Валута: BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ЦЕФТРИАКСОН РОМАСТРУ 2Г ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР Х 1

Този продукт Ви носи 0 бонус точки.
Спечелете още 10 бонус точки като напишете коментар и оцените продукта.
Цена: 0.00лв.
или 0 бонус точки
Няма наличност
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Цефтриаксон Ромастру 2 g прах за инжекционен разтвор
Ceftriaxone Romastru 2 g powder for solution for Injection
Цефтриаксон
Ceftriaxone
 
Прочетете внимателно цялата листовка, препи да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново,
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт,
 
В тази листовка;
1. Какво представлява Цефтриаксон Ромастру и за какво се използва 
2. Преди да приемете Цефтриаксон Ромастру
3. Как да приемате Цефтриаксон Ромастру
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефтриаксон Ромастру
6. Допълнителна информация
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕФТРИАКСОН РОМАСТРУ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Вашето лекарство, Цефтриаксон Ромастру, е антибиотик от групата на цефалоспоришпе,
което се използва за лечение на бактериални инфекции като:
Инфекции на респираторния тракт, включително инфекции на гърлото н носа,пневмония;
Инфекции на ушите
Инфекции на бъбреците и пикочните пътища;
Инфекции на кожата н меките тъкани;
Генитални инфекции, нключктелно гонорея;
- Инфекции в коремната кухина, В тези случаи Цефтриаксон Ромастру трябва да се
прилага в комбинация с друг антибиотик, който да покрива анаеробния спектър от
микроорганизми.
Инфекции на костите и ставите;
Сепсис (инфекция на кръвта);
Бактериален менингит;
Лаймска болест (стадии II н III)
Цефтриаксон Ромастру може да се прилага и по време на хирургически операции, когато е
налице риск от появата и развитието на инфекции, както и за профилактика на постоперативни
инфекции.
В колорекгалната хирургия Цефтриаксон Ромастру трябва да се прилага в комбинация с друг
активен антибакгериален лекарствен продукт, който да покрива анаеробния спектър от
микроорганизми.
При избор на антибиотик лекарят трябва да се ръководи от националните препоръки за 
правилна употреба на антибакгериални лекарствени продукти, 
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЦЕФТРИАКСОН РОМАСТРУ
Не приЬмайге Цефтриаксон Ромастру:
Ако сте свръхчувствител ни към цефалоспори ни.
Пациенти, които са свръхчувствителни към пеницилини могат да бъдат чувствителни и
към цефалоспорини. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако Ви е известно, че сте
чувствителни към цефалоспорини н/или пеницилини.
При новородени деца с жълтеница или с понижено съдържание на албумин в кръвта
(хипоалбуминемня) или с: ацидоза; при новородени деца със състояния на увредено
свързване на билирубуна. Особено внимание се налага при недоносени депа.
Преди интрамускулно приложение на Цефтриаксон Ромастру, трябва да се изясни
дали има причини да не седзползва лидокаин (локален анестетик).
Не използвайте Цефтриаксон Ромастру в комбинация с Лидокаин за интрамускулно
приложение:
По време на бременност и кърмене;
При новородени деца или деца под 2 годишна възраст,
Разтвори на Цефтриаксон Ромастру t съдържащи лидокаин не трябва да ее прилагат;
В случаи на свръхчувствителност към лидокаин;
В случаи на остра сърдел нр недостатъчност н проводни нарушения,
Обърнете специално внимание при употребата на Цефтриаксон Ромастру:
Преди да започнете да приемате това лекарство, информирайте Вашия лекар;
Ако сте свръхчувствителни към пеницилин
Ако бъбреците Ви не функционират добре или сте на хемоднализа, може да се наложи
корекция на дозата.
В случай на едновременно увреждане на бъбречната и чернодробната функция,
плазмените нива на цефтриаксон трябва да се мониторираг периодично. Контрол на
кръвта следва редовно да се провежда и в случай на продължителна употреба на
Цефтриаксон Ромастру
Ако цефтриаксон се предписва на недоносени кърмачета, дозата не може да надвишава
50 mg / kg телесно тегло на ден, тъй като ензимната система на новороденото не е
напълно развита все още. “
В случай на едновременно лечение с аминогпикозиди, двете лекарства трябва да се
прилагат отделно.
Употребата на Цефтриаксон може да предизвика недостиг на витамин К,
Както прн всички широкоспектърни антибиотици, по време на лечението с цефтриаксон
може да се развият инфекции с микроорганизми (бактерии), нечувствителни към
цефтриаксон. Вашият лекар ще слели отблизо по този въпрос и ако е необходимо,
лечението ще бъде коригирано,
Ако почувствате силна болка в горната част на корема, това може да бъде причинено от
възпаление на панкреаса.
Интравенозното прилагане на високи дози (повече от 1 g или еквивалента на 50 mg / kg
телесно тегло) Цефтриаксон Ромастру трябва да се извършва бавно (с
продължителност от 30 минути или повече),
При високи дози Цефтриаксон може да преципитира в жлъчния мехур и да се открие
под формата на „сенки” при ехография. Тези седименти обикновено изчезват след 
завършване на курса на лечение с Цефтриаксон Ромастру.
Псевдомембранозен колит (вид възпаление на дебелото черво) може да се развие по
време на употребата на Цефтриаксон Ромастру. Тежка диария е симптом за това. 
Трябва да съобщите на Вашия лекар, ако възникнат такива симптоми, за да се 
предприеме подходя ща терапия.
Можете да се обърнете към лекар, ако получите сериозна нежелана реакция (виж раздел 4.
Възможни нежелани реакции).
Ако едно от по-горе споменатите предупреждения се отнася за Вас, консултирайте се с Вашия
лекар преди да Ви бъде приложен Цефтриаксон Ромастру.
Употреба на други лекарства 
Уведомете Вашия лекар, ако приемате някой от следните лекарствени продукти, които могат да
взаимодействат с Цефтриаксон:
Други антибиотици. Бактериостатичните антибиотици (антибиотици с инхибнторен
ефект върху размножаването на бактериите), като торамфеникол, могат да намалят
действието на Цефтриаксон Ромастру. Поради това не се препоръчва едновременната
му употреба с бактериостатични антибиотици,
Пробенецид (лекарствен продукт за лечение на подагра). Едновременното приложение
на пробенецид (1-2g / ден) може да повлияе на жлъчната екскреция на цефтриаксон,
 Перорални контрацептиви (противозачатъчни лекарствени продукти). Цефтриаксон
Ромастру може да повлияе неблагоприятно върху ефективността на хормоналните
контрацептиви. Препоръчва се да се предприемат допълнителни нехормоналнн
противозачатъчни мерки по време на неговото приложение и един месец след това.
Лабораторно - диагностични тестове. В редки случаи, лечението с Цефтриаксон
Ромастру може да доведе до фалшиво положителен резултат при теста на Coombs (тест
за определени антитела), както и при теста за определяне на глкжоза в кръвта*
Методите за определяне на глюкоза в урината може също така да дадат фалшиво
положителни резултати.
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали
други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на всяко лекарство.
Няма достатъчно данни за употребата на цефтриаксон по време на бременност, за да могат да
се оценят възможните опасности, Цефтриаксон Ромастру може да се използва по време на
бременност след консултация с лекар. Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна, мислите, че
може да сте бременна или планирате да забременеете.
Малки количества Цефтриаксон Ромастру се намират в кърмата и поради това този
лекарствен продукт следва да се изпол зва с повишено внимание, ако кърмите,
Използвайте Цефтриаксон Ромастру, когато кърмите само след консултация с лекар*
Интрамускулно приложение на Цефтриаксон Ромастру в комбинация е лидокаин е
противопоказано гтрн бременност и кърмене*
Шофиране н работа с машини
Не са известни ефекти върху способността за шофиране и работа с машини. Вое пак трябва да
се вземе под внимание възможността за поява на някои нежелани реакции като замайване,
тежки реакции на свръхчувствителност (анафилактичен шок).
Важна информация за някои от съставките на Цефтриаксон Ромастру
Този лекарствен продукт съдържа 83 mg натрий на 1 g цефтриаксон, Това трябва да се вземе
под внимание при пациенти на диета с контролиран прием на натрий. 
3. КАК ДА  ПРИЕMATE  ЦЕФТРИАКСОН  РОМАСТРУ
Винаги приемайте Цефприаксон Рамастру точно, както Ви е казал Вашият лекар.
Консултирайте се с Вашия лекар tpin фармацевт, ако не сте сигурни за нещо.
Лекарственият продукт се прилага от лекар нлн медицинска сестра.
След разтваряне на лекарствения продукт съгласно изискванията, Цефтриаксон Рамастру
може да се прилага чрез
интравенозна иифузия
венозна болус инжекция
интрамускулна инжекция.
Дозировка
Дозата и начинът на приложение се определят от Вашия лекар в зависимост от тежестта н
мястото на инфекцията, чувствителността на причинителя, Вашата възраст, тегло и от това
дали имате проблеми с бъбреците.
Обичайна дозировка
Възрастни и деца над 12 години с телесно тегло над 50 kg:
Обичайната доза е 1-2 g Цефтриаксон Рамастру, приложена интравенозно еднократно дневно,
В случаи на тежки инфекции или инфекции, причинени от микроорганизми с намалена
чувствителност, максималната препоръчителна доза може да бъде увеличена до 4 g еднократно
дневно
Деца над 3 седмици с телесно тегло под 50 kg:
20-80 mg/kg дневно, разделени между 1-2 дози, приложени интравенозно.
Схемата за дозиране за възрастни и деца над 12-годишна възраст се повтаря за деца и юноши с
телесно тегло над 50 kg.
Новородени (0-14 дни):
20-50 mg/kg/еднократно дневно.
При новородени с менингит:
50 mg/kg/днеано,
Еднократна доза от 250 mg чрез интрамускулна инжекция се препоръчва за профилактика и
лечение на неусложнена гонорея.
Пациенти в напреднала възраст
Препоръчваните дози при пациенти в напреднала възраст са както тези при възрастни, без да е
необходима корекция.
Специални препоръки при дозиране
Менингит
При възрастни н деца над 12-годишна възраст н деца с телесно тегло > 50 kg лечението започва
с еднократна доза от 100 mg/kg/дневно, като не надхвърля максималната доза от 4 g/дневно.
Вашият лекар може да коригира дозата след това,
При новородени (0 - 14 дни) дневната доза не трябва да надвишава 50 mg/kg.
Продължителността на лечението зависи от това как прогресира болестта (период от една до
две седмици са достатъчни),
При деца над 3 седмици с телесно тегло под 50 kg се препоръчва доза 50 - 100 mg/kg веднъж
дневно, но не повече от 2 g за период от минимум две седмици.
Гонорея
Обичайната доза е 250 mg чрез интрамускулна инжекция еднократно.
Периоператиана профилактика
Възрастни пациенти:
Еднократна доза от 1 -2 g,
Деца (над 3 седмици с телесно тегло под 50 kg):
20-80 mg/kg еднократна интравенозна доза
За периоперативна профилактика, Цефтриаксон Ромастру трябва да се прилага като
еднократна доза приблизително 1 час преди хирургичната манипулация.
Дози до 4 g могат да бъдат необходими при сериозни жнвотозастрашаващи инфекции.
Лаймска болест
Възрастни и деца над 12 годишна възраст:
Цефтриаксон Ромастру 2 g еднократно дневно в продължение на 14 дни;
Деца до 12-годишна възраст:
50-100 mg/kg интравенозно еднократно дневно до 2 g дневно в продължение на 14 дни.
Чернодробна недостатъчност
При болни с увредена чернодробна функция не е необходимо коригиране на дозата, ако
бъбречната функция е нормална.
Бъбречна недостатъчност
При болни с увредена бъбречна функция не е необходимо коригиране на дозата, ако
чернодробната функция е нормална. Само в случаи на напреднала бъбречна недостатъчност
дневната доза не трябва да надвишава 2 g дневно при възрастни пациенти. Няма
препоръчителна доза за деца под 12 годишна възраст с бъбречна недостатъчност.
Бъбречна и чернодробна недостатъчност
В случаи на едновременно наличие на тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност е
необходимо контролиране на плазмената концентрация на Цефтриаксон през определени
интервали
Хемодиализа и перитонеална диализа
Елиминирането на Цефтриаксон е строго индивидуално при различните пациенти* Ето защо
плазмените нива на антибиотика трябва да се мониторират периодично н, ако е необходимо,
дозата може да бъде коригирана,
Инжекционният разтвор на Цефтриаксон Ромастру трябва да бъде инспектиран визуално
преди употреба.
Само бистър разтвор без видими частици може да се използва. Разтвореният лекарствен
продукт е предназначен само за еднократна употреба.
Продължителност на лечението
Продължителността на лечението зависи от тежестта на заболяването и следва препоръките на
лекаря. Лечението трябва да продължи 48 до 72 часа след като треската е отминала, дори ако
симптомите на инфекцията са вече изчезнали. 
Ако сте приели повече от необходимата доза Цефтриаксон Ромастру
Ако подозирате, че Ви е приложена по-висока доза Цефтриаксон Ромастру, свържете се с
Вашия лекар или фармацевт. В зависимост от симптомите, които могат да възникнат в резултат
от предозиране, ще бъдете информиран какво да правите. Симптомите на предозиране могат да
бъдат: конвулсии (припадъци, оня ни мускулни контракции) и / или симптоми от страна на
стомашно-чревния тракт.
Ако сте пропуснали поредната доза Цефтриаксон Ромастру
Ако сте пропуснали поредната доза Цефтриаксон Ромастру, следвайте нормалния график,
препоръчан от Вашия лекар. Не трябва да се прилага двойна доза, за да компенсирате
пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на Цефтриаксон Ромастру
Ако лечението внезапно спре, ако често забравяме една доза, или курса на лечение не е
завършил (вж. също ” Продължителност на лечението"), бактериите, които причиняват
инфекцията може да започнат да се размножават отново, както и симптомите да се появят
отново.
Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако е необходимо да се спре прилагането на
този антибиотик (например поради тежка свръхчувствителност или тежка диария),
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Цефтриаксон Ромастру може да предизвика нежелани реакции,
въпреки че не всеки ги получава. Честотата на нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат
класифицирани, както следва:
Чести: засягат от  1 до 10 пациенти на 100
Нечести: появяват се при повече от 1 на 1000 и по-малко от 1 на 100 пациенти
Редки: появяват се при повече от I на 10,000 и по-малко от I на 1,000 пациенти
Нарушения на кръвта и лимфната система
Редки: промени в броя на кръвните клетки и в състава на кръвта:
увеличение на някои бели кръвни клетки (еозннофилня),
кръвни нарушения (липса натромбоцитн), свързани със синини и склонност към
кървене (тромбоцнтопения),
- кръвни нарушеннй (липса на бели кръвни клетки), свързани с повишена
чувствителност към инфекции (leukopaenia),
- нарушения на кръвта (недостиг на някои бели кръвни клетки), свързани с
повишена чувствителност към инфекции (гранулоцитопення).
Кръвта на пациенти, лекувани с цефтриаксон за дълъг период от време трябва да се
монитори ра редовно.
Много редки: много сериозни нарушения на кръвта (недостиг на бели кръвни клетки),.
Симптомите са свързани с внезапна поява на висока температура, силна болка в
гърлото и язви в устата (агранулонитоза), анемия.
Стомашно-чревни нарушения
Нечести: инфекция на езика и устната кухина, стомаха и червата (разстройство на вкуса,
коремни болки, повръщане, метеорнзъм, метаболитки нарушения, възпаление
на червата). Тези симптоми са обратими и изчезват по време на приложението
на цефтриаксон или след прекратяване на лечението.
Редки: определен вид тежко чревно възпаление (псевдомембранцзен колит).
Симптомите включват продължителна диария. Незабавно предупредете
Вашия лекар.
Нарушения на бъбречната функция
Нечести: намел ено отделяне на ури на
Редки: утайка в бъбреците, обикновено при деца над 3 годишна възраст, които са били
лекувани с висока доза цефтриаксон (повече от 80 mg/kg телесно тегло на ден).
Тези симптоми са преходни и ще изчезнат след преустановяване на лечението.
Нарушения на ендокринната система
Редки: случай на възпаление на задетомашната жлеза.
Общи нарушения н ефекти на мястото на прилагане
Чести: локални реакции на мястото на инжектиране (болка, втвърдяване и възпаление
на стената на съда). Други ефекти, като гадене и чувство за горещина могат да
бъдат предотвратени чрез бавно инжектиране на лекарствения продукт.
Нарушения на имунната система
Чести: кожни реакции, като например червени петна или бучки и сърбеж са били
докладвани. Ако червени петна се появят веднага след прилагането на
Цефтриаксон Ромастру това е симптом на алергия спрямо цефалоспорин.
Трябва да спрете да използвате цефтриаксон н да предупредите Вашия
лекар
Редки: сериозни състояния на кожата, кожен обрив (еритема мултиформе, синдром на
Stevens-Johnson или синдром на Lyell), олющване на горния слой на кожата
(токсична епцдермална некролиза), Тежки реакции на свръхчувствителност,
свързани с повишена температура, студени тръпки и внезапно понижение на
кръвното налягане. Реакции на свръхчувствителност (шок) обикновено
възникват в рамките на 30 минути от прилагането. Тъй като това е опасно за
живота, трябва незабавно да предупредите Вашия лекар.
Хепатобилнарнн нарушения
Чести : проблеми с жлъчния мехур
Нечести: седименти в жлъчния мехур, повишаване на определени нива на чернодробните
ензими.
Други нежелани лекарствени реакции
Чести: повишена температура, студени тръпки и главоболие могат да се изявят по
време на лечение на Лай мека болест
Нечести: главоболие, виене на свят и гнойна инфекция на репродуктивните органи,
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
5. КАК ДА СЪХРАНЯBATE ЦЕФТРИАКСОН РОМАСТРУ
Съхранявайте на място, недостъпно за дена. 
Не приемайте Цефтриаксон Ромастру след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Негггворен Флакон: Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Да
се съхранява в оригиналната опаковка, вада се предпази от светлина.
Готов разтвор; Прясно приготвеният разтвор запазва ефикасността си в продължение на 6 часа,
катo се съхранява при температура под 25°С или в продължение на 24 часа, ако се съхранява в
хладилник (при температура 2-8°С),
Не използвайте Цефтриаксон Ромастру, ако забележите, че разтворът е мътен.
Цефтриаксон Ромастру е предназначен само за еднократна употреба. Унищожете
неизползвания разтвор.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за битови отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Цефтриаксон Ромастру
Активното вещество е Цефтриаксон натрий (Ceftriaxone sodium). Всеки флакон съдържа
Цефтриаксон натрий еквивалентен на 0,25 g, 0,5 g, 1 g или 2 g цефтриаксон.
Цефтриаксон Ромастру не съдържа помощни вещества.
Как изглежда Цефтриаксон Ромастру и какво съдържа опаковката
Цефтриаксон Ромастру е бял до жълтеникав кристален прах за инжекционен или ннфузионен
разтвор в безцветни стъклени флакони с гумена запушалка, алуминиева обкатка и отчупваща се
капачка.
Цефтриаксон Ромастру прах за инжекционен или инфузионен разтвор се предлага в опаковки,
съдържащи 1 флакон.
Притежател на разрешението за употреба
РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ ЕООД
1404, гр.София, бул "България” № 81,вх.Б, ет,5,офис 13
България
Производител
MILPHARM LIMITED,
Ares Block, Odyssey Business Park,
West End Road,
South Ruislip HA4 6QD,
Обединено Кралство
Дата на последно одобрение на листовката: 
ПОСОЧЕНАТА ПО-ДОЛУ ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:
Несъвместимости с разтворители н ДРУГИ лекарствени ПРОДУКТИ
Разтворите, съдържащи Цефтриаксон Ртастру, не трябва да се смесват или прнбйшгг
към разтвори, които съдържат други разтворители или лекарствени продукти, освен
посочените в раздел „Указания за разтваряне’*, поради възможна химическа
несъвместимост.
По литературни данни, Цефтриаксон е несъвместим с амсакрин, ванкатщин, флуконазол и
аминогликозиди.
Указания за разтваряне
Препоръчва се използването на прясно приготвени разтвори. Готовият разтвор запазва
ефикасността сн в продължение на 6 часа, ако се съхранява при температура под 25°С или в
продължение на 24 часа, ако се съхранява в хладилник (пра температура от 2вС до 8°С).
За интрамускулна инжекция:
Цефтриаксон Ромастру 0,25 g прах за инжекгрюнен разтвор се разтварят в 2 ml разтвор,
съдържаш, 10 mg/ml лндокаин хидрохлорид монохндраг във вода за инжекции, при което се
получава 2,2 mg разтвор с концентрация на активното вещество, еквивалентна на 120,45 mg/ml
цефтриаксон.
Цефтриаксон Ромастру 1 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор се разтваря в 3,5 ml
разтвор, съдържащ 10 mg/ml лндокаин хидрохлорид монохидрат във вода за инжекции, при
което се получава 4,3 ml разтвор с концентрация на активното вещество, еквивалентна на
246,51 mg/ml цефтриаксон.
Този разтвор се прилага дълбоко в глутеалната мускулатура.
Зя ннтра венозна инжекция;
Цефтриаксон Ромастру 0,5 g прах за инжекционен разтвор се разтваря в 5 ml вода за
инжекции, при което се получава 5,4 ml разтвор с концентрация на активното вещество,
еквивалентна на 98,15 mg/ml цефтриаксон,
Цефтриаксон Ромастру 1 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор се разтваря в 10 ml
вода за инжекции, при което се получава 10,8 ml разтвор с концентрация на активното
вещество, еквивалентна на 98,15 mg/ml цефтриаксон.
За ннтра венозна ннфузня: Цефтриаксон Ромастру 1 g прах за инжекционен или инфузионен
разтвор се разтварят в 20 ml (Цефтриаксон Ромастру 2 g прах за инжекционен или инфузионен
разтвор се разтварят в 40 ml)
от следните, несъдържащи калций инфузнонни разтвори:
0,9 % натриев хлорид
0,45 % натриев хлорид + 2,5 % разтвор на глюкоза
5 % разтвор на глюкоза
10 % разтвор на глюкоза
6 % декстран в 5 % разтвор на глюкоза
6 -10 % хцдроксиетил нишесте
вода за инжекции
Цефтриаксон Ромастру е предназначен само за еднократна употреба
Прясно приготвеният разтвор е прозрачен, светложълт на цвят, без видими частици.
Не използвайте Цефтриаксон Ромастру, ако забележите, че разтворът е мътен.
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се унищожат в
съответствие с местните изисквания.
 

Споделете мнението си за ЦЕФТРИАКСОН РОМАСТРУ 2Г ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР Х 1

Web Statistics