след прекаран инфаркт на миокарда или при ограничена сърдечна функция (фракция на изтласкване <35%), освен при пациенти с животозастрашаващи камерни аритмии.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Пропафенон Алкалоид ако страдате от чернодробно/бъбречно заоляване;

когато имате застойна сърдечна недостатъчност или сте прекарали инфаркт на миокарда (сърдечната недостатъчност трябва да е напълно компенсирана);

ако имате нарушен електролитен дисбаланс (той трябва да се коригира преди започване на терапията с пропафенон); ако не сте навършили 18 години.

Подобно на други антиаритмични средства, пропафенон може да влоши съществуващата аритмия или да предизвика нов пристъп на аритмия. Затова клиничното и ЕКГ наблюдение преди и по време на лечението с пропафенон е задължително

При пациенти в напреднала възраст лекуващият лекар ще приложи по-ниска доза пропафенон Други лекарства и Пропафенон Алкалоид

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

От изключително значение е, ако вземате някое от следните лекарства:

лекарства, които понижават сърдечния ритъм и/или контрактилитет (напр. бета-блокери), тъй като може да последва усилване на ефекта на пропафенон;

дигоксин, пропранолол, метопролол, варфарин, теофилин, циклоспорин и дезипрамин (тъй като пропафенон може да повиши плазмените нива на тези лекарства); циметидин (използва се за понижаване на киселинността в стомаха) може да повиши плазменото ниво на пропафенон с 20%; ритонавир (антивирусно средство) и хинидин;

рифампицин (антибиотик) и фенобарбитал (против гърчове) могат да понижат плазменото ниво на пропафенон;

диуретици (наблюдва се повишен про-аритмичен ефект на пропафенон); местните обезболяващи (напр. при поставяне на пейсмейкър, хирургична интервенция или стоматологична операция) могат да увеличат риска от неврологични нежелани реакции. В случай на едновременно приложение на пропафенон и лидокаин (венозно вливане) подтискането на съкратителната способност на сърцето от пропафенон може да се усили, а ефектът на пропафенон върху удължаването на предсърдната и камерна рефрактерност може да отслабне;

трициклични антидепресанти поради вероятността от допълнително удължаване на QT - интервала в електрокардиограмата;

перорапни антикоагуланти (лекарства против съсирване на кръвта) поради усилване на ефекта на антикоагуланта. Лекуващият лекар ще извършва чест контрол на показателите на кръвосъсирването.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Безопасното приложение на пропафенон по време на бременността не е доказано. Пропафенон може да се прилага по време на бременността, само ако очакваната полза за майката превишава потенциалния риск за плода.

В периода на кърмене пропафенон трябва да се прилага с особено внимание.

Шофиране и работа с машини

В случай на поява на нежелни реакции (нарушение в зрението, световъртеж, рязко спадане на кръвното налягане) шофирането и работата с машини трябва да се избягват.

Пропафенон Алкалоид съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.   Как да приемате Пропафенон Алкалоид

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозирането трябва да се провежда индивидуапно и под наблюдението на кардиолог с многократно проследяване на ЕКГ, кръвното налягане и електролитния баланс.

Препоръчителната първоначална доза е 150 mg на 8 часа (450 mg дневно). След минимален интервал от 3-4 дни дозата може да се увеличава с 225 mg на 8 часа (675 mg дневно) и ако е необходимо може да достигне 300 mg на 8 часа (900 mg дневно). Ефективността и безопасността на дневни дози, които са по-високи от 900 mg, не е установена.

Делителната черта не е предназначена за счупване на таблетката.

В случай на поява на аномалии в ЕКГ, Вашият лекар може да намали дозата или да преустанови терапията, докато се постигне нормализиране на ЕКГ.

Подобно на други антиаритмични средства при пациенти в напреднала възраст и със значително увреден миокард в първоначалния етап на лечението дозата на пропафенон трябва да се увеличава много бавно.

В случай на увредена чернодробна и/или бъбречна функция може да се наблюдава акумулиране на лекарството при прилагане на терапевтични дози.

Употреба при деца и юноши

Няма достатъчно данни за приложение на Пропафенон Алкалоид при деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза Пропафенон Алкалоид

Ако сте приели повече от необходимото, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Симптомите на предозиране включват хипотония (понижено кръвно налягане), брадикардия (забавена сърдечна честота), нарушения в проводимостта, сънливост, рядко конвулсии и камерна аритмия.

Ефективните мерки за постигане на контрол върху ритъма и налягането включват дефибрилация и вливане на допамин и изопреналин. В случай на конвулсии е необходимо интравенозно приложение на диазепам.

Хемодиализата не е ефективна за елиминиране на пропафенон от кръвта.

Ако сте пропуснали да приемете Пропафенон Алкалоид

Важно е да не се пропуска доза и взимането да е в точно определени интервали. При пропускане на доза, вземете лекарството веднага щом си спомните, но не по- късно от

4 часа от времето на обичайния прием. Не го взимайте, ако си спомните по- късно.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на таблетките Пропафенон Алкалоид

Внезапното прекъсване на лечението с пропафенон трябва да се избягва. Препоръчително е постепенно намаляване на дозата.

Ако гшате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)_: стомашно- чревни нарушения, като загуба на апетит, гадене, повръщане, чувство за пълнота, запек или диария, съхнене на устата, както и горчив вкус, сетивни нарушения, нарушения в зрението, и световъртеж.

Редки (може да засегнат до 1 на 1000 души): психични нарушения като страх и обърканост, безпокойство, кошмари и нарушения в съня, както и нарушения в координацията (атаксия), алергични кожни реакции (зачервяване, сърбеж, обрив или уртикария), умора, изтръпване, мравучкане на ръцете и краката, главоболие, усещане за скованост или слабост, нарушение в чернодробната функция (повишени стойности на чернодробните ензими).

При по-възрастни пациенти с ограничена миокардна функция може да се стигне до понижаване

на кръвното налягане, което се предизвиква от изправено положение на тялото или от

продължително стоене. Може да се стигне и до проаритмогенни ефекти под формата на

промяна или засилване на ритъмните нарушения на сърцето. В някои случаи, след високи дози

пропафенон, е наблюдавано намаляване на потентността и броя на семенните клетки.

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души): Лупус еритематодес подобен синдром.

Тези проаритмогенни ефекти се проявяват също и като силно забавяне или ускоряване на

сърдечния ритъм или като нарушение в провеждането на възбуждението. Възможно е

влошаване на сърдечната недостатъчност.

В много редки случаи лечението може да се отрази на кръвта: намаляване на броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекция, намаляване на броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене или образуване на синини.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): изпотяване,

поява на кръв и белтък в урината.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте Пропафенон Алкалоид след срока на годност, отбелязан върху опаковка след („Годен до:“ . Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Пропафенон Алкалоид

Активното вещество е пропафенонов хидрохлорид.

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg пропафенонов хидрохлорид.

Другите съставки са: лактоза монохидрат; целулоза, микрокристална; натриев нишестен гликолат (тип А); магнезиев стеарат, натриев лаурил сулфат, повидон, талк, суспензия за филмиране на таблетата.

Как изглежда Пропафенон Алкалоид и какво съдържа опаковката

Пропафенон Алкалоид са бели, кръгли, двойно-изпъкнали, обвити таблети с делителна черта от едната страна.

Филмираните таблетки са непосредствено опаковани в бутилки от кафяво неутрално стъкло от

30 ml, което съдържа 40 таблети. Картонената кутия съдържа бутилка и листовка.

или

Филмираните таблетки са непосредствено опаковани в A1/PVC блистери, всеки от които съдържа 10 таблетки. Картонената кутия съдържа 4 блистера (40 таблетки) и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба АЛКАЛОИД ЕООД ж.к. "Мотописта" 2,

ул."Рикардо Вакарини" № 2, ет. 3, ап. 10 гр.София 1404, Р. България тел. +359 2 80 81 081 факс: +359 2 95 89 367 e-mail: office@alkaloid.bg

Производител ALKALOID-INT d.o.o.

Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana-Cmuce,

Словения

Дата на последно преразглеждане на листовката

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ПРОПАФЕНОН 150МГ ТАБЛ. Х 40 АЛКАЛОИД

Web Statistics