Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КЛИНДАМИЦИН МИП 300МГ КАПС. X 16

Клиндамицин МИП (Clindamycin MIP) е показан при инфекции на дихателните пътища, кожата и меките тъкани, остеомиелит, стоматологични, интраабдоминални, гинекологични инфекции. Особено важна роля има при лечение на анаеробни и смесени инфекции.

Този продукт Ви носи 106 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Клиндамнцин-МIР 300 mg филмирани таблетки
Клиндамицин
Clindamycin-MIP 300 mg film-coated tablets
Clindamycin
 
Прочетете внимателно цялата листовка, прели ла започнете ла приемате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна та Вас информация.
Загинете тази листовка. Може ла се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви лопълнителии въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. Го може да
им навреди, независимо от това, че техните симптоми са съшито като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия Вашата лекар или
фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Клиндамицин-МIР 300 mg и за какво се използва
2. Какво трябвада знаете, преди да приемете Клиндамицин-МIР 300 mg
3. Как да приемате Клиндамицин-МIР 300 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клиндамицин-МIР 300 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 МG И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Клиндамицин-МIР 300 mg е антибиотик от групата ма линкозамидите. Той се използва за
лечение на инфекции причинени от микроорганизми, чувствителни към клипдамицим [като
например чувствителни анаеробни бактерии, чувствителни щамове па аеробни Грам-
положителни бактерии (стрептококи, стафилококи и пиевмококи), как то и чувствителни
щамове Chlamydia trachomatis]'.
инфекции на костите и ставите;
инфекции на уши, нос и гърло;
зъбно-челюстни иноекции;
инфекции на долните дихателни пътища;
вътрекоремни инфекции;
гинекологични инфекции;
инфекции на кожата и меките тъкани;
скарлатина.
В случай на тежки инфекции лечението трябва да започне с парентерадпо (шиправенозно)
приложение на клиндамицин съдържащи лекарствени продукти.
2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛИНДАМИЦИН MIP 300-MG
Не приемайте Клиндамиции-МIР 300 mg
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към клиндамицин или към някоя от другите съставки .
на Клиндамицин- MIP 300 mg филмирани таблетки (описани в точка 6 „Какво съдържа 
Клиндамицин-MIP 300 mg”).
ако сте алергични (свръхчувствителни) към линкомицмн.
Обърнете специално внимание при употребата на Клнндамицин-MIP 300 mg
Клиндамицнн- MIP 300 трябва да се прилага с особено внимание при:
нарушена чернодробна функция;
смущения в невро-мускулната проводимост (напр. миастения гравис: болезнена мускулна слабост и
Паркинсонова болест: т.н. вибрираща парализа):
предишни  стомашно-чревни заболявания (напр. предишно възпаление на дебелото черво).
В cлучай продължително лечение (повече от три седмици) периодично трябва да се изследва
кръвната картина както и функцията на черния дроб и бъбреците.
При поява на тежка и упорита диария по време на лечение с клиндамицин, незабавно прекратете
приема на лекарството и уведомете лекуващия лекар.
Продължителната и повторна употреба на клиндамицин може да доведе до инфекция на кожата и
лигавиците с микроби, срещу които Клиндамнцин-МIР 300 mg е неефикасен, както и населяване е
бластомицети. Клиндамицин-МIР 300 mg не трябва да се прилага в случай на остра респираторна
инфекция, причинени от вируси.
Клиндамицин-MIP 300 mg е неефикасен за лечение на менингит, тъй като достигнатите концентрации
на клиндамицин в церебро-сгшналната течност не са достатъчни за лечение.
Други лекарства и Клиндамнцин-МIР 300 mg
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали
други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Клиндамицин-MIP 300 mg не трябва да се комбинира с макролидни антибиотици (напр. еритромицип).
поради взаимно подтискане на ефикасността.
Доказана е кръстосана устойчивост между клиндамицин,който е активна съставка КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 МG
и линкомицин съдържащи лекарствени продукти.
Клиндамицин-MIP 300 mg може да усили действието на мускул но-релаксиращите лекарства (напр.
етер, тубокурарин и гтанкурониев бромид) дължащо се на неговата способност за нервно-мускулно
блокиране. Този ефект може да доведе до неочаквани, животозастрашаваши инциденти по време на
хирургически операции.
Варфарин или подобни лекарства - използвани за разреждане на кръвта. Вие може получите кървене
по-лесно. Вашият лекар може да се нуждае от редовни кръвни тестове за да контролира как се съсирва
кръвта Ви.
Ефикасността на пероралните противозачатъчни средства, когато се приемат едновременно с
Клиндамицин-MIP 300 mg, не е гарантирана. Поради тази причина трябва да се използват други,
допълнителни контрацептивни методи.
Клиндамицин-MIP 300 mg с храна и напитки
Вие може да приемате това лекарство със или без храна.
Бременност и кърмене
При употребата по време на бременност и кърмене трябва да бъде обмислено внимателно 
съотношението полза/риск. Досега експерименталните проучвания при хора не показват никакъв 
тератогенен ефект на клиндамицин. 
При кърмачета може да се наблюдава сенеибилизапия (развиване на свръхчувствителност), диария и
колонизация на лигавиците с бластомицети.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Шофиране и работа с машини
Клиндамицин-МIР 300 mg не повлиява способността за шофиране или работа с машини.
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 MG
Винаги приемайте Клиндамицин-МIР 300 mg точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте
сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Филмираните таблетки се поглъщат цели (без да се сдъвкват или натрошават) с достатъчно количество
течност (напр. чаша вода). Препоръчва се филмираните таблетки да се вземат на няколко приема
разпределени през деня, за предпочитане на всеки 6 до 8 часа.
Ако Вашият лекар не Ви е предписал друго за Клипдамицин-МIР 300 mg валидни са долупосоченте
указания. Моля. спазвайте предписанията за употреба, тъй като в противен случай Клиндамицим-МП5
300 ing няма да има желания ефект.
В зависимост от тежестта и мястото на инфекцията, възрастни и деца над 14-годишна възраст приемат
3 до 6 филмирани таблетки Клиидамицнн-МIР 300 mg (съответстващи на 0,9 g до 1.8 g
клиндамицин) дневно. Дневната доза се разпределя на 3-4 приема.
Дозировка при деца от 6 до 14-годшпиа възраст
От 8 до 25 mg/kg дневно, разделени в 3-4 приема. Гази лекарствена форма не е подходяща за деца под
6-годишна възраст.
Дозировка при пациенти с чернодробни увреждания
При пациенти със средно тежка до тежка степен на чернодробни увреждания времето, за което
лекарственият продукт се разгражда наполовина Р. организма се удължава. Намаляване на дозата
обикновено не се налага, ако Клиндамицин-МIР 300 mg е предписан на всеки 8 часа. По. при
пациенти с тежка степен на чернодробна недостатъчност концентрацията на лекарствения пролука в
кръвта трябва да се контролира. В съответствие с резултатите е необходимо да се прибегне до
намаляване на дозата иди алтернативно удължаване на времето между отделния е приеми.
Дозировка при пациенти с бъбречни увреждания
При пациенти с бъбречни увреждания времето за отделяне па половината от приетото количество
лекарствен продукт е също удължено, като намаляване на дозата в повечето случаи не е необходимо.
Но, при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност или спиране на отделяне па урина (анурия)
концентрацията па лекартвото в кръвта, трябва да се контролира. [3 съотвествие с резултатите е
необходимо намаляване на дозата или удължаване на времето между отделните приеми от 8 до 12
часа.
Дозировка при пациенти на хемоднализа
Клиндамицин не се отделя при хемодиализа. Така че преди и след днализа не се палата промяна в
предшестващата дозировка.
Ако сте приели повече от необходимата доза Клиндамнцин-МIP 300 mg
Информирайте Вашия лекар или фармацевт незабавно. Ако е възможно, вземете Вашето
лекарство и тази листовка с Вас. 
Ако сте пропуснали да приемете Клиндамнцин-МIР 300 mg
Обикновено симптоми"с на болестта не се утежняват особено, ако една лота е била пропусната.
Продължете лечението с предписаната лота и не компенсирайте пропуснатия прием с двойна лота. Но,
моля да запомните, че Клиндамнцин-МIР 300 mg може да бъде безопасен и ефективен само. ако се
взема редовно.
Ако сте спрели присмя на Клиндамнцин-МIР 300 mg
В случай на нежелани реакции Вашият лекар ще Ви информира за възможни спешни мерки и ше Ви
посъветва дали други лекарствени продукти са подходящи за Вашето лечение. Моля, не прекъсвайте
лечението в никакъв случай без да сте се консултирали с Вашия лекар.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. ВЪЗМОЖНИ  НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Клнняамицин-М IР 300 mg може да предизвика нежелани реакции,
въпреки че нс всеки, ги получава.
Нежеланите реакции меже да настъпват с определена честота, която се дефинира по следния
начин:
- много чести: засягат повече от 1 потребител на 10
- чести: засягат от 1 до 10 потребители на 100
- нечесги: засягат от 1 до 10 потребители на 1 000
- редки: засягат от 1 до 10 потребители на 10 000
- много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 1 000
- с неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни.
Нарушения на кръвта и лимфна система
Редки: Тромбоцитопения. левкопения, еозинофилия, неутропения или грапулоцитопения
(нарушения в броя на различните кръвните клетки и тромбоцити в кръвта).
Стомашно-чревни нарушения
Чести: Стомашен дискомфорг, повдигане, гадене, повръщане и диария.
Редки: Езофагиг (възпаление на хранопровода), стоматит (възпаление на устната кухина), и
глосит (възпаление на езика).
С неизвестна честота: Псевдомембранозен еитероколит (инфекция на червата, причинена ог
бактерията Clostridium difficile).
Нарушения на нервната система
Редки: Ефект на нервно-мускулно блокиране (нарушение на предаването ма импулси от нервите
към мускулите).
Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Редки: Вагинит (възпаление на външните полови органи при жени) и лющене на кожата..
МногоЕредки: Еритема ексудативум мултиформе (напр. синдром на Стивън-Джонсън 
синдром на Лайел (последните две са тежки кожни реакции с образуване на мехури по кожата,
устата, очите и половите органи).
Чести: Обрив, сърбеж и ургикария (обширни зачервени и уплътнена участъци тю/кожа
Нарушения на мускулно-скелетната система н съединителната тъкан
С неизвестна честота: Аргралгия (болка в ставите).
Жлъчно-чернодробни нарушения: 
Редки:.Жълтеница, отклонения в тестовете за чернодробната функция.
Нарушения на имунната система 
С неизвестна честота: Анафилактичеи шок, оток на Квинке (подуване на устата, езика и гърлото).
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия Вашата лекар или
фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка
нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната
система за съобщаване, Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303
София . Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете
да дадсте своя принос за получаване на повече информация относно безопасността па това
лекарство.
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 300 МG
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхраня в а под 30°С на .място защитено от светлина.
He използвайте Клиндамицин-MIP 300 mg след срока на годност, отбелязан върху картонената
опаковка и блистера след «Годен до:». Срокът на годност отговаря па последния ден от
посоления месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.
6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Клиндамицин-MIP 300 mg
- Активното вещество е клиндамицин. 1 филмирана таблетка (таблетка) съдържа 344 mg
Clindamycin hydrochlcride съответстващ на 300 mg клиндамицин.
- Другите съставка са: Микрокристална целулоза, манитол, галк, магнезиев стеараг,
кросповидон, безводен силициев диоксид, титапиев диоксид (Е 171), макрогол, бутил
метакрилат-(2-диметиламиноегил) мета крил ат-метил мстакрилат-съполимер (1:2:1).
Как изглежда Клиндамицин-MIP 300 mg и какво съдържа опаковката
Клиндамицин-MIP 300 mg филмирани таблетки са бели филмирани таблетки.
Картонена кутия с 16 филмирани таблетки (2 блистера х 8 филмирани таблетки).
Пе всички видове опаковки мог ат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Chephasaar Chem.-pharm.Fabrik GmbH
D-66386 St: Ingbert
Германия 
Тел:  +49 0 68 94/971-0
Факс: +49 0 68 94/971-199 
Дага па последно преразглеждане на листовката
Март 2016
За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния
представител на притежателя на разрешението за употреба.
 
 

Споделете мнението си за КЛИНДАМИЦИН МИП 300МГ КАПС. X 16

Web Statistics