Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ПНЕУМО 23 ШПРИЦ АМП.0.5 МЛ

Този продукт Ви носи 263 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ПНЕВМО 23 инжекционен разтвор 0,5 ml /

PNEUMO 23 solution for injection 0,5 ml

 

Пневмококова полизахаридна ваксина (Pneumococcal polysaccharide vaccine )

Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да използвате тази ваксина, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Тази ваксина е предписана единствено и лично на Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява ПНЕВМО 23   и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да    приемете ПНЕВМО 23

3.   Как да приемате ПНЕВМО 23

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате ПНЕВМО 23

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ПНЕВМО 23 и за какво се използва

Фармакотерапевтична група: Пречистени полизахаридни пневмококови антигени

Този продукт е ваксина, предназначена за предпазване от пневмококова пневмония и от всички други сериозни пневмококови инфекции (като септицемия или менингит), причинени от типовете пневмококи (Streptococcus pneumoniae), съдържащи се във ваксината. ПНЕВМО 23 е специално предназначена за лица над 2-годишна възраст, при които има повишен риск от пневмококови инфекции или придружаващи усложнения. Лица с повишен риск, които имат нужда от ваксинация, се определят в съгласие с официалните препоръки.

Тази ваксина не е ефикасна за предпазване от остро възпаление на сре, медиа), синузит и други често срещани инфекции на горните дихаг

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете ПНЕВМО 23

Важно е да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от споменатйтедю' точки се отнася за Вас или Вашето дете. ^ - .•

Ако има нещо, което не разбирате, питайте Вашият лекар или фармацевт за съвет: " 

Не приемайте ПНЕВМО 23

•     Ако Вие или Вашето дете сте алергични към активните вещества или към някое от помощните вещества в ПНЕВМО 23 (Виж Секция 6 „Съдържание на опаковката и допълнителна информация”) или ако Вие или Вашето дете сте проявили алергична реакция след предишна употреба на ПНЕВМО 23 или на ваксина със сходен състав.

•     Ако Вие или Вашето дете имате инфекция с висока температура. В този случай ваксинацията трябва да бъде отложена до оздравяването Ви или до оздравяването на Вашето дете.

Обърнете специално внимание при употребата на ПНЕВМО 23

•     Тази ваксина не трябва да бъде инжектирана в кръвоносен съд

•     Ако на Вас или Вашето дете предстои да бъде отстранен далака (спленектомия) или ако започвате лечение, което отслабва имунната Ви система (химиотерапия или друго лечение), препоръчително е да бъдете ваксинирани поне две седмици преди това.

•     Ако Вие или Вашето дете сте подложени на лечение, което отслабва имунната система, имунният отговор към ваксината може да бъде намален и Вашият лекар ще прецени дали ваксинацията трябва да бъде отложена докато не приключи лечението.

• Преди ваксинацията, Вашия лекар ще зададе въпроси, Вашето дете: здравен статус, история на личните ваксина семейството и наличието на нежелани лекарствени р

предишни ваксинации.

Ако Вие или Вашето дете сте имали значителни алергични реаю в рамките на 48 часа след ваксинацията с ваксина с подобе внимателно ще прецени ваксинацията.

•     Ако Вие или Вашето дете страдате от заболяване, причиняващо трайно намален имунитет (хроничен имунодефицит), като СПИН, Вашият лекар може да препоръча ваксинация, дори и имуннния отговор да бъде ограничен.

Други лекарства и ПНЕВМО 23

•     При възрастни ваксината може да се приложи едновременно с противогрипна ваксина, като се използват различни места за инжектиране и различни спринцовки.

*    При деца, прилагането на ПНЕВМО 23 с други педиатрични ваксини не е документирано.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или ако наскоро сте приемали някакви други лекарства, дори и такива, които са без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на каквито и да е лекарства.

Бременност

*    При животни, няма данни за възможен риск от малформации.

•     При хора, няма достатъчно достоверни данни, които позволяват оценка на възможния риск от малформации или фетотоксичност, свързани с приложението на ваксината по време на бременност.

Като предпазна мярка, избягвайте предписването на тази ваксина на бременни, освен в случаи на висок риск.

Кърмене

Тази ваксина може да се прилага по време на кърмене

Шофиране и работа с машини

Не са проучвани ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

3.   Как да приемате ПНЕВМО 23 Дозировка

Като първа ваксинация, Вие или Вашето дете ще получите доза от 0.5 ml под формата на инжекция (първична ваксинация).

Начин на приложение

Препоръчителният начин на приложение е интрамускулно (i.m.). Възможно е също така да бъде използвано подкожно (s.c.) приложение.

Честота на приложение

Въз основа на досегашните познания, системното реваксиниране получили първата ваксина (първична ваксинация) не е препоръ нуждата от реваксинация трябва да бъдат определени в съответствие с препоръки. 

Ако се налага реваксинация, Вие или Вашето дете ще получите доза от 0,5 ml под формата на инжекция.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарствени продукти, ПНЕВМО 23 може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Алергични реакции

Трябва незабавно да потърсите спешна медицинска помощ, ако Вие или Вашето дете получите някой от симптомите, изброени по-долу, или други сериозни симптоми след ваксинацията:

•     Затруднено дишане, посинял език или посинели устни

•     Понижено кръвно налягане (което причинява замаяност) и прилошаване

•     Температура, общо неразположение с божа или дори възпаление, оток на ставите и мускулна божа

•     Оток на лицето, устните, езика и/или гърлото и врата

•     Оток на ръцете, краката или глезените

•     Уртикария (възпалени подутини на кожата) и обрив

•     Ако възникне алергична реакция, това обикновено се случва много скоро след инжектирането, докато пациентът е все още в кабинета на лекаря.

Нежелани реакции

На базата на спонтанни съобщения, следните нежелани реакции също са били съобщавани след търговска употреба. Тяхната честота не може да бъде изчислена точно. Тези нежелани реакци са съобщавани в много редки случаи (по-мажо от 1 на всеки 10 000 души).

От тях, най-честите нежелани реакции са температура и локални реакции на мястото на инжектиране:

•     Подути жлези (лимфаденопатия)

•     Главоболие

•     Гърчове, свързани с повишената температура (фебрилни гърчове), особено при деца

•     Генерализиран кожен обрив (обрив), уртикария

•     Мускулна болка (миалгия), ставна болка (артралгия)

• Реакции на мястото на инжектиране, като: божа, зачервяване, п

уплътнение

*    Подуване на ваксинирания крайник

*    Температура

*    Усещане за умора

•     Възпаление на дълбокия слой на кожата (целулит) на инжекцис

• Усещане за общо неразположение

• Локални възпалителни реакции на инжекционното място (Артюс-подобни реакции): болка, оток, втвърдяване (уплътнение), които могат да бъдат интензивни. Тези реакции са обратими, нямат продължителен ефект и се наблюдават предимно при лица с висок начален титър на антипневмококови антитела.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул.,Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5,   Как да съхранявате ПНЕВМО 23

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте тази ваксина след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка.

Да се съхранява при температура между +2 °С и +8 °С (в хладилник).

Да не се замразява.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Активните вещества са:

Полизахариди на Streptococcus pneumoniae (серотипове 1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 10А, 11 A, 12F, 14, 15В, 17F, 18С, 19А, 19F, 20, 22F, 23F, 33F (25 микрограма от всеки от 23-те серотипа, за една доза от 0,5 ml).

Другите вещества са:

ПНЕВМО 23 е инжекционен разтвор в предварително напълнена сг

Как изглежда ПНЕВМО 23 и какво съдържа опаковката

Фенолов буферен разтвор, съдържащ фенол, натриев хлорид, динатриев фосфат дихидрат, натриев фосфат дихидрат и вода за инжекции. 

Притежател на разрешението за употреба и производител

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

SANOFI PASTEUR SA- 2 avenue Pont Pasteur- F-69007 Lyon- Франция

ПРОИЗВОДИТЕЛ

SANOFI PASTEUR SA - 2, avenue Pont Pasteur - 69007 LYON - Франция

SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1225 Budapest - Campona u. 1. (Harbor park) - Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката : 03/2015.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински

специалисти:

•     Преди употреба, ваксината трябва да бъде оставена да достигне стайна температура.

•     Разклатете преди употреба.

•     Да не се прилага вътресъдово.

•     Всеки, отговорен за инжектирането на биологичен продукт, трябва да вземе обичайните предпазни мерки, за да предотврати всякакви алергични или други реакции. Както при всички инжекционни ваксини, винаги трябва да бъде осигурено подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на анафилактична реакция след прилагане на ваксината.

•     Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ПНЕУМО 23 ШПРИЦ АМП.0.5 МЛ

Web Statistics