Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ОСТЕОГЕНОН 800МГ ТАБЛ. Х 40

Този продукт Ви носи 155 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ОСТЕОГЕНОН 800 /

OSTEOGEN ON ф 800

(Ossein Hydroxyapathite Compound)

 

ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТИ

Преди да използвате лекарството, прочетете информацията, дадена по- долу.

Таблетки филмирани Състав

Всяка таблетка филмирана съдържа 830 mg осеин хидроксиапатит комлекс като лекарствено вещество (калций 178 mg, фосфор 82 mg- съответстващо приблизително на 444 mg хидроксиапатит, 75 mg неколагенови пептиди/протеини и 216 mg колаген- съответстващо приблизително на 291 mg осеин).

Помощните компоненти са както следва:

Сърцевина: магнезиев стеарат, колоиден силиконов диоксид, картофено нишесте, микрокристалинова целулоза.

хидроксипропилметилцелудоза, полиетиленгликол, талк, жълт железен оксид и титанов диоксид.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ

Остеогенон съдържа органични елементи от костен материал (осеин) и костен минерал (микрокристалинен хидроксиапатит), съдържащ калций и фосфор в естествено балансирано съотношение. Осеинът съдържа протеини и непротеини, за които е доказано, че имат положителен ефект върху формирането на костната тъкан. Проведени са клинични изследвания при здрави доброволци за изучаване на калциевото захващане, което е от голямо значение за правилната костна калцификация. Тези изследвания са показалите усвояването на калция е по-ефективно при приложението на Остеогенон, отколкото при приложение само на калциеви соли.

ПОКАЗАНИЯ

*    лечение на остеопороза от различен произход

•     регулиране на нивата на калция и фосфора при бременни или кърмещи майки

*    стимулиране на възстановителния процес при пациенти с костни счупвания

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

•     Остеогенон не трябва да бъде използван при пациенти, чувствителни към лекарственото или някое от помощните вещества на продукта.

•     Повишени нива на калций в кръвта и в урината.

•     Камъни в бъбреците, съдържащи калций

•     Продължително обездвижване

•     Деца под 6 годишна възраст поради лекарствената форма

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

•     Пациенти, при които лечението с Остеогенон се комбинира с прилагането на калций и витамин Д, трябва стриктно да се проследяват за повишаване нивото на калций в кръвта и в урината.

•     При пациенти с повишени нива на калций в кръвта и урината, дозата трябва да бъде съобразена с тях.

•     При пациенти с висок риск от образуване на каций-съдържащи камъни в бъбреците и при пациенти, които имат бъбречни болести, продължитеното лечение с Остегенон трябва да се избягва

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Контролирани клинични изследвания при жени не са доказали някакъв

ефект върху плода. Затова, Остеогенон може да се използва за лечение

на калциев и фосфорен дисбаланс по време на бременност и кърмене.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С

МАШИНИ, И ОБЩО ПСИХОФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Няма,

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Приложен заедно с

•     Тетрациклин и железни препарати: намалена чревна резорбция. Затова е препоръчително Остеогенон да се приема около 4 часа след приложението на гореспоменатите лекарствени продукти.

•     Дигиталис: риск от сърдечни ритъмни нарушения- да се спази същият интервал.

•     Бифосфонати (лекарствени продукти за лечение на остеопороза): риск от намалена чревна резорбция. Поради това се препоръчва Остеогенон да се приема около 4 часа след прилагането на бифосфонати.

•     Тиазидни обезводняващи: риск от повишаване нивото на калций в кръвта поради намалено отделяне на калция с урината.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лекарственият продукт може да се използва при възрастни и при деца.

•     при лечение на остеопороза: 2-4 таблетки два пъти дневно;

•     при лечение на калциев и фосфорен дисбаланс при бременни и кърмещи майки: 1-2 таблетки дневно;

*    като допълнително лечение при костни фрактури у деца над 6 годишна възраст: 2 пъти по 1 таблетка дневно;

*    като допълнително лечение при костни фрактури у възрастни: 3 пъти по 2 таблетки дневно.

Таблетките се приемат с малко вода.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Симптоми: гадене, повръщане, повишено количество отделена урина, жажда, обезводняване, артериална хипертония, вазомоторни нарушения, запек.

Лечение: спиране на всички калциеви приеми, както и на витамин Д, ако е необходимо; рехидратация и в зависимост от тежестта на интоксикацията да се използват диуретици, кортикостероиди, калцитонин, по отделно или в комбинация, евентуално с перитонеална диализа.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

При продължително лечение с високи дози - повишаване нивата на калций в кръвта и в урината.

ОПАКОВКА

40 таблетки филмирани

ИМЕ И АДРЕСИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

Производител:     PIERRE FABRE MEDICAMENT - GROUP

Robapharm A.G.

Gewerbestrasse 18 CH - 4123 AHschwill Switzerland

Притежател:  PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex - France

ДАТА НА ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА

Октомври 1997

Преди използване, проверете срока на годност изписан върху опаковката Да не се използва след посочената дата

OST£o<rx\S I B>Sej:

Остеогенон®/Филмтаблетки

Остеогеноньт е показан при лечение на остеопороза Състав:

Активен ингридиент: Осенн-хидрокс иапа шт комплекс (ОНС)

Всяка филм таблетка съдържа 630 мг ОНС, съставен от: 75 мг некопагенни пептиди/лротеини, 216 мг колагена (кореспондиращи приблизително на 291 мг осенни), 176 мг калций, 82 мг фосфор (кореспондиращи приблизително на 444 мг хидро к с и а пат ит) ,е кс ципиен ш.

Действие:

Остеогеноньт съдържа компоненти от органичната костна матрица в съчетание с микрокристалинен хидроксиапатит във физиологично съотношение.Регулиращият ефект върху костния метаболизъм с доказан ин втро.

Ускоряването на формирането на нови костни структури е доказано върху опиши животни.

Клинически усвояването на калция (костката минерализация )е по-добро в сравнение с приложението само на калциеви соли. фармакодинамика:

Няма достъпни данни.

Индикации:

-     Остеопороза от различен произход

-     Регулиране на калциево-фосфорната обмяна по време на бременност или кърмене -Лечение на костни фрактури Обичайна дозировка:

При остеопороза: 2-4 таблетки дневно по преценка на лекаря.

При други показания: 1 -2 таблетки дневно.

Остеогеноньт следва да бъде приет с малко течност.

Противопоказания:

Хиперкалциемия и тежка хиперкалциурия

При пациенти с предиспозиция кьмуринарни конкременти дозировката се определя от лекаря.

При нарушена бъбречна функция да се избягва продължително лечение.

Приложението на препарата при бременност не уврежда плода.

Странични ефекти:

Остеогеноньт е много добре поносим дори при продължително лечение.

Не са известни специфични реакции на непоносимост към препарата.

Взаимодействия:

Остеогеноньт редуцира абсорбцията на желязото и тетрациклините при едновременно лечение с тях. В такива спучаи се препоръчва той да бъде приет 4 часа по-късно Предозиране:

При климична употреба няма риск от предозиране.

Забележка:

Остеогеноньт съдържа само следи от готварска сол, поради което продължителното лечение при хипертоници е безвредно.

Срок на годност:

Препаратът не бива да бъде употребяван след посочената с ЕХР дата върху опаковката.

Опаковка;

40 филмгаблетки от 600 мг.

4%

Robaphatm Ltd., Basle/Switzerland

Osteogenon® Capsule

Penlru tratamentul ostcoporozei СотрогЦю

Ingredient activ: Com pus de Oseina-hidroxiapatita (Osein-hidroxiapalile compound) (CMC)

Fiecare capsulS con|lne 830 mg de OHC constSnd din: 75 mg proleine/peptide non-colagenoase, 216 mg colagen (co respun zdlor cu aproximativ 291 mg de oseinS); 178 mg de calciu, 82 mg de lostor (coresptimaior cu aproximativ la 444 mg de hidroxiaputili). excipienji,

Proprletaji / Ac(iune.

Osleogenoiiul con)ine component! slruclurali al osului organic impremia cu hidroxiapaliia tiucrocnsialtna In ргорогфе liziologica Un elect regulator asupra melabohsmului osului a lost pus in evident in-vilro,

Favorizarea retormani osului a lost demonstrate pe animate de experiment.

Dm puncl de vedere clinic, util iz area calciului (mineratizarea osului) esle mat buna ducat dour cu Simula de calciu.

Indicat if

Osteoporoza de dilente origin!. Produsul poale li utitizal la echilibrarea balanjoi Ca’P in timpul saremei ji in perioada aliptarii. Medicamentul ajula la vindecarea fracluntor.

Do2& uzuate Ostsoporогй

2-4 capsule de doua on pe zt. riupS indicajia mediculin,

Alte indicajii 1 -2 capsule zitnic.

Osleogenonul trebuie adin mist rat pe cate orate cu liclnd in cautital< suftciunte.

Cantraindicafli

Hipercalcemie ;i htpercalciurie grava.

La pacien|i cu predispozijie la calcul renal tnedicut va slahili doza.

In caz de insuficienja tenali adminislrarea prelungite de doze man trebuie evitala O evermtala dauna asupra la lulu i in cazul utilizSrii in timpul sarcinei nu a lost pusii in eviden|B.

Etoclo adverse

Osleogenonul este loarte bine to I e rat chiar 51 in cazul utilizBtii preiungile Nu sint cunoscute elude secundare specilice.

Interac(lune

Absorb fa liertilui 51 a tetracidinei este redusa in cazul utilrzarn Ostuogenonului din cauza lomtarit de chelali care se absorb greu.

In asemenea cazuri adminislrarea Osteogenonului trebuie liculi dupi un interval mmirn de 1 ora, Supradozare

Nu existi rise de supradozare la uttlizarea lui in clmica.

NotS    S

Osleogenonul согфпе numai urine de NaCI $i      penlru acesla este indical chiar $1 penlru o lolosirc   N

prelungite la pacienli cu hipertensiune.     V-

Valabllltate     A,

Produsul nu trebuie lolosil dupS data indicatS pe ambalaj -EXP-

Ambotaj

Capsule 800 mg : 40

Robaphatm Ltd., Basle/Switzerland Robapharm Ltd.. Bas1e/Elve|ia

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ОСТЕОГЕНОН 800МГ ТАБЛ. Х 40

Web Statistics