Валута: BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КЛАКСИРИТ ТАБЛ. 500МГ Х 7 ТАБЛ.

Този продукт Ви носи 113 бонус точки.
Спечелете още 10 бонус точки като напишете коментар и оцените продукта.
Цена: 11.33лв.
или 11330 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Клаксирит 500 mg таблетки с удължено освобождаване
Claxirit 500 mg prolonged-release tablets
кларитромицин (clarithromycin)
 
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То
може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите
като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар
или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Клаксирит и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клаксирит
3. Как да приемате Клаксирит
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клаксирит
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Клаксирит н за какво се използва
Кларитромицин е антибиотик, принадлежащ към групата лекарства, наречени макролиди.
Антибиотиците спират растежа на бактериите, които причиняват инфекции.
Клаксирит са таблетки с удължено освобождаване, което означава, че активната съставка
се освобождава бавно от таблетката, така че Вие трябва да я приемате само веднъж
дневно.
Клаксирит се използва при възрастни и деца над 12 години за лечение на инфекции като:
инфекции на долните дихателни пътища, напр. бронхит и пневмония
инфекции на гърлото напр. фарингит
инфекции на синусите (синузит)
инфекции на кожата и тъканите, напр. фоликулит, целулит и еризипел.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клаксирит
Не използвайте Клаксирит
ако сте алергични към кларитромицин, към други макролидни антибиотици, напр. 
еритромицин или азитромицин, или към някоя от останалите съставки на това 
лекарство (изброени в точка 6). 
ако приемате някое от следните лекарства, консултирайте се с Вашия лекар относно
алтернативно лечение:
ерготамин или дихидроерготамин таблетки (при мигрена)
цизаприд (при стомашни нарушения), пимозид (при някои психични
заболявалия), терфенадин и астемизол (при сенна хрема или алергия), тъй като
комбинирането на тези лекарства с кларитромицин може понякога да
предизвика сериозни нарушения на сърдечния ритъм,
ловастатин или симвастатин (при висок холестерол)
тикагрелор (лекарство за разреждане на кръвта)
ранолазин (за лечение на стенокардия)
колхицин (за лечение на подагра)
ако имате бъбречни проблеми
ако имате ниски нива на калий в кръвта (хипокалиемия)
ако имате или сте имали удължаване на QT интервала, отклонение в
електрокардиограмата (ЕКГ) или неправилен сърдечен ритъм (камерна сърдечна
аритмия)
ако имате тежки чернодробни проблеми в комбинация с бъбречни проблеми.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Клаксирит
ако сте бременна
ако имате чернодробни проблеми
ако получите тежка или продължителна диария по време на или след приема на
Клаксирит, консултирайте се незабавно с Вашия лекар
ако приемате триазолам и мидазолам (седативи)
ако приемате други ототоксични лекарствени продукти, особено аминогликозиди
(група лекарства за лечение на някои инфекции)
ако имате исхемична болест на сърцето, тежка сърдечна недостатъчност,
патологично ниско ниво на магнезий в кръвта (хипомагнезиемия), бавен сърдечен
ритъм (брадикардия)
ако имате повтарящи се инфекции с бактерии или гъбички. Посъветвайте се с Вашия
лекар.
ако приемате аторвастатин или розувастатин (при висок холестерол)
ако приемате някои антидиабетни лекарства (напр. натеглинид, пиоглитазон,
репаглинид и розиглитазон), тъй като Клаксирит може да понижи нивата на
кръвната захар
ако приемате антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта)
При настъпване на тежки остри реакции на свръхчувствителност, напр. анафилаксия,
синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза, терапията с Клаксирит
трябва да се преустанови незабавно и спешно да се започне подходящо лечение.
Други лекарства и Клаксирит
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е
възможно да приемете други лекарства.
Консултирайте се с Вашия лекар, ако вземате някое от следните лекарства:
цизаприд (при стомашни нарушения)
пимозид (антипсихотично лекарство) 
терфенадин или астемизол (при сенна хрема или алергия)
ерготамин или дихидроерготамин (при мигрена)
колхицин (при подагра)
итраконазол или флуконазол (противогьбичкови лекарства)
зидовудин, ритонавир, атазанавир, сак ви навир, етравирин, невирапин или ефавиренц
(антивирусни [анти-HIV] лекарства)
рифабутин (антибиотик, действащ срещу някои инфекции)
рифампицин и рифапентин (за лечение на туберкулоза)
аминогликозиди (антибиотици) като еритромицин
дигоксин, хинидин, дизопирамид, амлодипин, дилтиазем (лекарства за сърце)
карбамазепин, валпроат, фенобарбитал или фенитоин (лекарства при епилепсия)
статини при висок холестерол (напр. ловастатин, симвастатин, аторвастатин,
розувастатин)
варфарин (за разреждане на кръвта)
силденафил, тадалафил или варденафил (за лечение на еректилна дисфункция)
теофилин (помага на дишането)
толтеродин (за лечение на симптоми на синдрома на свръхактивен пикочен мехур)
триазолам, аппразолам или мидазолам (успокоителни)
омепразол (при стомашни нарушения)
такролимус, сиролимус или циклоспорин (при органна трансплантация)
метилпреднизолон (кортикостероид за лечение на възпаление)
винбластин (химиотерапевтично средство, използвано за лечение на рак)
цилостазол (използван за подобряване на кръвообращението в краката)
жълт кантарион (билково лекарство)
верапамил
инсулин или перорални антидиабетни лекарства като натеглинид или репаглинид (за
намаляване на нивата на кръвната захар).
Кла кси рит с храна и напитки
Клаксирит трябва да се приема с храна и таблетките трябва да се преглъщат цели, без да се
дъвчат.
Бременност н кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате
бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това
лекарство.
Ако сте бременна или кърмите, не приемайте Клаксирит без да се посъветвате първо с
Вашия лекар, тъй като безопасността на Клаксирит при бременност и кърмене не е
известна.
Шофиране и работа с машини
Клаксирит е възможно да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с
машини, тъй като може да предизвика замайване, обърканост и дезориентация.
Клаксирит съдържа лактоза 
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с
него преди да приемете този лекарствен продукт.
3. Как да приемате Клаксирит
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте
сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Клаксирит трябва да се приема с храна и таблетките трябва да се преглъщат цели, без да се
дъвчат. Трябва да приемате всяка доза по едно и също време всеки ден през целия курс на
лечение.
Възрастни и депа над 12 години
Препоръчителната доза на Клаксирит е една 500 mg таблетка с удължено освобождаване
веднъж на ден в продължение на 6 до 14 дни.
Вашият лекар може да повиши дозата на две таблетки с удължено освобождаване от
500 mg при тежки инфекции. Трябва да вземате и двете таблетки едновременно.
Депа на възраст 12 години и по-малки
Тези таблетки не са подходящи за деца на 12 години и по-малки. Вашият лекар ще
предпише друго подходящо лекарство на Вашето дете.
Пациенти с бъбречни проблеми
Тези таблетки не са подходящи за пациенти с бъбречни проблеми. Вашият лекар ще
предпише друго подходящо лекарство.
Ако сте приели повече от необходимата доза Клаксирит
Ако случайно вземете повече от необходимата доза Клаксирит или дете случайно погълне
няколко таблетки, потърсете спешно лекарска помощ. Предозирането на Клаксирит може
да причини повръщане и стомашни болки. Възможно е също да получите алергични
реакции.
Ако сте пропуснали да приемете Клаксирит
Ако забравите да вземете таблетка Клаксирит, вземете я веднага след като се сетите. Не
вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на Клаксирит
Не спирайте приема на Клаксирит, когато се почувствате по-добре. Важно е таблетките да
се приемат толкова дълго, колкото ви е казал лекарят, иначе проблемът може да се
възобнови.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че
не всеки ги получава.
Ако забележите някоя от следните сериозни нежеланиреакции, спрете приема на
Клаксирит и се свържете незабавно с лекар:
силна болка в корема и гърба, причинена от възпаление на панкреаса. Този ефект е с
неизвестна честота.
тъмна урина, светли изпражнения, жълтеница (пожълтяване на кожата и/илн очите),
гадене и треска, което може да бъде симптоми на проблеми с черния дроб. Този
ефект е с неизвестна честота.
внезапни хрипове, подуване на устните, лицето или тялото, обрив, припадане или
затруднение при преглъщане (тежки алергични реакция). Този ефект е с неизвестна
честота.
тежка и болезнена диария, причинена от възпаление на червата (псевдомембранозен
колит). Този ефект е с неизвестна честота.
зачервяване на кожата с мехури или обелване, което може да е свързано с треска и
ставна болка. Може също да има тежко състояние с образуване на мехури и кървене
от устните, очите, устата, носа и гениталиите. Това може да бъде синдром на
Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза. Този ефект е с неизвестна
честота.
Други възможни нежелани реакции
Чести нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 10 пациенти
безсъние
болка в областта на корема, диария, повръщане, храносмилателен дискомфорт и
гадене
промени в усещането за вкус (дизгеузия), главоболие
разширение на кръвоносен съд1
отклонения в чернодробните функционални тестове
обрив, прекомерно изпотяване
Нечести нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 100 пациенти
млечница и вагинална млечница (кандидоза), стомашен грип, инфекции, вагинални
инфекции, възпаление на кожата, причинено от инфекции
промяна в броя на тромбоцитите в кръвта (тромбоцитопения), неутрофилите
(неутропения) или белите кръвни клетки (левкопения)
повишен брой на бели кръвни клетки, наречени еозинофили (еозинофилия)
анафилактоидна реакция1, свръхчувствителност
анорексия, намален апетит
тревожност, нервност3, крещене3
загуба на съзнание1, затруднение при контролиране на движенията1, замайване,
сънливост и тремор
шум в ушите (тинитус), усещане за виене на свят (вертиго) и увреждане на слуха
спиране на ударите на сърцето (сърдечен арест)1, неравномерна сърдечна дейност и
честота на пулса, абнормна електрическа активност на сърцето (ЕКГ), усещане на
ударите на сърцето (сърцебиене), преждевременни сърдечни удари (екстрасистоли)
астма, кървене от носа2, запушване на белодробните артерии
 възпаление на хранопровода1, киселини, възпаление на стомаха, болка в ректума
(прокталгия)2, възпаление вътре в устата (стоматит), възпаление на езика (глосит),
запек, подут стомах (раздуване на корема)4, оригване, сухота в устата, метеоризъм
недостатъчен приток на жлъчка (холестаза), възпаление на черния дроб (хепатит)4,
повишение на някои чернодробни ензими (аспартат аминотрансфераза и гама-
глутамилтрансфераза4)
възпаление на кожата с образуване на мехури (булозен дерматит)1, сърбеж на
кожата, кожен обрив и уртикария, обрив, характеризиращ се с плоски зачервени
участъци по кожата, покрити с малки сливащи се издатини (макуло-папуларен
обрив)3
мускулни спазми3, мускулна болка2, мускулно-скелетна скованост1
липса на енергия4, слабост или загуба на сила, треска4, болка в гърдите4, студени
тръпки4, психична или физическа умора4
повишение на креатинина и уреята в кръвта1
промяна на някои кръвни тестове (повишение на алкалната фосфатаза4 и лактат
дехидрогеназата4), отклонения в съотношението албумин-глобулин1
Нежелани реакции с неизвестна честота (честотата неможе да бъде определена от
наличните данни):
възпаление на червата, предизвикващо силна и болезнена диария, бактериални кожни
инфекции (еризипел)
тежък остър дефицит на неутрофили (вид кръвни клетки), симптомите включват
висока температура и язви в устата и гърлото (агранулоцитоза); намаление на
тромбоцитите в кръвта (тромбоцитопения)
внезапни алергични реакции (подуване на лицето, устните, гърлото или езика или
затруднение в дишането или при преглъщане), ангиоедем (подуване на лицето,
устните, гърлото или езика)
абнормни сънища, объркано състояние, деперсонализация, депресия, дезориентация,
халюцинация (привиждане на някои неща), психотично нарушение
гърчове, промени в усещането за обоняние, загуба на усещането за вкус, скованост,
изтръпване или мравучкане (парестезия)
глухота
неравномерен сърдечен ритъм, забързан сърдечен ритъм
кървене
промяна на цвета на езика, внезапно възпаление на панкреаса, промяна на цвета на
зъбите
чернодробна недостатъчност, жълтеница
алергични реакции, включително обриви. В много редки случаи може да възникнат
затруднение в дишането, припадане и подуване на лицето и гърлото, които може да
налагат спешно лечение. Тежестта на алергичните обриви може да варира от леко
сърбящи кожни обриви до по-рядкото, по-сериозно състояние, наречено синдром на
Stevens-Johnson (който може да предизвика разязвяване на устата, устните и кожата)
или токсична епидермална некролиза (която предизвиква тежко състояние и лющене
на кожата), или лекарствен обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS
синдром)
Акне
мускулна слабост, чувствителност или болка (рабдомиолиза), мускулна слабост
бъбречна недостатъчност, възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит)
отклонения в цвета на урината 
повишено време на кръвосъсирване (повишено INR [международно нормализирано
съотношение] и протромбиново време)
1 нежелани реакции, докладвани само за лекарствената форма прах за инжекционен
разтвор
2 нежелани реакции, докладвани само за лекарствената форма таблетка с удължено
освобождаване
3 нежелани реакции, докладвани само за лекарствената формагранули за перорална
суспензия
4 нежелани реакции, докладвани само за лекарствената форма с незабавно освобождаване
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции
Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез
Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: 02 8903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на
повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Клаксирит
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт е без специални условия на съхранение.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и
картонената опаковка след “Годен до”.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Клаксирит
Активното вещество е кларитромицин. Всяка таблетка с удължено освобождаване
съдържа кларитромицин цитрат, еквивалентен на 500 mg кларитромицин.
Помощните вещества са: ядро на таблетката: лактоза монохидрат, хипромелоза,
хипромелоза фталат, талк, магнезиев стеарат; обвивка на таблетката: хипромелоза,
лактоза монохидрат, хинолиново жълто алуминиев лак (Е 104), титанов диоксид (Е 171)
талк, макрогол/PEG 4000, макрогол/PEG 400.
Как изглеяада Кла кси рит и какво съдържа опаковката
Жълти, овални, двойно изпъкнали филмирани таблетки с дължина 19,15 ± 0,2 mm, ширина
8,95 ± 0,2 mm и дебелина 7,55 ± 0,2 mm, без маркировка.
Блистер от PVC/PVDC/алуминий в картонена кутия.
Размери на опаковката:
6,7,10 и 14 таблетки с удължено освобождаване.
Не всички видове опаковки можгат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavi'kurvegi 76-78
220 HaftiarfjOrour
Исландия
Производител
„Балканфарма-Дупница” АД
ул.’’Самоковско шосе”№ 3
2 600 Дупница
България
Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИО под
следните имена:
Португалия:
Claritromicina Actavis
Австрия:
Clarithromycin Actavis 500 mg Retardtabletten
България:
Клаксирит
Дания:
Clarrithromycin SR tabs
Естония:
Clarithromycin Actavis
Унгария:
KLARILID 500 mg retard tabletta
Естония:
Klaram LA 500 mg Prolonged Release
Литва:
Clarithromycin Actavis 500 mg pailginto atpalaidavimo
tabletes
Латвия:
Clarithromycin Actavis 500 mg ilgstosas darblbas tabletes
Малта:
Klarimide SR
Нидерландия:
Claritromycine Actavis SR 500 mg
Румъния:
CLAXIRIT 500 mg comprimate cu eliberare prelungit&
Обединеното кралство:
Febzin XL 500 mg Prolonged-release Tablets
 
Дата на последно преразглеждане на листовката: май 2014 г.
 
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА(САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за КЛАКСИРИТ ТАБЛ. 500МГ Х 7 ТАБЛ.

Web Statistics