Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

МИКОСИСТ 150МГ КАПС. Х 4

Микосист съдържа активната съставка флуконазол и е показан при криптококоза, при пациенти със СПИН или някои кандидозни инфекции при злокачествени заболявания, генитална кандидоза, кандидоза на лигавиците, за профилактика на гъбични инфекции при имумокомпрометирани пациенти.

Този продукт Ви носи 363 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

                                        МИКОСИСТ КАПС 150МГ / Mycocaps 150 mg

Ако имате въпроси,моля обърнете се към вашия лекуващ лекар,или потърсете вашия фармацевт.Лекарството е предписано на вас,за това не е препоръчително да се приема от други пациенти.,защото може да им окаже неблагоприятен ефект и да им навреди.Ако някоя нежелана реакция на лекарството стане сериозно,или се появя други,неописани в листовката,незабавно се обърнете към фармацевта и лекаря си.

Състав: Всяка капсула съдържа 150.0 mg fluconazole.

Терапевтични показания: Системни гъбични инфекции

Системна кандидоза: кандидемия, дисеминирана кандидоза (инфекции на ендокарда, перитонеума, дихателната система, очите и урогениталния тракт), с изключение на инфекции, причинени от Candida krusei и Candida glabrata. Криптококови инфекции, като инфекции на дихателната система и на кожата (кожа и лигавици), както и криптококов менингит. Профилактика: За профилактика на рецидиви на криптококови инфекции и орофаринггеална кандидоза при пациенти със СПИН. Профилактика на микотични инфекции при пациенти на цитостатична или лъчева терапия.

Фармакодинамика: спира превръщането на ланостерола на гъбичната клетка в мембранен липид ергостерол, в резултат на което се увеличава пропускливостта на клетъчната мембрана и се инхибира растежа и репликацията.

Дозировка и начин на приложение: Дневната доза флуконазол е в съответствие с естеството и тежестта на инфекцията.

Лечението трябва да продължи дотогава, докато клиничната и лабораторната находки показват отстраняване на патогенния причинител.

(Изключение е острата вагинална кандидоза, тъй като обикновено може да бъде излекувана с еднократна доза от 150 mg). Възрастни: Кандидемия, дисеминирана кандидоза и други инвазивни Candida инфекции обикновено се лекуват с 400 mg през првия ден и 200-400 mg дневна доза през следващите дни. Продължителността на терапията е в зависимост от подобрението в състоянието на пациента.

За профилактика на рецидиви от криптококов менингит при пациенти със СПИН се прилага дневна доза от 200 mg с продължителност, каквато е необходима след основното лечение.

При орофарингеална кандидоза обичайната дневна доза е 50-100 mg в продължение на 7-14 дни. Пациентите с тежко увредена имунна системма могат да бъдат лекувани за по-дълъг период. При атрофична кандидоза на устната кухина обичайната дневна доза е 50 mg в продължение на 14 дни, съпроводена с локално антисептично лечение.

Деца: Както за аналогичните инфекции при взрастни, дозировката и продължителността на лечение трябва да се определят индивидуално, въз основа на клиничния и микологичния отговор. Флуконазол обикновено се прилага като еднократна дневна доза. При лечение на деца не трябва да се превишава максималната дневна доза за възрастни. Кандидоза на лигавиците: Препоръчваната дозировка е 6 mg/кg телесно тегло през първия ден, след което по 3 mg/кg телесно тегло веднъж дневно.Системни Candida или криптококови инфекции: Препоръчваната дозировка е 6-12 mg/кg телесно тегло през първия ден, в зависимост от тежестта на заболяването. За профилактика: При имунокомпрометтирани деца (в зависимост от тежестта на неутропенията) се препоръчва доза от 3-12 mg/кg телесно тегло дневно. При деца с увредена бъбречна функция дневната доза трябва да бъде намалена в съответствие с дадените указания за възрастни. Деца на възраст под 4 седмици: През първите 2 седмици от живота се използва сщата доза, както при по-големи деца, но приложена на всеки 3 дни, т.е. на всеки 72 часа, тъй като новородените елиминират по-бавно флуконазола. През третата и четвъртата седмица от живота се прилага същата доза, но на всеки втори ден, т.е. на всеки 48 часа. Старческа възраст:. При увредена бъбречна функция (креатининов клирънс под 50 ml/min) се налага намаление на дозата.

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към флуконазол или други азолови производни. Едновременното приложение с терфенадин е противопоказано при пациенти, приемащи флуконазол в дози от 400 mg или по-високи в продължение на няколко дни, установено въз основа на резултати от изследване на взаимодействията с многократно дозиране. Едновременното приложение с цизаприд е противопоказано при пациенти, приемащи флуконазол

Лекарствени и други взаимодействия: Орални антикоагуланти от кумаринов тип-Протромбиновото време може да се удължи (до 12% според измерванията), поради което при пациенти на орална антикоагулантна терапия трябва да се наблюдава протромбиновото време. Орални антидиабетни средства от сулфанилуреен тип - Флуконазол и орални сулфанилурейни продукти могат да се прилагат едновременно при диабетно болни, но трябва да се има предвид възможността за хипогликемичен епизод. Хидрохлоротиазид - При здрави доброволци хидрохлоротиазид повишава с 40% плазмената концентрация на флуконазол. Фенитоин - Плазменото ниво на фенитоин се увеличава значително при едновременно приложение с флуконазол. Рифампицин - Ако флуконазол се прилага при пациенти на продължително лечение с рифампицин, се наблюдава намаление с 25% на площта под абсорбционната фаза на кривата \"време-плазмени концентрации\" на флуконазола, а времето на полуживот се намалява с 20%. Рифабутин - Едновременното приложение на флуконазол и рифабутин води до повишаване на серумните нива на рифабутин. Съществуват също лекарствени взаимодействия с Циклоспорин, Теофилин, Орални контрацептиви , Терфенадин,

Зидовудин, Бензодиазепини (с краткотрайно действие), Цизаприд, Такролимус.

Бременност и кърмене: Няма подходящи или добре контролирани клинични проучвания при бременни жени. Въпреки това, бременни жени не трябва да бъдат лекувани с флуконазол, освен в случай на животозастрашаваща тежка гъбична инфекция, ако потенциалната полза оправдава възможния риск за плода. Продуктът е противопоказан през периода на кърмене.

Споделете мнението си за МИКОСИСТ 150МГ КАПС. Х 4

Web Statistics