Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

КАВИНТОН 5МГ ТАБЛ. Х 50

Кавинтон се използва за лечение на различни форми на мозъчни циркулаторни нарушения като инсулт и деменция, за лечение на хронични съдови нарушения в хориоидеята и ретината, а също и в отологията при болест на Meniére и шум в ушите.

Оценка: Оценка: 08
Този продукт Ви носи 98 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

КАВИНТОН 5 mg таблетки
CAVINTON 5 mg tablets
 
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да
приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните
симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или
забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
- Кавинтон трябва да се приема само по лекарско предписание
В тази листовка:
1. Какво представлява Кавинтон и за какво се използва
2. Преди да приемете Кавинтон таблетки
3. Как да приемате Кавинтон
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Кавинтон
6. Допълнителна информация
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАВИНТОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Кавинтон е лекарство, което се приема през устата за лечение или облекчаване
на симптомите на някои заболявалия, свързани с нарушения на мозъчното
кръвообращение, за лечение на някои офталмологични и отологични
заболявалия вследствие на съдови смущения или за намаляване на
психологичните или неврологични симптоми, свързани с нарушения на
мозъчното кръвообращение.
Кавинтон таблетките се използват също така за намаляване на съдово-
вегетативните симптоми при климактеричен синдром.
Всяка таблетка Кавинтон съдържа 5 mg от активното вещество Vinpocetine,
като в блистерна лента са по 25 таблетки (2 блистера в опаковка). 
Помощни вещества: лактоза, колоиден безводен силициев диоксид,магнезиев 
стеарат, талк, царевично нишесте.
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КАВИНТОН ТАБЛЕТКИ
Не използвайте Кавинтон:
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към винпоцетин или към някоя от
останалите съставки на Кавинтон;
- ако сте бременна или кърмите;
в случай на лактозна непоносимост, съдържанието на лактоза в
лекарството трябва да се вземе под внимание, тъй като всяка таблетка от 5
mg съдържа 140 mg лактоза, т.е. пациенти с редки вродени проблеми на
галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна
малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.
Необходимо е да информирате Вашия лекар за каквито и да било настоящи
заболявания (главно нарушения на сърдечната функция, отклонения в ЕКГ).
Няма достатъчно данни относно употребата на лекарствения продукт при деца
Обърнете специално внимание при използването на Кавинтон таблетки:
- в случай на лактозна непоносимост (съдържанието на лактоза в лекарството
трябва да се вземе под внимание, тъй като всяка таблетка от 5 mg съдържа
140 mg лактоза);
- ако имате сърдечно заболяване с отклонение в ЕКГ.
Прием на други лекарства
Други лекарства могат да повлияят действието на Кавинтон, затова трябва да
информирате Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други
лекарства, дори такива, отпускани без рецепта. Вие трябва непременно да
информирате Вашия лекар, ако приемате лекарства за лечение на сърдечно-
съдови заболявания и хипертония, лекарствени средства, действащи на
централната нервна система, антиаритмични средства и антикоагуланти
(лекарства, които предпазват от съсирване на кръвта).
Бременност и кърмене
Бременност
Кавинтон таблетки не трябва да се използват по време на бременност.
Кърмене
Винпоцетин, активното вещество на Кавинтон таблетки, се отделя в
майчиното мляко при човек, поради това Кавинтон не трябва да се прилага по
време на кърмене.
Шофиране и работа с машини:
По време на лечение с Кавинтон шофирането е позволено, освен ако Вашият
лекар не е препоръчал друго. Няма налични данни за ефектите на винпоцетин
върху способността за шофиране и работа с машини, но някои нежелани
реакции (напр. понижаване на кръвното налягане, замаяност, слабост) могат
да намалят способността за шофиране и работа с машини, затова не е
изключена възможността за неблагоприятно повлияване на тези способности
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КАВИНТОН ТАБЛЕТКИ 
Кавинтон трябва да се приема по лекарско предписание, като дозировката и
продължителността на лечението се определят от Вашия лекар. Винаги
приемайте Кавинтон таблетки точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте
сигурни, посъветвайте се с Вашия лекар.
Обикновено дневната доза е 3 пъти по 1-2 таблетки Кавинтон.
Не се налага намаляване на дозата при пациенти с бъбречни или чернодробни
заболявалия.
Таблетките трябва да се приемат след хранене.
Ако сте приели повече от необходимата доза Кавинтон
Няма информация за неблагоприятни ефекти при предозиране. Ако все пак
това се случи, незабавно се свържете с Вашия лекар.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Като всички лекарства, Кавинтон може да предизвика нежелани реакции,
въпреки че не всеки ги получава.
Нарушения на кръвта и лимфната система; редки: левкопения,
тромбоцитопения; много редки: анемия, аглутинация на червените кръвни
клетки.
Нарушения на имунната система: много редки: свръхчувствителност
Нарушения на метаболизма и храненето: нечести: хиперхолестеролемия;
редки: намален апетит, анорексия, захарен диабет.
Психиатрични нарушения: редки: безсъние, нарушения на съня, възбуда,
безпокойство; много редки: приповдигнато настроение, депресия.
Нарушения на нервната система: нечести: главоболие; редки: замаяност,
нарушения на вкуса, ступор, хемипареза, сомнолентност, амнезия; много
редки: тремор, конвулсии.
Очни нарушения: редки: оток на палилата; много редки: конюнктивална
хиперемия.
Нарушения на ухото и лабиринта: нечести: вертиго; редки: хнперакузис,
хипоакузис, тинитус.
Сърдечни нарушения: редки: миокардна исхемия/инфаркт, ангина пекторис,
брадикардия, тахикардия, екстрасистолия, сърцебиене; много редки: аритмия,
предсърдно трептене.
Съдови нарушения; нечести: хипотония; редки: хипертония, зачервявалия,
тромбофлебит; много редки: промени в кръвното налягане.
Стомашно-чревни нарушения: нечести: стомашен дискомфорт, сухота в
устата, гадене; редки: стомашна болка, запек, диария, диспепсия, повръщане;
мното редки: дисфагия, стоматит.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан:редки:еритема, хиперхидроза, пруритус, уртикария, обрив; много редки; дерматит.
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение: редки: астения, умора, чувство на горещина;  много редки:Дискомфорт в гърдите , хипотермия, 
Изследвания: нечести:понижаване на кръвното налягане; редки: повишаване на кръвното налягане, повишаване на кръвните триглицериди, депресия на ST-сегмента на електрокардиограмата, понижаване/повишаване броя на еозинофилите , промени в чернодробните ензими; много редки:понижаване/повишаване на белите кръвни клетки, понижаване броя на   
червените кръвни клетки, намаляване на тромбиновото време, повишаване на
теглото.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите
други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАВИНТОН ТАБЛЕТКИ
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте лекарството след срока на годност, отбелязан на опаковката.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за
домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите
ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната
среда.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
6.     ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Кавинтон
Активното вещество е винпоцетин.
Другите съставки са колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев
стеарат, талк, царевично нишесте, лактоза монохндрат.
Как изглежда Кавинтон и какво съдържа опаковката
Безцветно РVC-алуминиево фолио. Една блистерна лента създържа 25
таблетки.
Големина на опаковката: 50 таблетки.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Gedeon Richter Pic.
Gyоmrоi ut 19-21.
Budapest 1103
Унгария 
Дата на последно одобрение на листовката:
 

Споделете мнението си за КАВИНТОН 5МГ ТАБЛ. Х 50

Web Statistics