Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КЛЕКСАН 40МГ ШПРИЦ АМПУЛА 0.4МЛ

КЛЕКСАН  се използва за: *профилактика на венозна тромбоемболична болест (предпазване от образуване на кръвни съсиреци във вените), и особено при някои процедури; *предпазване от образуване на тромби в екстракорпоралната циркулация (кръвообращението извън тялото) по време на хемодиализа. лечение на установена дълбока венозна тромбоза; *лечение на нестабилна ангина пекторис (нестабилна стенокардия) и миокарден инфаркт без наличие на Q-зъбец в електрокардиограмата през острата фаза в комбинация с аспирин, профилактика на венозен тромбоемболизъм при консервативно (с лекарства) лекувани пациенти на постелен режим поради остро заболяване, включително сърдечна недостатъчност, тежки инфекции, ревматични заболявания.

Този продукт Ви носи 535 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

КЛЕКСАН 4000 IU (40 mg)/0,4 ml инжекционен разтвор
еноксапарин натрий
enoxaparin sodium
 
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не то преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
 
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява КЛЕКСАН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате КЛЕКСАН
3. Как да използвате КЛЕКСАН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КЛЕКСАН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 
1. Какво представлява КЛЕКСАН и за какво се използва
КЛЕКСАН съдържа активно вещество, наречено еноксапарин натрий, което е нискомолекулен
хепарин (НМХ).
КЛЕКСАН действа по два начина:
1) Спира нарастването на съществуващи тромби. Това спомага организмът да ги разруши и
предотвратява увреждания
2) Предотвратява образуването на кръвни съсиреци в кръвта.
КЛЕКСАН може да се използва за:
Лечение на кръвни съсиреци, които са в кръвта
Предотвратяване образуването на съсиреци в кръвта в следните случаи:
о преди и след операция
о когато имате остро заболяване и сте в период на ограничена подвижност
о когато имате нестабилна стенокардия (състояние, при което недостатъчно
количество кръв стига до сърцето ви)
о след инфаркт
Предотвратява образуването на съсиреци в тръбите на диализния апарат (използва се
при хора с тежка бъбречна недостатъчност).
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате КЛЕКСАН
Не използвайте КЛЕКСАН 
ако сте алергични към еноксапарин натрий, или към някоя от останалите съставки
на това лекарство (изброени в точка 6). Признаците на алергична реакция включват:
обрив, проблеми при гълтане или при дишане, подуване на устните, лицето, гърлото
или езика.
ако сте алергични към хепарин или други никомолекулни хепарини като
надропарин, тинзапарин или далтепарин.
ако сте имали реакция към хепарин, която предизвиква рязко спадане на броя на
клетките, които участват в съсирването на кръвта (тромбоцити) * тази реакция се
нарича хепарин-индуцирана тромбоцитопения - в рамките на последните 100 дни,
или ако имате антитела срещу еноксапарин в кръвта.
ако имате масивно кървене, или имате заболяване с висок риск от кървене (като
стомашна язва, скорошна операция на мозъка или очите), включително скорошен
хеморагичен инсулт.
ако използвате КЛЕКСАН за лечение на кръвни съсиреци и Ви предстои спинална
или епидурална анестезия (упойка) или лумбална пункция в рамките на 24 часа.
Предупреждения и предпазни мерки
КЛЕКСАН не трябва да се заменя с други лекарства, принадлежащи към групата на
нискомолекулните хепарини. Това е така, защото те не са абсолютно същите и нямат същото
действие и указания за употреба.
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате КЛЕКСАН, ако:
сте имали реакция към хепарин, която причинява рязко спадане на броя на
тромбоцитите
Ви предстои извършване на спинална или епидурална анестезия или лумбална
пункция (вижте операции и обезболяващи средства): трябва да се спазва интервал
между употребата на КЛЕКСАН и тази процедура
имате имплантирана сърдечна клапа
имате ендокардит (инфекция на вътрешната обвивка на сърцето)
имате анамнеза за язва на стомаха
прекарали сте скоро инсулт
имате високо кръвно налягане
имате диабет или проблеми с кръвоносните съдове в окото, причинени от диабет
(наречени диабетна ретинопатия)
наскоро сте имали операция на очите или мозъка
сте в старческа възраст (над 65 години) и особено ако сте над 75-годишна възраст
имате проблеми с бъбреците
имате проблеми с черния дроб
имате под обичайното или наднормено тегло
имате високо ниво на калий в кръвта (това може да се провери с изследване на
кръвта)
използвате лекарства, които повлияват кървенето (вижте по-долу - Други
лекарства).
Преди да започнете да използвате това лекарство и на редовни интервали в хода на лечението е
необходимо да се прави изследване на кръвта за определяне на броя на тромбоцитите и
съдържанието на калий в кръвта.
Други лекарства в КЛЕКСАН
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или е възможно да
приемете/използвате други лекарства.
варфарин - използва се за разреждане на кръвта 
аспирин (известен също като ацетилсалицилова киселина или АСК), клопидогрел
или други лекарства, използвани за предотвратяване на образуването на кръвни
съсиреци (вижте също точка 3, "Промяна на антикоаГулантното лечение")
декстран инжекция - използва се като кръвен заместител
ибупрофен, диклофенак, кеторолак или други лекарства, известни като нестероидни
противовъзпалителни средства, които се използват за лечение на болка и оток при
артрит и други заболявалия
преднизолон, дексаметазон или други лекарства, използвани за лечение на астма,
ревматоиден артрит и други заболявалия
лекарства, които повишават нивото на калия в кръвта, като калиеви соли,
отводняващи таблетки, и някои лекарства за лечение на сърдечни проблеми.
Операции и обезболяващи средства
Ако Ви предстои лумбална пункция или операция, при която ще се използва епидурална или
спинална упойка, информирайте Вашия лекар, че използвате КЛЕКСАН. Вижте "Не
използвайте КЛЕКСАН Също така, кажете на Вашия лекар, ако имате някакъв проблем с
гръбначния стълб или ако някога сте имали операция на гръбначния стълб.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте
се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Ако сте бременна и имате механична сърдечна клапа, може да сте изложени на повишен риск
от образуване на кръвни съсиреци. Вашият лекар трябва да обсъди това с Вас.
Ако кърмите или планирате да кърмите, трябва да попитате Вашия лекар преди да използвате
това лекарство.
Шофиране и работа с машини
КЛЕКСАН не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.
Препоръчително е търговското име и партидния номер на продукта, който използвате, да се
записват от Вашия медицински специалист.
3. Как да използвате КЛЕКСАН
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Прилагане иа това лекарство
Вашият лекар или медицинска сестра, обикновено ще Ви поставят КЛЕКСАН. Това е
така, защото той трябва да се прилага под формата на инжекция.
Когато се приберете вкъщи, може да се наложи да продължите да прилагате КЛЕКСАН
и да си го поставяте сами (вижте по-долу указания за това как да направите това).
КЛЕКСАН обикновенно се прилага чрез инжекция под кожата (подкожно).
КЛЕКСАН може да се прилага чрез инжектиране във вената (интравенозно), след някои
видове сърдечен удар (инфаркт) или операция.
КЛЕКСАН може да се добавя направо в тръбичката, която излиза от тялото
(артериалната линия) в началото на диализната сесия.
КЛЕКСАН не трябва да се инжектира в мускул.
Какво количество ще Ви се прилага
Вашият лекар ще реши колко КЛЕКСАН да Ви се приложи. Количеството ще зависи от 
причината, поради която се използва.
• Ако имате проблеми с бъбреците, може да Ви се прилага по-малко количсгво КЛЕКСАН
1. Лечение на кръвни съсиреци, които са в кръвта
Обичайната доза е 150 IU (1,5 mg) за всеки килограм телесно тегло всеки ден или
100 IU/mg (1 mg) за всеки килограм телесно тегло два пъти на ден.
Вашият лекар ще реши колко дълго ще трябва да получавате КЛЕКСАН.
2. Предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци в кръвта Ви в следните случаи:
♦ Операция ти периоди на ограничена подвижност поради заболяване
Дозата ще зависи от това доколко е вероятно да се развият съсиреци. Ще Ви се
прилагат 2 000 IU (20 mg) или 4 000 IU (40 mg) КЛЕКСАН всеки ден.
Ако Ви предстои операция, първата инжекция обикновено ще Ви бъде приложена
2 часа или 12 часа преди операцията.
Ако сте с ограничена подвижност поради болест, обикновено ще Ви се прилагат
4 000 IU (40 mg) КЛЕКСАН всеки ден.
Вашият лекар ще реши колко дълго ще трябва да получавате КЛЕКСАН.
♦ След като сте прекарали сърдечен удар
КЛЕКСАН може да се използва при два различни вида сърдечен удар, наречени „инфаркт на
миокарда със ST-елевация“ и „инфаркт на миокарда без ST-елевация“. Количеството
КЛЕКСАН , което ще Ви се даде, ще зависи от Вашата възраст и вида на инфаркта, който сте
прекарали.
Инфаркт на миокарда без ST-елевация:
Обичайната доза е 100 IU (1 mg) за всеки килограм тегло на всеки 12 часа.
Обикновено Вашият лекар ще Ви каже да приемате също така и аспирин
(ацетилсалицилова киселина).
Вашият лекар ще реши колко дълго ще трябва да получавате КЛЕКСАН
Инфаркт на миокарда със ST-елевация, ако сте на възраст под 75 години:
Начална доза КЛЕКСАН от 3 000 IU (30 mg) ще Ви бъде инжектирана във вената.
Едновременно с това ще Ви се постави и КЛЕКСАН подкожно. Обичайната доза е
100 Ш (1 mg) за всеки килограм телесно тегло, на всеки 12 часа.
Обикновено Вашият лекар ще ви каже да приемате също така и аспирин
(ацетилсалицилова киселина).
Вашият лекар ще реши колко дълго ще трябва да получавате КЛЕКСАН .
Инфаркт на миокарда със ST-елевация, ако сте на възраст 75 години или повече:
Обичайната доза е 75 IU (0,75 mg) за всеки килограм телесно тегло на всеки
12 часа.
Максималното количество КЛЕКСАН, приложено с първите две инжекции е
7 500IU (75 mg).
Вашият лекар ще реши колко дълго ще трябва да получавате КЛЕКСАН.
При пациенти, на които им предстои перкутанна коронарна интервенция (PCI):
В зависимост от това кога за последно Ви е приложен КЛЕКСАН, Вашият лекар може да реши
да приложи допълнителна доза КЛЕКСАН преди извършване на PCI. Прилага се чрез
инжекция във вената.
3. Предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци в тръбичките на диализния апарат
* Обичайната доза е 100 IU (1 mg) за всеки килограм телесно тегло.
КЛЕКСАН може да се добавя направо в тръбичката, която излиза от тялото
(артериалната линия) в началото на диализната сесия Това количеството 
достатъчно, обикновено за 4-часова сесия . Ако е необходимо, обаче Вашият лекар  
може да Ви приложи и следваща доза от 50 IU до 100 IU (0,5 до 1 mg) за всеки
килограм телесно тегло.
За предварително напълнена спринцовка: Инструкции за употреба на спринцовката
Промяна на янтикоатулантното лечение
Преминаване от КЛЕКСАН на лекарства за разреждане на кръвта, наречени витамин-
К антагонисти (например варфарин)
Вашият лекар ще изиска да Ви се направи кръвен тест, наречен INR, и ще ви каже
съответно кога да спрете използването на КЛЕКСАН .
Преминаване от лекарства за разреждане на кръвта, наречени витамин-К
антагонисти (например варфарин), на КЛЕКСАН
Спрете употребата на витамин-К антагонисти. Вашият лекар ще изиска да Ви се направи
кръвен тест, наречен INR, и ще ви каже съответно кога да започнете използването на
КЛЕКСАН.
Преминаване от КЛЕКСАН към лечение с директен перорален антикоагулант
Спрете употребата на КЛЕКСАН . Започнете приема на директния перорален
антикоагулант 0-2 часа преди времето за следващата инжекция, след това продължете
както обикновено.
Преминаване от лечение с директен перорален антикоагулант към лечение с КЛЕКСАН
Спрете приема на директен перорален антикоагулант. Не започвайте лечение с
КЛЕКСАН до 12 часа след приема на последната доза директен перорален
антикоагулант.
Употреба при деца и юноши
Безопасността и ефикасността на КЛЕКСАН не е оценявана при деца или юноши.
Ако сте използвали повече от необходимата доза КЛЕКСАН
Ако смятате, че сте използвали твърде много или твърде малко КЛЕКСАН , кажете на Вашия
лекар, медицинска сестра или фармацевт незабавно, дори и ако нямате никакви признаци за
проблем. Ако дете случайно си инжектира или погълне КЛЕКСАН, трябва веднага да се заведе
в спешно отделение.
Ако сте пропуснали да използвате КЛЕКСАН
Ако сте пропуснали да си поставите дозата, поставете я веднага щом се сетите. Не прилагайте
двойна доза в един и същи ден, за да компенсирате пропуснатата доза. Воденето на дневник ще
Ви помогне да сте сигурни, че няма да пропуснете доза.
Ако сте спрели употребата на КЛЕКСАН
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Важно е да продължите да прилагате инжекциите КЛЕКСАН, докато Вашият лекар реши да ги
спре. Ако спрете употребата му, може да получите кръвен съсирек, което може да бъде много
опасно.
4. Възможни нежелани реакции
Както други подобни лекарства (лекарства за намаляване на съсирването на кръвта),КЛЕКСАН
може да предизвика кървене, което може да е животозастрашаващо. В някои случаи кървеното
може да не е очевидно. 
Ако получите кръвоизлив» който не спира от само себе си, или ако усетите признаци на
прекомерно кървене (изключителна слабост, умора, бледност, замайване, главоболие или
необясними отоци), веднага се консултирайте с Вашия лекар.
Вашият лекар може да реши да Ви наблюдава внимателно или да промени Вашето лекарство.
Спрете да използвате КЛЕКСАН и се консултирайте с лекар или медицинска сестра незабавно,
ако получите някакви признаци на тежка алергична реакция (като затруднено дишане» подуване
на устните, устата, гърлото или очите).
Трябва да кажете на Вашия лекар веднага,
ако имате някакви признаци на запушване на кръвоносен съд от кръвен съсирен, като
например:
еластична болка, зачервяване, затопляне или подуване на единия крак - това са
симптоми на тромбоза на дълбоките вени
задух, болка в гърдите, припадък или хранене на кръв - това са симптоми на
белодробна емболия
ако имате болезнен обрив от тъмночервени петна по кожата, които не изчезват при
натиск.
Вашият лекар може да поиска да направите кръвни изследвания, за да провери броя на
тромбоцитите.
Обобщен списък на възможните нежелани реакции:
Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)
кървене;
повишени чернодробни ензими.
Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)
поява на синини по-лесно от обикновено. Това може да се дължи на проблем с кръвта,
дължащ се на нисък брой на тромбоцитите;
розови петна по кожата. По-вероятно е да се появят на местата, където е бил инжектиран
КЛЕКСАН;
кожен обрив (копривна треска, уртикария);
сърбяща зачервена кожа
синини или болка на мястото на инжектиране;
намаляване броя на червените кръвни клетки;
щ
повишаване на броя на тромбоцитите в кръвта;
главоболие.
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)
внезапно силно главоболие. Това може да бъде признак на кръвоизлив в мозъка;
болка и подуване на стомаха. Може да имате кръвоизлив в стомаха;
големи, червени, кожни лезии с неправилна форма, със или без мехури;
дразнене на кожата (локално дразнене);
пожълтяване на кожата или очите и потъмняване на урината. Това може да се дължи на
проблем с черния дроб.
Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)
тежка алергична реакция. Признаците може да включват: обрив, проблеми с гълтането
или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика;
повишаване на калия в кръвта. Това е по-вероятно да се случи при хора с проблеми с 
бъбреците или диабет. Вашият лекар ще провери това чрез изследване на кръвта 
увеличаване на броя на еозинофилите в кръвта. Вашият лекар ще провери това, чрез 
изследване на кръвта;
косопад;
остеопороза (заболяване с повишена склонност към счупване на костите) след
продължителна употреба;
изтръпване, скованост и болки в мускулите (особено в долната част на тялото) при
лумбална пункция или спинална упойка;
загуба на контрол над пикочния мехур или червата (така че да не може да контролирате
ходенето до тоалетната);
уплътнение или бучки на мястото на инжектиране.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да
съобщите нежелани реакции директно Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян
Груев” № 8,1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате
нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно
безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате КЛЕКСАН
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Клексан след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25 °С, в оригиналната опаковка.
Да не се замразява.
Не използвайте това лекарство, ако забележите видими признаци на нарушено качество.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа КЛЕКСАН
Активното вещество е еноксапарин натрий (enoxaparin sodium).
Предварително напълнени спринцовки, всяка от които съдържа еноксапарин натрий 4000
IU (40 mg) в 0,4 ml вода за инжекции, в кутия по 2, 6 и 10 спринцовки..
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба
Как изглежда КЛЕКСАН и какво съдържа опаковката
Клексан е бистър, стерилен апирогенен инжекционен разтвор в предварително напълнена
спринцовка.
Налични са опаковки от 2,6 или 10 предварително напълнени спринцовки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител
САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
бул.„Цариградско шосе“ 90
гр. София 1784
България
Производител
Sanofi W inthrop Industrie
180, RUE Jean Jaures, 94702 Maisons Alfort
Франция
Sanofi Winthrop Industrie
Boulevard industriel, zone industrielle 76580 Le Trait
Франция
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Private
3510 Miskolc, Csanyikvolgy
Унгария.
Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки иа ЕИП под
следните имена:
Австрия, Франция, Португалия: Loenox.
Белгия, Хърватия, Кипър, Чешка република, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Република Словакия,
Словения, Испания, Обединеното Кралство: Clexane
Италия: Clexane Т.
Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция: Klexane
Франция: Enoxaparine Sanofi.
Дата на последно преразглеждане на листовката май 2017 г.
Други източници на информация
Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Изпълнителна агенция
по лекарствата http://www.bda.bg.
УКАЗАНИЯТА ЗА ЛИЦЕТО, ПРИЛАГАЩО ТОВА ЛЕКАРСТВО
Прилагайте количество от продукта, отговарящо на предписаната доза.
1 ml от инжекционния разтвор съдържа 10 000 Щ еквивалентни на 100 mg еноксапарин.
Начин и път на приложение
ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ (освен когато се използва при диализни кръгове).
Да не се инжектира интра мускулно.
Подготовка н техника на подкожно инжектиране
• Препоръчително е да се използват игли с много фин калибър (максимален диаметър 0,5
mm).
За предпочитане е инжектирането да става в лежащо положение на пациента, в
подкожната тъкан на антеролатералната или постеролатералната коремна стена, като
инжекционното място се сменя между ляво и дясно при всяко инжектиране.
Иглата трябва да се въвежда перпендикулярно, а не косо, в кожна гънка прихваната
между палеца и показалеца. Кожната гънка трябва да се придържа през цялото време
инжектиране.
 

Споделете мнението си за КЛЕКСАН 40МГ ШПРИЦ АМПУЛА 0.4МЛ

Web Statistics