Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

НИТРОНАЛ ИНФ.Р-Р. 50МЛ Х 1

Този продукт Ви носи 165 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

НИТРОНАЛ аквас lmg/ml инфузионен разтвор /

NITRONAL aqueous 1 mg/ml solution for infusion

Глицерил тринитрат / (Glyceryl trinitrate)

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар ти фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Нитронал аквас и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Нитронал аквас

3.   Как да приемате Нитронал аквас

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Нитронал аквас

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Нитронал аквас и за какво се използва?

Инфузионен разтвор

Антистенокардно средство-нитропродукт. Лекарствен продукт за лечение на ангина пекторис.

Глицерил тринитрат действа на гладката мускулатура на кръвоносните съдове, разширява периферните вени и артерии, коронарните съдове, намалява работата на сърцето, потребността му от кислород, подобрява коронарното кръвообръщение, снабдяването на сърдечния мускул с кислород.

Прилага се при:

Сърдечна болка, поради циркулаторни нарушения на коронарните (тежка ангина пекторис (гръдна болка) 

Остър инфаркт на миокарда

-     Остра сърдечна недостатъчност при нарушена функция на лява камера

-     Хипертонична криза със сърдечна слабост

-     Контролирано понижаване на кръвното налягане

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Нитронал аквас

Гл и церил тринитрат не трябва да се използва при пациенти с:

-     свръхчувствителност към глицерил тринитрат и други нитро-съединения или друга от съставките на продукта

-     остра циркулаторна недостатъчност (шокови и колапсни състояния) кардиогенен шок, освен ако чрез подходящи мерки е осигурено адекватно високо левокамерно крайно диастолично налягане.

-     токсичен белодробен оток

-     тежка хипотензия (систолично артериално налягане под 90 mm Hg)

-     заболявания, свързани с повишено вътречерепно налягане (повишаване на артериалното налягането до сега е наблюдавано само при високи дози интравенозно приложение на глицерил тринитрат)

-     употреба на фосфодиестеразни инхибитори за лечение на еректилна дисфункция или белодробна артериална хипертензия, поради значително нарастване на хипотензивния ефект на Нитронал аквас. Моля, имайте това предвид, ако имате коронарно сърдечно заболяване или се консултирайте с лекар преди да приемете такива лекарства.. Нитронал аквас не трябва да се прилага дори при пациенти с остра ангина пекторис, ако приемат фосфодиестеразни инхибитори за лечение на еректилна дисфункция или белодробна артериална хипертензия.

Обърнете специално внимание при употребата на Нитронал аквас в случай, че

-     страдате от хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, констриктивен перикардит и перикардна тампонада

-     страдате от ниско налягане на пълнене, напр. при остър инфаркт на миокарда, нарушена функция на лявата камера - трябва да се избягва понижаване на систоличното артериално налягане под 90 mm Hg.

-     страдате от стеснение на аортната и/или митралната клапа

имате склонност към ортостатични нарушения в кръвообращението (рязко спадане на кръвното налягане при изправяне от седнало или легнало положение)

-     страдате от заболявания със увеличено вътречерепно налягане (допълнително увеличаване на налягането е наблюдавано само при високи дози глицерил тринитрат, приложени интравенозно)

-     страдате от тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност

При пациенти с обемен дефицит е необходима адекватна обемозаместващ

преди започване на лечението.

Когато хепарин и Нитронал аквас се използват едновременно, действието на хепарина намалява. Дозата на хепарина трябва да се коригира чрез мониториране параметрите на съсирване на кръвта. След прекратяване приложението на глицерил тринитрат, коагулацията на кръвта може да бъде значително намалена, което може да наложи намаляване на дозата хепарин.

За вливане на Нитронал аквас са подходящи полиетиленовите и политетрафлуоретиленовите системи. Системите от поливинилхлорид водят до значителна загуба на активно вещество, дължаща се на абсорбция.

Други лекарства и Нитронал аквас

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали ти е вьзможно да приемете други лекарства.

Увеличение на понижаващо кръвното налягане действие се наблюдава при едновременен прием на Нитронал аквас и:

-     други съдоразширяващи продукти

-     понижаващи артериалното налягане продукти като бета-блокери, калциеви антагонисти, диуретици, АСЕ инхибитори

-     продукти за лечение на психологични заболявания като депресии, напр. невролептици

алкохол

сапроптерин, агент, използван при лечение на хиперфенилаланинемия Поради риск от изразено намаляване на артериалното налягане, при лечение с Нитронал аквас не трябва да се употребяват допълнително лекарствени продукти- фосфодиестеразни инхибитори за лечение на еректилна дисфункция или белодробна артериална хипертензия.

При едновременна употреба с дихидроерготамин, Нитронал аквас може да доведе до увеличаване нивото на дихидроерготамина и така да се засили повишаващото му кръвното налягане действие.

Когато хепарин и глицерил тринитрат се използват едновременно, действието на хепарина намалява. Дозата на хепарина трябва да се коригира след проследяване на параметрите на коагулация. След прекратяване приложението на глицерил тринитрат може да наложи намаляване на дозата хепарин.

При пациенти, които преди това са лекувани с органични нитрати, напр. изосорбид динитрат, изосорбид-5-мононитрат, може да е необходима по-висока доза глицерил тринитрат, за да се постигне желания ефект.

Моля, имайте тези противопоказания предвид и ако сте използвали такива лекарствени продукти доскоро.

Специални предупреждения:

Този лекарствен продукт съдържа глюкоза 49 mg/1 ml разтвор за инфузия, което отговаря на 0,004 въглехидратни единици. Да се има предвид при пациенти, страдащи от диабет.

Бременност, кърмене и фертилитет

Тъй като достатъчно данни с бременни и кърмещи майки няма, глицерил тринитрат може да се взима само по лекарско предписание и при специални мерки за наблюдение.

Шофиране и работа с машини

Дори когато се използва както е указано, този продукт може да окаже въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.   Това може      да      възникне

особено в началото на лечението, при повишаване      на  дозата, при промяна на

лекарствения продукт или при употребата му в комбинация с алкохол.

3.   Как да приемате Нитронал аквас?

Винаги приемайте това лекарство тонно както Ви е казал Вашият лекарАко не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Интравенозната инфузия на глицирил тринитрат се      провежда  в    болнична

обстановка и при постоянен кардиологичен контрол.

Нитронал аквас може да се прилага неразреден, използвайки подходящи средства за вливане или разреден (т. напр. с физиологичен разтвор, глюкоза 5 %> глюкоза 10 %). При използване на лекарството в комбинация с други инфузионни разтвори, трябва да се съблюдава информацията на производителя за разтвора, който се използва, включително съвместимост, противопоказания, нежелани лекарствени реакции и лекарствени взаимодействия.

Таблица за разреждания

Количество на активното вещество (глицерил тринитрат)           10 mg  20 mg  30 mg  40 mg  50 mg

Нитронал аквас, разтвор      10 ml   20 ml   30 ml   40 ml      50 ml

Нитронал аквас, разтвор Разреждания за инфузионен р-р 1+10

1+20

1+40    10 ml

100 ml 200 m! 400 ml 20 ml 200 ml 400 ml 800 ml   30 ml 300 ml 600 m! 1200 ml     40 ml 400 ml 800 ml 1600 ml      50 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

Готов разтвор      1+10

1+20

1+40    110 ml 210 ml 410 ml 220 ml 420 ml 820 ml 330 ml 630 ml 1230 ml      440 ml 840 ml 1640 ml     550 ml 1050 ml 2050 ml

Таблица за инфузия

Разреждане    1+10    1+20    1+40

Необходимо к-во глицерил тринитрат/час Инфузия

ml/h     Инфузия

ml/h     Инфузия

ml/h

0,50 mg     5.5 10.5     20.5

0.75 mg     8.25     15.75   30.75

1.0 mg 11.0     21.0     41.0

1.25 mg     13.75   26.25   51.25

1.50 mg     16.5     31.5     61.5

2.0 mg 22.0     42.0     82.0

2.50 mg     27.5     52.5     102.5

3.0 mg 33.0     63.0     123.0

3.50 mg     38.5     73.5     143.5

4.0 mg 44.0     84.0     164.0

4.5 mg 49.5     94.5     184.5

5.0 mg 55.0     105.0   205.0

5.5 mg 60.5     115.5   225.5

6.0 mg 66.0     126.0   246.0

7.0 mg 77.0     147.0   287.0

8.0 mg 88.0     168.0   328.0

9.0 mg 99.0     189.0   369.0

10.0 mg     110.0   210.0  

В зависимост от клиничния статус, хемодинамиката и ECG, лечението може да продължи до 3 дни или по-дълго.

Ако друго не е предписано, обичайната дозировка е както следва:

При клинична употреба се започва с доза от 0,5-1,0 mg глицерил тринитрат на час, като дозата се определя според индивидуалните нужди на пациента; по правило максималната доза глицерил тринитрат е 8 mg на час, рядко 10 mg на час.

При остър миокаоден инфаркт би трябвало да се предприеме, колкото се може по- рано, продължителна интравенозна инфузия. Ако систоличното налягане надвишава 100 mm Hg, може да се вливат по 2-8 mg на час (33-133 pg за минута), по изключение до 10 mg на час (166 pg на минута), докато отзвучат симптомите на ангина пекторис.

При остра левокамерна сърдечна недостатъчност (белодробен оток): 2-8 mg на час (33-133 pg на минута) в продължение на 1-2 дни.

При тежка ангина пекторис пациентът трябва да бъде приет в интензивно отделение и лекуван с доза от 2 до 8 mg на час (33-133 pg на минута).

При хипертонични кризи със сърдечна недостатъчност, инфузия с доза от 2-8 mg на час (средно 5 mg на час), при продължителен контрол на артериалното налягане и сърдечната честота.

За контролирана хипотензия. в зависимост от анестезията и желаното понижение на кръвното налягане, 2-10 pg/kg/min под ЕКГ контрол и инвазивен контрол на кръвното налягане.

При пациенти с нарушена чернодробна и бъбречна функция, дозата трябва редуцира според тежестта на увреждането.

За де се избегне намаляване или загуба на активност, най-ниската клинично ефективна доза трябва да бъде предпочетена и да бъдат отчетен прием на други вазодилататори, при наличие на такъв.

Както всички парентерални лекарствени продукти, интравенозните смеси трябва да бъдат преглеждани визуално преди употреба за бистрота, фини прахови частици, утайка, промяна на цвета, както и за увреждане на флакона (напр. пукнатини).

Начин и продължителност на употреба:

Лекуващият лекар определя продължителността на лечението, което може да продължи до 3 дни или по-дълго.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нитронал аквас?

Проявите при приемане на по-голямо количество глицерил тринитрат са: понижено артериално налягане, сърцебиене и главоболие, слабост, световъртеж, сънливост, зачервяване на кожата, гадене, повръщане и диария. При високи дози (повече от 20 mg/kg тегло) трябва да се очакват промени в кръвта, посиняване, задух и учестено дишане.

При много високи дози може да се повиши вътречерепното налягане, съпроводено с главоболие, гадене, повръщане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4.   Възможни нежелани реакции

За оценка на честотата на нежеланите лекарствени реакции следните параметри са използвани:

Много чести: (> 1/10)

Чести :      (> 1/100 до < 1/10))

Нечести:   (> 1/1,000 до < 1/100)

Редки: (> 1/10,000 до < 1/1,000)

Много редки: (<_ 1/10,000)

В началото на лечението много често може да се появи провокирано от нитрати главоболие, но то обикновено отзвучава при продължаване на употребата.

Може да настъпи зависимо от дозата спадане на артериалното налягане и увеличаване на сърдечната честота. В случай на по-изразено спадане на артериалното налягане, инфузията трябва да бъде преустановена. Ако не последва спонтанно възстановяване на артериалното налягане, трябва да бъдат предприети мерки, свързани със сърдечно-съдовата система, напр. повдигане на кракат възстановяване на обемния дефицит.

Не често може да възникнат

-     гадене, повръщане, преходно зачервяване на лицето и алергични кожни реакции.

-     много голям спад на артериалното налягане, със засилване на симптомите на angina pectoris

-     състояния на колапс, понякога с брадикардия и синкоп (внезапна загуба на съзнание).

Много рядко може да се наблюдава ексфолиативен дерматит (възпалително кожно заболяване).

Забележка:

По време на инфузията с Нитронал аквас може да се появи преходна хипоксемия (намаляване на кислородните нива в артериалната кръв) вследствие на относително преразпределение на кръвния поток в белите дробове, с намалена честота и дълбочина на вдишване. При пациенти с коронарни сърдечни заболявания това може да доведе и до исхемия.

Описани са развитие на толерантност (загуба на ефект) и поява на кръстосана толерантност към други нитро съединения (отслабване на ефекта след лечение с други нитро съединения). С цел да се избегне загуба на ефект високите продължителни дози трябва да се избягват.

Какво трябва да предприемете, ако се проявят нежелани лекарствени реакции? Моля, в случаи на нежелани лекарствени реакции, информирайте Вашия лекар, който ще прецени състоянието Ви и мерките, които трябва да се предприемат. Прекратете приложението на Нитронал аквас, ако забележите признаци на свръхчувствителност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.:+359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Нитронал аквас

Да се съхранява при температура под 25° С.

Да не се замразява.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Срок на годност:

Нитронал аквас, опакован за продажба, има срок на годност 2 години за флакона и 3 години за ампулите.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката! Срок на годност след разтваряне

Готовият за употреба разтвор има трайност 48 часа (ако е разреден с физиологичен разтвор или разтвор на глюкоза 5 % или други разтвори).

Остатъчното количество след употреба да се изхвърля.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нитронал аквас

Актиено вещество:

1 ml разтвор за инфузия съдържа:

Глицерил тринитрат (Glyceryl trinitrate) 1,0 mg

Помощни вещества: глюкоза монохидрат, хлороводород на киселина 10 % (за корекция на pH ), вода за инжекции.

Как изглежда Нитронал аквас и какво съдържа опаковката Инфузионен разтвор 10 ампули х 5 ml 10 ампули х 10 ml 10 ампули х 25 ml 1 флакон от 50 ml

Притежател на разрешението за употреба и производител:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG Kieler Strasse 11 25551 Hohenlockstedt Г ермания

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Октомври 2015

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за НИТРОНАЛ ИНФ.Р-Р. 50МЛ Х 1

Web Statistics