Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КОНВУЛЕКС 50МГ/МЛ СИРОП 100МЛ

Конвулекс 50мг/мл се използва за лечение на генерализирана и парциална епилепсия.

Този продукт Ви носи 67 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Конвулекс 50 mg/ml сироп
Convulex® 50 mg/ml syrup
Натриев валпроат
(Sodium valproate)
 
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лекарствени продукти, съдържащи валпроат могат да причинят вродени дефекти и проблеми в
развитието на деца, ако такъв продукт се приема по време на бременност. Ако сте жена в
детеродна възраст трябва да прилагате ефективен метод за контрацепция по време на лечение.
Вашият лекар ще обсъди с Вас това, но Вие трябва винаги да следвате указанията в точка 2 на
тази листовка. Уведомете веднага Вашия лекар, ако Вие сте бременна или мислите, че сте
бременна.
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописанй в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Конвулекс сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Конвулекс сироп 
3. Как да приемате Конвулекс сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Конвулекс сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 
1. Какво представлява Конвулекс сироп и за какво се използва
Конвулекс е антиепилептик, т.е. лекарство, което се използва за лечение на епилепсия
(припадъци). Активната съставка на Конвулекс сироп е натриев валпроат.
Продуктът се използва за лечение на мания - когато се чувствате развълнувани, въодушевени,
възбудени, ентусиазирани или хиперактивни. Манията се наблюдава при заболяване, наречено
биполярно разстройство. Конвулекс се прилага за лечение на мания, когато литий не може
бъде използван.
Конвулекс сироп е предназначен специално за лечение на малки деца, във връзка с неговия 
приятен вкус, който улеснява приложението. Конвулекс сироп съдържа захарния заместител 
ликазин и по тази причина не причинява или увеличава броя на кариесите. 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Конвулекс сироп
Не приемайте Конвулекс сироп:
- ако сте алергични към натриев валпроат или към някоя от останалите съставки на това
лекарство (изброени в точка 6),
- ако имате чернодробни проблеми,
- ако при Вас са налице анамнестични данни за чернодробни проблеми,
ако страдате от порфирия (рядко метаболитно страдание)
- ако имате генетични проблеми, причиняващи митохондриално заболяване (напр.
синдром на Alpers-Huttenlocher).
Предупреждения и предпазни мерки
Веднага уведомете Вашия лекар
ако почувствате коремни болки, гадене и/или повръщане: Незабавно се свържете с
вашия лекар тъй като тези прояви може да бъдат симптоми на панкреатит (възпаление
на панкреаса). Рискът от това потенциално застрашаващо живота състояние е особено
висок при малки деца, при болни провеждащи комбинирано лечение и пациенти с тежко
нарушение на чернодробната функция.
преди операция. Уведомете Вашия лекар, че приемате Конвулекс сироп
ако страдате от ензимен дефицит на урейния цикъл (рядко метаболитно нарушение).
Деца и юноши на възраст под 18 години
Конвулекс не трябва да се прилага при деца и юноши на възраст под 18 години за лечение на
мания.
Уведомете Вашия лекар, преди да започнете да приемате Конвулекс
ако сте болни от лупус (имунно заболяване, което засяга кожата костите и ставите, белите
дробове, бъбреците).
ако знаете, че има генетичен проблем, причиняващ митохондриално заболяване във
Вашето семейство.
в случай, че сте диабетик. Натриевият валпроат може да покаже наличие на кетотела в
урината без да има наличие на такива.
ако имате проблеми с бъбреците. Може да се нуждаете от по-ниска доза.
Конвулекс може да причини изразено и прогресивно увеличаване на телесното тегло.
Това е много често срещан страничен ефект. Консултирайте се с Вашия лекар за
подходящи мероприятия за свеждане до минимум този риск.
Уведомете Вашия лекар, дори ако вече не страдате от тези заболявалия, но в миналото сте
боледували от тях.
Вашият лекар може да назначи провеждане на кръвни изследвания, преди да започнете да
приемате Конвулекс и през първите шест месеца на лечението.
Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като натриев валпроат са имали мисли за
самонараняване или самоубийство. Ако се появят такива, незабавно се обърнете към Вашия
лекар.
Информация за пациенти със захарен диабет:
Конвулекс 50 mg/ml сироп за деца съдържа изкуствени подсладители и по тази причина може 
да се използва от пациенти със захарен диабет. Въпреки това, трябва да се вземе под внимание 
въглехидратното съдържание от 0,05 BU (диетични единици) на милилитьр сироп.
Други лекарства и Конвулекс
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали  или е 
възможно да приемете други лекарства.
При прием на други лекарства е възможно ефектите на Конвулекс сироп или на другите 
лекарства да се променят. 
Моля уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:
салицнлати, напр. аспирин.
антидепресанти, вкл. моноаминооксидазни инхибитори.
антикоагуланти, лекарства използвани за разреждане на кръвта (напр. варфарин)
бензодиазепини, които се използват като сънотворни таблетки и за лечение на
безпокойство.
други антиепилептици, напр. фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, ламотрижин,
примидон, фелбамат.
холестирамин, който се използва за лечение на високи нива на липидите (мастито) в
кръвта.
циметидин, който се използва за лечение на стомашни язви.
карбапенемови препарати (антибиотици, използвани за лечение на бактериални
инфекции. Трябва да се избягва комбинацията на валпроева киселина и карбапенеми, тъй
като тя може да понижи ефекта на натриевия валпроат.
лекарства за профилактика и лечение на малария, напр. мефлохин и хлорохин. Те може да
повишат вероятността от поява на припадък. Преди да пътувате към високо-рискови
маларийни зони, се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт за най-подходящото
лекарство за профилактика.
зидовудин, използван за лечение на HIV и СПИН.
темозоломид използван за лечение на рак.
Натриев валпроат не оказва влияние върху ефекта на оралните противозачатъчни средства.
Кон вулеке сироп с храна, напитки н алкохол
Натриевият валпроат може да потенцира ефектите на алкохола.
Конвулекс сироп може да се приема с храна и течности.
Бременност и кърмене
Бременност
Важен съвет за жените
Валпроат може да бъде вреден за плода, когато се приема от жена по време на
бременност.
Валпроат носи риск, ако се приема по време на бременност. Колкото дозата е по-висока,
толкова рискът е по-голям, но употребата на валпроат във всички дози носи риск.
Приемът на валпроат може да доведе до сериозни вродени малформации и може да
повлияе процеса на развитие на детето, докато расте. Вродените дефекти включват
спина бифида (когато костите на гръбначния стълб не са добре развити); лицеви и
черепни малформации; малформации на сърцето, на бъбреците, на пикочните пътища и
на половите органи; дефекти на крайниците.
Ако приемате валпроат по време на бременност, при Вас има по-голям риск да родите
дете с вродени малформации, изискващи медицинска намеса отколкто при другите
жени. Тъй като валпроат е бил използван в продължение на много години, известно е,
че при жени, които приемат валпроат, около 10 от всеки 100 бебета ще имат вродени
малформации. Докато при жени, които не страдат от епилепсия, съотношението е 2-3
бебета на всеки 100,
Смята се, че до 30-40% от децата в предучилищна възраст, чиито майки са приемали
валпроат по време на бременност, могат да имат проблеми в развитието в ранна детска 
възраст. Засегнатите деца могат да ходят и да говорят по-бавно, интелектуално 
изостават в сравнение с другите деца и имат затруднения с езика и паметта.
Разстройства в аутистичния спектър и детски аутизъм се диагностицират по-често при 
               деца, които са били изложени на валпроат и има доказателства, че при такива деца има
по-голяма вероятност от развитие на синдром на дефицит на вниманието и
хиперактивност (СДВХ).
Ако Вие сте жена, която може да забременее, Вашият лекар ще Ви предпише валпроат 
само в случай, че Вашето заболяване не се повлиява от друго лекарство. 
Преди да Ви бъде предписано това лекарство, Вашият лекар ще Ви обясни какво може
да се случи на Вашето бебе, ако забременеете по време на лечение с валпроат. Ако по-
късно решите, че искате да имате дете, не трябва да спирате приема на Вашето
лекарство, докато не обсъдите това с Вашия лекар, и да съгласувате план за
преминаване към друго лекарство, ако това е възможно.
Посъветвайте се с Вашия лекар относно приема на фолиева киселина, когато се
опитвате да забременеете. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина
бифида и спонтанен аборт в ранна бременност, макар че този риск съществува при
всяка бременност. Малко вероятно е, обаче, приемът на фолиева киселина да намалява
риска от вродени мапформации, свързани с употребата на валпроат.
Първо предписване
Ако това е първи случай, когато Ви предписват валпроат, Вашият лекар ще обясни рисковете за
плода, ако забременеете. Ако сте в детеродна възраст, ще трябва да се уверите, че използвате
ефективен метод за контрацепция по време на Вашето лечение. Ако се нуждаете от съвет
относно контрацепцията, говорете с Вашия лекар или с клиника за семейно планиране.
Ключови послания:
Уверете се, че използвате ефективен метод за контрацепция.
Уведомете веднага Вашия лекар, ако сте бременна или мислите, че сте бременна.
Продължаване на лечението и спиране на опитите за забременяване
Ако Вие продължавате лечението с валпроат и не планирате бременност, уверете се, че
използвате ефективен метод за контрацепция. Ако се нуждаете от съвет относно
контрацепцията, говорете с Вашия лекар или с клиника за семейно планиране.
Ключови послания:
Уверете се, че използвате ефективен метод за контрацепция.
Уведомете веднага Вашия лекар, ако сте бременна или мислите, че сте бременна.
Продължаване на лечението и опити за забременяване
Ако продължавате лечението с валпроат и желаете да забременеете, Вие не трябва да спирате
приема на валпроат и на контрацептивно средство, преди да сте обсъдили това с Вашия лекар.
Преди да забременеете, трябва да се консултирате с Вашия лекар, за да предприемете няколко
действия, така че да може бременността Ви да протича гладко и да бъдат намалени рисковете за
Вас и плода, доколкто е възможно.
Още преди да започнете опити за забременяване, лекарят може да промени дозата на валпроат
или да предпише друго лекарство.
При бременност Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно както по отношение на основното
заболяване, така и по отношение на развитието на плода.
Посъветвайте се с Вашия лекар относно приема на фолиева киселина, когато се опитвате да
забременеете. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и риска от
спонтанен аборт в ранна бременност, които съществуват прй всяка бременност. Но малко
вероятно е приемът на фолиева киселина да намалява риска от вродени дефекти, свързани с
употребата на валпроат.
 
Ключови послания:
Не спирайте употребата на контрацептивни средства, преди да сте го обсъдили в Вашия
лекар и заедно да сте изработили план, който да Ви гарантира, че Вашата епилепсия/биполярно разтройство е под контрол и рискът за Вашето бебе е намален.
Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, веднага уведомете Вашия  лекар.
Непланирана бременност при продължаване на лечението
 
 
 
При бебета родени от майки, които са били на лечение с валпроат, съществува риск от вродени
дефекти и проблеми в ранното развитие, които могат да доведат до сериозно инвалидизиране.
Ако Вие приемате валпроат и смятате, че сте бременна или може да сте бременна, веднага се
свържете с Вашия лекар. Не спирайте приема на лекарството, докато Вашият лекар не Ви каже.
Посъветвайте се с Вашия лекар относно приема на фолиева киселина, когато се опитвате да
забременеете. Фолиевата киселина може да намали общия риск от спина бифида и риска от
спонтанен аборт в ранна бременност, които съществуват при всяка бременност. Но малко
вероятно е приемът на фолиева киселина да намалява риска от вродени дефекти, свързани с
употребата на валпроат.
Ключови послания::
Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, веднага уведомете Вашия
лекар.
* Не спирайте приема на валпроат, докато Вашият лекар не Ви каже.
Уверете се, че сте прочели Брошурата за пациента и сте подписали формуляра съдържащ
информацията за риска, който трябва да Ви се даде и да обсъдите с Вашия лекар или
фармацевт.
Кърмене
Много малки количества Конвулекс преминават в майчиното мляко, но Вие трябва да се
консултирате с Вашия лекар дали трябва да кърмите Вашето бебе.
Шофиране и работа с машини
Когато започнете да приемате Конвулекс или в случай, че го взимате с други лекарства, може
да забележите поява на известна сънливост.
Не шофирайте или не използвайте инструменти, или машини, докато не прецените дали
приемът на Конвулекс Ви оказва влияние.
Конвулекс сироп съдържа ликазин, па раб е ни и натрий
Конвулекс сироп съдържа ликазин (разтвор на малтилол). Ако Вашият лекар Ви е казал, че
имате непоносимост към някои захари или заместители на захарта, посъветвайте се с него,
преди да вземете този лекарствен продукт.
Конвулекс сироп съдържа парабени (метил парахидроксибензоат и пропил
парахидроксибензоат за стабилизиране на разтвора. При някои пациенти те могат да причинят
алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).
Този лекарствен продукт съдържа приблизително 4 mmol (или 92,4 mg) на доза. Това трябва да
се има предвид, ако Вашето дете е на диета с контролиран прием на натрий.
3. Как да приемате Конвулекс сироп
Лечението с Конвулекс трябва да се започне и проследява от лекар специалист в лечението на
епилепсия или биполярно разстройство.
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в  
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Сиропът трябва да се приема по време на или след хранене. 
 
Как да се използва дозаторната спринцовка:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дозировка
Епилепсия
Възрастни
Обичайната доза на Конвулекс сироп е между 1 000 и 2 000 mg дневно, но тя може да се
увеличи до 2 500 mg дневно. Обикновено количеството се разделя на два отделни приема, напр.
половината сутрин и половината вечер.
Употреба при деца с тегло над 20 kg
Обикновено дозата на Конвулекс сироп се определя в зависимост от телесното тегло на детето.
Обичайната доза е между 20 и 30 mg за всеки Kg телесно тегло, но може да се увеличи до 35 mg
за всеки Kg телесно тегло дневно. Обикновено количеството се разделя на два отделни приема,
Напр. половината сутрин и половината вечер.
Употреба при деца с тегло под 20 kg
Обикновено дозата на Конвулекс сироп се определя в зависимост от телесното тегло на детето.
Обичайната доза е 20 mg за всеки Kg телесно тегло. Обикновено количеството се разделя на два
отделни приема, напр. половината сутрин и половината вечер.
При започване на лечение с Конвулекс сироп е възможно да Ви се предпише по-ниска доза.
Това се дължи на факта, че някои пациенти се нуждаят от по-малко количество Конвулекс
сироп в сравнение с други за контрол на припадъците. Вашият лекар ще повишава дозата до
постигане на контрол на Вашето състояние. Поради това е много важно да следвате указанията
на Вашия лекар какво количество да приемате. Може да се наложи провеждане на кръвни
изследвания.
Ако страдате от бъбречно заболяване или нарушена чернодробна функция, Вашият лекар
може да предпише по-ниска доза. 
В случай, че приемате друпв лекарства за контрол на епилепсията едновременно с 
Конвулекс сироп, Вашият лекар може постепенно да намали дозата на тези антилепилептици 
докато повишава дозата на Конвулекс сироп с малки количества дневно в зависимост 
Вашето телесно тегло.
Мания
Дневната доза трябва да бъде определена и контролирана от лекуващия лекар.
Начална дневна доза
Препоръчваната дневна доза е 750 mg.
Средна дневна доза
Препоръчваната дневна доза обикновено варира между 1 000 и 2 000 mg.
Уверете се, че редовно посещавате Вашия лекар. Това е много важно, тъй като при Вас може
да не се налага промяна на дозата.
Ако сте приели повече от необходимата доза Конвулекс сироп
Предозирането на лекарствата може да бъде опасно. Ако считате, че сте приели повече от
необходимото количество Конвулекс сироп отколкото трябва, незабавно се консултирайте с
Вашия лекар или фармацевт, или да отидете в най-близкото здравно заведение за инциденти.
Информация за лекаря: Съвет за овладяване на предозирането се намира в края на тази
листовка.
Ако сте пропуснали да приемете Конвулекс сироп
Ако сте забравили да приемете дозата навреме, вземете лекарството веднага след като се
сетите, а след това продължете приема както преди. Не вземайте двойна доза, за да
компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на Конвулекс сироп
Ако желаете да преустановите приема на Конвулекс сироп, първо уведомете Вашия лекар.
Не преустановявайте приема на Конвулекс сироп само защото се чувствате по-добре, тъй като
това може да доведе до незабавен рецидив и Вашето състояние може да се влоши.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте
Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не
всеки ги получава.
Моля да отбележите, че следният списък съдържа всички съобщени нежелани реакции - дори
тези, които възникват много рядко.
Честотата на нежеланите лекарствени реакции е определена по следния начин: 
Много чести:
възникват при повече от 1 от 10 лекувани пациента
Чести:
възникват при по-малко от 1 на 10, но при повече от 1 от 100 лекувани
пациента
Нечести:
възникват при по-малко от 1 на 100, но при повече от 1 от 1 000 лекувани
пациента
Редки:
възникват при по-малко от 1 на 1 000, но при повече от 1 от 10 000 лекувани
пацнента
Много редки:
възникват при по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациента, включително 
единични случаи
 
Нарушения на кръвта
Лечението с Конвулекс, особено при прилагане на много високи дози, може да предизвика
обратими (до известна степен и сериозни) промени в кръвта (напр. намаляване броя на 
определени кръвни клетки, намалена функция на гръбначния мозък) или смущения в
кръвосъсирването.
Моля уведомете Вашия лекар, ако забележите тенденция към кървене или по-често
получаване на контузии или инфекции.
Нарушения на нервната система
Чести: Сънливост. Този страничен ефект се отбелязва по-често при едновременно лечение с
други антиепилептици; по-рядко възниква при самостоятелно приложение на Конвулекс.
Треперене, особено при прилагане на по-високи дози, ненормални усещания (напр. чувство на
гьделичкане или сърбеж).
Понякога: Нарушена двигателна координация и замаяност, особено при прилагане на по-високи
дози, обърканост (понякога с последващо нарушение на съзнанието или свързано с
халюцинации или конвулсии), главоболие.
Редки: летаргия преходно мозъчно засягане, потрепване на очите.
В много редки случаи: преходна загуба на съзнание, паркинсонизъм (Паркинсоно-подобни
симптоми като намалена двигателна способност, треперене, повишено мускулно напрежение),
неволеви движения, деменция свързана с преходни промени в мозъчните клетки.
Наблюдават се и гадене, замаяност, тремор (екстрапирамидни нарушения) и др.
Нарушения на ухото и лабиринта
Отбелязана е поява на шум в едното или двете уши.
Редки: частично обратимо увреждане на слуха. Няма обаче доказателства за причинно-
следствена връзка с лечението с натриев валпроат.
Стомашно-чревни нарушения
Редки: коремни болки, гадене и/или повръщане. При проява на подобни симптоми, незабавно
се обърнете към Вашия лекар, тъй като те биха могли да бъдат показател за възпаление на
панкреаса, което в тежки случаи може да се развие в живото-застрашаваща насока(виж 2
„Преди да приемете Конвулекс”).
Много чести: повишаване на апетита по време на лечението, което води до увеличаване на
телесното тегло, което може да бъде изразено в някои случаи.
Чести: Загуба на тегло; слабо изразено стомашно-чревно дразнене (напр. гадене) в началото на
лечението; обикновено това може да се преодолее с прием на капсулите след хранене (виж 3
„Как се приема Конвулекс”).
Нечести: Много силно слюноотделяне.
Възможна е поява на повръщане, диария, безапетитие или запек.
Нарушения на бъбреците н пикочните пътища
Редки: Синдром на Фанкони (рядко бъбречно заболяване) с обратим характер.
Отбелязани са случаи на енурезис (неволево изпускане по малка нужда) при.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан
При някои пациенти е наблюдаван преходен косопад. Порастването на косата нормално
започва в рамките на шест месеца, но е възможно тя да стане по-къдрава.
Чести: Нарушения на нокътя и нокътното ложе.
Редки: Кожни промени, напр. обрив или в изключително редки случаи по-тежки (понякога
застрашаващи живота) кожни реакции.
Много редки: Акне и силно изразено окосмяване на лицето или тялото.
Нарушения на възпроизводителната система и гърдата
Редки: смущения в менструалния цикъл, кисти на яйчниците; повишени нива на тестостерон
(при двата пола).
Много редки: уголемяване на млечните жлези при мъжете.
Нарушения на метаболизма и храненето 
. Появата на повръщане, нарушена двигателна координация и прогресивно замъгляване на
съзнанието може да бъдат признаци на повишени амониеви нива в кръвта.. При поява на
подобни симптоми, трябва незабавно да се консултирате с лекар.
Нечести: Отоци (натрупване на течност в тъканите).
Редки: Затлъстяване.
Нарушения на имунната система
Понякога се наблюдава васкулит (възпаление на кръвоносните съдове), който може да се изяви
с болка, зачервяване или сърбеж.
В редки случаи Системен лупус еритематозис (рядко имунно заболяване).
Отбелязани са алергични реакции (напр. обрив).
Хепатобнлнарнн нарушения
Нечести: Тежко чернодробно увреждане, понякога с фатално протичане.
Редки: Порфирия (рядко метаболитно заболяване, при което е възможно да се наблюдават
червено оцветяване на урината, коремни колики и болка, както и повръщане).
В началото на лечението е възможно преходно повишаване на чернодробните показатели.
Психични нарушения
Отбелязани са случаи на депресия.
Описаните по-горе ефекти по принцип са преходни и отзвучават след спиране на лечението.
Възможно е възникване на повишена енергнчност. По принцип това се приема за положително,
но в някои случаи се съобщава за прояви на хиперактивност, агресивност и неадекватно
поведение.
Има съобщения за заболявания на костите, включващи остеопения и остеопороза (изтъняване
на костта) и фрактури. Уведомете Вашия лекар ако приемате продължително време Конвулекс,
ако имате анамнеза за остеопороза или приемате стероиди.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да
съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като
съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече
информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Конвулекс сироп
Да се съхранява под 25° С.
Да се съхранява в оригиналната външна картонена опаковка, за да се предпази от светлина.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка
след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Конвулекс сироп
Активното вещество е: натриев валпроат. 1 ml сироп съдържа 50 mg натриев валпроат 
Другите съставки са: натриев хидроксид, ликазин (малтитол Е 965 800 mg/ml - като
захарен заместител), метилпарахидроксибензоат (0,4 mg/ml), захарин натрий (1,0 mg/ml),
натриев цикламат (3,0 mg/ml), натриев хлорид, малинова есенция, прасковена есенция,
пречистена вода.
Как изглежда Конвулекс сироп и какво съдържа опаковката
Безцветен до леко жълтеникав на цвят сироп в стъклени бутилки. Една опаковка съдържа
100 ml сироп с дозираща спринцовка за перорално приложение.
Притежател на разрешението за употреба и производител
G.L. Pharma GmBH
Schlossplatz 1
8502 Laxmach
Австрия
Дата на последно преразглеждане на листовката: декември 20X5
Per. № 20000205
Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:
Отбелязани са случаи на инцидентно или целенасочено предозиране. При плазмени
концентрации до 5-6 пъти по-високи от максималните терапевтични нива е малко вероятна
поява на други симптоми освен гадене, повръщане и замаяност.
При тежко предозиране, напр, при плазмени концентрации 10-12 пъти по-високи от
максималните терапевтични нива, са възможни тежко потискане на ЦНС и дишането.
Симптомите обаче може да варират чувствително. При много високи плазмени концентрации
са отбелязани припадъци. Съобщава се за поява на мозъчен оток и повишено вътречерепно
налягане. Отбелязани са няколко смъртни случая след много голямо предозиране.
При предозиране се препоръчва провеждане на мероприятия в болнична обстановка, като
предизвикване на повръщане, стомашна промивка, командно дишане и други мерки за
поддържане на жизнените функции.
Успешно са прилагани хемодиализа и хемоперфузия. Прилаган е също така налоксон
интравенозно, понякога с орален прием на активен въглен.
 

Споделете мнението си за КОНВУЛЕКС 50МГ/МЛ СИРОП 100МЛ

Web Statistics