Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

НИСТАТИН УНГВ 15ГР

Нистатин е антибиотик, съдържащ микозамин. Спира развитието на гъбичките и в някои случаи ги унищожава. Нистатин Актавис се прилага за:

• Лечение на заболявания, предизвикани от дрождеподобни гъби от рода Candida

- орофарингеални кандидози (гъбична инфекция в устата и гърлото);

- езофагеални кандидози (гъбична инфекция на хранопровода);

- гастроинтестинални кандидози (гъбична инфекция на стомаха и червата);.

• Профилактика на кандидомикоза при продължително лечение с антибиотици или имуносупресори, както и при лица с имунен дефицит.

• Като придружаващо лечение при вагинална (влагалищна) или кожна кандидоза с оглед да се предотврати разпространението на процеса към стомашночревния тракт.

Този продукт Ви носи 29 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Нистатин Актавис 100 000 IU/g маз /

Nystatin Actavis 100 000 IU/g ointment

нистатин (nystatin)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Oil

-     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:   [ ИЗПЬЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

1.   Какво представлява Нистатин Актавис и за какво се и!щ{^ - приложение 2

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Нистатин

ft„, ТГоГЖ

Разрешение Nt          

3.   Как да използвате Нистатин Актавис

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Нистатин Актавис

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информацйя

' Оаобренив №     /,

1.   Какво представлява Нистатин Актавис и за какво се използва

Нистатин Актавис е противогъбичен антибиотик за прилагане върху кожата. Спира развитието на гъбичките и в някои случаи ги унищожава.

Нистатин Актавис се прилага за локално лечение на инфекции на кожата и полулигавиците, причинени от гъбички, наречени кандиди като:

•     Ангуларен хейлит (сцепване на устните ъгли);

•     Ерозии в междупръстните гънки на ръцете;

•     Кандида периониксис (гъбична инфекция около ноктите);

•     Кандидозни баланити и вулвити (гъбични инфекции на външните полови органи при

мъже и жени);

•     Дерматит от пелени при кърмачета;

•     Гъбични инфекции при продължително лечение с антибиотици или при потискане на имунитета.

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате Нистатин Актавис Не използвайте Нистатин Актавис

• ако сте алергични към нистатин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).  

Предупреждения н предпазни мерки   

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Нистатин Акгавф.

Наличието на парахидроксибензоати (помощни вещества в състава на продукта)

причина за развитие на контактен дерматит (възпаление на кожата) и уртикария.

При прояви на свръхчувствителност - засилване на сърбежа, зачервяването и видимо влошаване на състоянието е необходимо прекратяване на лечението и преразглеждане. на лечебните схеми.

Лекарственият продукт е предназначен само за външно приложение.

Не се поставят оклузивни превръзки.

При нанасяне да не се допуска попадане в очите директно или от замърсени с препарата ръце. Други лекарства и Нистатин Актавис

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не се наблюдават лекарствени взаимодействия.

Нистатин Актавис с храна и напитки

Продуктът е за употреба върху кожата.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Тъй като няма системна резорбция, Нистатин Актавис маз може да се прилага по време на бременността и кърменето.

Шофиране и работа с машини

Нистатин Актавис не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Нистатин Актавис съдържа парабени

Продуктът съдържа метил и пропил парахидроксибензоат като помощни вещества в състава си. Те причиняват контактен дерматит (забавен тип алергична реакция), по-рядко реакции от бърз тип като уртикария и задруднено дишане или хрипгене.

3.   Как да използвате Нистатин Актавис

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Нистатин Актавис маз се прилага върху кожата два или четири пъти дневно. На намазване подлежат участъците с възпалена кожа, но също така и околната зона от 5-10 mm, която изглежда видимо здрава. Лечението трябва да продължи най-малко 2-3 дни след изчезване на клиничните симптоми.

Мазта като лекарствена форма се предпочита при изразена сухота на кожата.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Нистатин Актавис

Няма данни за предозиране с продукта и прояви на токсичност.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции     

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции,

Нистатин Актавис маз се понася много добре. В медицинската литература са

случаи на тежки кожни реакции (екзантемоидна пустулоза, еритема мултиформе след сенсибилизация с перорален нистатин). Съществува публикация, в която се обсъжда...

алергичните реакции към нистатин са редки, но при прилагане върху възпалена кожа е вероятна системна резорбция и възможна сенсибилизация.

Няма данни за нежелани лекарствени реакции от продукта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Нистатив Актавис

Да се съхранява под 25°С.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката ~ 3 месеца при съхранение под 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се замразява.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нистатин Актавис

Активното вещество е нистатин. 1 g маз съдържа 100 000IU нистатин.

Другите съставки са: парафин, течен; цетостеарилов алкохол; метил парахидроксибензоат; пропил парахидроксибензоат; парафин, твърд; парафин, бял мек (бял вазелин)

Как изглежда Нистатин Актавис н какво съдържа опаковката

Маз с еднородна консистенция, цвят - жълт.

Нистатин Актавис 100 000 IU/g маз, 15g в алуминиеви туби, лакирани, затворени с пластмасова капачка на винт.

1 (една) туба, заедно с листовка в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД ул. ”Атанас Дуков” № 29 1407 София, България

Производител

Балканфарма-Разград АД бул.”Априлско въстание" №68 7200 Разград, България

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2016

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за НИСТАТИН УНГВ 15ГР

Web Statistics