Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

МЕТОПРОЛОЛ 200МГ СТАДА ТАБЛ. Х 50

Metoprolol Stada® 200 retard, modified release tablets

Метопролол Стада ® 200 ретард, таблетки c изменено

освобождаване


Активно вещество: Metoprolol tartrate

Състав:

Всяка таблетка с изменено освобождаване съдър; Активно вещество: metoprolol tartrate, 200 mg;

Помощни вещества: ammoniomethacrylate copolymer, lactose monohydrate, macrogol 4000, magnesium stearate, maize starch, methylhydroxypropylcellulose, colloidal anhydrous silica, talc, dyestuff Е 171.

Фармакологична група и опаковка:

Оригинална опаковка с 50 таблетки с изменено освобождаване Оригинална опаковка със 100 таблетки с изменено освобождаване

Лекарство, блокиращо бета-рецепторите (бетаблокер)


Показания:

- високо артериално налягане

- заболяване на коронарните артерии

- хиперкинетичен сърдечен синдром

- тахиаритмии

- интензивно или продължително лечение след инфаркт на миокарда (предпазване от повторен инфаркт)

- профилактично при мигрена


Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Metoprolol Stada 200 retard? Metoprolol Stada 200 retard не трябва да се употребява при:

- втора или трета степен АВ-блок,

- синусов синдром,

- смущения в синуатриалното провеждане на сърдечните импулси (СА-блок),

- шок,

- явна миокардна недостатъчност,

- брадикардия (пулс под 50 удара в минута преди лечението),

- хипотония (систолично кръвно налягане по-ниско от 90 мм живачен стълб),

- повишена киселинност на кръвта (ацидоза),

- напреднали форми на смущения в периферната артериална циркулация,

- бронхиална хиперактивност (напр. бронхиална астма),

- еновременно лечение с МАО-инхибитори (с изключение на МАО-р-инхибитори),

- доказана свърхчувствителност към Metoprolol Stada 200 retard или други бетаблокери.

Интравенозно приложение на калциеви антагонисти от верапамилов или дилтиаземов тип или други антиаритмици (като дизопирамид) са противопоказани при пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 200 retard (освен при условия на специално наблюдение).


Кога трябва да употребявате Metoprolol Stada 200 retard само след консултация с Вашия лекар?

При изброените по-долу състояния Metoprolol Stada 200 retard трябва да се прилага само с особено внимание. Обсъдете с Вашия лекар също така ако сте изпадали в някое от тези състояния преди.Metoprolol Stada 200 retard трябва да се прилага с повишено внимание при:

пациенти с първа степен АВ-блок,

- диабетици със силно подчертана нестабилност на концентрациите на кръвната захар (поради риск от тежки хипогликемични кризи),

- пациенти, подложени на строга диета за дълги периоди от време и такива, подложени на тежки физически натоварвания (поради риск от тежки хипогликемични кризи),

- пациенти с феохромоцитома (хормон-секретиращи тумори на медуларната част на надбъбречната жлеза), Metoprolol Stada 200 retard при тези случаи може да се използва само след предварително лечение с алфа-блокери,

- пациенти с нарушена функция на черния дроб.

При пациенти с наследствена обремененост или вече проявен псориазис бетаблокери се предписват само след внимателна преценка на очакваната полза спрямо потенциални рискове.Бетаблокерите могат да засилят податливостта към алергени и тежестта на анафилактичните реакции. Поради това те трябва да се използват само ако са крайно необходими при пациенти с предразположение към тежки реакции на свръхчувствителност и такива, приемащи специфични антиалергични лекарства (поради риск от прекомерни анафилактични реакции).


Какво трябва да знаете ако сте бременна или кърмачка?

Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде прилаган по време на бременността (особено през първите 3 месеца) само при стриктна индикация и при строга преценка на очакваната полза спрямо потенциални рискове.

Има доказателства, които навеждат на мисълта, че метопролол намалява плацентарната перфузия и поради това може да наруши растежа на плода. Употребата на други бетаблокери е била свързана със спонтанен аборт, преждевременно раждане и интраматочна смърт на плода. Лечението с метопролол трябва да се прекрати 48-72 часа преди предполагаемата дата на раждане, защото лекарството може да предизвика брадикардия, хипотония и хипогликемия при новороденото. Ако това не е възможно, новороденото бебе трябва да се наблюдава внимателно през първите 48-72 часа след раждането.Метопрололът се екскретира в майчиното мляко в нива, подобни на серумните нива на майката. Кърмачетата трябва да бъдат наблюдавани за признаци на бета-блокада. Количеството на метопролол, поето с кърмата може да бъде намалено чрез кърмене само след 3-4 часа след приемане на това лекарство.


Предпазни мерки при употреба:

В случай на тежко нарушение на чернодробната функция елиминирането на Metoprolol Stada 200 retard е забавено и поради това дозата трябва да бъде намалена.Тъй като предупредителните сигнали за намалена концентарция на кръвната захар могат да бъдат маскирани, необходимо е редовно определяне на кръвната захар.

При носене на контактни лещи трябва да се има предвид намаляването на слъзната течност.При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност в отделни случаи е било съобщено за влошаване на бъбречната функция по време на лечение с бетаблокери. Поради това лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде придружено с внимателно следене на бъбречната функция.

Прекъсването или промяната на лечението се допуска само по лекарски съвет. Ако лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде прекъснато или спряно след продължителна употреба, това трябва да стане бавно, защото внезапното спиране може да доведе до сърдечна исхемия с провокиране на ангина пекторис (гръдна жаба), инфаркт на миокарда или повишаване на кръвното налягане.


Какво трябва да имате предвид при шофиране, работа с машини или работа върху нестабилни площадки?

Пациенти, употребяващи това лекарство трябва да бъдат под постоянен медицински надзор. Индивидуално различни реакции могат да променят вниманието до такава степен, че да се наруши способността за активно участие в пътния трафик, за работа с машини или за работа върху нестабилни площадки. Това важи в засилена степен в началото на лечението, при увеличение на дозата или рязка промяна на лечението, както и при едновременна употреба на алкохол.


Лекарствени взаимодействия:

Кои лекарства възпрепятстват действието на Metoprolol Stada 200 retard или обратно?При едновременно приемане на Metoprolol Stada 200 retard с инсулин или орални антидиабетни средства, ефектът на последните може да се усили, като се маскират или размиват симптомите на намалената концентрация на кръвната захар (хипогликемия), учестения пулс (тахикардия) и особено тремора. От това следва необходимостта от редовен контрол на нивото на кръвната захар. Едновременната употреба на Metoprolol Stada 200 retard и трициклични антидепресанти, барбитурати, фенотиазини, глицерилтринитрат, диуретици, вазодилататори и други антихипертензивни лекарства може да предизвика силно спадане на кръвното налягане.

Едновременно приемане на Metoprolol Stada 200 retard с калциеви антагонисти от рода на нифедипина може да предизвика бързо спадане на кръвното налягане и в изолирани случаи - развиване на сърдечна недостатъчност.Кардиодепресивното действие на Metoprolol Stada 200 retard и това на антиаритмичните лекарства могат да се насложат.

Пациенти, приемащи едновременно Metoprolol Stada 200 retard и калциеви антагонисти от типа на верапамила или дилтиацема или други атниаритмични средства (като дизопирамид) трябва да бъдат внимателно наблюдавани, защото съществува риск от хипотония, брадикардия или други нарушения на сърдечния ритъм.


Забележка:

Интравенозното лечение с калциеви антагонисти от типа на верапамила или дилтиацема и други интравенозни атниаритмични средства (като дизопирамид) е противопоказано при пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 200 retard (освен при режим на интензивна грижа).

Едновременното приложение на Metoprolol Stada 200 retard и сърдечни гликозиди, резерпин, алфа-метилдопа, клонидин, гуанфацин или клонидин може да предизвика силно намаляване на сърдечния ритъм или до забавяне на провеждането на сърдечните импулси.

Вензапното прекъсване на употребата на клонидина при едновременно лечение с Metoprolol Stada 200 retard може да доведе до прекомерно повишаване на кръвното налягане. Поради това, когато клонидинът е бил приеман едновременно с Metoprolol Stada 200 retard, не трябва да се прекъсва докато приемът на метопролол не е бил преустановен няколко дни преди това. Едва след това клонидинът мое да бъде постепенно намаляван до спирането му (виж информацията за предписване на клонидин).Едновременната употреба на Metoprolol Stada 200 retard с норадреналин, адреналин или други симпатомиметици (напр. влизащи в състава на препарати против кашлица, капки за нос или за очи), може да предизвика значително увеличаване на кръвното налягане. Пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 200 retard могат да реагират по-слабо на дозата на адреналин, използвана обикновено за лечение на алергични реакции. МАО-инхибитори не трябва да се използват едновременно с Metoprolol Stada 200 retard поради риск от прекомерно увеличение на кръвното налягане.Индометацинът и рифампицинът могат да намалят антихипертензивния ефект на Metoprolol Stada 200 retard.

Циметидинът може да повиши плазмената концентрация на Metoprolol Stada 200 retard. Метопрололът може да намали екскрецията на други медикаменти (напр. лидокаин). Едновременната употреба на Metoprolol Stada 200 retard и наркотици/аналгетици може да предизвика силно понижаване на кръвното налягане. Отрицателните инотропни ефекти на тези лекарства могат да се насложат.Нервномускулната блокада с периферни мускулни релаксанти (напр. сукцинилхолин халид, тубокурарин) може да бъде засилена от потискането на бета-рецепторите от Metoprolol Stada 200 retard.

Ако Metoprolol Stada 200 retard не може да бъде спрян пред процедури, изискващи обща анестезия или преди употребата на периферни мускулни релаксанти, анастезиологьт трябва да бъде информиран за употребата му.

Имайте предвид, че тази информация се отнася и за наскоро използвани лекарства.


Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Инструкциите, дадени по-долу се прилагат ако лекарят не Ви е предписал друго. Моля, спазвайте ги за ефективно и безопасно лечение с Metoprolol Stada 200 retard. Колко таблетки Metoprolol Stada 200 retard и колко често трябва да прилагате? Дозировката трябва да се определя индивидуално, главно според резултата от лечението и не трябва да бъде променяна без лекарска препоръка. Ако лекарят не е предписал друго, препоръчва се следната дозировка:

- Хипертония:

1/2 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивалентна на 100 мг метопролол тартарат дневно).

- Заболявания на коронарните артерии:

Уг-Л таблетка Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно или 1/2-1 таблетка с изменено освобождаване веднъж дневно (еквивалентна на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

- Хиперкинетичен сърдечен синдром:

1/2 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивалентна на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

Тахикардни аритмии: 34-1 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивалентна на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

- Продължително лечение след инфаркт на миокарда (предпазване от повторен инфаркт):

Metoprolol Stada 200 retard се използва при пациенти, за които не е противопоказано лечение с бетаблокери. След острата фаза на инфаркт на миокарда пациентите трябва да приемат поддържаща доза от 1/1-1 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивал. на 100-200 мг метопролол тартарат дневно). В случай, че сърдечният ритъм и/или кръвното налягане се намалят толкова,, че се наложи терапевтична интервенция или в случай на други усложнения, лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да спре незабавно.

- Профилактично против мигрена:

14-1 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивал. на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

При пациенти с тежко разстройство на чернодробните функции, елиминирането на Metoprolol Stada 200 retard е забавено и поради това дозировката трябва да се намали.


Как и кога трябва да приемате Metoprolol Stada 200 retard?

Таблетките с изменено освобождаване трябва да се гълтат цели с достатъчно количество вода след хранене.


Как да делите Metoprolol Stada 200 retard?

Поставете таблетката Metoprolol Stada 200 retard върху твърда повърхност с жлеба нагоре. Натиснете с палеца отгоре и таблетката ще се разчупи на две равни парченца.


Колко време трябва да се взема Metoprolol Stada 200 retard?

Продължителността на лечение трябва да бъде определена от лекуващия лекар.


Предозиране и други грешки при приложението:

Какво трябва да направите при евентуално предозиране (съзнателно или неволно) на Metoprolol Stada 200 retard?

В случай на предозиране, моля, уведомете незабавно Вашия лекар. В зависимост от степента предозирането може да предизвика тежка хипотензия, брадикардия до точката на спиране на сърцето, сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок. Други прояви на предозирането могат да включват затруднено дишане, бронхоспазъм, повръщане, замъгляване на съзнанието и в единични случаи - генерализирани припадъци.

В случай на предозиране или силно забавяне на сърдечния ритъм, или хипотензия лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде спряно.


Какво трябва да направите ако сте взели по-малка от предписаната доза или сте пропуснали един прием?

Продължете лечението с Metoprolol Stada 200 retard както Ви е предписано и не вземайте двойна доза при следващия прием.

Какво трябва да направите ако прекъснете или спрете лечението преждевременно?

Лечението с Metoprolol Stada 200 retard може да бъде прекъснато или спряно само по лекарска инструкция. Рязкото спиране може да доведе до сърдечна исхемия с обостряне на ангина пекторис (гръдна жаба), инфаркт на миокарда или повишаване на кръвното налягане.


Нежелани лекарствени реакции:

Особено при започване на лечението е имало единични съобщения за смущения в централната нервна система като умора, световъртеж, депресия, световъртеж обърканост, главоболие, изпотяване, нощни кошмари или необичайно засилена активност на сънуване, смущения в съня или халюцинации. Тези странични реакции са обикновено леки и преходни.

В редки случаи има съобщения за стомашно-чревни симптоми, в това число гадене, повръщане, коремни болки, запек или диария, които също имат преходен характер. Понякога може да настъпи задух при натоварване, а рядко - бронхоспазъм (виж Противопоказания).

Има единични съобщения за парестезии и чувство за изстиване на крайниците, а по-рядко мускулна слабост или мускулни крампи.

Имало е отделни съобщения за усилване на симптомите при пациенти с интермитиращо накуцване или с нарушено периферно кръвообращение (включително пациенти със синдром на Рейно).Имало е рядко съобщения за понижаване на кръвното налягане например при ставане от легнало положение (ортостатична хипотония), понякога със загуба на съзнание, синкоп, палпитация, брадикардия, смущения в атриовентрикуларната проводимост, обостряне на миокардната недостатъчност с периферни отоци и/или диспнея при физическо усилие.

При пациенти с ангина пекторис не може да бъде изключено влошаване на стенокардиите пристъпи, наблюдавано в отделни случаи.

Пациенти с бронхосластична болест (особено тези с обструктивно заболяване на дихателните пътища) могат да получат спиране на дишането, защото това лекарство повишава съпротивлението на дихателните пътища.

Имало е рядко съобщения за сухост в устата, конюктивити или намалена слъзна секреция (да се има предвид при пациенти, носещи контактни лещи) и отделни съобщения за смущения в зрението.Metoprolol Stada 200 retard може да маскира симптомите на тиреотоксикоза. Имало е рядко съобщения за "отключване" на латентен диабет или влошаване на проявен такъв. Пациенти, спазващи абсолютна диета дълъг период от време и тези, подложени на голяма физическо напрежение могат да получат хипогликемия ако употребяват в същото време Metoprolol Stada 200 retard. Предупредителните симптоми на хипогликемията (по-специално тахикардия и тремор) могат да бъдат маскирани. В изолирани случаи е имало съобщения за намалено либидо и импотенция. Имало е също изолирани съобщения за косопад, нарушение на слуха или шум в ушите, напълняване, личностни промени (например емоционална лабилност, краткотрайна загуба на паметта) тромбоцитопения (намаляване броя на тромбоцитите) или левкопения (намаляване броя на белите кръвни телца), алергичен ринит или болест на Пейрони.Имало е в отделни случаи съобщения за алергични кожни реакции (еритема, пруритус, екзантем, светлочувствителност).

Лечението с Metoprolol Stada 200 retard може да бъде свързано с разрив на липидния метаболизъм. Докато общият холестерол обикновено е бил нормален, HDL-холестеролът е бил намален и плазмените триглицериди са били повишени. Продължителната употреба на Metoprolol Stada 200 retard в изолирани случаи е била свързвана с артропатия (засягаща една или няколко стави).Имало е отделни съобщения за покачване на серумните трансаминази (GOT, GPT) или за хепатит.


Този продукт Ви носи 153 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Metoprolol Stada® 200 retard, modified release tablets

Метопролол Стада ® 200 ретард, таблетки c изменено

освобождаване

 

Активно вещество: Metoprolol tartrate

Състав:

Всяка таблетка с изменено освобождаване съдър; Активно вещество: metoprolol tartrate, 200 mg;

Помощни вещества: ammoniomethacrylate copolymer, lactose monohydrate, macrogol 4000, magnesium stearate, maize starch, methylhydroxypropylcellulose, colloidal anhydrous silica, talc, dyestuff Е 171.

Фармакологична група и опаковка:

Оригинална опаковка с 50 таблетки с изменено освобождаване Оригинална опаковка със 100 таблетки с изменено освобождаване

Лекарство, блокиращо бета-рецепторите (бетаблокер)

 

Показания:

- високо артериално налягане

- заболяване на коронарните артерии

- хиперкинетичен сърдечен синдром

- тахиаритмии

- интензивно или продължително лечение след инфаркт на миокарда (предпазване от повторен инфаркт)

- профилактично при мигрена

 

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Metoprolol Stada 200 retard? Metoprolol Stada 200 retard не трябва да се употребява при:

- втора или трета степен АВ-блок,

- синусов синдром,

- смущения в синуатриалното провеждане на сърдечните импулси (СА-блок),

- шок,

- явна миокардна недостатъчност,

- брадикардия (пулс под 50 удара в минута преди лечението),

- хипотония (систолично кръвно налягане по-ниско от 90 мм живачен стълб),

- повишена киселинност на кръвта (ацидоза),

- напреднали форми на смущения в периферната артериална циркулация,

- бронхиална хиперактивност (напр. бронхиална астма),

- еновременно лечение с МАО-инхибитори (с изключение на МАО-р-инхибитори),

- доказана свърхчувствителност към Metoprolol Stada 200 retard или други бетаблокери.

Интравенозно приложение на калциеви антагонисти от верапамилов или дилтиаземов тип или други антиаритмици (като дизопирамид) са противопоказани при пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 200 retard (освен при условия на специално наблюдение).

 

Кога трябва да употребявате Metoprolol Stada 200 retard само след консултация с Вашия лекар?

При изброените по-долу състояния Metoprolol Stada 200 retard трябва да се прилага само с особено внимание. Обсъдете с Вашия лекар също така ако сте изпадали в някое от тези състояния преди.Metoprolol Stada 200 retard трябва да се прилага с повишено внимание при:

пациенти с първа степен АВ-блок,

- диабетици със силно подчертана нестабилност на концентрациите на кръвната захар (поради риск от тежки хипогликемични кризи),

- пациенти, подложени на строга диета за дълги периоди от време и такива, подложени на тежки физически натоварвания (поради риск от тежки хипогликемични кризи),

- пациенти с феохромоцитома (хормон-секретиращи тумори на медуларната част на надбъбречната жлеза), Metoprolol Stada 200 retard при тези случаи може да се използва само след предварително лечение с алфа-блокери,

- пациенти с нарушена функция на черния дроб.

При пациенти с наследствена обремененост или вече проявен псориазис бетаблокери се предписват само след внимателна преценка на очакваната полза спрямо потенциални рискове.Бетаблокерите могат да засилят податливостта към алергени и тежестта на анафилактичните реакции. Поради това те трябва да се използват само ако са крайно необходими при пациенти с предразположение към тежки реакции на свръхчувствителност и такива, приемащи специфични антиалергични лекарства (поради риск от прекомерни анафилактични реакции).

 

Какво трябва да знаете ако сте бременна или кърмачка?

Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде прилаган по време на бременността (особено през първите 3 месеца) само при стриктна индикация и при строга преценка на очакваната полза спрямо потенциални рискове.

Има доказателства, които навеждат на мисълта, че метопролол намалява плацентарната перфузия и поради това може да наруши растежа на плода. Употребата на други бетаблокери е била свързана със спонтанен аборт, преждевременно раждане и интраматочна смърт на плода. Лечението с метопролол трябва да се прекрати 48-72 часа преди предполагаемата дата на раждане, защото лекарството може да предизвика брадикардия, хипотония и хипогликемия при новороденото. Ако това не е възможно, новороденото бебе трябва да се наблюдава внимателно през първите 48-72 часа след раждането.Метопрололът се екскретира в майчиното мляко в нива, подобни на серумните нива на майката. Кърмачетата трябва да бъдат наблюдавани за признаци на бета-блокада. Количеството на метопролол, поето с кърмата може да бъде намалено чрез кърмене само след 3-4 часа след приемане на това лекарство.

 

Предпазни мерки при употреба:

В случай на тежко нарушение на чернодробната функция елиминирането на Metoprolol Stada 200 retard е забавено и поради това дозата трябва да бъде намалена.Тъй като предупредителните сигнали за намалена концентарция на кръвната захар могат да бъдат маскирани, необходимо е редовно определяне на кръвната захар.

При носене на контактни лещи трябва да се има предвид намаляването на слъзната течност.При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност в отделни случаи е било съобщено за влошаване на бъбречната функция по време на лечение с бетаблокери. Поради това лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде придружено с внимателно следене на бъбречната функция.

Прекъсването или промяната на лечението се допуска само по лекарски съвет. Ако лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде прекъснато или спряно след продължителна употреба, това трябва да стане бавно, защото внезапното спиране може да доведе до сърдечна исхемия с провокиране на ангина пекторис (гръдна жаба), инфаркт на миокарда или повишаване на кръвното налягане.

 

Какво трябва да имате предвид при шофиране, работа с машини или работа върху нестабилни площадки?

Пациенти, употребяващи това лекарство трябва да бъдат под постоянен медицински надзор. Индивидуално различни реакции могат да променят вниманието до такава степен, че да се наруши способността за активно участие в пътния трафик, за работа с машини или за работа върху нестабилни площадки. Това важи в засилена степен в началото на лечението, при увеличение на дозата или рязка промяна на лечението, както и при едновременна употреба на алкохол.

 

Лекарствени взаимодействия:

Кои лекарства възпрепятстват действието на Metoprolol Stada 200 retard или обратно?При едновременно приемане на Metoprolol Stada 200 retard с инсулин или орални антидиабетни средства, ефектът на последните може да се усили, като се маскират или размиват симптомите на намалената концентрация на кръвната захар (хипогликемия), учестения пулс (тахикардия) и особено тремора. От това следва необходимостта от редовен контрол на нивото на кръвната захар. Едновременната употреба на Metoprolol Stada 200 retard и трициклични антидепресанти, барбитурати, фенотиазини, глицерилтринитрат, диуретици, вазодилататори и други антихипертензивни лекарства може да предизвика силно спадане на кръвното налягане.

Едновременно приемане на Metoprolol Stada 200 retard с калциеви антагонисти от рода на нифедипина може да предизвика бързо спадане на кръвното налягане и в изолирани случаи - развиване на сърдечна недостатъчност.Кардиодепресивното действие на Metoprolol Stada 200 retard и това на антиаритмичните лекарства могат да се насложат.

Пациенти, приемащи едновременно Metoprolol Stada 200 retard и калциеви антагонисти от типа на верапамила или дилтиацема или други атниаритмични средства (като дизопирамид) трябва да бъдат внимателно наблюдавани, защото съществува риск от хипотония, брадикардия или други нарушения на сърдечния ритъм.

 

Забележка:

Интравенозното лечение с калциеви антагонисти от типа на верапамила или дилтиацема и други интравенозни атниаритмични средства (като дизопирамид) е противопоказано при пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 200 retard (освен при режим на интензивна грижа).

Едновременното приложение на Metoprolol Stada 200 retard и сърдечни гликозиди, резерпин, алфа-метилдопа, клонидин, гуанфацин или клонидин може да предизвика силно намаляване на сърдечния ритъм или до забавяне на провеждането на сърдечните импулси.

Вензапното прекъсване на употребата на клонидина при едновременно лечение с Metoprolol Stada 200 retard може да доведе до прекомерно повишаване на кръвното налягане. Поради това, когато клонидинът е бил приеман едновременно с Metoprolol Stada 200 retard, не трябва да се прекъсва докато приемът на метопролол не е бил преустановен няколко дни преди това. Едва след това клонидинът мое да бъде постепенно намаляван до спирането му (виж информацията за предписване на клонидин).Едновременната употреба на Metoprolol Stada 200 retard с норадреналин, адреналин или други симпатомиметици (напр. влизащи в състава на препарати против кашлица, капки за нос или за очи), може да предизвика значително увеличаване на кръвното налягане. Пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 200 retard могат да реагират по-слабо на дозата на адреналин, използвана обикновено за лечение на алергични реакции. МАО-инхибитори не трябва да се използват едновременно с Metoprolol Stada 200 retard поради риск от прекомерно увеличение на кръвното налягане.Индометацинът и рифампицинът могат да намалят антихипертензивния ефект на Metoprolol Stada 200 retard.

Циметидинът може да повиши плазмената концентрация на Metoprolol Stada 200 retard. Метопрололът може да намали екскрецията на други медикаменти (напр. лидокаин). Едновременната употреба на Metoprolol Stada 200 retard и наркотици/аналгетици може да предизвика силно понижаване на кръвното налягане. Отрицателните инотропни ефекти на тези лекарства могат да се насложат.Нервномускулната блокада с периферни мускулни релаксанти (напр. сукцинилхолин халид, тубокурарин) може да бъде засилена от потискането на бета-рецепторите от Metoprolol Stada 200 retard.

Ако Metoprolol Stada 200 retard не може да бъде спрян пред процедури, изискващи обща анестезия или преди употребата на периферни мускулни релаксанти, анастезиологьт трябва да бъде информиран за употребата му.

Имайте предвид, че тази информация се отнася и за наскоро използвани лекарства.

 

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Инструкциите, дадени по-долу се прилагат ако лекарят не Ви е предписал друго. Моля, спазвайте ги за ефективно и безопасно лечение с Metoprolol Stada 200 retard. Колко таблетки Metoprolol Stada 200 retard и колко често трябва да прилагате? Дозировката трябва да се определя индивидуално, главно според резултата от лечението и не трябва да бъде променяна без лекарска препоръка. Ако лекарят не е предписал друго, препоръчва се следната дозировка:

- Хипертония:

1/2 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивалентна на 100 мг метопролол тартарат дневно).

- Заболявания на коронарните артерии:

Уг-Л таблетка Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно или 1/2-1 таблетка с изменено освобождаване веднъж дневно (еквивалентна на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

- Хиперкинетичен сърдечен синдром:

1/2 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивалентна на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

Тахикардни аритмии: 34-1 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивалентна на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

- Продължително лечение след инфаркт на миокарда (предпазване от повторен инфаркт):

Metoprolol Stada 200 retard се използва при пациенти, за които не е противопоказано лечение с бетаблокери. След острата фаза на инфаркт на миокарда пациентите трябва да приемат поддържаща доза от 1/1-1 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивал. на 100-200 мг метопролол тартарат дневно). В случай, че сърдечният ритъм и/или кръвното налягане се намалят толкова,, че се наложи терапевтична интервенция или в случай на други усложнения, лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да спре незабавно.

- Профилактично против мигрена:

14-1 таблетка с изменено освобождаване Metoprolol Stada 200 retard веднъж дневно (еквивал. на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).

При пациенти с тежко разстройство на чернодробните функции, елиминирането на Metoprolol Stada 200 retard е забавено и поради това дозировката трябва да се намали.

 

Как и кога трябва да приемате Metoprolol Stada 200 retard?

Таблетките с изменено освобождаване трябва да се гълтат цели с достатъчно количество вода след хранене.

 

Как да делите Metoprolol Stada 200 retard?

Поставете таблетката Metoprolol Stada 200 retard върху твърда повърхност с жлеба нагоре. Натиснете с палеца отгоре и таблетката ще се разчупи на две равни парченца.

 

Колко време трябва да се взема Metoprolol Stada 200 retard?

Продължителността на лечение трябва да бъде определена от лекуващия лекар.

 

Предозиране и други грешки при приложението:

Какво трябва да направите при евентуално предозиране (съзнателно или неволно) на Metoprolol Stada 200 retard?

В случай на предозиране, моля, уведомете незабавно Вашия лекар. В зависимост от степента предозирането може да предизвика тежка хипотензия, брадикардия до точката на спиране на сърцето, сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок. Други прояви на предозирането могат да включват затруднено дишане, бронхоспазъм, повръщане, замъгляване на съзнанието и в единични случаи - генерализирани припадъци.

В случай на предозиране или силно забавяне на сърдечния ритъм, или хипотензия лечението с Metoprolol Stada 200 retard трябва да бъде спряно.

 

Какво трябва да направите ако сте взели по-малка от предписаната доза или сте пропуснали един прием?

Продължете лечението с Metoprolol Stada 200 retard както Ви е предписано и не вземайте двойна доза при следващия прием.

Какво трябва да направите ако прекъснете или спрете лечението преждевременно?

Лечението с Metoprolol Stada 200 retard може да бъде прекъснато или спряно само по лекарска инструкция. Рязкото спиране може да доведе до сърдечна исхемия с обостряне на ангина пекторис (гръдна жаба), инфаркт на миокарда или повишаване на кръвното налягане.

 

Нежелани лекарствени реакции:

Особено при започване на лечението е имало единични съобщения за смущения в централната нервна система като умора, световъртеж, депресия, световъртеж обърканост, главоболие, изпотяване, нощни кошмари или необичайно засилена активност на сънуване, смущения в съня или халюцинации. Тези странични реакции са обикновено леки и преходни.

В редки случаи има съобщения за стомашно-чревни симптоми, в това число гадене, повръщане, коремни болки, запек или диария, които също имат преходен характер. Понякога може да настъпи задух при натоварване, а рядко - бронхоспазъм (виж Противопоказания).

Има единични съобщения за парестезии и чувство за изстиване на крайниците, а по-рядко мускулна слабост или мускулни крампи.

Имало е отделни съобщения за усилване на симптомите при пациенти с интермитиращо накуцване или с нарушено периферно кръвообращение (включително пациенти със синдром на Рейно).Имало е рядко съобщения за понижаване на кръвното налягане например при ставане от легнало положение (ортостатична хипотония), понякога със загуба на съзнание, синкоп, палпитация, брадикардия, смущения в атриовентрикуларната проводимост, обостряне на миокардната недостатъчност с периферни отоци и/или диспнея при физическо усилие.

При пациенти с ангина пекторис не може да бъде изключено влошаване на стенокардиите пристъпи, наблюдавано в отделни случаи.

Пациенти с бронхосластична болест (особено тези с обструктивно заболяване на дихателните пътища) могат да получат спиране на дишането, защото това лекарство повишава съпротивлението на дихателните пътища.

Имало е рядко съобщения за сухост в устата, конюктивити или намалена слъзна секреция (да се има предвид при пациенти, носещи контактни лещи) и отделни съобщения за смущения в зрението.Metoprolol Stada 200 retard може да маскира симптомите на тиреотоксикоза. Имало е рядко съобщения за "отключване" на латентен диабет или влошаване на проявен такъв. Пациенти, спазващи абсолютна диета дълъг период от време и тези, подложени на голяма физическо напрежение могат да получат хипогликемия ако употребяват в същото време Metoprolol Stada 200 retard. Предупредителните симптоми на хипогликемията (по-специално тахикардия и тремор) могат да бъдат маскирани. В изолирани случаи е имало съобщения за намалено либидо и импотенция. Имало е също изолирани съобщения за косопад, нарушение на слуха или шум в ушите, напълняване, личностни промени (например емоционална лабилност, краткотрайна загуба на паметта) тромбоцитопения (намаляване броя на тромбоцитите) или левкопения (намаляване броя на белите кръвни телца), алергичен ринит или болест на Пейрони.Имало е в отделни случаи съобщения за алергични кожни реакции (еритема, пруритус, екзантем, светлочувствителност).

Лечението с Metoprolol Stada 200 retard може да бъде свързано с разрив на липидния метаболизъм. Докато общият холестерол обикновено е бил нормален, HDL-холестеролът е бил намален и плазмените триглицериди са били повишени. Продължителната употреба на Metoprolol Stada 200 retard в изолирани случаи е била свързвана с артропатия (засягаща една или няколко стави).Имало е отделни съобщения за покачване на серумните трансаминази (GOT, GPT) или за хепатит.

Споделете мнението си за МЕТОПРОЛОЛ 200МГ СТАДА ТАБЛ. Х 50

Web Statistics