Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ПРЕСИНЕКС НАЗАЛЕН СПРЕЙ 60ДОЗИ/6МЛ

Оценка: Оценка: 10
Този продукт Ви носи 323 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ПРЕСИНЕКС НАЗАЛЕН СПРЕЙ 10mcg/60 дози, 6ml/

PRESINEX spray nas. 10mcg/60 doses, 6ml

1.   КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕСИНЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПРЕСИНЕКС.

Съобщете на Вашия лекар / фармацевт:

*    Ака      имате  сърдечно тклишане

*    Ако     имате  проблеми с бъбреците

*    Ако     гшате  кис i отну фм5|т > es

Нормално е Вашия декар да проследява редовно кръвното налягане по време на лечението с ПРЕСИНЕКС.

Прием на ПРЕСИНЕКС  с храна и папитки

Прием на други лекарства

олелиите лекарства могат да повишат ефектите на S фееинеке и да ллиедат дм нежелани ефекти.

 • Iриникдични ан тилепрее

« Пнмвчпори н... депресия!

Кажете на Вашия лекар какви лекарства приемате или сте приемали наскоро, дори и ... които се ... без лекарско предписание.

Бременност и кърмене

Кажете на Вашия лекар или фармацевт,

•     Ако сте бременна', или пршомЮТчшдн да таДремснссте

*    Ако кьрйите иди.възнамерявагс ла гърмите

Шофиране м работя е машини

Няма SBsec rtiH ефекти на аеамопреенн m,ps% .тоомзоносл r:i ял омафпраме и робота е машини.

 

Пресинекс трябва да се прилага само чрез впръскване в мост.

Винаги (тршщгвшс Нресннеке точно както Ви е предписал лекаря. Ако неето сигурни за нещо, трябва Да ее юе ъветва те с Вашия лекар нлн фярадацево

 

Преди да използвате Нресштекс за яьрви пм. трябва ла заредите лютата <. ос ла оо шяшшегее лекарство}. За да направите това, първо: шшюте предпалната канадка. Дръжте бутилката изправена (.фигура I) и дштмеисте сирел 5 пттги вмт вюедуха докато се

подучи фшнго рздпрашаввне. Стега шие Пресилете с :ндш ла употреба.

1,   .14 опхамте си носа. Maoiietc предпазната капачка.

2.   Дръжте-бутилката както с локатано на Фшура 2

т. Наведете окнштз леко .назад и пос тавете края на наконечника в една от ноздрите, както е. шказано,

4.   Ако е нредпиеамо. рпръскзйте р е друтзта мостра ш смш-ia мачшо

5,   Почистете наконечника с чиста хъроз м .сложете предпазната капачка. Съхранявайте бутилката изкривена в хллммттк. 

Фигура 2

Фигура

Л,ко едреят не ее изподтша в рамкмгте на ? дни си иде дни»!,на до.ш. орянна да панршшо:* моме сдИо впръскване във. въздуха нредн ;ш изнед зш <с продукта.

Преди употреба винаги се убежддаакге. че тръбичката е иошпеиа н течностои

( мтшетс на наший лекар или фармацевт и намален- приема и а ичиости. ако еп-

приши повече Прееишже тштжтчи трябва. Приемането ма нсмиеош отнолкшч'> трябва дози от това лекарство* може да доведе до главоболие; гадене, стомашни крачиш, л пмн тежки случаи и прннадт а»

Лкн е»е лтнравшш ая приемете Прссииект

Не се нритеенявай.те, Просто забравете да газа доза. и нродмише сье едедйашата лша както а и е предписал декара. Ннтама нс приемаше двойни доза ла да комиененрвю иройуашшш.

Ако еярете.приема ла 11ресйнеке. сштшше ши io с го и шиш вджеда се възвърнат 4 Ш.1МОЖШ1 НКЖ1-1ДПИ I Ф1 Kill

Както всички лекарства, гака и Пресинекс може да нршшкитса нежешии ефекти, въщдясн, че не ссеки ше ги изпита.

Всички лекарства могат да предизвикат штергидми реакции, въпреки че-сериозни те алергични реакции се иабдктдадат рядко, Веднага трябва ;ш еъоАщме на шщжп лекар, ако ее лтшшт .внезапно хрнптеие, евнркайю и затруднен» дишане, оток на (шшачите, лицето или устните, обрив ияи.сърбеткдостчтено но цялото тядот.

Be niara трябва да ее ешщшея; е вашия лекар, атш сграда,’m от гдаавГш.ии е гадене и TI.HI тпшрмиане, или имате црниллт.к i кмнвт.н тип

Описани са и следни те нежелани ефекти:

Чести шжела.нм ефекти (Най-всровя-ш засягаш.» I от IfJ пациентн)

Коикмткднаитя (зачервяваме иа учи s c причинено от инфекция), ле гени* сеяабоеу

Нечсстн нежелани ефекти (веруятно тастндт гъомддкоо! 1 на 100 пациенти)

Налазил конгеешя, еннсдзксйс (кърксие от носа), рннши СтсЧдЩтюсТ гадене, стонлингм крампи. новрьща-не. f ознаСадие      #

Редки нежедзяи: ефекти (йсроктмо засягат ио-дшд.ко от I из ИШ. пациенти)

(Ушж ш мозъка, Дйионатриемяя (ниски нива ш нагртш в кръйщ)

Много редки нежелани ефекти {вероятно заеигат пошшшоот 1 иа Ш000 пшшешн) Ьмсдшо кални нарушения (ш случаи на подмокряне иа. лстлото), алергични резктвш. t.e. нрурнтус (сърбеж), ек ;иш тема (обрив), повишиш тетшерз тлра» бронзови:-оьм

( затруднено дишане или свирене ), анафилаксия ( сериозна алергична реакция, причиняваща затруднено дишане или замайване ).

Поради повишената водна реабсорбция, кръвното налягане може да се повиши и при някои пациенти да се развие хипертония ( повишено кръвно налягане ).

Тези нежелани ефекти, с изключение на алергичните реакции, могат да бъдат предотвратени или да изчезнат, ако дозата на дезмопресин се намали. Веднага съобщете на Вашия лекар, ако забележите някой от тези нежелани ефекти.

Ако някой от тези нежелани ефекти стане сериозен или забележите нежелан ефект, неописан в тази листовка, трябва да съобщите за това на Вашия лекар или фармацевт.

5.   КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПРЕСИНЕКС

Съхранявайте Пресинекс на места недостъпни и извън погледа на деца.

Съхранявайте в хладилник между 2 и 8 0 С, в оригиналната опаковка.

Съхранявайте бутилката в изправено положение.

След първоначалното отваряне да се съхранява при температура до 25 ° С.

Изхвърляйте Пресинекс, ако са минали 4 седмици от първоначалното отваряне.

Да не се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Пресинекс :

•     Активното вещество е desmopressin ( дезмопресин, като ацетат дихидрат ) 100 микрограма / мл

•     Помощните вещества са хлорбутанол хемихидрат, натриев хлорид, солна киселина и пречистена вода.

Как изглежда Пресинекс

Това лекарство представлява разтвор за назален спрей, съдържащ 100 микрограма дезмопресин на мл разтвор. Всяко впръскване освобождава 10 микрограма дезмопресин. Една бутилка от 6 мл съдържа 60 дози ( впръсквания ). Спреят е в кафява, стъклена бутилка, снабдена с мерителна помпа.

Притежател на разрешението за употреба

ДВК ФАРМА ЕООД

ж.к. Банишора, бл.31, вх.Б, ап.13

1233 София,

България

Производител

MIPHARM S.p.A.

Via В. Quaranta 12 20141 Milan Италия

Тази листовка е одобрена за последно през април 2008.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ПРЕСИНЕКС НАЗАЛЕН СПРЕЙ 60ДОЗИ/6МЛ

Web Statistics