Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

АЛКАИН СОЛ.0.5 15МЛ

ALCAINE е локален анестетик, който се използва при хирургични процедури, изискващи бърза и краткотрайна повърхностна анестезия,

Този продукт Ви носи 96 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

АЛКАИН* 5 mg/ml капки за очи, разтвор /

ALCAINE* 5 mg/ml eye drops, solution

Проксиметакаинов хидрохлорид/

(Proxymetacaine Hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, оптометрист (оптик) или фармацевт.

-     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, оптометрист (оптик) или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа_тази листовка:

1.   Какво представлява АЛКАИН и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да използвате АЛКАИН

3.   Как да използвате АЛКАИН

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как да съхранявате АЛКАИН

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява АЛКАИН и за какво се използва АЛКАИН капки за очи е локален анестетик (обезболяващо средство).

АЛКАИН се използва при хирургични процедури, изискващи бърза и краткотрайна повърхностна анестезия, като: подготовка за катарактна екстракция (отстраняване на естествената леща), отстраняване на конци от роговицата, измерване на очното налягане, изследване на предната камера на окото, отстраняване на чуждо тяло, вземане на конюнктивен секрет, както и всички други хирургични процедури, при които е показана локална анестезия.

2.   Какво трябва да знаете преди да използвате АЛКАИН капки за очи

Не използвайте АЛКАИН

• Ако сте алергични (свръхчувствителни) към проксиметакаинов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки:

Говорете с Вашия лекар, оптометрист (оптик) или фармацевт, преди да използвате АЛКАИН капки за очи.

Обърнете специално внимание при използването на АЛКАИН капки за очи, ако имате сърдечни заболявания или хипертиреоидизъм.

Продължителната употреба на този продукт може да доведе до нарушения Поради ефекта на упойката очите Ви ще бъдат безчувствени и трябва да наранявания на очите. Не докосвайте и не си търкайте окото/очите и взе1 предпазите от ежедневните замърсявания (като прах, мръсотия и др.)

•     Проксиметакаин може да предизвика алергични кожни възпаления при контакт. Избягвайте контакт на АЛКАИН капки за очи с кожата.

•     Ако приемате други лекарства. Моля, прочетете също и част, Други лекарства и АЛКАИН". Деца

Безопасната употреба на този лекарствен продукт не е доказана при деца.

Други лекарства и АЛКАИН

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително и лекарства, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

АЛКАИН капки за очи не трябва да се използва по време на бременност или кърмене.

Шофиране и работа с машини

Възможно е непосредствено след поставянето на АЛКАИН капки за очи да се появи краткотрайно замъгляване на зрението. Не шофирайте и не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.

Важна информация относно някои от съставките на АЛКАИН капки за очи.

АЛКАИН капки за очи съдържа консервант (бензалкониев хлорид), който може да предизвика дразнене на очите, а също така е известно, че обезцветява меките контактни лещи.

Освен това, не носете контактни лещи, докато не отмине анестетичният ефект.

3.   Как да използвате АЛКАИН

АЛКАИН трябва да се прилага само от Вашия лекар преди преглед или хирургична процедура. НЕ използвайте АЛКАИН без лекарско наблюдение!

Ако след отстраняване на капачката защитният пръстен е разхлабен, свалете го преди употреба.

Употреба при възрастни

При обикновени краткотрайни изследвания на очите: накапват се 1 или 2 капки в окото/очите, непосредствено преди изследването. Може да се накапят и повече калки, ако е необходимо.

При малки хирургични интервенции, като отстраняване на чуждо тяло или хирургични конци: накапват се 1 или 2 капки на всеки 5-10 минути от 1 до 3 пъти или се накапват 1 или 2 капки 2 до 3 минути преди процедурата.

При необходимост от продължителна анестезия, като катарактна екстракция: използвайте 1 или 2 капки на всеки 5-10 минути до достигане на общо 5 до 7 приложения.

Трябва да се има предвид, че началото на локално прилаганата анестезия обикновено започва в рамките на 30 секунди и продължава до 15 минути.

За да се избегне замърсяване на апликатора-капкомер и на капките, трябва да се вн докосват клепачите, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на апл Съхранявайте бутилката добре затворена, когато не я използвате. 

Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако поставите или Ви е поставено в окото по-голямо количество АЛКАИН, отколкото е предписано, изплакнете с топла вода.

В случай на предозиране или случайно поглъщане, незабавно потърсете съвет от Вашия лекар, фармацевт или контролен токсикологичен център, тъй като могат да се появят сериозни реакции, засягащи нервната или дихателната системи.

Ако използвате и други капки или маз за очи, изчакайте поне 5 минути между отделните лекарства. Мазта за очи трябва да бъде поставена последна.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.   Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при употребата на АЛКАИН капки за очи. Честотата не може да бъде оценена от наличните данни:

•     Ефекти, свързани с окото: увреждане на роговицата, замъгляване на очната повърхност, възпаление на очната повърхност, замъглено зрение, чувствителност към светлина, увеличение на размера на зеницата, болка в окото, дразнене в окото, подуване на окото, очен дискомфорт, зачервяване на окото, увеличено слъзоотделяне.

•     Общи нежелани реакции: алергия (свръхчувствителност), припадък.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (вижте данните по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

България

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5.   Как да съхранявате АЛКАИН

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след ’Тоден до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се избягва излагането на пряка светлина.

Да се съхранява в хладилник (при температура от 2 до 8°С). Бутилката трябва да < след първоначалното отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции.

Да се затваря добре след употреба. 

АЛКАИН не трябва да се използва, ако забележите, че разтворът е мътен или е с променен цвят.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлятелекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АЛКАИН

Активното вещество е проксиметакаинов хидрохлорид. Всеки ml от разтвора съдържа 5 mg проксиметакаинов хидрохлорид.

Другите съставки са: глицерол, концентрирана хлороводородна киселина, натриев хидроксид (за корекция на pH), бензалкониев хлорид разтвор, пречистена вода

Как изглеща АЛКАИН в какво съдържа опаковката

АЛКАИН е течност (прозрачен, безцветен до бледожълтеникаво-кафяв разтвор) и се доставя в пласмасова бутилка от 15 ml с капачка на винт.

Притежател на разрешението за употреба:

Алкон България ЕООД Сердика Център бул. Ситняково 48, ет.8 София 1505 България

Производител:

S.A. ALCON - COUVREUR N.V.

Rijksweg 14 В-2870 Puurs Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

Алкон България ЕООД Ж+359 2 9501565

Дата на последно преразглеждане на листовката: ХХ/ХХХХ * запазена марка на Novartis

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за АЛКАИН СОЛ.0.5 15МЛ

Web Statistics