Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КОНТРОЛОК 40МГ ТАБЛ. Х 14

Този продукт Ви носи 113 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Контролок 40 mg стомашно-устойчиви таблетки 
Пантопразол 
Controloc 40 mg gastro-resistant tablets
Pantoprazole
 
Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като
тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате други въпроси, моля попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им
навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
 
В тази листовка:
1. Какво представлява Контролок 40 mg за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Контролок 40 mg
3. Как да приемете Контролок 40 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Контролок 40 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 
1. Какво представлява Контролок 40 mg и за какво се използва
Контролок 40 mg съдържа активното вещество пантопразол (като натриев сескихидрат). Контролок
40 mg е селективен инхибитор на гтротонната помпа, лекарство, което намалява образуването на
киселина в стомаха. То се използва за лечение на заболявалия на стомаха и червото, предизвикани от
повишена продукция на киселина в стомаха.
Контролок 40 mg се използва при възрастни и юноши над 12-годииша възраст за:
- Гастроезофагеална рефлуксна болест - възпаление на Вашия хранопровод, свързващ гърлото със
стомаха Ви, придружено с връщането на киселина от стомаха в хранопровода.
Контролок 40 mg се използва при възрастни за:
Инфекция с бактерии наречен Helicobacter pylori при пациенти с дуоденална или стомашна язва, в
комбинация с два антибиотика (лечение за премахване на инфекцията). Целта на това лечение е
пълното премахване на бактериите и предотвратяване на възможността за повторна проява на
язвите;
Стомашни и дуоденални язви;
Синдром на Zollinger-Ellison и други състояния с производство на по-голямо от необходимото
количество стомашна киселина.
2.. Какво трябва да знаете преди да приемете Контролок 40 mg
Не приемайте Контролок 40 mg:
Ако сте алергичен (свръхчувствителен) към пантопразол, или някоя от останалите съставки на 
това лекарство (изброени в точка 6);
- Ако сте алергичен към лекарствени продукти, съдържащи други инхибитори и протонната 
помпа. 
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Контролок 40 mg.
- Ако имате тежки чернодробни проблеми. Моля кажете на Вашия лекар, ако някога сте имали
проблеми с черния дроб. Той ще проверява Вашите чернодробни ензими по-често, особено ако
приемате Контролок 40 mg продължително време. В случай на повишаване на чернодробните ензими,
лечението трябва да бъде спряно.
Ако имате намалени телесни запаси или рискови фактори за намаляване на витамин В12 и
получавате продължително лечение с пантопразол. Както всички други намаляващи образуването на
киселини лекарства, пантопразол може да доведе до намалена абсорбция на витамин В12;
Ако приемате лекарство, съдържащо атазанавир (за лечение на СПИН), съвместно с пантопразол,
поискайте съвет от Вашия лекар.
- Хора, приемащи многократно дневни дози инхибитори на протонната помпа за продължителен
период от време (година или повече), може да имат повишен риск от фрактури на тазобедрената
става, китката или гръбначния стълб. Говорете с Вашия лекар за риска от костни фрактури, ако
приемате Контролок 40 mg.
- В случай, че приемате пантопразол, за период от време, превишаващ 3 месеца, нивото на
магнезий в кръвта Ви може да се понижи. Ниските нива на магнезий може да се проявят като
умора, неволни движения на мускулите, дезориентация, мускулни потрепвалия, виене на свят и
ускорена сърдечна дейност. Моля незабавно информирайте Вашия лекар, ако получите някой от
тези симптоми. Ниските нива на магнезий могат да доведат до намаляване на нивата на калий и
калций в кръвта. Вашият лекар може да реши нивата на магнезий в кръвта Ви да бъдат редовно
проследявани по време на лечението (виж точка 2).
Кажете на Вашия лекар незабавно, ако преди или след приема на това лекарство забележите някои
от следващите симптоми, които могат да бъдат признак за друго, по-сериозно заболяване:
- Нежелана загуба на тегло (не свързано с диета или физически упражнения);
- Повръщане, особено повтарящо се;
- Повръщане на кръв; може да се прояви като повръщане на материи, подобни на утайка от кафе;
- Забележите кръв във Вашите изпражнения; може да бъде черна или смолиста;
- Затруднение или болка при гълтане;
- Изглеждате блед и се чувствате слаб (анемия);
- Болка в гърдите;
- Болка в стомаха;
- Тежка и/или продължителна диария, защото Контролок 40 mg се свързва с леко повишена честота
на инфекциозна диария.
Вашият лекар може да реши, че се нуждаете от някои изследвания за изключване на злокачествено
заболяване, защото пантопразол облекчава симптомите на рака и може да забави диагностицирането
му. Ако Вашите симптоми продължават независимо от лечението, трябва да се обсъдят допълнителни
изследвания.
Ако вземате Контролок 40 mg като продължително лечение (повече от 1 година), вероятно Вашият
лекар ще Ви държи под наблюдение. Вие трябва да информирате Вашия лекар за евешулни нови или
необичайни симптоми и състояния.
Деца н юноши
Контролок 40 mg не се препоръчва при деца под 12-годишна възраст, тъй като не е доказано как
действа при деца под 12-годишна възраст.
Други лекарства и Контролок 40 mg
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да 
приемете други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.
Лекарства като кетоконазол, итраконазол и посаконазол (използвани за лечение на гъбичкови
инфекции) или ерлотиниб (използвани за лечение на някои видове рак), защото Контролок 40 mg
таблетки може да попречи на тези лекарства да действат правилно;
- Варфарин и фенпрокормон, които сгъстяват или разреждат кръвта. Може да се наложи
провеждане на допълнителни изследвания;
- Атазанавир (използвани за лечение на HTV-инфекция) и други лекарства за лечение на HIV-
инфекция;
- Метотрексаг (използва се за лечение на ревматоиден артрит, псориазис и рак) - ако приемате
метотрексат Вашият лекар може временно да спре Вашето лечение, защото пантопразол може
да повиши нивата на метотрексат в кръвта;
- Такролимус (използва се за потискане на имунната система при трансплантирани пациенти) -
при едновременно приложение с пантопразол може да се повиши плазмената концентрация
на такролимус. Препоръчва се редовен контрол на плазмената концентрация на такролимус;
- Флувоксамин (използва се при лечение на депресия) - води до повишаване на плазмената
концентрация на пантопразол. Може да се наложи намаляване на дозата на пантопразол.
Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако вземате или сте вземали наскоро, други лекарства,
включително такива, отпускани без лекарско предписание.
Бременност и кърмене
Няма достатъчно данни от употребата на пантопразол при бременни жени. Има съобщения за
отделяне в майчиното мляко. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или
планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това
лекарство.
Ако сте бременна, или мислите, че сте бременна или понастоящем кърмите, Вие трябва да приемате
Контролок 40 mg само, ако Вашият лекар е преценил, че ползите за Вас са по-големи от
потенциалните рискове за Вашето дете.
Шофиране и работа с машини
Ако почувствате нежелани реакции като замаяност и нарушено зрение, не трябва да шофирате или да
работите с машини.
3. Как да приемете Контролок 40 mg
Винаги вземайте Контролок 40 mg точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни в нещо.
Препоръчителната доза е:
Възрастни и юноши над 12-годишна възраст:
Лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест
Обичайната доза е 1 стомашно-устойчива таблетка Контролок 40 mg дневно. Вашият лекар може да
Ви каже да повишите дозата на 2 стомашно-устойчиви таблетки дневно. Срокът за лечение на
гастроезофагеалната рефлуксна болест обичайно е между 4 и 8 седмици. Вашият лекар ще Ви каже
колко дълго да продължи лечението.
Възрастни:
За лечение на инфекция с бактерия наречен Helicobacter pylori при пациенти с дуоденална или
стомашна язва, в комбинация с три антибиотика (лечение за премахване на бактерия)
Една стомашно-устойчива таблетка два пъти дневно плюс два от следните антибиотика- 
амоксицилин, кларитромицин и метронидазол (или тинидазол), като всеки от тях се приеме два пъти 
дневно заедно със стомашно-устойчивата таблетка пантопразол. Вземайте първата стомашно - 
устойчива таблетка пантопразол един час преди закуска, а втората стомашно-устойчива таблетка 
пантопразол 1 час преди вечеря. Следвайте инструкциите на Вашия лекар,а също и прочетете 
информационните листовки на антибиотиците. Срокът за лечение обичайно е 1 до 2 седмици  
За лечение на стомашни и дуоденални язви
Обичайната доза е 1 стомашно-устойчива таблетка Контролок 40 mg дневно. След консултация с
Вашия лекар, дозата може да бъде удвоена.
Вашият лекар ще Ви каже колко време да приемате лекарството. Срокът за лечение на стомашна язва
обичайно продължава 4 до 8 седмици. Лечението на дуоденална язва обичайно продължава 2 до 4
седмици.
За продължително лечение на синдром на Zollinger-Ellison и други състояния с производство на по-
голямо от необходимото количество стомашна киселина
Препоръчителната начална доза е 2 стомашно-устойчиви таблетки Контролок 40 mg дневно.
Вземете двете стомашно-устойчиви таблетки 1 час преди ядене. В последствие Вашият лекар може да
прецизира дозата в зависимост от количеството киселина, което образува Вашият стомах. Ако Ви е
предписано да приемате повече от две стомашно-устойчиви таблетки дневно, вземете стомашно-
устойчивите таблетки на две еднакви дози.
Ако Вашият лекар Ви е предписал повече от четири стомашно-устойчиви таблетки дневно, трябва да
Ви е казано точно кога да спрете приема на лекарството.
Пациента с бъбречни проблеми
Ако имате проблеми с бъбреците, умерени или тежки чернодробни проблеми, Вие не трябва да
вземате лекарства за премахване на Helicobacter pylori.
Пациенти с чернодробни проблеми
Ако страдате от тежки чернодробни нарушения, Вие трябва да вземате не повече от една стомашно-
устойчива таблетка, съдържаща 20 mg пантопразол, дневно (за тази цел са налични стомашно-
устойчиви таблетки съдържащи 20 mg пантопразол).
Употреба при деца и юноши
Тези стомашно-устойчиви таблетки не се препоръчват за употреба при деца под 12-годишна възраст.
Начин на приложение
Контролок 40 mg се приема 1 час преди хранене с малко вода, без да дъвчите или натрошавате
таблетката.
Ако сте приели повече от необходимата доза Контролок 40 mg
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Няма известни симптоми на предозиране.
Ако сте пропуснали приема на Контролок 40 mg
Не вземайте двойна доза с цел да компенсирате пропуснатото. Вземете следващата предписана доза в
обичайното време.
Ако спрете приема на Контролок 40 mg
Не прекратявайте приема на Контролок 40 mg без да сте уведомили Вашия лекар или фармацевт.
Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, обърнете се към Вашия
лекар,фармацевт или медицинска сестра.
4.         Нежелани лекарствени реакции
Както всички други лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани лекарствени реакции, 
макар, че не всеки ги получава.
Ако получите някои от следните нежелани лекарствени реакции, прекратете приема на 
лекарството и незабавно информирайте Вашия лекар или се обърнете към най-близката 
болница: 
Сернознн алергични реакции (редки - може да засегнат до 1 на 1 000 пациента): подуване на
езика и/или гърлото, затруднение при преглъщане, уртикария (копривна треска), затруднение при
дишане, алергичен оток на лицето, (оток на Квинке/ангиоедем), силно замайване със силно
ускорена сърдечна дейност и обилно изпотяване.
- Сериозни кожни реакции (с неизвестна честота - честотата не може да се определи от
наличните данни): мехури по кожата и бързо влошаване на общото състояние, язви (вкл. леки
кръвоизливи) от очите, носа, устата/устните или по цялото тяло (синдром на Stevens-Johnson,
синдром на Lyell, множествен еритем) и повишена чувствителност към светлина.
Други сериозни състояния (с неизвестна честота): пожълтяване на кожата или очите (тежко
нарушение на чернодробните клетки, жълтеница) или треска, обрив, уголемяване на бъбреците,
понякога с болезнено уриниране и болки в кръста (сериозно възпаление на бъбреците).
Други нежелани реакции са:
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 пациента)
Главоболие; отпадналост; диария; неразположение; повръщане; подуване на корема и отделяне на
голямо количество газове; запек; сухота в устата; колики и дискомфорт; кожен обрив; зачервяване на
кожата; надигнат обрив; сърбеж; чувство на слабост, чувство на изтощение или общо
неразположение; нарушение на съня.
- Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 пациента)
Изкривяване или пълна загуба на чувството за вкус; нарушения в зрението, например двойно
виждане; копривна треска (уртикария); болки в ставите; мускулни болки; промени в телесното тегло;
повишена телесна температура; силна треска; подуване на крайниците (периферни отоци); алергични
реакции; депресия, увеличение на гърдите при мъже.
- Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 пациента)
Дезориентация.
С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни)
Халюцинации, объркване (по-специално при пациенти с анамнеза за тези симптоми); понижено
ниво на натрий в кръвта; чувство на умора; бодежи; изтръпване на крайниците; усещане за парене
и изтръпване; ниско ниво на калий, което може да доведе до мускулна слабост, прескачане на
сърцето или нарушение на сърдечния ритъм; мускулни спазми или крампи; ниски нива на калций..
Нежелани реакции, идентифицирани чрез кръвни тестове:
- Нечести (може да засегнат до 1 на 100 пациента)
Повишаване на чернодробните ензими.
- Редки (може да засегнат до 1 на 1000 пациента)
Повишаване на билирубина; повишаване нивото на мазнините в кръвта; рязко спадане на
циркулиращите гранулирани бели кръвни клетки, свързано със силна треска.
Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 пациента)
Намаляване на броя на тромбоцитите, което може да доведе до кръвоизливи или по-лесно
насиняване от обичайното; намаляване на броя на белите кръвни клетки, което може да доведе до
по-чести инфекции; едновременно намаляване броя на червените и белите кръвни клетки, както и
на тромбоцитите.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт 
медицинска сестра. Това включва всички възможни неогшсани в тази листовка нежелани реакции 
Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщение в 
Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел. +35928903417, 
уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за
получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Контролок 40 mg
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, посочен на кутията и блистера след
„Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте
Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат
за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Контролок 40 mg
Активното вещество е пантопразол. Една стомашно-устойчива таблетка съдържа 45,1 mg
пантопразол натрий сескихидрат, еквивалентен на 40 mg пантопразол.
Другите съставки са:
Ядро: Натриев карбонат (безводен), манитол, кросповидон, повидон К90, калциев стеарат.
Обвивка: Хнпромелоза, повидон К25, титанов диоксид (Е171), жълт железен оксид (Е 172),
пропиленгликол, метакрилен ацид-етил акрилат кополимер (1:1), полисорбаг 80, натриев
лаурилсулфат, триетил цитрат.
Печатно мастило: Шеллак, червен, черен и жълт железен оксид (Е 172) и концентриран амонячен
разтвор.
Как изглежда Контролок 40 mg и какво е съдържанието на опаковката
Жълти, овални, двойноизпъкнали стомашно-устойчиви таблетки, като на едната страна е написано
“Р40”.
Опаковка: блистер (Alu/Alu блистер) съдържащ 14 стомашно-устойчиви таблетки.
Контролок 40 mg е наличен в опаковки съдържащи 14 или 28 стомашно-устойчиви таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба
Takeda GmbH
Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Германия
Производители
Takeda GmbH Production site Oranienburg
LehnitzstraBe 70 - 98,16515 Oranienburg, Германия
Delpharm Novara S.r.l
Via Crosa, 86,28065 Cerano (NO), Италия
Това лекарство е разрешено за употреба в държавите членки под следните имена:
 

Държава-членка

Име на продукта

Австрия

Pantoloc 40 mg-F ilmtabletten, Zurcal 40 mg-Filmtabletten

Белгия

Pantozol, Zurcale

България

Контролок 40 mg

Кипър

Controloc

Чешка Република

Controloc 40 mg

Дания

Pantoloc

Естония

Controloc 40 mg

Финландия

Somac 40 mg

Франция

Eupantol 40 mg, Inipomp 40 mg

Германия

Pantozol 40 mg, Pantoprazol NYC 40 mg, Rifun 40 mg, Zurcal S 40 mg

Гърция

Controloc, Zurcazol

Унгария

Controloc 40 mg

Ирландия

Protium

Италия

Pantorc, Pantopan, Pantecta, Peptazol

Латвия

Controloc 40 mg

Литва

Controloc 40 mg

Люксембург

Pantozol-40, Panto-Byk-40

Нидерландия

Pantozol,

Норвегия

Somac

Полша

Controloc 40

Португалия

Pantoc 40 mg, Zurcal 40 mg, Apton 40 mg, Pantoprazol ALT AN 40 mg

Румъния

Controloc 40 mg

Словакия

Controloc 40 mg

Словения

Controloc 40 mg

Испания

Pantecta 40 mg comprimidos gastrorresistentes, Anagastra 40 mg comprimidos
gastrorresistentes, Ulcotenal 40 mg comprimidos gastrorresistentes

Швеция

Pantoloc

 
 
Дата на последно одобрение на листовката
03/2017
Подробна информация за този медицински продукт е налична на интернет страницата на
Европейската агенция по лекарствата (НМА) http://www.hma.eu/.
 

Споделете мнението си за КОНТРОЛОК 40МГ ТАБЛ. Х 14

Web Statistics