Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КСИЗАЛ 5МГ/МЛ СОЛУЦИО 20МЛ

Този продукт Ви носи 113 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Ксизал 5 mg/ml перорални капки, разтвор /

Xyzal 5 mg/ml oral drops, Solution

Левоцетиризинов дихидрохлорид /

(Levocetirizine d ihydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.   Какво представлява Ксизал и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксизал

3.   Как да приемате Ксизал

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате Ксизал

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Ксизал и за какво се използва

Активното вещество на Ксизал е левоцетиризинов дихидрохлорид.

Ксизал е противоалергично лекарство.

За лечение на болестните прояви (симптомите), при възрастни и деца на възраст над 2 години свързани с:

•     алергичен ринит (включително персистиращ алергичен ринит);

•     копривна треска (уртикария).

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксизал

Не приемайте Ксизал

•     ако сте алергични към активното вещество, левоцетиризинов дихидрохлорид или към антихистамини, хидроксизин, пиперазинови производни или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

•     ако сте с тежко увреждане на бъбречната дейност (тежка бъбречна недостатъчност и креатининов клирънс под 10 ml/min)

Предупреждения н предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Ксизал.

Ако не можете да изпразвате пикочния си мехур поради нараняване на гръбначния мозък или

увеличена простата, моля посъветвайте се с Вашия лекар.

Деца и юноши

Левоцетиризин не се препоръчва при деца на възраст под 2 години. 

Други лекарства и Ксизал

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е взъможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Ксизал с храни, напитки и алкохол

Необходимо е повишено внимание при едновременното приемане на Ксизал и алкохол.

При чувствителни пациенти будностга може да се повлияе от едновременното приложение на цетиризин или левоцетиризин с алкохол или други лекарства, които потискат централната нервна система.

Ксизал може да се приема със или без храна.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои пациенти, приемащи Ксизал, могат да почувстват сомнолентност/сънливост, умора и изтощение. Бъдете внимателни, когато шофирате или работите с машини преди да установите как Ви въздейства лекарството. Проведените конкретни изпитвания при здрави хора, след употребата на левоцетиризин в препоръчителната доза, не са установили нарушаване на вниманието, реакциите и способността за шофиране.

Ксизал съдържа метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат

Метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат могат да предизвикат алергични реакции (вероятно от забавен тип), като главоболие, разстройване на стомаха и диария.

3.   Как да приемате Ксизал

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

-     Възрастни и деца на възраст над 6 години: 20 капки веднъж дневно

-     Деца на възраст от 2 до 6 години: 5 капки два пъти дневно.

Употреба при деца и юноши

Употребата на Ксизал не се препоръчва при деца на възраст под 2 години, поради липса на опит за приложение в тази възрастова група.

Специални указания за употреба при специални групи пациенти:

Пациенти с нарушена бъбречна функция трябва да приемат по-ниска доза, съобразена с тежестта на бъбречното заболяване. При деца дозата трябва да се съобрази с телесното тегло. Вашият лекар ще определи дозата.

Пациенти с тежко нарушение на бъбречната функция не трябва да приемат Ксизал.

Пациенти, които имат нарушение само на чернодробната функция, трябва да приемат обичайно предписваната доза.

Пациенти, които имат нарушение и на бъбречната и на чернодробната приемат по-ниска доза, в зависимост от тежестта на бъбречното заболява трябва да се съобрази с телесното им тегло. Вашият лекар ще определи тази Пациенти в старческа възраст не се нуждаят от промяна на дозата, ако бъбр е нормална.

Как и кога трябва да приемате Ксизал?

Само за приложение през устата.

Ксизал може да се приема с или без храна.

Капките трябва да се отлеят в лъжица или да се разредят с вода, като се приемат през устата. При разреждане на капките трябва да се има предвид, особено при приложение при деца, че обемът вода, към който капките са добавени, трябва да се адаптира в зависимост от количеството вода, което пациентът може да погълне. Разреденият разтвор трябва да се приеме веднага.

При изброяването на капките, бутилката трябва да се държи вертикално (с дъното нагоре).

Ако не се стичат капки или необходимото количество не е достигнато, изправете бутилката и отново го обърнете с дъното нагоре, продължете с отброяването на капките.

Колко продължително трябва да приемате Ксизал?

Продължителността на употреба зависи от вида, продължителността и развитието на оплакванията Ви и се определя от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ксизал

Значителното предозиране може да предизвика сънливост при възрастни. При деца са възможни първоначална възбуда и неспокойство, последвани от сомнолентност.

Ако смятате, че сте приели повече от необходимата доза Ксизал, моля уведомете Вашия лекар, той ще прецени какви действия да предприеме.

Ако сте пропуснали да приемете Ксизал

Ако сте пропуснали да приемете Ксизал или сте взели по-ниска доза от предписаната Ви от Вашия лекар, не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете следващата доза по обичайното време.

Ако сте спрели приема на Ксизал

Спирането на лечението не води до вредни последствия. Симптомите на заболяването може да се възобновят, но силата им няма да е по-висока от тази преди лечението. След прекратяване на приема на левоцетиризин, при много малък брой пациенти се съобщава пруритус.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Често (1% до 10%) са наблюдавани следните, предимно леки до умерени нежелани лекарствени реакции: сухота в устата, главоболие, умора и сомнолентност/сънливост.

Нечести (0,1% до 1%) нежелани реакции са: изтощение и болки в корема.

Съобщени са други нежелани реакции, като: сърцебиене, учестен сърдечен пулс, припадъци, мравучкане, замаяност, синкоп, тремор, дисгеузия (нарушение на вкуса), чувство на световъртеж или движение, увреждания на зрението, замъглено зрение, болезнено или трудно уриниране, невъзможност за пълно изпразване на пикочния мехур, оток, пруритус (сърбеж), обрив, уртикария (подуване, зачервяване и сърбеж на кожата), кожен обрив, задух, поинанаване на теглото, болка в мускулите, болка в ставите, агресивно или превъзбудено дг халюцинации, депресия, безсъние, повтарящи се или завладяващи мисли за с; хепатит, нарушена чернодробна функция, повръщане, увеличен апетит и л 

При първа проява на реакция на свръхчувствителност, спрете употребата на Ксизал и уведомете Вашия лекар. Симптомите на реакцията на свръхчувствителност включват: подуване на устата, лицето и/или гърлото, затруднение при дишане или поглъщане (стягане в гърдите или хриптене), копривна треска, неочаквано падане на кръвното налягане, водещо до колапс или шок, които могат да са фатални.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.   Как да съхранявате Ксизал

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се пази от светлина.

Да не се използва повече от 3 месеца след първото отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ше спомогнат за опазване на околната среда.

б.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Ксизал

Активното вещество е левоцетиризинов дихидрохлорид. 1 ml от пероралния разтвор съдържа 5 mg левоцетиризинов дихидрохлорид.

Другите съставки са: натриев ацетат, оцетна киселина, пропиленгликол, глицерол 85%, метил парахидроксибензоат (Е 218), пропил парахидроксибензоат (Е 216), захарин натрий, пречистена вода.

Как изглежда Ксизал и какво съдържа опаковката

Тъмна стъклена бутилка с капкомер от полиетилен с ниска плътност, затворена с бяла полипропиленова, „защитена от деца” капачка.

Обем от 20 ml перорални капки, разтвор.

Бутилката е поставена в картонена кутия заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба

UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Германия

Производител

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15,1 -10044 Pianezza (TO), Италия 

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се представител на притежателя на разрешението за употреба:

Ю СИ БИ България ЕООД, тел.: (02) 962 30 49.

Дата на последно преразглеждане на листовката 06/2016.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за КСИЗАЛ 5МГ/МЛ СОЛУЦИО 20МЛ

Web Statistics