Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ПРОПАФЕНОН АЛ 150МГ Х 50

Този продукт Ви носи 215 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ПРОПАФЕНОН АЛКАЛОИД®150 mg филмирани таблетки

(пропафенон) /

PROPAFENON ALKALOID “150mg film-coated tablets

(propafenon)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В гази листовка:

1.   Какво представлява Пропафенон Алкалоид

2.   Преди да приемате Пропафенон Алкалоид

3.   Как да приемате Пропафенон Алкалоид

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Пропафенон Алкалоид

6.   Допълнителна информация

1.   КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОПАФЕНОН АЛКАЛОИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Пропафенон е много ефективно антиаритмично средство, като ефектът му се дължи на стабилизиране на клетъчната мембрана на миокардната клетка. Пропафенон има местен анестетичен ефект и частично блокира бета-адренергичните рецептори и калциевите канали.

Пропафенон пречи на образуването и провеждането на възбуждението в предсърдието и камерите на сърцето. На това се дължи неговият изразен ефект при ритъмни нарушения на сърцето с различен произход.

Пропафенон е показан за лечение при:

надкамерни тахикардии и тахиаритмии

тежки симптоматични камерни тахикардии, които по преценка на лекаря са животозастраш аващи.

2.   ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПРОПАФЕНОН АЛКАЛОИД

Не приемайте Пропафенон Алкалоид:

ако сте алергични (свъръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Пропафенон Алкалоид таблетки; ако имате намалена сърдечна честота;

ако имате бронхоспастични състояния (остър бронхоспазъм, астма);

ако имате кардиогенен шок, освен ако не е причинен от нарушения в сърдечния

ритъм;

ако имате неовладяна застойна сърдечна недостатъчност; ако имате ниско кръвно налягане;

ако имате нарушения в генерирането и/или провеждането на импулсите (AV-блок, синдром на болния синусов възел) при отсъствие на пейсмейкър; ако имате миастения гравис (тежко заболяване, протичащо с мускулна слабост); ако имате електролитен дисбаланс;

през първите 3 месеца след прекаран инфаркт на миокарда или при ограничена сърдечна функция (фракция на изтласкване <35%), освен при пациенти с животозастрашаващи камерни аритмии.

Обърнете специално внимание при употребата на Пропафенон Алкалоид:

ако страдате от чернодробно/бъбречно заоляване;

когато имате застойна сърдечна недостатъчност или сте прекарали инфаркт на миокарда (сърдечната недостатъчност трябва да е напълно компенсирана); ако имате нарушен електролитен дисбаланс (той трябва да се коригира преди започване на терапията с пропафенон); ако не сте навършили 18 години.

Подобно на други антиаритмични средства, пропафенон може да влоши съществуващата

аритмия или да предизвика нов пристъп на аритмия. Затова клиничното и ЕКГ наблюдение

преди и по време на лечението с пропафенон е задължително

При пациенти в напреднала възраст лекуващият лекар ще приложи по-ниска доза пропафенон

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемаш други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

От изключително значение е, ако вземате някое от следните лекарства:

лекарства, които понижават сърдечния ритъм и/или контрактилитет (напр. бета- блокери), гьй като може да последва усилване на ефекта на пропафенон; дигоксин, пропранолол, метопролол, варфарин, теофилин, циклоспорин и дезипрамин (тъй като пропафенон може да повиши плазмените нива на тези лекарства);

цимегидин (използва се за понижаване на киселинността в стомаха) може да повиши плазменото ниво на пропафенон с 20%; ригонавир (антивирусно средство) и хинидин;

рифампицин (антибиотик) и фенобарбитал (против гърчове) могат да понижат плазменото ниво на пропафенон;

диуретици (наблюдва се повишен про-аритмичен ефект на пропафенон); 

местните обезболяващи (напр. при поставяне на пейсмейкър, хирургична интервенция или стоматологична операция) могат да увеличат риска от неврологични нежелани реакции. В случай на едновременно приложение на пропафенон и лидокаин (венозно вливане) подтискането на съкратителната способност на сърцето от пропафенон може да се усили, а ефектът на пропафенон върху удължаването на предсърдната и камерна рефрактерност може да отслабне; трициклични антидепресанти поради вероятността от допълнително удължаване на QT -интервала в електрокардиограмата;

перорални антикоагуланти (лекарства против съсирване на кръвта) поради усилване на ефекта на антикоагуланта. Лекуващият лекар ще извършва чест контрол на показателите на кръвосъсирването.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар ти фармацевт преди употребата па което и да е лекарство.

Безопасното приложение на пропафенон по време на бременността не е доказано. Пропафенон може да се прилага по време на бременността, само ако очакваната полза за майката превишава потенциалния риск за плода.

В периода на кърмене пропафенон трябва да се прилага с особено внимание.

Шофиране и работа е машини

В случай на поява на нежелни реакции (нарушение в зрението, световъртеж, рязко спадане на кръвното налягане) шофирането и работата с машини трябва да се избягват.

Важна информация относно някои от съставките на Пропафенон Алкалоид

Пропафенон Алкалоид съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3.   КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПРОПАФЕНОН АЛКАЛОИД

Винаги приемайте Пропафенон Алкалоид точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозирането трябва да се провежда индивидуално и под наблюдението на кардиолог с многократно проследяване на ЕКГ, кръвното налягане и електролитния баланс. Препоръчваната първоначална доза е 150 mg на 8 часа (450 mg дневно). След минимален интервал от 3-4 дни дозата може да се увеличава с 225 mg на 8 часа (675 mg дневно) и ако е необходимо може да достигне 300 mg на 8 часа (900 mg дневно). Ефективността и безопасностга на дневни дози, които са по-високи от 900 mg, не е установена. В случай на поява на аномалии в ЕКГ, Вашият лекар може да намали дозата или да преустанови терапията, докато се постигне нормализиране на ЕКГ. Подобно на други антиаритмични средства при пациенти в напреднала възраст и със значително увреден миокард в първоначалния етап на лечението дозата на пропафенон трябва да се увеличава много бавно.

В случай на увредена чернодробна и/или бъбречна функция може да се ш акумулиране на лекарството при прилагане на терапевтични дози.

Пяма досгатъчно данни за приложение на Пропафенон Алкалоид при деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза Пропафенон Алкалоид

Ако сте приели повече от необходимото, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт

Симптомите на предозиране включват хи потоп ия (понижено кръвно налягане), брадикардия (забавена сърдечна честота), нарушения в проводимостта, сънливост, рядко конвулсии и камерна аритмия.

Ефективните мерки за постигане на контрол върху ритъма и налягането включват дефибрилация и вливане на допамин и изопреналин. В случай на конвулсии е необходимо интравенозно приложение на диазепам.

Хемодиализата не е ефективна за елиминиране на пропафенон от кръвта.

Ако сге пропуснали да приемете Пропафенон Алкалоид

Важно е да не се пропуска доза и взимането да е в точно определени интервали. При пропускане на доза, вземете лекарството веднага щом си спомните, но не по- късно от 4 часа от времето на обичайния прием. Не го взимайте, ако си спомните по- късно.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на таблетките Пропафенон Алкалоид

Внезапното прекъсване на лечението с пропафенон трябва да се избягва. Препоръчително е постепенно намаляване на дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани супотребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Пропафенон Алкалоид може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нечести: стомашно- чревни нарушения, като загуба на апетит, гадене, повръщане, чувство за пълнота, запек или диария, съхнене на устата, както и горчив вкус, сетивни нарушения, нарушения в зрението, и световъртеж.

Редки: психични нарушения като страх и обърканост, безпокойство, кошмари и нарушения в съня, както и нарушения в координацията (атаксия), алергични кожни реакции (зачервяване, сърбеж, обрив или уртикария), умора, изтръпване, мравучкане на ръцете и краката, главоболие, усещане за скованост или слабост, нарушение в чернодробната функция (повишени стойности на чернодробните ензими).

При по-възрастни пациенти с ограничена миокардна функция може да се стигне до понижаване на кръвното налягане, което се предизвиква от изправено положение на тялото или от продължително стоене. Може да се стигне и до проаритмогенни ефекти под формата на промяна или засилване на ритъмните нарушения на сърцето. В някои случаи, след високи дози пропафенон, е наблюдавано намаляване на потентността и броя на семенните клетки.

Много редки: Лупус еритематодес подобен синдром.

Тези проаритмогенни ефекти се проявяват също и като силно забавяне или ускоряване на сърдечния ритъм или като нарушение в провеждането на възбуждени Възможно

е влошаване на сърдечната недостатъчност. 

В много редки случаи лечението може да се отрази на кръвта: намаляване на броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекция, намаляване на броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене или образуване на синини.

С неизвестна честота: изпотяване, поява на кръв и белтък в урината.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.   КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПРОПАФЕНОН АЛКАЛОИД

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте Пропафенон Алкалоид след срока на годност, отбелязан върху опаковка (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Пропафенон Алкалоид

Активното вещество е пропафенон.

Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg пропафенонов хидрохлорид.

Другите съставки са: лактоза монохидрат; целулоза, микрокристална; натриев нишестен гликолат (тип А); магнезиев стеарат, натриев лаурил сулфат, повидон, талк, суспензия за филмиране на таблетата.

Как изглежда Пропафенон Алкалоид и какво съдържа опаковката

Пропафенон Алкалоид са бели, кръгли, двойно-изпъкнали, обвити таблети с разделителна черта от едната страна.

Филмираните таблетки са непосредствено опаковани в бутилки от кафяво неутрално стъкло от 30 ml, което съдържа 40 таблети. Картонената кутия съдържа бутилка и листовка, или

Филмираните таблетки са непосредствено опаковани в A1/PVC блистери, всеки от които съдържа 10 таблетки. Картонената кутия съдържа 4 блистера (40 таблетки) и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба АЛКАЛОИД ЕООД ж.к. "Мотописта" 2,

ул."Рикардо Вакарини" № 2, ет. 3, ап. 10 гр.София 1404, Р. България тел. +359 2 80 81 081 +359 2 80 81 099 факс: +359 2 95 89 367 e-mail: office@alkaloid.bg

Производител ALKALOID-INT d.o.o.

Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana - tmuce,

Словения

Дата на последно одобрение на листовката    

Споделете мнението си за ПРОПАФЕНОН АЛ 150МГ Х 50

Web Statistics