Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ПЕРФАЛГАН ФЛ. 10 МГ./МЛ.100МЛ Х 12БР.

Този продукт Ви носи 656 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ПЕРФАЛГАН 10 mg/ml инфузионен разтвор /

PERFALGAN 10 mg/ml solution for infusion

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

•     Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

•     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

•     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на друга хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

•     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.   Какво представлява ПЕРФАЛГАН и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате ПЕРФАЛГАН

3.   Как да използвате ПЕРФАЛГАН

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате ПЕРФАЛГАН

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ПЕРФАЛГАН н за какво се използва

Това лекарство е аналгетик (облекчава болката) и антипиретик (понижава температурата). Флаконът от 100 ml се прилага при възрастни, подрастващи и деца с тегло над 33 kg.

Флаконът от 50 ml е предназначен за доносени новородени, кърмачета, прохождащи и деца с тегло до 33 kg.

Препоръчва се за краткотрайно лечение на умерена болка, особено след операции, както и за краткотрайно лечение на повишена температура (треска).

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате ПЕРФАЛГ АН Не използвайте Перфалган

•     Ако сте алергични към парацетамол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

•     Ако сте алергични към пропацетамол (друг аналгетик за инфузия и предшественик на парацетамол)

•     Ако страдате от тежко чернодробно заболяване.

Обърнете специално внимание при употребата на ПЕРФАЛГ АН Използвайте подходящ аналгетик за перорално приложение веднага, след като този начин на приложение стане възможен,

•     Ако страдате от чернодробно или бъбречно заболяване, или от алкохол на злоупотреба,

•     Ако приемате друга лекарства, съдържащи парацетамол,

•     В случаи на проблеми с храненето (недохранване) или обезводняване.

Информирайте Вашия лекар преди започване на лечението, ако някои от ropeci

случаи са приложими за Вас. 

Други лекарства и Перфалган

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства

Това лекарство съдържа парацетамол и трябва да се има предвид, ако се приемат други лекарства съдържащи парацетамол или пропацетамол с оглед на това да не се превиши препоръчваната дневна доза (виж по-долу). Уведомете Вашия лекар, ако приемате други лекарства, съдържащи парацетамол или пропацетамол.

Необходимо е да се обмисли намаляване на дозата при едновременна употреба с пробенецид.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате орални антикоагуланти. Необходимо е по-често проследяване на ефекта от антикоагулантите.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременност

Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна. ПЕРФАЛГАН може да се прилага по време на бременност. Обаче, в този случай, лекарят трябва да прецени дали лечението е препоръчително. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете което и да е лекарство.

Кърмене

ПЕРФАЛГАН може да се прилага по време на кърмене.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете което и да е лекарство.

Шофиране н работа с машини

Неприложимо.

Перфалган съдържа натрий: по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 100 ml от ПЕРФАЛГАН, т.е. чист натрий.

3.   Как да използвате ПЕРФАЛГАН

Перфалган ще Ви бъде приложен от медицински специалист чрез инфузия в една от Вашите вени.

Дозата ще бъде индувидуално определена от Вашия лекар на база на Вашето тегло и общо състояние.

Ако имате впечатление, че ефектът от ПЕРФАЛГАН е твърде силен или твърде слаб, съобщете на Вашия лекар.

Ако е приложено повече от необходимото количество ПЕРФАЛГАН, незабавно съобщете на Вашия лекар или фармацевт.

При случаи на предозиране, обикновено симптомите се появяват през първите 24 часа и включват: гадене, повръщане, анорексия, бледност, коремна болка и риск от чернодробно увреждане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Както всички лекарства, ПЕРФАЛГАН може да предизвика нежелан] всеки ги получава.

4.   Възможни нежелани реакции 

■    В редки случаи (повече от 1 на 10 000 случая и по-малко от 1 на 1 000) може да се наблюдава: отпадналост, спадане на кръвното налягане или промяна на резултатите от лабораторни тестове: необикновено високи нива на чернодробните ензими при изследване на кръвта. Ако това се наблюдава, информирайте Вашия лекар тъй като може да е необходимо редовно проследяване на кръвните тестове по-нататък.

■    В много редки случаи (по-малко от 1 на 10 000 случая, включително изолираните съобщения) може да се наблюдава сериозен кожен обрив или алергична реакция.

Незабавно прекратете лечението и информирайте Вашия лекар.

■    В изолирани случаи са наблюдавани други промени в резултатите на лабораторните тестове, което изисква редовен контрол на кръвната картина: по-ниски от нормалните нива на някои кръвни клетки (тромбоцити, левкоцити), което може да доведе до кървене от носа и венците. Ако това се случи, информирайте Вашия лекар.

■    Докладвани са случаи на зачервяване на кожата, топли вълни, сърбеж и анормално учестено биене на сърцето.

■    Докладвани са случаи на болка и усещане за изгаряне.

Ако някои от нежеланите прояви станат сериозни или ако забележите някои други странични ефекти, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8 Тел.: +359-28903417 уебсайт: www.bda.bg

5.   Как да съхранявате ПЕРФАЛГАН

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Срокът на годност отговаря на последния ден на посочения месец.

Да не се съхранява над 30°С. Да не се охлажда или замразява.

За флакона от 50 ml след разреждане в 0,9% натриев хлорид или 5% глюкоза: да не се съхранява повече от 1 час (включва и времето на вливане).

Преди употреба продуктът трябва да се провери визуално. Не използвайте ПЕРФАЛГАН, ако забележите каквито и да са частици или промяна в цвета.

Само за еднократна употреба. Продуктът трябва да се използва незабавно след отваряне. Неизползваният разтвор трябва да се изхвърли.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ПЕРФАЛГАН

•     Активното вещество е: парацетамол. Един ml съдържа 10 mg парацетамол.

•     Другите съставки са: манитол, цистеин хидрохлорид монохидрат, двунатриев фосфат дихидрат, натриев хидроксид, хлороводородна киселина, вода за инжекции.

Как изглежда ПЕРФАЛГАН н какво съдържа опаковката

Флакони от 50 ml и 100 ml

ПЕРФАЛГАН е прозрачен и леко жълтеникав разтвор.

ПЕРФАЛГАН във флакони се доставя в опаковки по 12 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба

Bristol-Myers Squibb Kft.

Lovdhdz u. 39.3.em.;

1024 Будапеща, Унгария

Производител:

Bristol-Myers Squibb

304, avenue du Docteur Jean Bru

47000 Agen, Франция

Bristol-Myers Squibb Loc. Fontana del Ceraso Anagni, Италия

BIEFFE MEDITAL S.p.A.,

Via Nuova Provinciale, nc, 23034 Grosotto, Италия

Дата на последно преразглеждане на листовката 10/2014

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: Интравенозна употреба.

Флаконът от 100 ml се прилага при възрастни, подрастващи и деца с тегло над 33 kg. Флаконът от 50 ml е приспособен за доносени новородени, кърмачета, прохождащи и деца с тегло до 33 kg.

Необходимо е стриктно проследяване до края на инфузията.

Дозировка

Дозировката е на база на теглото на пациента (вж. таблицата за дозиране по^ 

Тегло на пациента     Доза за прием      Обем за приложение   Максимален обем Перфалган (10mg/ml) на прилагане въз основа на горната граница на теглото в групата (ml)**   Максимална дневна доза** *

<10 kg*     7,5 mg/kg  0,75 ml/kg 7,5 ml  30 mg/kg

> 10 kg до < 33 kg      15 mg/kg   1,5 ml/kg   49,5 ml      60 mg/kg без да надвишават 2g

> 33 kg до < 50 kg      15 mg/kg   1,5 ml/kg   75 ml   60 mg/kg без да надвишават 3g

Тегло на пациента     Доза за прием      Обем за приложение   Максимален обем на прилагане**      Максимална дневна доза***

> 50 kgc допълнителни рискови фактори за

хепатотоксичност      lg   100 ml 100 ml 3g

> 50 lxg и без допълнителни рискови фактори за

хепатотоксичност      1 g 100 ml 100 ml 4g

*    Недоносени новородени: Няма налични данни за безопасност и ефикасност пои недоносени новородени.

*    * Пациентите с по-ниско тегло ще се нуждаят от по-малки обеми.

Минималният интервал между всеки прием трябва да бъде не по-малко от 4 часа. В рамките на 24 часа не трябва да се дават повече от 4 дози.

Минималният интервал между всяко прилагане при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност трябва да бъде не по-малко от б часа.

*** Максимална дневна доза: Максималната дневна доза, както е представена в таблицата по- горе, се отнася за пациенти, които не саприемали други продукти, съдържащи парацетамол, и следва да бъде коригирана, вземайки предвид и тях.

Начин на приложение

РИСК ОТ СЛУЧАЙНО ПРЕДОЗИРАНЕ Внимавайте, за да избегнете грешка при дозирането, поради объркване между милиграм (mg) и милилитър (ml), което може да доведе до случайно предозиране и смърт.

Разтворът на парацетамол се прилага чрез интравенозно вливане в продължение на повече от

15 минути.

При пациенти с тегло < 10 kg:

•     Стъкленият флакон Перфалган не трябва да виси на статив като обикновена инфузия поради малкият обем на лекарствения продукт, който се прилага при тази популация;

•     Обемът, който трябва да се приложи, трябва да се изтегли от флакона и да се приложи неразреден или да се разреди (от един до девет обема раз[ натриев хлорид или 5% разтвор на глюкоза и да се приложи в 

Разреденият разтвор трябва да се използва до един час след приготвянето му (включително и времето за инфузия);

•     Използвайте 5 или 10 ml спринцовка, за да измерите дозата, подходяща за теглото на детето и желания обем. Все пак, тя никога не бива да надвишава 7,5 ml на доза;

•     Потребителят трябва да се обръща към Информацията за продукта относно насоките за дозиране.

За флакони 50 ml и 100 ml използвайте игла 0,8 mm (игла 21 gauge) и вертикално перфорирайте капачката в точката, която е специално означена

Разтворът може също да бъде разреден в 0,9% натриев хлорид или 5% глюкоза (от един до девет обема разредител).

Разреденият разтвор трябва визуално да се провери и не трябва да се използва, ако има опалесценция, ако се наблюдават частици или преципитати.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ПЕРФАЛГАН ФЛ. 10 МГ./МЛ.100МЛ Х 12БР.

Web Statistics