Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ОРОПРАМ 20МГ ТАБЛ. X 30

Оропрам е ефективен срещу депресии и страхови състояния. Ефектът му се дължи на специфично потискане на обратното захващане на серотонина (вещество, което посредничи при предаването на импулсите) в мозъка. Лекарството не повлиява проводната система на сърцето, кръвното налягане и не повишава ефекта на алкохола. Има лек седативен ефект.


Този продукт Ви носи 146 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Оропрам 20 mg филмирани таблетки /

Oropram 20 mg film-coated tablets

циталопрам (citalopram)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка Вижте точка 4.

В тази листовка: 

1.   Какво представлява Оропрам и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете преди да приемете Оропрам  

3.   Как да приемате Оропрам        

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Оропрам          

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Оропрам и за какво се използва

Оропрам се отнася към лекарства, наречени инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs), известни също като антидепресанти,. Тези лекарства помагат за коригиране на определен химически дисбаланс в мозъка, който причинява симптомите на Вашето заболяване.

Оропрам се използва за лечение на:

•     Депресия (голям депресивен епизод) и предотвратяване на нов депресивен епизод (рецидив);

•     Паническо разстройство с или без агорафобия (страх от открити пространства);

2.      Какво трябва да знаете преди да приемете Оропрам

Не приемайте Оропрам, ако:

•     сте алергични към циталопрам и/или   към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6);

•     приемате лекарства от групата на   МАО-инхибиторите, като: фенелзин, ипрониазид,

изокарбоксазид, ниаламид, транилцилромин, селегилин (за лечение на болестта на Паркинсон), моклобемид (за лечение на депресия) и антибиотика линезолид. Ако скоро сте приключили лечение с продукти от групата на МАО-инхибиторите, трябва да изчакате най- малко 14 дни преди да започнете да приемате Оропрам. Най-малко седем дни трябва да бъде времето между спиране приема на Оропрам и започването на лечение с МАО инхибитор. Тези указания важат в случай, че Вашият лекар не е предписал нещо друго.

•     сте родени с или имате поне един   епизод на нарушен сърдечен ритъм (отбелязано на

електрокардиограмата, чрез която се оценява функцията на сърцето).

•     приемате лекарства за проблеми със    сърдечния ритъм или които могат да окажат влияние

върху сърдечния ритъм. Моля, обърнете внимание ца точксгу^ру^и лекарства и Оропрам

по-долу.

едновременно с антибиотика линезолид, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение на кръвното налягане

едновременно с лекарствения продукт пимозид

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Оропрам, ако: страдате от епизоди на мания или паническо разстройство.

страдате от диабет (възможно е да се наложи корекция в дозата на противодиабетната терапия).

страдате от епилепсия или имате данни за припадъци, сте подложен на електроконвулсивна терапия.

имате нарушения в кръвосъсирването, страдате от някакъв тип заболявания, свързани с кървене, имате кървене от стомаха или червата или ако приемате лекарства, които водят до повишен риск от кървене.

страдате от друго психично заболяване. Лечението с Оропрам може да доведе до неговото влошаване, което да наложи прекратяване на приложението му.

страдате или сте страдали от проблеми със сърцето или наскоро сте имали сърдечен пристъп, имате забавен сърдечен ритъм/или знаете, че може да имате загуба на соли вследствие на продължителна и тежка диария и повръщане или използване на диуретици (отводняващи лекарства).

имате бързо и неритмично биене на сърцето, прилошаване, колапс или замаяност при изправяне на крака, които могат да са показатели за нарушен сърдечен ритъм, наскоро сте претърпели инфаркт на миокарда или имате декомпенсираиа сърдечна недостатъчност

страдате от сериозно бъбречно и/или чернодробно заболяване, имате понижено ниво на натрий в кръвта (особено при жени в старческа възраст), имате ниски стойности на калий или магнезий в кръвта или приемате лекарства, които могат да ги понижат

приемате продукти съдържащи жълт кантарион (възможна по-честа поява на нежелани реакции).

приемате продукти, които оказват влияние върху съсирването на кръвта имате проблеми с очите, като някои видове глаукома (повишено вътреочно налягане) или сте предразположени към нея.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, дори ако тези състояния се отнасят за минал период от живота Ви.

Някои пациенти с маниакално-депресивно заболяване, могат да навлязат в маниакална фаза. Това се характеризира с необичайни и бързо променяща се идеи, необяснимо щастие и прекомерна физическа активност. Ако получите тези симптоми, свържете се с Вашия лекар

Ако по време на лечението имате изразена тревожност и страх, безпокойство или невъзможност да седите или стоите спокойно (акатизия) Вие трябва да се свържете с Вашия лекар незабавно.

Специална информация, свързана с Вашето заболяване

Както и при други лекарства, използвани за лечение на депресия или свързани заболявания, подобрение не се постига веднага. След започване на лечението с Оропрам може да изминат няколко седмици, преди да почувствате някакво подобрение. В началото на лечението при някои пациенти може да се наблюдава повишена тревожност, която отзвучава в хода на лечението. Ето защо е много важно да следвате точно указанията на Вашия лекар, да не прекратявате лечението и да не променяте дозата без да се консултирате с него.

Поява на мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или трей&кно състояние.

В случай, че се чувствате депресиран и/или имате тревожно разстройство е възможно понякога да мислите за самонараняване или самоубийство. Тези мисли могат да се засилят, когато започнете да използвате антидепресанти за пръв път, тъй като се изисква време (около 2 седмици или по-дълго) докато те започнат да действат.

По-вероятно е да имате такива мисли:

•     Ако и преди сте имали мисли за самонараняване или самоубийство.

•     Ако сте млад човек - информацията от клиничните проучвания е показала, повишен риск от суицидно поведение при млади хора (под 25 години) с психични разстройства, които са били лекувани с антидепресанти.

Ако се появят мисли за самонараняване или самоубийство, веднага се свържете с Вашия лекар или отидете в болнично заведение!

За Вас ще бъде полезно да съобщите на роднини или близки приятели, че сте в депресия или имате тревожно разстройство, както и да ги помолите да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да споделят с Вас дали Вашата депресия или тревожност се влошават, или дали се притесняват от промени във Вашето поведение.

Приложение пои депа и подрастващи на възраст под 18 години

Оропрам принципно не трябва да се използва за лечение на деца и подрастващи на възраст под 18 години. Също така е необходимо да знаете, че при приемане на този клас лекарства от пациенти под 18 години, съществува увеличен риск от странични ефекти, като опити за самоубийство, мисли за самоубийство и враждебност (предимно агресия, противопоставяне и гняв). Независимо от това, Вашият лекар би могъл да предпише Оропрам на пациенти под 18 години, тъй като е преценил, че това е в тяхна полза. Ако Вашият лекар е предписал Оропрам на пациент под 18 години и Вие бихте желали да обсъдите това, моля срещнете се отново с Вашия лекар. Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако който и да е от симптомите, изброени по-горе се появи или влоши, когато пациенти под 18 години приемат Оропрам. Липсват данни от представителни дългосрочни клинични проучвания относно безопасността на продукта при деца и юноши по отношение на растежа, съзряването, познавателното и поведенческо развитие.

Ако рязко преустановите лечението могат да се наблюдават симптоми „на отнемане”, напр. замаяност, трьпнене, нарушения на съня, възбуда или потиснатост, гадене, главоболие, тремор, обърканост, потене, диария, паллитации /чувство на сърцебиене/, емоционална нестабилност, раздразнителност и зрителни нарушения. Поради това преустановяване приема на продукта трябва да става постепенно в продължение на поне 2 седмици, съгласно указанията на лекаря.

Ако развиете висока температура или мускулна скованост/напрегнатост или ако започнете да се чувствате потиснат, възбуден или свръхнапрегнат трябва да се свържете с Вашия лекар незабавно. Тези симптоми могат да бъдат признаци на т.н. серотонинов синдром. Този синдром се наблюдава много рядко, но въпреки това той може да стане животозастрашаващ. Вероятно ще се наложи да спрете приема на Оропрам. Подобни признаци могат да се наблюдават при едновременно приемане на Оропрам и МАО-инхибитори.

При жени с хипокалиемия или с предшестващо удължаване на QT интервала или други сърдечни заболявания по време на лечение с циталопрам е по-вероятно да се наблюдава дозо-зависимо удължаване HaQT интервала.

Други лекарства и Оропрам

 

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства (включително и тези, закупени без рецепта), особено през последните 14 дни. Това включва и лекарства за лечение на депресия (вж. jlletприемайте Оропрам по- нагоре).  

Някои лекарствени продукти могат да окажат въздействие на други и това понякога може да доведе до сериозни нежелани реакции.

Оропрам не трябва да се прилага едновременно със следните лекарства:

•     МАО инхибитори, тъй като могат да се наблюдават сериозни или понякога фатални реакции (серотонинов синдром).

•     лекарства за проблеми със сърдечния ритъм или които могат да окажат влияние върху сърдечния ритъм, напр. антиаритмици от клас 1а или III, антипсихотици (напр. производни на фентиазина, пимозид, халоперидол), трициклични антидепресанти, някои противомикробни лекарства (напр. спарфлоксацин, моксифлоксацин, еритромицин интравенозно, пентамидин, лекарства за лечение на малария, особено халофантрин), някои антихистамини (астемизол, мизоластин). Ако имате допълнителни въпроси за тази информация трябва да попитате Вашия лекар.

•     пимозид - едновременното приложение на двата продукта може да доведе до промени в електрокардиограмата и сърдечната дейност.

Необходимо е повишено внимание при едновременното приложение на Оропрам и някои от следните лекарства:

•     селегилин (използван за лечение на Паркинсонова болест). Дозата на селегилин не трябва да надвишава 10 mg дневно.

•     при комбинирано приемане на Оропрам с литий или триптофан не може да се изключи взаимодействие, което налага повишено внимание при едновременен прием.

•     метопролол (използван за лечение на високо кръвно налягане и/или сърдечни заболявания). Кръвните нива на метопролол се повишават, но не са регистрирани признаци на увеличен ефект или увеличени нежелани реакции.

•     лекарства повлияващи функцията на тромбоцитите, като нестероидни противовъзпалителни средства, ацетилсалицилова киселина, дипиридамол, лекарства за лечение на психични заболявания (фенотиазини, трициклични антидепресанти и др.) - налице е повишен риск от кръвоизливи.

•     имипрамин и дезипрамин, бупропион (използвани за лечение на депресия)

•     мефлокин (за лечение на малария)

•     суматриптан и други триптани (лекарства за лечение на мигрена) или трамадол (обезболяващо средство) - повишен риск от поява на нежелани реакции.

•     циметидин (за лечение на язвена болест), когато се използва във високи дози, покачва леко концентрациите в кръвта на циталопрам.

•     инсулин или други продукти за лечение на диабет - възможно е да се наложи корекция на тяхната доза за постигане на необходимия контрол на кръвната захар.

•     лекарства и билки, съдържащи жълт кантарион - възможна е поява на нежелани реакции.

•     лекарства, които понижават стойностите на калий и магнезий в кръвта, поради повишен риск от тежки аритмии

Оропрам с храни, напитки и алкохол

По време на лечението с Оропрам употребата на алкохол не се препоръчва. Ефектът на продукта не се повлиява при едновременно приемане с храна.

Бременност, кърмене и фертнлитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Не приемайте Оропрам, ако сте бременна или      ...гичдо забременеете, преди да се

посъветвате с Вашия лекар. Ползата от лечениет^^^р^еТГа^бЬеменност трябва внимателно да

бъде преценена спрямо възможния риск за плода и новороденото. Не приемайте Оропрам, ако сте бременна, освен ако не сте обсъдили с Вашия лекар рисковете и ползите от лечението.

Ако приемате Оропрам, трябва да уведомите акушерката и/или лекаря. Когато се приемат по време на бременност, особено през последните 3 месеца от бременността, лекарства подобни на Оропрам, могат да повишат риска от поява на сериозно усложнение при новородените, наречено персистираща белодробна хипертония, което води до учестено дишане и посиняване на бебето. Тези симптоми обикновено започват в рамките на първите 24 часа след раждането на бебето. Ако това се появи при Вашето бебе, незабавно се свържете с Вашата акушерка и/или лекар.

Също ако приемате тази група лекарства (антидепресанти) през последните 3 месеца от бременността и до датата на раждане, Вие трябва да имате предвид, че следните симптоми може да бъдат наблюдавани при бебето Ви след раждането. Тези симптоми обикновено се появяват в първите 24 часа след раждането. Те включват затруднено дишане, синкава кожа, гърчове, промяна в температурата, проблеми при храненето, повръщане, ниска кръвна захар, напрегнати или отпуснати мускули, усилени рефлекси, треперене на крайниците, нервност, раздразнителност, летаргия, постоянен плач, сънливост или трудно заспиване. Ако Вашето бебе получи някой от тези симптоми, когато се роди, свържете се веднага за съвет с Вашия лекар.

Кърмене

Ако приемате Оропрам, разговаряйте с лекаря преди да започнете да кърмите. Не трябва да кърмите, докато приемате Оропрам, защото малки количества от лекарството могат да преминат в майчиното мляко, което носи риск за повлияване върху новороденото.

Фертилитет при мъжете

В проучвания върху животни е доказано, че циталопрам може да влоши качеството на спермата. Теоретично това би могло да окаже влияние върху фертилитета (плодовитостта), но въздействието върху фертилитета при хора все още не е проучено.

Шофиране и работа с машини

Оропрам може да намали способността за адекватна реакция и да доведе до сънливост и уморяемост. Това може да наруши Вашата способност да шофирате, работите с машини или да работите в критична ситуация. Могат да се очакват нарушения на вниманието и способността за концентрация. Имайте предвид, че способността ви за шофиране или работа с машини може да се влоши, поради което трябва да бъдете внимателни докато не разберете как реагирате към приема на лекарството.

2.   Как да приемате Оропрам

Винаги приемайте Оропрам точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни

Депресия

Обичайната дневна доза е 20 mg. При необходимост дозата може да бъде повишена максимално до 40 mg дневно.

Паническо разстройство

Началната дневна доза е 10 mg в първите седем дни на лечението, след което дневната доза се повишава до 20-30 mg. При необходимост дневната доза може да бъде повишена до 40 mg дневно.

Обсесивно-компулсивно разстройство

 

Лечението започва с дневна доза от 20 mg. При необходимост дневната доза може да бъде повишена до 40 mg дневно. '

Пациенти в старческа възраст (> 65 години)  

Лечението започва с половината от обичайната препоръчвана доза, напр. 10-20 mg дневно. При пациенти в старческа възраст дневната дозата не трябва да надвишава 20 mg.

Депа и юноши (< 18 години)

Продуктът не трябва да се прилага при деца и юноши, освен при изрична клинична необходимост (виж точка 2).

Пациенти с нарушена чернодробна ФУНКЦИЯ

При пациенти с чернодробни нарушения дневната доза не трябва да надвишава 20 mg.

Начин на приложение и продължителност на лечението

Продуктът се прилага като еднократна дневна доза по всяко време на деня, независимо от времето на хранене. Ефектът настъпва обикновено между 2-та и 4-та седмица от началото на лечението. Продължителността на приема трябва да бъде достатъчна, най-често до б месеца след настъпване на възстановяването с оглед предотвратяване на рецидив. В някои случаи е възможно поддържащата терапия да продължи няколко години.

Прекратяването на лечението с продукта следва да става постепенно в продължение на не по-малко от 2 седмици.

Продължете да приемате лекарството толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекаря. Не прекратявайте приема дори, ако се почувствате по-добре, докато това не Ви препоръча лекуващия лекар. Ако прекъснете лечението си твърде рано, симптомите могат да се появят отново. Таблетките могат да бъдат разделени на равни дози.

Ако сте приели повече от необходимата доза Оропрам

При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар! Симптомите на предозиране включват: конвулсии, промяна на сърдечния ритьм/аритмия/сърдечна недостатъчност, сънливост, кома, гадене, повръщане, треперене на крайниците, ниско или високо кръвно налягане, серотонинов синдром, потене, ускорено дишане, посиняване на кожата, безпокойство, замаяност, разширени зеници.

Ако тези симптоми се появят, информирайте Вашия лекар, който ще прецени риска и ще Ви даде съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Оропрам

Продължавайте да приемате обичайната доза в обичайното време. Не приемайте двойна доза за да заместите пропуснатата. Ако сте забравили да приемете повече от една доза е необходимо да се свържете с Вашия лекар, тъй като е възможно да се появят признаци на „синдром на отнемането”.

Ако спрете приема на Оропрам

Вие трябва да спрете приема на лекарството, само когато Ви е казал лекарят. Вашият лекар обикновено ще ви посъветва да намалите дозата постепенно за няколко седмици.

Повечето нежелани реакции се наблюдават често, когато лечението с продукта се прекъсне - ако спрете лечението с Оропрам и особено, ако това стане изведнъж, има риск от т.н. синдром на „отнемането”. Рискът се повишава, ако Оропрам се приема за продължителен период, във високи дози или дозата се намали рязко. В голяма част от случаите, тези симптоми отзвучават за около две седмици. Ако дозата се намалява постепенно, рискът от синдром на отнемането е по-незначителен. Свържете се с Вашия лекар, ако забележите тежки нежелани реакции след спиране на лечението. Вашият лекар може да нареди да започнете да приемате таблетките отново и след това да преустановите приема по-бавно. Ако развиете синдром на отнемането, това не означава, че Вие имате зависимост или, че няма да можете да преустановите приема на Оропрам напълно.

Синдром на отнемането

 

Усещане за замаяност, проблеми в равновесието, абнормални усещания като напр. за полазване от насекоми, изгаряне на кожата и по-рядко усещане за електрошок, чувство на тревожност или безпокойство, главоболие, гадене и/или повръщане, изпотяване,, вкл. нощно, превъзбуденост, тремор (треперене), чувство на дезориентация или , объркдане^е^оционална нестабилност, проблеми със зрението, чувство на сърцебиене, диат^^^^яразните^ност, нарушения в съня (включително безсъние и напрегнати сънища). и      ЕЦ 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В повечето случаи нежеланите лекарствени реакции при приема на продукта са леко изразени и отзвучават бързо, като най-силно са изразени обикновено в първите седмици от началото на лечението и обикновено отслабват с подобряване на депресивното състояние.

Някои пациенти са докладвали следните сериозни нежелани реакции.

Ако се появи някой от следните симптоми, признак на алергия (свръхчувствителност), трябва да прекратите приема на Оропрам и незабавно да се обърнете към лекуващия лекар:

•     Задух.

•     Отичане на кожата, подуване на езика, устните или лицето, или изпитвате затруднения при дишане или преглъщане.

•     Силно изразен кожен обрив.

Ако почувствате някой от следните симптоми трябва да преустановите лечението с Оропрам незабавно и да се обърнете към лекуващия си лекар:

•     Бърз и неравномерен сърдечен ритъм, припадъци, които могат да бъдат симптоми на животозастрашаващо състояние, известно като torsade de pointes (камерна аритмия).

Ако при Вас се появи някое от следните оплаквания, трябва незабавно да се посъветвате с Вашия лекар, тъй като може да се наложи намаляване на дозата или прекратяване приема на медикамента:

•     Ако при Вас се появят припадъци за първи път или ако припадъците от които страдате станат по-чести.

•     Вашето поведение се променя, тъй като Вие се чувствате твърде въодушевен или превъзбуден.

•     Получите висока температура, възбуда, обърканост, треперене и внезапно потрепване на мускулите. Това могат да бъдат признаци на рядко състояние известно като серотонинов синдром, за който се съобщава при комбинираната употреба на антидепресанти.

•     Ако се появят мисли за самонараняване или самоубийство, веднага се свържете с Вашия лекар яли отидете в болнично заведение!

Следните нежелани реакции са често леки и о бичайно отзвучават след няколко дни лечение. Имайте предвид, че някои от изброените по-долу ефекти могат да бъдат и симптоми на Вашето заболяване и поради това може да изчезнат с настъпване на подобрение.

Ако нежеланите реакции Ви безпокоят и продължават повече от няколко дни, обърнете се към Вашия лекар.

Сухотата в устата увеличава риска от кариес. Поради това трябва да миете зъбите си по-често от обичайното.

Много чести нежелани реакции (наблюдават се при повече от 1 на 10 пациента):

Сънливост Безсъние Главоболие Сухота в устата

Чувство на слабост (гадене) ''

Повишено изпотяване

Чести нежелани реакции (наблюдават се при 1 до 10 пациентът

Намален апетит, намаляване на телесното тегло  

Възбуда   

Намалено сексуално желание

Тревожност

Нервност

Обърканост

Ненормални сънища

Тремор

Чувство на изтръпване на кожата и крайниците (пареетезии)

Замаяност

Нарушено внимание

Шум в ушите

Прозяване

Диария

Повръщане

Запек

Сърбеж

Болки в мускулите и ставите

Мъжете могат да изпитват проблеми при еякулация и импотентност Умора

Нечести нежелани реакции (наблюдават се при 1 до 10 пациента на всеки 1000):

Увеличен апетит, повишаване на телесното тегло

Агресия

Деперсонализация

Халюцинации

Мания

Синкоп (краткотраен припадък)

Разширени зеници Ускорен пулс Забавен пулс Уртикария

Косопад, оплешивяване Обрив

Подкожни синини (кръвонасядания)

Светл очу вствител ност Затруднено уриниране Вагинално кървене Подуване на ръцете и краката

Редки нежелани реакции (наблюдават се при 1 до 10 пациента на всеки 10 000):

Понижено съдържание на натрий в организма

Гърчове

Неволеви движения Нарушения във вкуса Кръвоизливи

Хепатит (възпаление на черния дроб)

Висока температура

Някои пациенти са докладвали (неизвестна честота):

Кървене от кожата и лигавиците както и намален брой на тромбоцитите Свръхчувствителност, анафилактични реакции (тежки алергични реакции) Увеличено количество на отделената урина Понижено съдържание на калий в организма Панически пристъп Скърцане със зъби Безпокойство

Мисли и опити за самонараняване или самоубийство

Необичайни мускулни движения или скованост Акатизия (неволни движения на мускулите)

Зрителни смущения

Промени в електрокардиограмата (удължаване на QT- интервала)

Рязко понижаване на кръвното налягане при изправяне Кървене от носа и от стомашно-чревната система Абнормни резултати при функционално изследване на черния дроб Маточно кървене Болезнена ерекция

Отделяне на мляко от гърдите при мъже

Установен е повишен риск от костни счупвания при пациенти, приемащи лекарства от същата група, към която принадлежи и Оропрам.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата ул, „Дамян Груев” № 8 1303 София Тел.: 02 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Оропрам

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

При температура под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Оропрам

Активното вещество е: циталопрамов хидробромид, екв. на циталопрам 20 mg.

Другите съставки са: целулоза, микрокристална, манитол, магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден безводен; хипромелоза; макрогол 6000; оцветител - титанов диоксид (Е171).

Как изглежда Оропрам и какво съдържа опаковката

Бели, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с диаметър 8 mm и делителна черта от всички страни. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

По 10 таблетки в блистер, по 3 блистера в кутия По 14 таблетки в блистер, по 2 блистера в кутия

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул. „Атанас Дуков” № 29 1407 София,

България

Производители

Meda Manufacturing GmbH.

Neurather Ring 1,

51 963 Cologne,

Германия

Бал кан фар м а-Ду п н ица АД, ул. “Самоковско шосе” 3,

2 600 Дупница,

България

Dragenopharm Apotheker POschl GmbH GOllstaBe 1 84529 Tittmoning,

Германия

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД ул. „Атанас Дуков” № 29 1407 София, България Тел. 02 9321 771

Дата на последно одобрение на листовката - април 2013 г.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за ОРОПРАМ 20МГ ТАБЛ. X 30

Web Statistics