Валута: BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КЛОПИКСОЛ АКЮФЕЙЗ 50МГ/МЛ- 1МЛ Х 5

CLOPIXOL / Клопиксол се използва за лечение на шизофрения и други психози. Използва се също за лечение на мания и за контрол на възбуда и агресивност при умствено увредени пациенти и пациенти в напреднала възраст с дементни промени.

  • Производител: Lundbeck
  • Код: 734
Този продукт Ви носи 41 бонус точки.
Спечелете още 10 бонус точки като напишете коментар и оцените продукта.
Цена: 4.12лв.
или 4120 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Клопиксол-Акюфейз 50 mg/ml, инжекционен разтвор
Цуклопентиксолов ацетат
Clopixol-Acuphase 50 mg/ml, solution for injection
Zuclopenthixol acetate
 
Прочетете внимателно цялата листовка, прели да започнете да използвате т ова лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други кора. То може
да им навреди независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някои от нежеланите лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неопиеани в тази
листовка. Вижте точка 4.
 
Какво съдържа тази листовка:
1.      Какво представлява Клопиксол-Акюфейз и за какво се използва 
2.      Какво трябва да знаете прели да използвате Клопиксол-Акюфейз
3.      Как да използвате Клопиксол-Акюфейз.
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клопиксол-Акюфейз
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 
l. Какво представлява клопиксол-акюфейз и за какво се използва
Как действа Клопиксол-Акюфейз
Клопиксол-Акюфейз принадлежи към група медикаменти известни като антипсихотици
(наричани също невролептици).
Тези медикаменти действат върху нервните пътища в специфични части на мозъка и помагат да
се коригират определени химически дисбаланси в мозъка, които причиняват симптомите на
Вашето заболяване.
Та какво се използва Клониксол-Акшфсйз
Клопиксол-Акюфейз се използва за лечение на остри психози., особено кълето е необходимо бързо
начало на действие и се предпочита продължителност на ефекта 2-3 дни,
Вашият лекар обаче може да Ви предпише Клопиксол-Акюфейз и с друга цел. Попитайте Вашия
лекар, ако имате каквито и да е въпроси свързани с това защо Ви е бил предписан Клоликсол-
Акюфейз.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Клопиксол-акюфейз
Не използвайте Клопнкссл-Акюфейз 
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към цуклопентиксол или към някоя от
останалите съставки това лекарство и (изброени в точка 6).
Ако имате нарушение на съзнанието.
Обърнете специално внимание при употребата иа Клопиксол-Акюфейз
ако имате проблеми с черния дроб
ако имате данни за гърчове или припадъци
ако имате диабез (може да се нуждаете от корекция на ат идиабетнот лечение)
ако имате органичен мозъчен синдром (който може да бъде резултат от отрийте с
алкохол или органични разтворители)
ако сте изложен на риск от инсулт (например тютюнопушене, високо кръвно налягане)
ако страдате от хипокалиемия или хопомагнезия (твърде малко калий или магнезий във
Вашата кръв) или наследствено предразположение към такава
ако имате в рода си история за сърдечно-съдови заболявания
ако използвате друг антипсихотик
Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако сте прекарали някои от тези състояния през живота си.
Други лекарства и Клопиксол-Акюфейз
Някои лекарства биха могли да повлияят действието на други и това понякога може да доведе до
сериозни нежелани лекарствени реакции.
Моля информирайте Вашия лекар или фармъцев]. ако приемате или наскоро се приемали други
лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:
Трициклични антидепресанти
Гвзнетидин и подобни лекарства (използвани за понижаване на кръвното налягане)
Барбитурати и подобни лекарства (лекарства, които предизвикват сънливост)
Лекарства, конто се използват за лечение на епилепсия
Леводопа и подобни лекарства (използвали за лечение па болестта на Паркинсон)
Метоклопрамид (използван за лечение на стомашно-чревни нарушения)
Пиперазин (използван за лечение на глисти)
Лекарства, които причиняват нарушен воден или солеви баланс (твърде малко калий или
магнезий в кръвта Ви)
Лекарства, за които е известно, че увеличават концентрацията на Клопиксол-Акюфейз в
кръвта Ви
Следните лекарства не бива да се приемат едновременно с Клопиксол-Акюфейз:
Лекарства, които променят ритъма на сърдечната дейност (например хинидин,
амиодарон, соталол, дофетилид, еритромицин, терфенадин, астемизол, гатифлоксацин,
моксифлоксацин, цизаприд, литий)
Други антипсихотични лекарства (например тиоридазин)
Клопиксол-Акюфейз с храма, напитки и алкохол
Клопиксол-Акюфейз може да засили седативния ефект на алкохола като Ви направи по-сънливи
Препоръчва се да не приемате алкохол по време на лечение с Клопиксол-Акюфейз. 
Бременност, кърмене и фертнлитет
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да било лекарство.
Бременност
Ако сте бременна или считате, че бихте могла да сте бременна, информирайте Вашия лекар.
Клопиксол-Акюфейз не трябва да се използва по време на бременност, освен при ясна
необходимост.
Общото състояние на вашето новородено бебе може да бъде повлияно от това лекарство.
Следните симптоми могат да се появят при новородени бебета на майки, които са използвали
сертиндол през последното тримесечие (последните три месеца на бременността): треперене,
мускулна скованост и / или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането, както и трудности
при хранене. Ако при бебето Ви се развие някой от тези симптоми може да се наложи да се
свържете с Вашия лекар.
Кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата па което и да било лекарство.
Ако кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар. Докато кърмите, Вие не трябва да приемате
Клопиксол-Акюфейз, тъй като малки количества от това лекарство могат да преминат в кърмата.
Фертнлитет
Проучванията при животни са показали, че Клониксол влияе върху плодовитостта. Моля.
посъветвайте се с Вашия лекар за съвет.
Шофиране и работа с машини
Съществува риск да усетите сънливост или замаяност, докато използвате Клопиксол-Акюфейз.
Ако това се случи не шофирайте и не използвайте каквито и да е инструменти или машини, докато
тези ефекти не отзвучат.
3. Как да използвате клопиксол-акшфенз
Какво количество да бъде приложено и кога
Малък обем Клопиксол-Акюфейз се изтегля в спринцовка и се прилага мускулно в глутеалната
област.
Вашият лекар ще определи точния обем от медикамента, който трябва да получите и колко често
да го получавате.
Възрастни
Обичайната доза е инжекция от 1-3 ml (50-150 mg). Тя може да бъде повторена след 2-3 дни.
Някои пациенти могат да се нуждаят от допълнителна инжекция 1- 2 дни след първата.
Ако дозата Ви превишава 2 ml от лекарството, то ще бъде приложено на две места.
Пациенти в напреднала възраст (над 65 години)
Може да се наложи дозата да бъде намалена. Максималната доза за една енжекция трябва да е 100mg
Деца
Клопиксол-Акюфейз не се препоръчва при деца. 
Рискови пациенти
Пациенти с чернодробни оплаквания нормално получават дози близки до долната граница на
препоръчвания диапазон.
Ако имате впечатление, че ефектът на Клопиксол-Акюфейз е твърде силен или твърде слаб,
консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Продължителност на лечението
Това лекарство не е предназначено за продължително лечение. През периода на лечението не
трябва да ви се прилагат повече от 4 инжекции или 8 ml (400 mg) от лекарството като цяло.
Ако се нуждаете от по-нататъшно лечение, Вашият лекар ще Ви предпише подходящото
лекарство.
Важно е да продължите курса на лечение така както Ви е препоръчано от лекуващия лекар.
Ако Ви бъде приложена повече от необходимата доза Клопиксол-Акюфейз
Това лекарство ще Ви бъде прилагано от Вашия лекар/медицинска сестра, така че е малко
вероятно да Ви бъде приложен повече Клопиксол-Акюфейз, отколкото е необходимо.
Симптомите на предозиране може да включват:
Сънливост
Кома
Необичайни движения
Конвулсии
Шок
Висока или ниска телесна температура
Промени в сърдечния ритъм, включително неравномерен сърдечен ритъм или забавен
сърдечен ритъм са били забелязани, когато Клопиксол-Акюфейз е бил п ре дозиран
едновременно е други лекарства, за които се знае. че влияят върху сърцето,
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия
лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Клопиксол-Акюфейз може да предизвика нежелани реакции, въпреки че
не всеки ги получава.
В случай, че получите никой от следните симптоми трябва незабавно да се свържете с Вашия
лекар или да отидете в болница:
Нечести (при повече от 1 на 1 000. но при по-малко 1 на 100 пациенти):
• Необичайни движения ма устата и езика; това може да бъде ранен признак на състояние,
известно като късна дискинезия.
Много редки (при по-малко от 1 на 10 000 пациенти); 
Висока температура, необичайна скованост на мускулите и разстройство на съзнанието,
особено ако се наблюдава едновременно с изпотяване и учестена сърдечна дейност; тези
симптоми могат да бъдат признаци на рядко състоние наречено невролеггтичен малигнен
синдром, за който се съобщава при употребата на различни антилсихотици.
Пожълтяване на кожата и на бялото на очите, което може да означава, че черният Ви
дроб е засегнат и е признак на състояние, известно като жълтеница.
Следните нежелани реакции са най-изявени в началото па лечението и повечето от тях
обикновено отзвучават но време на продължи гсмно лечение.
Много чести (при 1 или повече на 10 пациенти):
Сънливост (сомнолентиост), невъзможност да се седи седнал мирно или да се стои
неподвижно (акатизия), несъзнателни движения (хиперкинезия), бавни или ограничени
движения (хипокинезия)
Сухота в устата
Чести (при повече от 1 па 1 00 пациенти, но при по-малко от 1 на 10 пациенти);
Сърцебиене (тахикардия), усещане за бързо, силно или неравномерно биене на сърцето
(палпитации)
Тремор, изкривени или повтарящи се движения или абнормни пози поради продължителни
мускулни контракции (дистония), увеличена мускулна скованост (хипертония), замаяност,
главоболие, усещане за щипан е, настръхва не или вкочаненост на кожата (парестезия),
смущение на вниманието, амнезия, абнормна походка
Трудност да сс фокусират обекти близко до очите (нарушена акомодация), смущения на
зрението
Усещане за въртене или поклащане при неподвижно тяло (вертиго)
Блокиране на назалните пътища (назална конгеетия), трудности при дишането или болезнено
дишане (диепнея).
Увеличено слюноотделяне (увеличена саливация), запек, повръщане, проблеми с
храносмилането или дискомфорт в горната част на корема (диспепсия), диария
Нарушение на уринирането (микциоими смущения), невъзможност за уриниране (ретенция на
урината), увеличен обем на уриниране (полиурия)
Увеличено потене (хиперхидроза), сърбеж (пруритус)
Мускулна болка (миалгия)
Увеличен апетит, увеличено тегло
Умора, слабост (астения), общо чувство на дискомфорт и неудобство (неразположение), болка
Сънливост (инсомния), депресия, тревожност, нервност, абнормни сънища, възбуда, намалено
желание за секс (намалено либидо)
Нечести (при повече от 1 на 1 000, но при по-малко от 1 на 100 пациенти):
Свръхбързи или прекомерни рефлекси (хиперрефлексия), неравномерни движения
(дискинезия), паркинсонизъм, припадъци (синкоп), неспособност за координиране на
мускулната активност (атаксия), нарушение на гбвора, намален мускулен тонус (хипотония),
конвулсии, мигрена
Въртеливо движение на окото (окулогирични кризи), разширени зеници (мидриаза)
Свръхчувствителност към определени честоти на звука или трудна поносимост към ежедневни
звуци (хиперакузис), зеънене в ушите (тинитус)
Абдоминална болка, гадене, метеоризъм
Обрив, реакция на кожата поради чувствителност към светлина(реакция на фоточувствителност) ,
нарушение на пигментацията, мазна, лъскава и жълтеникава кожа поради увеличена секреция на себум
(себорея) екзема или възпаление на кожата (дерматит) 
подкожно кървене, забелязващо се по червените или морави петна на кожата (пурпура)
Мускулна скованост, невъзможност за нормално отваряне на устатата (тризмус), изкривяване
на врата и неестествено положение на главата (тортиколис, крива шия, схващане на врага)
Намален апетит, намалено тегло
Ниско кръвно налягане (хипотония), горещи вълни
Жажда, абнормно ниска телесна температура (хипотермия), температура (пирексия)
Зачервена или възпалена кожа, където е правена инжекция с Клопиксол-Акюфейз
Абнормни стойности на чернодробните функционални тестове
Сексуални нарушения (забавена еякулация, проблеми с ерекцията, жените биха могли да
изпитат невъзможност за достигане на оргазъм, сухота на вагината (вулвовагинална сухота))
Подчертано безразличие към заобикалящата среда (апатия), кошмари, увеличено желание за
секс (увеличено либидо), състояние на обърканост
Редки (при повече от 1 на 10 000. но при по-малко от 1 па 1 000 пациенти):
Намален брой на тромбоцитите EJ кръвта (тромбоцилопения), понижен брой на неутрофмлните
левкоцити (неутропения), понижен брой на левкоцитите (левкопения), отравяне на костния
мозък (агранулоцитоза)
Увеличено ниво на пролактин в кръвта (хиперпролактинемия)
Висока кръвна захар (хипергликемия), нарушена глюкозна поносимост, увеличено ниво на
мазнините в кръвта (хиперлипидемия)
Свръхчувствителност (хиперчувствителноет), остра системна и тежка алергична реакция
(анафилактична реакция)
Развитие на гърди при мъжете (гинекомастия), прекомерно образуване на мляко (галакторея),
липса на менстурален цикъл (аменорея), продължителна болезнена ерекция на пениса,
придружена със сексуална възбуда или желание (приапизъм)
Както при други лекарства., които действат по сходен на цуклопентиксол ацетат начин (активната
съставка на Клопиксол-Акюфейз). са били докладвани редки случаи на следните нежелани реакции:
Увеличаване на QT- интервала (забавен сърдечен ритъм и промяна в ЕКГ) 
Неравномерни сърдечни удари (вентрикуларни аритмии, вентрикуларна фибрилация,
вентрикуларна тахикардия)
Torsades de Pointes (специфичен вид неравномерен сърдечен ритъм)
В редки случаи неравномерните сърдечни удари (аритмии) биха могли да доведат до внезапна
смърт.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в
тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
5. Как да съхранявате клопиксол-акюфейз
Обикновено Вашият лекар или медицинска сестра ще съхраняват лекарството вместо Вас.
Ако го съхранявате в къщи:
Съхранявайте на място недостъпно за деца. 
Не използвайте Клопиксол-Акюфейз след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на
годност отговаря напоследния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 30°С.
Съхранявайте ампулите във външната кутия, така че да не се излагат на светлина.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашият фармацевт как да унищожите ненжните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Клопиксол-Акюфейз
Активното вещество е цуклопентиксол «шетат.
Всеки милилитър (ml) Клопиксол-Акюфейз съдържа 50 mg цуклопентиксол ацетат.
Другата съставка е леко растително масло (триглицериди, средна верига).
Как изглежда Клопиксол-Акюфейз и какво съдържа опаковката
Клопиксол-Акюфейз 50 mg/ml инжекционен разтвор (инжекция) се предлага в стъклени ампули,
съдържащи 1 ml 5, опаковани в картонени кутии.
Клопиксол-Акюфейз е прозрачна бледо-жълта течност.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател иа разрешението за употреба
Lund beck Lxporl A/S
Ottiltavej 9
2500 Valby
Дания
Производител
H. Lundbeck A/S
Ottiliave) 9
2500 Valby
Дания
Представителство:
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния
представител на притежателя на разрешението за употреба:
Лундбек Експорт
Търговско Представителство 
ЕКСПО 2000
Бул. “Н. Вапцаров" №55, 1 407 София
Тел. (02) 962 4696
Дата на последно преразглеждане на листовката 05/2015
 
 

Споделете мнението си за КЛОПИКСОЛ АКЮФЕЙЗ 50МГ/МЛ- 1МЛ Х 5

Web Statistics