Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ОФЛОКСИН 200МГ ТАБЛ. Х 10

Този продукт Ви носи 92 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Листовка: информация за потребителя:

ОФЛОКСИН 200 mg филмирани таблетки /

OFLOX1N 200 mg film-coated tablets

офлоксацин/ofloxacin

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Офлоксин и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Офлоксин

3.   Как да използвате Офлоксин

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Офлоксин

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява ОФЛОКСИН 200 и за какво се използва.

ОФЛОКСИН 200 принадлежи към група, която се нарича флуорохинолони - лекарствени продукти, предназначени за лечение на умерено тежки до тежки инфекции, причинени от чувствителни към активното вещество офлоксацин микроорганизми. Чрез намеса в генетичния им материал, офлоксацин не позволява на бактериите да се размножават и причинява тяхното разпадане.

Офлоксин се използва за лечение на следните инфекции:

на долните дихателни пътища, на пикочните пътища, възпаление на простата, инфекции  на костите, на кожата и меките тъкани включително ранни инфекции, инфекции в корема и възпаление на таза, някои форми на туберкулоза, тежки инфекциозни диарии (салмонелоза и шигелоза), някои полово предавани инфекции и инфекции на (податливи) пациенти с намален имунитет.

Този лекарствен продукт е предназначен за възрастни.

Деца и юноши могат да приемат продукта само когато други антибиотици не могат да се използват и при условие, че ползите превишават потенциалните рискове (напр. при лечение на животозастрашаващи инфекции, като например респираторни инфекции, които съпътстват кистозна фиброза или инфекции съпътстващи рак).

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате ОФЛОКСИН 200.

Не използвайте ОФЛОКСИН 200, ако сте алергични към офлоксацин или към някоя от останалите лекарства (изброени в точка 6), ако имате епилепсия, ако сте имали травма на главата или мозъка, инфекции на централ или инсулт (повишен риск от припадъци), ако сте имали нараняване на сухожилията след употреба на флуорхинолони, ако сте бременна или кърмите, ако сте на възраст под 18 години.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате ОФЛОКСИН 200 ако имате чернодробни или бъбречни проблеми; ако имате анамнеза за тежки булозни кожни реакции

ако сте изложени на риск от припадъци (напр. при едновременно използване на фенбуфен, други нестероидни противовъзпалителни средства или теофилин, вижте точка ,Други лекарства и Офлоксин“)

ако сте диабетик и приемате напр. глибенкламид или инсулин ако имате тендинит

ако сте имали реакции на свръхчувствителност към хинолони ако някога сте имали психотично заболяване ако сте родени с глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност ако имате проблеми със сърцето. Офлоксин трябва да се използва с внимание, ако сте роден с или имате фамилна анамнеза за удължен QT интервал (установен с ЕКГ, електрически запис на сърцето), имате солеви дисбаланс (особено ниско ниво на калий или магнезий в кръвта), имате много забавен сърдечен ритъм (известно като брадикардия), имате „слабо” сърце (сърдечна недостатъчност), имате анамнеза за сърдечен удар (инфаркт на миокарда), ако сте жена или възрастен, или ако приемате други лекарства, които водят до абнормни ЕКГ промени (вижте точка „Други лекарства и

ОФЛОКСИН 200“).

Ако сте подложени на третиране с опиати или порфиринови изследвания, резултатите могат да бъдат фалшиво положителни Ако имате миастения гравис засягаща мускулите и нервите

Ако зрението Ви се влоши или ако очите ви бъдат засегнати по някакъв начин, трябва незабавно да се консултирате със специалист по очни заболявания.

Деца под 18 годишна възраст могат да използват Ofloxin 200 само при животозастрашаващи тежки инфекции.

По време на лечението с офлоксацин трябва да се избягва излагането на силна слънчева светлина или други източници на УВ лъчи (слънчеви лампи, солари), тъй като те могат да причинят реакции на свръхчувствителност на кожата и ноктите.

Не пийте алкохол докато приемате ОФЛОКСИН 200,

Други лекарства и ОФЛОКСИН 200

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате други лекарства, които могат да променят Вашия сърдечен ритъм: лекарства, които принадлежат към групата на антиаритмиците (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), трициклични антидепресанти, някои антимикробни лекарства (групата на макролидите), някои антипсихотициУведомете Вашия лекар, ако приемате метотрексат за лечение на злокачествени заболявания или ревматизъм.

Едновеременно прилагани антиациди и лекарствени продукти съдържащи магнезий, алуминий, желязо или цинк могат да намалят абсорбцията на Ofloxin 200, Поради това Ofloxin 200 трябва да се приема 2 часа преди тези медикаменти.

Едновременната употреба на ОФЛОКСИН 200 и нестероидни противо: средства (използвани за лечение на ревматични заболявания и инфекции^ или могат да увеличат риска от припадъци

Когато се използва едновременно с лекарства използвани за разреждай^ нй/кръвта варфарин), важно е да се наблюдава протромбиновото време и др^ги съсирването на кръвта   

ОФЛОКСИН 200 може да промени нивата на кръвната захар и затова лекувани с антидиабетни лекарства трябва да се наблюдават стриктно

Едновременното приложение на ОФЛОКСИН 200 и пробенецид, циметидин, фуросемвд метотрексат или други лекарства елиминирани през бъбреците, могат взаимно да усилят ефектите си

Ако Вашият лекар Ви е предписал друго лекарство, моля кажете му че използвате ОФЛОКСИН 200.

ОФЛОКСИН 200 с храни и напитки и алкохол

Приемайте Офлоксин с или без храна и преглъщайте с чаша вода.

Не пийте алкохол по време на лечението.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Офлоксин не трябва да се приема по време на бременност или кърмене. Офлоксин може да окаже отрицателен ефект върху растежа и развитието на Вашето дете.

Шофиране и работа с машини

Офлоксин може да намали Вашите реакции и повлияе на вниманието Ви.

ОФЛОКСИН 200 съдържа лактоза монохидрат

Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете лечение с това лекарство.

3.   Как да използвате ОФЛОКСИН 200

Винаги приемайте това лекарство както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще предцени каква доза и продължителност на лечението е подходяща за Вас, въз основа на вида и тежестта на инфекцията.

Възрастни

Възрастни пациенти с нормална бъбречна функция използват 1-2 филмирани таблетки Офлоксин на всеки 12 часа, или 2-4 филмирани таблетки на всеки 24 часа.

Обичайно, индивидуалните дози трябва да бъдат давани през равни интервали, напр. веднъж на 24 часа, когато се дава веднъж дневно или на всеки 12 часа когато се дава два пъти дневно.

Пациенти с увредена бъбречна или чернодробна функция

При пациенти с бъбречни проблеми дозите могат да се коригират според степента на бъбречното увреждане. При пациенти с тежко чернодробно увреждане дозите не трябва да надвишават 2 филмирани таблетки дневно.

Употреба при деца и юноши

Деца и юноши могат да приемат Офлоксин само когато по-малко токсични антибиотици не могат да се използват и при условие, че ползите превишават потенциалните рискове. Обикновено максималната дневна доза е 7,5 mg/kg и не трябва да надвишава 15 mg/kg. Прилага се отделно в две дози.

Ако мислите, че ефекта на Офлоксин е много силен или много слаб, кажете на Ван1ия Ле! фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза ОФЛОКСИН 200 М  

Ако сте взели повече таблетки Офлоксин отколкото е трябвало, или ако детето случайно е погълнало една или повече таблетки, веднага отидете при Вашия лекар или в нвй-близкото спешно отделение и вземете опаковката на Вашето лекарство с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете ОФЛОКСИН 200

Ако сте пропуснали една доза, вземете я веднага след като сте си спомнили за това. Ако наближава време за редовната Ви таблетка, пропуснете пропуснатата. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ОФЛОКСИН 200

Не прекъсвайте да вземате Офлоксин дори ако сте се почувствали по-добре. Ако прекъснете лечението, някои бактерии може да останат живи и инфекцията може да се възобнови.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4, Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Преустановете приема на ОФЛОКСИН 200 и информирайте незабавно Вашия лекар, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

•     генерализирана анафилактична реакция (признаците включват гадене или слабост, шок припадък или безсъзнание поради падане на кръвното налягане с признаци на циркулаторен колапс, задух, подуване, повръщане, диария, необичайно ускорен сърдечен ритъм и дишане, изтръпване на ръцете и краката, посиняване на ръцете и краката, студена пот). Честотата на възникване е рядко.

•     увреждане на нервите (преходно изтръпване, мравучкане, бодежи, чувствителност при допир, мускулна слабост, треперене и др.). Честота на възникване е много рядко.

•     тежка диария, която може да съдържа кръв, висока температура и стомашна болка. Честота на възникване е много рядко.

•     Сериозни кожни реакции, често са предшествани от повишена температура, главоболие, болки в тялото (грипоподобни симптоми). Сериозни кожни обриви, които могат да включват язви на устата, гърлото, носа, гениталиите и конюнктивит (червени и подути очи). Обривът може да прогресира до широко разпространената поява на мехури и лющене на кожата (токсична епидермална некролиза (TEN), синдром на Stevens-Johnson (SJS), остра генерализирана exanthematous пустулоза (AGEP), фиксиран лекарствен обрив). Честотата на поява е много рядка.

•     Болка на Вашите сухожилия, причинена от възпаление или разкъсване (особено Ахилесовото сухожилие). Честота на поява е рядка.

•     Възпаление на черния дроб (може да бъде тежка) с признаци, включително загуба на апетит, жълтеница, коремна болка, треска, потъмняване на урината, възпаление на кожата. Честотата на поява е неизвестна.

•     Агранулоцитоза (много рядко сериозно заболяване на кръвта, придружено с висока температура, силна болка в гърлото и язви в устата). С неизвестна честота на възникване.

Когато се използва Офлоксин следните нежелани лекарствени реакции могат да настъпят и те са изброени според честотата на възникване:

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека):  

гъбична инфекция, патогенна резистентност; безпокойство (ажитация), нарушение на съня, безсъние; виене на свят, главоболие;   

дразнене на окото;   

кашлица, течащ нос;

- коремна болка, диария, гадене, повръщане; 

кожен сърбеж или обрив;

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 човека):

анорексия;

психоптични нарушение (напр. халюцинации), безпокойство, обърканост, кошмари, депресия;

сънливост, промени във вкуса, изтръпване, промени в обонянието; зрителни нарушения;

горещи вълни; копривна треска, пустуларен обрив повишено изпотяване;

ниско кръвно налягане, учестен сърдечен ритъм; задух;

малки или големи възпаления на червата (могат да бъдат придружени с кървави изпражнения);

повишаване на нивата на чернодробните ензими, билирубин и креатинин в кръвните изследвания;

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10000 човека):

намаляване на броя на белите кръвни клетки, червените кръвни клетки и тромбоцитите;

шок, крампи, лош мускулен контрол; шум в ушите, загуба на слуха; жълтеница;

червен обрив, неправилни морави петна по кожата (пурпура), нарушена чувствителност към светлина, възпаление на кръвоносните съдове; мускулна болка, ставна болка, разкъсване на сухожилията;

бъбречна недостатъчност          

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка) 

необичайно бърз сърдечен ритъм, животозастрашаващ неправилен сърдечен ритъм, промяна на сърдечния ритъм (известна като “удължаване на QT интервала ”, установен чрез ЕКГ и електрически запис на сърцето);      '

-промени в броя на кръвните клетки (намаляване на броя на белите кръвни клетки, червените кръвни клетки и тромбоцитите) костно мозъчна недостатъчност;

намаляване на нивата на кръвната захар (хипогликемия) при диабетици лекувани с антидиабетни лекарства, повишаване на кръвната захар (хипергликемия), кома причинена от ниско съдържание на кръвната захар;

-увреден слух; психотични натрушения и депресии, придружени с животозастрашаващо поведение включително идеи и намерения за самоубийство, невроза

треперене, неволеви мускулни движения, нарушения на вкуса, прилошаване пневмония, тежък задух;

мускулно увреждане, мускулна слабост, мускулна руптура, руптура на лигамента, руптура на сухожилието, възпаление на хрущялите храносмилателни проблеми, метеоризъм, запек, възпаление на панкреаса възпаление на устата

възпаление на черния дроб (жълтеница, коремна болка, висока температура); възпаление на бъбреците;

. пристъпи на порфирия при пациенти с това заболяване (разстройство на някои ензими в хем био-синтетичния път); слабост, треска, болка (гърба, гърдите, крайниците) възпаление на окото (увеит) зачервяване на кожата с лющене засягащо обширни участъци,* от'- ’не^ (ексфолиативен дерматит) загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината, ■ сърбеж И болезнен корем. Това може да са признаци на чернодробни проблеми, който могат да     включват  чернодробна недостатъчност с фатален изход.    - 

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Офлоксин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърдяте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Офлоксин

Активното вещество е офлоксацин. Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg офлоксацин

Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, повидон, кросповидон. полоксамер, магнезиев стеарат, талк, хидроксипропилметилцелулоза, макрогол, титанов диоксид.

Как изглежда Офлоксин и какво съдържа опаковката

Описание на продукта: бели до почти бели, кръгли, двойно-изпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от едната страна и надпис „200” от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Количество в една опаковка: 10, 14 или 20 филмирани таблетки Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател па разрешението за употреба и производител

Zentiva k. s.,

U Kabelovny 130 102 37 Prague 10 Чешка Република

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:     '    

Санофи-Авентис България ЕООД

1303 София, бул. Ал. Стамболийски 103, България    v

Тел: 02/970 53 00

e-mail: bg-medical-info@sanofi-aventis.com

дата на последно преразглеждане на листовката

13.05.2016

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ОФЛОКСИН 200МГ ТАБЛ. Х 10

Web Statistics